Czech Republic Český
Výrobce vrtných souprav Qmatec
Výrobce vrtných souprav Qmatec
Mobilní řešení pro nezpevněné cesty

Telematika pro terénní vozidla: Bezdrátové služby v Norsku

Výrobce vrtných souprav Qmatec vstoupil do digitálního věku s minimálním využitím zdrojů. Kompletní telematický balíček od Bosch Rexroth s bezdrátovými službami umožňuje celostátní vzdálený servis a pomáhá koncovým uživatelům zvýšit transparentnost, produktivitu a naopak snížit dopad na životní prostředí.

Norsko je proslulé svou nádhernou přírodou. Dlouhé kilometry se táhnoucí fjordy, vysoké hory, nesčetné ostrovy, jezera a řeky zanechávají v turistech nezapomenutelný zážitek. Současně je však členitý terén geografickou překážkou, pokud jde o servis terénních strojů na místech vzdálených od civilizace. S pomocí společnosti Bosch Rexroth našla společnost Qmatec řešení pro vzdálenou diagnostiku a údržbu, které zabraňuje neplánovaným prostojům a pomáhá zvýšit obchodní výkonnost.

Mobilní vrtné soupravy rozmístěné na velkých plochách

Přehled flotily: Stroje Qmatec se používají ve Skandinávii, Velké Británii i v dalekém Grónsku.

Mobilní vrtné soupravy rozmístěné na velkých plochách

Společnost Qmatec se specializuje na mobilní vrtné soupravy. V závodě Vinje, který se nachází více než 200 kilometrů západně od Osla, se ročně vyrobí přibližně 25 nových vozidel. Používají se pro budování základů, vodovodních systémů a získávání energie po celé Skandinávii, Velké Británii a dokonce i v Grónsku. „Mezinárodní poptávka roste, a proto je vzdálená údržba stále důležitější,“ řekl generální ředitel Tor Olav Kyrkjebø. „Jen v Norsku musí naše servisní oddělení pokrýt oblast o délce přibližně 2 500 kilometrů.“

Průkopnická práce: Vrtná souprava s telematickým řešením

„Bez efektivní telematiky bychom nemohli uspokojivě řídit rostoucí vozový park, který se rozkládá na stále větší ploše,“ řekl vedoucí servisu Sondre Frøland. „Naším cílem bylo monitorovat nejen proces vrtání, ale také pracovní hydrauliku a dieselový motor, vidět příslušné chybové kódy a sledovat polohu našich strojů. Chtěli jsme také získat možnost aktualizovat softwarové moduly našich strojů bezdrátově a vzdáleně měnit důležité parametry, aby naši zákazníci mohli dokončit své projekty včas i v případě náhlé potřeby servisu.“

Průkopnická práce: Vrtná souprava s telematickým řešením

Qmatec 407 TS: Inteligentní terénní souprava s připojením k internetu věcí pro bezdrátové aktualizace a parametrizaci (XOTA). Kombinovaný stroj se používá pro hloubení vrtů, získávání geotermální energie a budování základů po celém světě. (Obrázek: Qmatec)

Každý, kdo chce nahlédnout do nitra stroje, mu musí nejprve porozumět

Na začátku našeho telematického projektu v roce 2019 bylo jasné, že společnost Qmatec nedokáže sama vyvinout tak komplexní technické řešení a nebude moci spolupracovat s dodavatelem, který by neznal konstrukci, funkce a oblasti použití jejích strojů. „Okamžitě nás napadlo oslovit našeho partnera společnost Bosch Rexroth, která nám poskytovala podporu již při vývoji našeho aplikačního softwaru,“ vzpomíná Tor Olav Kyrkjebø. „Také již více než 15 let dodává čerpadla, řídicí jednotky a hnací motory pro naše vrtné soupravy.“

