Czech Republic Český
Zaplaťte za to, co potřebujete
Zaplaťte za to, co potřebujete
Odporové svařování

Přizpůsobitelné řízení svařování: zaplaťte jen za to, co potřebujete

Výrobce automobilů by rád zvýšil produktivitu odporového bodového svařování ve svém závodě v Německu. Chtěl by také, aby použité řízení svařování bylo připraveno pro Průmysl 4.0. V dceřiné společnosti v Indii by však mělo vše pokračovat jako dosud. Společnost si tedy pouze pořídí licenci pro konkrétní místo a požadovanou funkci – a bude ji testovat po omezenou dobu. To společnosti umožňuje licenční systém pro nové řízení svařování PRC7000. V rámci tohoto systému zákazníci platí pouze za to, co skutečně potřebují. Společnost Bosch Rexroth tak nastavuje nové standardy na trhu pokud jde o flexibilitu, úspory a vylepšené obchodní modely.

V dnešní době potřebují výrobci automobilů flexibilní a všestranné výrobní procesy, které jsou schopny reagovat na rychle se měnící požadavky, což zase vyžaduje přizpůsobivá řešení. Nové řízení svařování PRC7000 od společnosti Bosch Rexroth tak dokáže vyhovět potřebám moderních továren. Zaprvé, řešení je připraveno pro Průmysl 4.0 díky integrovaným rozhraním IoT, hardwarovým komponentám podporujícím umělou inteligenci (AI) a webovým řídicím řešením. Za druhé, systémy lze konfigurovat podle aktuálních požadavků, což znamená, že lze použít buď komplexní řešení sestávající ze softwaru a hardwaru, nebo pouze jednotlivé požadované komponenty.

Neexistuje nákladově efektivnější přístup: software se využívá a platí dle využití.

Na trhu není jiné řešení, které by bylo tak flexibilní a škálovatelné jako řízení svařování PRC7000. Proto jej lze přizpůsobit jednoduchým i složitým aplikacím. Je to díky přísně modulární koncepci softwaru a hardwaru.

Když je náhle třeba splnit nové požadavky na trhu, mohou zákazníci snadno provést potřebné úpravy pomocí softwarových rozšíření a kdykoli, podle potřeby, provést akci/reakci. A budou platit pouze za software, který potřebují, protože společnost Bosch Rexroth přijala u modelu PRC7000 přístup „zaplaťte jen za to, co potřebujete“. Výsledkem je, že nikdo nebude platit za (často) nepoužívané funkce nebo nedostatečně využívaný software.

V současné době si můžete vybrat z 15 licencí. Velká poptávka je například po funkcích určených ke zvýšení produktivity a splnění požadavků Průmyslu 4.0, jako je například konektor IoT.

Neexistuje individuálnější přístup: nejlepší přizpůsobení na míru.

Licenční systém PRC7000 však obsahuje mnohem víc, než je běžně chápáno pod pojmem „zaplaťte jen za to, co potřebujete“. Proniknete-li do detailů, oceníte všechny skvělé výhody.

Licence mohou být například časově omezené a limitované pro určitou jednotku. Funkce tak lze testovat plošně nebo jen pro jednotlivá řízení v určitém časovém období.

Možné jsou také licence pro jednotlivé projekty a lokality. To znamená, že společnost si může pořídit licenci pouze pro konkrétní pracoviště, kde bude mít tato funkce největší přínos.

Licenční systém poskytuje strojním inženýrům ještě skvělejší přidanou hodnotu. Na základě svařovacího řešení Bosch Rexroth, které je již na trhu k dispozici, mají možnost generovat další příjmy s vysokou výnosností. Na základě konkrétních požadavků tak mohou předložit atraktivní nabídky softwaru navržené tak, aby optimalizovaly systémy zákazníků a zajistily, že budou vždy na špičkové úrovni.

Uživatelé budou také těžit z neustálého zlepšování. Společnost Bosch Rexroth bude systém PRC7000 pravidelně aktualizovat o nové funkce, které je možné kdykoli podle potřeby licencovat. Pokud si klient pořídí s PRC7000 software, který však nebude hned potřebovat, může jej jednoduše dodatečně licencovat později, prostřednictvím aktualizace pomocí licenčního kódu. To je jedinečný marketingový bod pro společnost Bosch Rexroth, který jej odlišuje od konkurence.

Stručně řečeno: aby byl sortiment výrobků pro odporové bodové svařování vždy připraven na to, co přinese budoucnost, zkoumá společnost Bosch Rexroth neustále současný stav svých řešení a začleňuje do portfolia nové funkce. Koncepce modulárního softwaru znamená, že uživatelé mohou kdykoli nainstalovat rozšíření, získat licence podle potřeby a rychle tak reagovat na změny na trhu – a to vše tak pružně, jak je to nutné, a s co nejnižšími náklady.