Czech Republic Český
Pět bodů pro úspěšný sběr dat v oblasti stavební a zemědělské techniky
Pět bodů pro úspěšný sběr dat v oblasti stavební a zemědělské techniky
Mobilní řešení pro nezpevněné cesty

Pět bodů pro úspěšný sběr dat v oblasti stavební a zemědělské techniky

Telematická řešení pro stavební a zemědělské stroje jsou jen tak dobrá, jak dobrý je jich nejslabší článek. Při sběru dat o vozidlech používaných mimo zpevněné komunikace byste měli myslet na těchto pět bodů.

Každý, kdo chce připravit data o vozidlech pro flotilové manažery, zhotovitele nebo podpůrný personál, je musí nejprve získat. To, jak efektivní a odolné vůči zastarávání bude celé telematické řešení, závisí právě na této počáteční fázi informačního řetězce. Proto se nejprve zaměříme na telematickou řídící jednotku (TCU).

EasyHelp

1. Jak vytvořím základy, které budou odolné vůči zastarávání?

Účelem telematické řídící jednotky (TCU) je sbírat data o vozidle a odesílat je do cloudu. Telematický hardware musí být robustní, aby se dokázal vyrovnat s náročnými podmínkami ve stavebnictví, zemědělství a dalších oblastech, kde jsou vozidla používána mimo zpevněné komunikace. Zároveň musí být technologie telematické jednotky připravena na všechny budoucí aplikace internetu věcí a musí podporovat správu na dálku. Pokud jde o konektivitu, neměla by se omezovat pouze na sběrnici CAN, ale měla by podporovat i Ethernet, WLAN a I/O.

Aby telematická jednotka od začátku splňovala všechny technické požadavky pro budoucí aplikace internetu věcí a možnosti správy na dálku, musí být vybavena procesorovým hardwarem společně s rychlým a open-sourcovým operačním systémem, jako je Linux. Software zařízení pak poběží v jednotlivých vrstvách tohoto operačního systému. Výhody této architektury jsou zřejmé: Zaprvé lze díky tomu jednotlivé softwarové moduly doplňovat, měnit a aktualizovat. Zadruhé je tak možné hardware snadno vyměnit. To může být potřeba pokaždé, kdy dojde k přechodu na nový standard mobilní komunikace.

Výběr správné TCU: Níže se dozvíte, pro co se rozhodla společnost HOLMER, která je předním výrobcem zemědělské techniky

Datové toky

2. Jaký je správný postup sběru a přenášení dat?

Flotiloví manažeři a techničtí pracovníci potřebují jiné informace. Oddělení zákaznického servisu a vývojové oddělení musí být schopno nahlédnout hluboko pod kapotu strojů a jejich systémů. Aby bylo možné splnit všechny tyto požadavky pomocí jednoho telematického řešení, měla by být různá data o vozidle shromažďována s proměnlivou frekvencí vzorkování – teplota oleje a obsah nádrže každou minutu, hydraulické tlaky až tisíckrát za sekundu. Pokud telematická jednotka nemá dostatečný výpočetní výkon, nic z toho nebude možné. Bez dostatečného výkonu nelze prostřednictvím sběrnice CAN, která je obvykle omezena na rychlost 500 kbit/s, zajistit datové toky o rychlosti 1 Mbit/s nebo vyšší. Data se navíc musí přenášet do cloudu, i když se vozidlo dlouhodobě pohybuje na místě, kde není žádný signál nebo je připojení pomalé. Z toho vyplývá, že je třeba, aby jednotka disponovala dostatečným interním výpočetním výkonem, pamětí, aplikacemi a algoritmy.

Obrázek: Bosch Rexroth
Pomocí jednotky Rexroth Connectivity Unit (RCU) lze dle potřeby vybírat a nastavovat konkrétní datové toky, což umožňuje jejich předfiltrování, předběžné zpracování a přenos s optimální šířkou pásma pomocí edge computingu.

3. Jak mohu chránit své know-how?

Přenositelný software má i další výhody: Výrobci si ho mohou nejen sami spravovat a aktualizovat, ale lze jej také podle potřeby rozšiřovat o specifické softwarové moduly, jako například vlastní algoritmy pro analýzy v reálném čase. Software telematické jednotky Rexroth Connectivity Unit nabízí OEM výrobcům pro tyto účely speciální zabezpečenou platformu. Díky plné podpoře standardních rozhraní je podporována většina běžně používaných programovacích jazyků. To zajišťuje dostatečný manévrovací prostor, chrání know-how a zaručuje přenositelnost v případě změny hardwaru.