Na základě telematického řešení BODAS Connect společnosti Bosch Rexroth byl brzy zahájen pilotní projekt první inteligentní terénní vrtné soupravy. „Jakýkoli pohled na terénní stroj je jen tak hluboký, jak hluboce mu rozumíme,“ řekl Øyvind Kjølberg, account manager společnosti Qmatec ve společnosti Bosch Rexroth. „Naše telematické systémy nabízejí zejména malým a středním podnikům velkou výhodu – kombinují znalosti průmyslových aplikací s komponentami IoT (internet věcí) ověřenými ve velkovýrobě, které jsme speciálně přizpůsobili potřebám terénních vozidel. To je základem otevřeného, škálovatelného ekosystému, jehož moduly omezují úsilí vynaložené na vývoj na minimum.“

Rychlý vstup na trh s kompletním telematickým balíčkem

Společnost Qmatec se rozhodla pro balíček BODAS Connect All-in-one Connectivity, osvědčené komplexní telematické řešení, které umožňuje rychlé uvedení na trh. Dodává se spolu se senzory a jednotkou Rexroth Connectivity Unit (RCU). Telematická jednotka založená na procesoru slouží ke sběru dat o vozidle dle potřeby a k jejich efektivnímu přenosu. Je také ústředním prvkem pro správu zařízení včetně bezdrátových služeb, které jsou pro Qmatec tak důležité.

BODAS Connect All-In-One Connectivity (Připojení Vše v jednom)

Jako kompletní telematický balíček obsahuje BODAS Connect All-in-one Connectivity všechny potřebné moduly pro rychlé vytvoření škálovatelného komplexního řešení.

Modulární správa zařízení a dat

Telematické řešení z ekosystému BODAS Connect logicky odděluje správu zařízení a dat. To pomáhá zlepšit zabezpečení, protože lze čistě oddělit skupiny uživatelů, kteří potřebují strojní data a kteří potřebují provozní data, a podrobně jim přiřadit příslušná oprávnění. Jednotlivé funkce lze také snadno rozdělit mezi různé osoby nebo oddělení a zlepšit tak jejich použitelnost.

Servisní oddělení společnosti Qmatec si může prostřednictvím řídicího panelu zobrazit všechny potřebné informace, například seznam strojů s grafickým znázorněním polohy. K dispozici je také podrobné zobrazení s daty důležitými pro servis každého stroje. Další karty poskytují informace o stavu telematických jednotek, dieselových motorů a pracovní hydrauliky. Grafické křivky vizualizují změny dat vozidla v čase, takže kritické hodnoty, jako jsou špičky tlaku, teploty oleje nebo hladiny naplnění, lze rychle zobrazit v kontextu. Pokud dojde k překročení konkrétních prahových hodnot, spustí se alarm nebo se zobrazí zpráva.

Vzdálený servis a bezdrátové aktualizace softwaru

Mobilní terénní vrtná souprava 1130 TS váží přes 23 000 kg a má točivý moment 8 000 nebo 16 000 Nm s délkou posuvu 7 000 mm. (Obrázek: Qmatec)

Vzdálený servis a bezdrátové aktualizace softwaru

Správa softwaru pro vestavěnou RCU a řídicí jednotky Bosch Rexroth probíhá bez ohledu na umístění prostřednictvím Bosch Rexroth Device Portal a bezdrátových služeb XOTA (Everything Over the Air). Kromě aktualizací firmwaru a softwaru posílá servisní tým stroji individuálně upravené parametry pro zlepšení jeho funkčnosti nebo odstranění akutních závad. Díky těmto nástrojům se Sondre Frølandovi již podařilo udržet produktivitu stroje vzdáleného přes 2 000 kilometrů daleko, když po vyvrtání prvního vrtu selhalo čerpadlo systému vodního chlazení. Frøland vzdáleně aktualizoval řadu parametrů, nechal nainstalovat novou hydraulickou hadici a práce mohla být po krátkém přerušení dokončena podle plánu. Naproti tomu okamžitá oprava na místě by znamenala čtyřdenní zpoždění, vysoké náklady na přepravu a pravděpodobně i nespokojeného zákazníka.

