Czech Republic Český
CytroConnect Solutions

CytroConnect Solutions

Zjistěte dnes, co můžete očekávat zítra

Náhlé poruchy strojů, neplánovaná, drahá údržba a předem definované servisní intervaly – je to řešení?

Digitální řešení vám poskytují podporu při údržbě a máte díky nim vždy přehled o aktuálním stavu stroje. Společnost Bosch Rexroth je odborníkem na hydrauliku a kombinuje ji se svým know-how v oblasti průmyslového internetu věcí, aby vám poskytla spolehlivá řešení digitální údržby.

Pomocí našich digitálních řešení na míru usnadňujeme údržbu vašich hydraulických systémů. Náš modulární přístup začíná řešením pro vizualizaci dat o aktuálním stavu, které lze pomocí systému monitorování stavu založeného na pravidlech rozšířit na službu poskytující prediktivní analytiku pro provádění prediktivní údržby.

 

Usnadněte si své každodenní výzvy

Nedostatek know-how v oblasti hydrauliky

Nedostatek know-how v oblasti hydrauliky

Továrny musí být neustále monitorovány

Továrny musí být neustále monitorovány

Továrny v dlouhé vzdálenosti

Továrny v dlouhé vzdálenosti

Nedostatečně hluboký pohled do útrob stojů

Nedostatečně hluboký pohled do útrob stojů

Vysoké náklady spojené s prostoji

Vysoké náklady spojené s prostoji

Balíčky CytroConnect Solutions

Monitorujte

Monitorujte

 • Senzory
 • Monitorování v reálném čase
 • Historická data za předchozích 24 hodin

Udržujte

Udržujte

 • Senzory
 • Monitorování v reálném čase
 • Plný přístup k historickým datům
 • Přímé zasílání oznámení a varování
 • Analýza založená na pravidlech

Předpovídejte

Předpovídejte

 • Senzory
 • Monitorování v reálném čase
 • Plný přístup k historickým datům
 • Přímé zasílání oznámení a varování
 • Datová analýza s využitím strojového učení
  Smlouva o úrovni služeb

Snížení prostojů strojů o 40 %

Snížení prostojů strojů o 40 %

O 70 % rychlejší detekce chyb

O 70 % rychlejší detekce chyb

O 30 % nižší náklady díky konsekvencím

O 30 % nižší náklady díky konsekvencím

O 10 % vyšší dostupnost strojů

O 10 % vyšší dostupnost strojů

Méně než 1 rok k dosažení návratnosti investic

Méně než 1 rok k dosažení návratnosti investic

Inteligentní prevence prostojů strojů

Jelikož si doplňky můžete nakombinovat podle svých představ, můžete si zvolit tu nejlepší kombinaci pro váš scénář použití. Můžete si snadno rezervovat různé doplňkové balíčky od jednoduchého informačního panelu až po kompletní servisní smlouvu. Podrobné informace a funkce jednotlivých doplňků najdete níže.

Vaše webová monitorovací služba

Balíček CytroConnect Monitor shromažďuje data a přehledně je vizualizuje na informačním panelu, abyste měli vždy přehled o stavu vašeho stroje. S podporou odborníků společnosti Bosch Rexroth se můžete rozhodnout, které komponenty budete monitorovat. Balíček Monitor nabízí všechna dostupná data za posledních 24 hodin. To vám umožňuje včas odhalit změny a v případě odchylky od normálního stavu okamžitě zasáhnout. Data lze na vyžádání zobrazit na informačním panelu pomocí webového prohlížeče nebo na jiných koncových zařízeních. Tuto službu lze snadno implementovat do jakékoliv hydraulicky obsluhované továrny/stroje.

Vaše digitální servisní knížka

Balíček CytroConnect Maintain informuje zákazníka o aktuálním stavu komponent prostřednictvím informačního panelu. Pomocí předem definovaných pravidel je monitorován stav komponent a pokud něco neprobíhá podle pravidel, uvidíte to. V případě anomálie obdržíte push oznámení o tom, co je špatně. Tímto způsobem můžete včas reagovat i v případě bezobslužných směn dříve než dojde k poškození, nebo dokonce ke kompletní poruše. V rámci tohoto balíčku můžete využívat neomezené množství dostupných historických dat. Kromě toho vám budeme poskytovat pravidelné zprávy o výkonu a využití, které vám pomohou optimalizovat váš scénář použití.

