Czech Republic Český
Transparentní lesnická technikaj: firma Ponsse vylepšuje poprodejní servis pomocí IoT
Transparentní lesnická technikaj: firma Ponsse vylepšuje poprodejní servis pomocí IoT
Mobilní řešení pro nezpevněné cesty

Transparentní lesnická technikaj: firma Ponsse vylepšuje poprodejní servis pomocí IoT

Harvestory jsou působivé stroje. Mohou se pochlubit mimořádně úsporným provozem – pokud tedy jen nestojí v garáži. Firma Ponsse, výrobce lesnických strojů, posunula díky spolupráci se společnostmi Bosch Rexroth a Bosch.IO svůj poprodejní servis na zcela novou úroveň.

Pro každého výrobce terénních vozidel je poprodejní servis mimořádně důležitý a náročný, a to platí i pro firmu Ponsse. Vysoce účinné řezací lesnické stroje této finské společnosti se totiž obvykle používají na odlehlých místech a jsou vystaveny značné zátěži. Aby nedocházelo k neplánovaným odstávkám a minimalizovaly se prostoje, musí servis firmy Ponsse reagovat rychle a pohotově. To platí zejména pro komplexní servisní smlouvy zahrnující rozsáhlou údržbu. Díky internetu věcí (IoT) a souvisejícím řešením společností Bosch Rexroth a Bosch.IO je firma Ponsse lépe než kdy jindy připravena plnit požadavek svých zákazníků, aby byly mobilní stroje vždy připraveny k provozu.

Dokonalý přehled pro vyšší produktivitu

Hardwarové a softwarové komponenty IoT partnerů – společností Bosch Rexroth a Bosch.IO – se dokonale hodí pro stávající infrastrukturu firmy Ponsse. Díky nim je stav strojů transparentní a servisní technici si o nich mohou udělat dokonalý přehled na dálku. Firma Ponsse tudíž nabízí svým zákazníkům zcela novou úroveň podpory.

Harvestory standardně pracují ve velmi odlehlých oblastech. Proto je naprosto nezbytné co nejvíce omezit neplánované odstávky a prostoje. (fotografie: Ponsse)

Harvestory standardně pracují ve velmi odlehlých oblastech. Proto je naprosto nezbytné co nejvíce omezit neplánované odstávky a prostoje. (fotografie: Ponsse)

Dokonalé znalosti dlouholetých partnerů v oblasti IoT

Firma Ponsse již nějakou dobu používá svou vlastní infrastrukturu IoT k záznamu a přenosu údajů o strojích. V podobě nástroje Ponsse Manager společnost svým zákazníkům dále nabízí nástroj k řízení vlastní provozní činnosti, vozového parku a procesů dokumentace. V rámci probíhající digitální transformace byla rozšířena dlouholetá spolupráce se společností Bosch Rexroth na poli hydraulických komponent.

Značně se zlepšily možnosti prediktivní údržby, kterou umožňuje analýza konstrukcí přenášeného hluku generovaného rotujícími komponentami, jako jsou hydraulická čerpadla. Údaje o využívání komponent společnosti Rexroth jsou také součástí preventivních opatření. K analýze údajů shromažďovaných přímo ve vozidle se používají speciální algoritmy, které rovněž vyvinula společnost Bosch Rexroth.

Modulární stavební bloky

Tento IoT projekt využívá jednotlivé moduly z nabídky modulárních řešení IoT společnosti BODAS Connect. Řešení BODAS Connect společnosti Bosch Rexroth nabízí výrobcům terénních vozidel značnou svobodu při navrhování infrastruktury a zkracuje vývoj řešení díky osvědčeným a snadno konfigurovatelným modulům. Portfolio IoT řešení společnosti Bosch Rexroth zahrnuje vše od propojovacích zařízení a správy zařízení až po správu dat a komplexní nabídku aplikací a služeb. Firma Ponsse využívá řešení s inteligentními senzory a službu cloudové správy dat Bosch IoT Insights společnosti Bosch.IO. Zde se ukládají shromažďované údaje, které lze spravovat a vizualizovat pomocí řídicích panelů.

 (fotografie: Ponsse)

(fotografie: Ponsse)

Proaktivní zákaznický servis

Řešení IoT zavedené v roce 2019 se firmě Ponsse skutečně vyplatilo. Poprodejní servis je proaktivnější a společnost je schopna zákazníky upozornit na možné problémy a jednat ještě dřív, než dojde k samotné poruše zařízení. Sečteno a podtrženo: firma Ponsse nyní dokáže řešit problémy svých zákazníků rychleji a efektivněji a kontakt se servisním oddělením je nyní ještě příjemnější.