Nové stroje nastavené za hodinu

Bezdrátové služby XOTA společnosti Qmatec neumožňují jen rychle a snadno provádět řadu změn ze vzdálené polohy. Mohou také nastavit kompletní stroje za pouhou hodinu, což bylo v minulosti možné pouze s lokálně připojeným počítačem. „Naši zákazníci tak mohou těžit ze spolehlivého provozu s optimálními provozními časy,“ uvedl vedoucí servisu. „Bezdrátové služby XOTA nejenže snižují náklady na údržbu a opravy – snižují také cestovní náklady, protože mnoho případů lze vyřešit vzdáleně namísto dvou až třídenního provádění servisních prací na místě.“

Společnost Qmatec zahajuje pravidelnou údržbu v prostorách zákazníků a ti pak dostanou k dispozici odpočet času do příštího servisu. V budoucnu se nabízí také možnost využití prediktivní údržby, která by prodloužila provozní životnost monitorovaných komponent a optimalizovala tak náklady na údržbu a náhradní díly.

Shromažďování dat ve prospěch zákazníků

Shromažďování dat v nyní transparentních strojích nabízí velký potenciál pro zlepšení. Nejen pro plánování servisu a další rozvoj, ale také pro zákazníky, kteří nyní mohou omezit spotřebu paliva a emise skleníkových plynů například prostřednictvím automatických zastávek nebo upozornění. Data o poloze a produkci udávají, jakou vzdálenost konkrétní vrtný stroj urazil a kolik hodin byl v provozu. „Naši zákazníci velmi rádi zjišťují, jak výnosná je jejich práce,“ řekl Tor Olav Kyrkjeb. „Rádi bychom brzy začali nabízet portály pro konkrétní zákazníky, které usnadní plánování a umožní fakturaci podle počtu provozních hodin. Potřebné moduly a rozhraní jsou již součástí kompletního balíčku Bosch Rexroth.“

Shromažďování dat ve prospěch zákazníků

Zobrazení stavu pro dieslový motor: Horní strana: Grafické zobrazení rychlosti, teploty chladicí kapaliny, tlaku oleje, tlaku čerpadla, spotřeby paliva a napětí baterie. Dolní strana: Další informace týkající se hydraulického a mazacího oleje, filtru pevných částic a Adblue.

Efektivní standard pro telematiku

Spolehlivé bezdrátové aktualizace

Aktualizace firmwaru a softwaru musí být do vozidla přenášeny bezpečně a spolehlivě. Společnost Bosch Rexroth k tomu používá bezdrátové mechanismy, které se hojně osvědčily v automobilovém průmyslu. V terénních vozidlech zajišťuje přenos všech souborů robustní a vysoce bezpečná jednotka Rexroth Connectivity Unit (RCU). Teprve poté je cílové zařízení aktualizováno po autorizaci prostřednictvím sběrnice CAN. Procesy aktualizace jsou proto stejně stabilní a bezpečné jako aktualizace po kabelu pomocí notebooku a diagnostického nástroje.

Efektivní standard pro telematiku

Společnost Qmatec nyní standardně vybavuje všechny nové stroje jednotkou RCU. Jednotka RCU bude také dodatečně vybavena do dalších přibližně 150 stávajících strojů. Všechny modely používají stejnou telematickou jednotku se standardizovaným softwarem zařízení a stejnými zprávami CAN. Jako vždy jsou rozdíly specifické pro daný typ parametrizovány bezdrátově. Díky modulárnímu kompletnímu balíčku BODAS Connect All-in-one Connectivity norský výrobce zavedl telematiku rychle a s minimálním využitím zdrojů. „Velmi nám pomohlo, že jsme dostali osvědčené řešení od jedné společnosti, které můžeme neustále rozšiřovat o nové funkce a služby,“ uvedl Tor Olav Kyrkjeb. „Hraje to nesmírně důležitou roli pro efektivitu a strategii růstu naší společnosti.“

Autor: Olaf Marshall

Funkce: Manažer komunikace divize mobilní hydrauliky

Olaf Marshall