Czech Republic Český
Monitorování AMR ActiveShuttle ve výrobním závodě
Monitorování AMR ActiveShuttle ve výrobním závodě
Mobilní robotika

Transportní systémy – od zdroje k cíli

Jedním z hlavních úkolů intralogistiky je optimalizace toku materiálu ze zdroje do místa určení a místa použití. Koneckonců, čím je materiálový tok efektivnější, tím méně zásob je třeba držet pro výrobu, což snižuje objem vázaného kapitálu. ActiveShuttle je autonomní mobilní robot (AMR) pro zvýšení efektivity intralogistiky, snížení nutnosti zásob a uvolnění skladovacích prostor.

Victor Robertus vysvětluje, jak systém ActiveShuttle funguje

V našem webináři Victor Robertus vysvětluje, jak systém ActiveShuttle zvyšuje efektivitu intralogistiky a jak snadná je jeho obsluha.

Transportní úkoly v intralogistice se obvykle stále provádějí ručně. Většina konceptů intralogistiky se soustřeďuje na nepřetržité zásobování pracovních stanic požadovaným materiálem. To je důvod, proč má většina továren kromě centrálních skladů také vyrovnávací sklady, které jsou situované blízko výroby – tím dochází k nutnosti zvyšování zásob. Systém ActiveShuttle je autonomní mobilní robot (AMR) pro zvýšení efektivity intralogistiky, snížení zásob a uvolnění skladovacího prostoru. To zajišťuje včasné a automatické doplňování materiálu na montážních linkách.

Jeden dobře známý koncept štíhlé výroby je zajišťování intralogistiky pomocí tažení souprav vozíků. Tento proces má však řadu nevýhod. Za prvé, poloautomatické nebo ruční nakládání a vykládání souprav může vést k nízkému využití kapacity. Za druhé, pohyb zboží může zvýšit riziko nehod pro osoby a jiné dopravní systémy. Požadavky na přepravu je často nutné zaznamenávat ručně, což může mít za následek delší dobu doplňování a nesprávné dodávky dílů. V tomto případě nejsou požadavky do systému ERP odesílány nebo jsou zpožděny. Je klíčové zajistit, aby byl sklad včas informován o požadavcícha aby bylo zaručeno včasné doplnění montážních linek.

ActiveShuttle v praxi: Přijímá přepravní úkol a jede na vychystávací stanici v centrálním skladu. Tam si vyzvedne vozíky s přepravkami a dopraví ji přímo na místo určení (například k pracovní stanici). Na své zpáteční cestě převeze prázdné přepravky nebo naplněné zpracovanými díly do dalšího místa určení.

Díky softwaru Locator pro spolehlivou pomoc při určování polohy a orientace, si systém ActiveShuttle najde cestu v jakémkoli přirozeném prostředí. Pro uvedení do provozu nejsou nutné žádné změny v infrastruktuře ani odborné znalosti – stačí jedna ručně řízená jízda provozem závodu. Na této první jízdě vytvoří systém ActiveShuttle mapu svého prostředí, která se uloží do vozidla nebo na server. Pokud se používá několik vozidel, všechna mohou používat stejnou mapu. Poté mohou bez předchozích znalostí okamžitě identifikovat svou polohu. Když vozidlo narazí na změny prostředí(například zařazení nového úložného prostoru), sdělí tuto informaci serveru a server automaticky aktualizuje mapu a předá ji všem ostatním vozidlům ve vozovém parku. Následně integrovaná vozidla mohou začít okamžitě pracovat díky softwaru Locator.

Řízení systému ActiveShuttle koordinuje mapuje a přiřazuje jednotlivé transportní úkoly. Umožňuje komunikaci se všemi široce používanými systémy řízení zásob nebo se softwarem společnosti.

Seznámení systému ActiveShuttle s pracovním prostředím a jeho ovládání je poměrně jednoduché. Pomocí libovolného koncového zařízení operátoři otevřou webové intuitivní rozhraní se známou strukturou nabídek. Orientační jízdu spustí z nabídky Start a připojí vozidlo k řízení systému ActiveShuttle. Pro tento úkol nejsou nutné žádné znalosti programování.

V každodenním provozu běží vše automaticky. Pracovníci intralogistiky mají snadný přístup k hodnocení jednotlivých vozidel nebo celého vozového parku. Mapování jim vždy nabízí kompletní přehled a umožňuje jim transparentně sledovat každý jednotlivý transportní úkol.

Chtěli byste sedozvědět víc? Podívejte se na naše webinář o použití autonomních robotů .