Czech Republic Český
Snížení nákladů na svařování
Snížení nákladů na svařování
Odporové svařování

Zvyšování CEZ (celková efektivita zařízení) a snižování nákladů na svařování

Výrobní společnosti v Evropě čelí rostoucímu tlaku na náklady a bojují s nedostatkem odborných pracovníků. Proto je třeba optimalizovat výrobu a snižovat náklady. Nový řídicí systém svařování PRC7000 je vybaven funkcemi, které pomáhají zvyšovat CEZ (celková efektivita zařízení) při odporovém bodovém svařování a nabízejí významný potenciál úspor. „Adaptive Spatter Reduction“ (adaptivní redukce rozstřiku) například řeší hlavní problém: umožňuje automatickou redukci rozstřiku. Jednou z výhod je, že odpadají dokončovací práce, které by jinak byly nutné.

Výrobní společnosti z Číny, Indie a dalších asijských zemí nabízejí své služby za stále nižší ceny. Pro německé společnosti to znamená, že pokud se jim nepodaří optimalizovat náklady, může se výroba rychle přesunout do Asie. Proto je důležité přijmout nezbytná opatření, abyste si udrželi konkurenceschopnost.

Výzvy: snižování nákladů a zvýšování CEZ (celková efektivita zařízení)

Jedním ze způsobů, jak snížit náklady, je outsourcovat know-how. Mnohé společnosti se k tomu cítí být nuceny například proto, že nemohou najít dostatek odborných pracovníků. Přestože je know-how pro podnik důležitou a cennou komoditou, je z úsporných důvodů stále častěji outsourcováno.

Dalším způsobem jak snížit náklady je zvýšení CEZ (celková efektivita zařízení). Tento klíčový údaj je uznávaným měřítkem produktivity výroby. Údaje se shromažďují ve třech klíčových oblastech – dostupnost, výkon a kvalita. Je důležité identifikovat faktory, které významně ovlivňují konkrétní hodnotu CEZ. Cílem je zvýšit produktivitu, například snížením plýtvání. Řídicí systém svařování PRC7000 společnosti Bosch Rexroth nabízí různé funkce ke zvyšování CEZ.

Rychlejší odstraňování závad – a předcházení jejich vzniku

Včasná a přesná signalizace poruch je klíčovou součástí systému řízení svařování, která má na CEZ pozitivní vliv. Díky tomu lze rychle realizovat preventivní opatření. Cílem by však mělo být spíše řešení příčin, než pouhé odstraňování symptomů. PRC7000 proto umožňuje měnit různé parametry a konfigurace tak, aby k poruchám docházelo méně často.

Příklady: děrovací stroj děruje plechy z nezpracovaného kovového plechu. Děrovací nástroj se časem opotřebuje. Plechy nejsou čistě proraženy, což vede ke vzniku trhlin při svařování. Řídicí systém tuto nepřirozenou trhlinu rozpozná a signalizuje chybný „předchozí proces“. Nebo je robot naučený rozpoznávat konkrétní místo. Pokud se to nenaučí jasně, systém dokáže problém identifikovat. Ve výsledku je chyba rozpoznána a kompenzována.

Prodloužení životnosti elektrod

Prodloužení životnosti elektrod pro bodové svařování je dalším způsobem, jak nová generace řídicích systémů svařování od společnosti Bosch Rexroth pomáhá zvyšovat CEZ. PRC7000 umožňuje prodloužit životnost těchto elektrod. Například je možné provést více frézovacích cyklů, než bude nutné elektrody vyměnit. Nové mechanické signály (7. osa) a nový adaptivní proces regulace alu/ocel 2.0 rovněž pomáhají prodloužit životnost elektrod a optimalizovat frézování a svařování.

Automatická redukce rozstřiku

Další ze speciálních funkcí řídicího systému svařování PRC7000 je integrovaná funkce „Adaptive Spatter Reduction“ (adaptivní redukce rozstřiku). V průmyslové výrobě jsou vyžadovány stále kratší časy cyklů jako způsob zvyšování produktivity. To je důležité zejména v řadě oblastí včetně hromadné výroby. Stále složitější svarové spoje (např. ocel tvářená za tepla), kratší doby cyklů, a tedy i nové přístupy (jako je svařování krátkými pulzy), vedou ke stále většímu rozstřiku. Se zvyšující se rychlostí svařování se výrazně zvyšuje i množství rozstřiku. Rozstřiky ve výrobě vedou k řadě problémů, jako je znečištění, usazeniny a přilnavost povrchu. Doposud byly prakticky nevyhnutelné a znamenaly časově náročné dokončovací práce, zejména v automobilovém průmyslu.

Obecně platí, že stříkance na částech karoserie vozidla se musí ručně obrousit, a mohou také ulpět na výrobních strojích. S funkcí „Adaptive Spatter Reduction“ (adaptivní redukce rozstřiku) se toto provádí automaticky. Protože všechna adaptační opatření probíhají v rámci stanovených limitů, není nutná žádná následná validace funkce nebo zajištění kvality. Aktuální tok je v případě potřeby upraven pomocí algoritmu.

Pro uživatele minimalizuje automatická redukce rozstřiku dokončovací práce a čisticí cykly systémů. A to zase pomáhá snižovat náklady. Systém je integrován do zařízení PRC7000 a lze jej používat na základě licence.

Umělá inteligence pro rychlá procesní rozhodnutí

Kromě klasických optimalizačních metod vyvíjí společnost Bosch Rexroth v současné době také funkce umělé inteligence (AI). Nová výkonná generace řídicích systémů pro svařování je schopna provádět komplexní matematické modelování. Protože model běží na samotném řídicím systému, lze rozhodnutí přijímat i v průběhu procesu. Výsledkem jsou značné úspory.

Díky této a dalším funkcím, které PRC7000 nabízí, mohou společnosti optimalizovat svůj proces odporového bodového svařování na různých úrovních a zvyšovat tak hospodárnost své výroby.