IoT Suite

4. Jak mohu snížit administrativní výdaje?

Správa telematické infrastruktury se může rychle ukázat jako nemožná, zejména pokud firmware a software ve vozidle nelze efektivně spravovat a aktualizovat na dálku. V důsledku toho hrají další klíčovou roli v oblasti telematických řešení možnosti správy zařízení. Aby se zabránilo úměrnému nárůstu administrativní náročnosti s každým dalším vozidlem, generací zařízení a novou verzí softwaru, musí systém správy zařízení optimalizovat jednotlivé fáze životního cyklu – od přípravné fáze až po vyřazení z provozu. Neekonomické řešení bez možnosti monitorování zařízení, funkcí správy kampaně a nástrojů pro aktualizace softwaru a firmwaru si z dlouhodobého hlediska není možné dovolit. Pokud si vyberete správný systém již na začátku, ušetříte si v budoucnu spoustu potíží, práce a nákladů.

Správa zařízení a dat: Jak spolu souvisí? Stahněte si volně dostupnou brožuru.

5. Jak mohu své produkty rychleji dostat na trh?

Jakmile je vyřešena konektivita a správa zařízení, dalším krokem je správa dat, což je oblast, ve které existuje o dost větší manévrovací prostor. Data o vozidlech se nyní zobrazují ve speciálním rozhraní přizpůsobeném potřebám cílových uživatelů. Tato data jsou nejprve vizualizována a poté se odesílají do konkrétních uživatelských portálů. Flotiloví manažeři a techničtí pracovníci potřebují přístup k portálu pro zákazníky, zatímco oddělení zákaznického servisu potřebuje mít přístup k servisnímu portálu, přičemž musí každý z těchto portálů nabízet specifické informační panely. Pokud jde o jejich nastavení, společnosti se opět musí rozhodnout, zda si je naprogramují samy, nechají si je naprogramovat od někoho jiného nebo si přizpůsobí předpřipravené moduly. Aby byla zajištěna maximální flexibilita, mělo by otevřené telematické řešení vyhovovat všem těmto scénářům. Právě k těmto účelům slouží ekosystém BODAS Connect, protože správa zařízení a dat jsou od sebe logicky odděleny.

Použití kompletního balíčku zajišťujícího také správu dat je výhodné zejména z hlediska doby uvedení na trh. Požadavky na správu dat jsou vzhledem ke specifikům odvětví, kde jsou vozidla používána mimo zpevněné komunikace, velmi náročné a komplexní. To se rychle ukazuje, pokud jde o ukládání dat a s tím spojené náklady, analytiku a komunikaci mezi cloudy. Aby mohly společnosti rychle začít poskytovat vlastní služby internetu věcí, Bosch Rexroth nabízí nejen základní balíček BODAS Connect Device Connectivity, ale také komplexní end-to-end telematické řešení BODAS Connect All-In-One Connectivity. To kromě modulů pro připojení, analýzu a správu zařízení obsahuje také modul pro správu dat. Právě jeho konfigurovatelné moduly a datová rozhraní umožňují firmám rychle vytvořit individuální uživatelské prostředí s vlastním vzhledem. Nejenže tak OEM výrobci mohou těžit z vysoké úrovně standardizace, ale získají také značnou volnost při vývoji vlastních služeb, aby mohli své produkty rychleji uvádět na trh.

IoT Suite

Závěr: Vyvíjejte jednodušeji

Každý, kdo chce začít používat telematické systémy nebo na ně rychle a trvale přejít, potřebuje flexibilní, modulární a standardizované řešení, které zohledňuje všechny kritické body informačního řetězce. Výběrem správného systému se lze snadno vyhnout technologickým slepým uličkám a ekonomickým nástrahám a naopak posílit svou vlastní pozici na trhu atraktivními službami internetu věcí.

Chcete začít používat telematické systémy nebo na ně přejít? Vyzkoušejte naše startovací sady BODAS Connect

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe

má na starosti obchodní projekt digitální mobilní hydrauliky společnosti Bosch Rexroth ve Stuttgartu. Christian má více než 15 let zkušeností s vývojem systémů a interního softwaru pro terénní stroje. Jeho úkolem je vytvářet nové obchodní koncepce a digitální produkty v oblasti propojené terénní techniky.