Prediktivní údržba pro vás na míru

Balíček CytroConnect Predict nabízí prediktivní analytiku dat ze strojů, která dokáže odhalit anomálie v rané fázi pomocí algoritmů strojového učení. Kromě prediktivní analytiky vám Bosch Rexroth nabízí také individuální servisní smlouvu. Dále vám naši zkušení odborníci pomohou vyhodnocovat data a doporučí vám, jak postupovat v případě anomálie. Naše analytické systémy a odborníci monitorují váš stroj za vás a díky rychlejší detekci anomálií zkracují prostoje stroje až o 40 %. Kromě optimalizace plánování údržby zajišťuje prediktivní údržba maximální dostupnost stroje a zjednodušuje zásobování náhradními díly.

Produkty

Naše balíčky jsou dostupné pro vybrané produkty Rexroth.

CytroBox

CytroBox

 

Objevit
CytroForce

CytroForce

 

Objevit

Globální úspěch

Díky CytroConnect Solutions máme zastoupení po celém světě

Globální úspěch

Případové studie

Přečtěte si naše příběhy úspěchu, ve kterých se dozvíte, co naši zákazníci oceňují na CytroConnect Solutions.

CytroConnect Solutions v metalurgii

CytroConnect Solutions v metalurgii

Společnost Robert Bosch Lollar Guss GmbH se jako výrobce odlitků musela v minulosti několikrát potýkat s výpadky tvářecí linky, které byly způsobeny poruchami centrálního hydraulického systému. Ten je však ústředním prvkem v procesu odlévání, a proto se společnost rozhodla nechat hlavní hydrauliku monitorovat systémem CytroConnect Solutions.

Další informace

Úspěšný start v cementářském průmyslu

Úspěšný start v cementářském průmyslu

Ve společnosti Lafarge Holcim, která je dodavatelem cementu a transportního betonu, se systém CytroConnect Solutions úspěšně používá k plánování údržby. To je možné díky monitorování klíčových ukazatelů hydraulicky ovládaného chladiče slínku pomocí systému CytroConnect Solutions, které umožňuje včas odhalit případné poruchy.

Další informace

Údržba licích forem založená na podmínkách

Údržba licích forem založená na podmínkách

Společnost Buderus Guss se jako výrobce brzdových kotoučů pro automobilový průmysl již v rané fázi svého fungování rozhodla začít využívat údržbu založenou na podmínkách od společnosti Bosch Rexroth. To proto, že prostoje výroby mohou mít katastrofální následky, zejména pokud jsou výrobní procesy velmi úzce propojeny.

Další informace

CytroConnect Solutions v metalurgii 2.0

CytroConnect Solutions v metalurgii 2.0

Společnost Bosch Rexroth Guss GmbH, výrobce odlitků a ventilových bloků, byla dříve schopna udržovat prostoje strojů na nízké úrovni díky pečlivě cíleným plánům údržby. Díky monitorování pomocí systému CytroConnect Solutions pomáhá tato údržba zkrátit prostoje strojů nebo jim zcela zabránit.

Další informace

Videa

Predictive Analytics @ TSR Recycling GmbH

Predictive Analytics @ TSR Recycling GmbH

CytroConnect Solutions – Na kus řeči o technice

TechTalk

Minimalizujte prostoje výroby: Prediktivní údržba

Minimize your downtime: Predictive Maintenance

Prediktivní analytika u hydrauliky chladiče slínku

Predictive Analytics on Clinker Cooler Hydraulics

Prediktivní údržba v kostce

Predictive Maintenance in a nutshell

Prediktivní údržba

Predictive Maintenance

Modernizace servisu Bosch Rexroth

Bosch Rexroth Service Modernization

Prediktivní analytika – nenechávejte nic náhodě

Predictive analytics – leave nothing to chance!

Další informace

Brožura: Prediktivní údržba – Co to je, k čemu slouží a jak ji můžete co nejsnáze začít využívat i vy.

Brožura

Prediktivní údržba: Co to je, k čemu slouží a jak ji můžete co nejsnáze začít využívat i vy.

Brožura: Prediktivní analytika – Definice, funkce a výhody.

Brožura

Prediktivní analytika: Definice, funkce a výhody.

Brožura: Big Data a strojové učení – Definice, kontext a relevance.

Brožura

Big Data a strojové učení: Definice, kontext a relevance.

Brožura: Prediktivní analytika a optimalizace údržby – Definice, kontext a přínosy.

Brožura

Prediktivní analytika a optimalizace údržby: Definice, kontext a přínosy.

Brožura: Prediktivní analytika pro recyklační průmysl – Jak předcházet poruchám hydraulických systémů v recyklačním průmyslu a snížit náklady na údržbu.

Brožura

Prediktivní analytika pro recyklační průmysl: Jak předcházet poruchám hydraulických systémů v recyklačním průmyslu a snížit náklady na údržbu.