Czech Republic Český
CytroForce – Posuňte své hranice

CytroForce

Posuňte své hranice

Vývoj společnosti Bosch Rexroth posunul hydraulické lineární pohony na zcela novou úroveň. Revoluční řešení CytroForce umožňuje přetvořit dřívější rozměrné struktury na inteligentní kompaktní aktuátor.

CytroForce
Samostatný aktuátor

Hotové řešení sestávající ze standardních modulů s optimalizovaným průtokem nastavuje nová měřítka z hlediska měrného výkonu, energetické účinnosti a tichosti provozu. Toto řešení umožňuje i výrobcům strojů s velmi omezenými zkušenostmi s hydraulikou využívat dosud neznámé scénáře použití a dosáhnout minimálních celkových nákladů ve všech fázích od projektování až po údržbu.

Klíčové technické údaje:

  • Jmenovité síly až 1100 kN
  • Maximální rychlost pojezdu 800 mm/s
  • Maximální rychlost pojezdu 1000 mm
Samostatný aktuátor CytroForce – Posuňte své hranice
Buďte rychlí se samostatným aktuátorem CytroForce od Rexroth

BUĎTE RYCHLÍ – Předkonfigurované a rychle dodané řešení

Jakmile bude za pomocí našich odborníků dokončen proces konfigurace, výrobce stroje rychle obdrží kompletní dokumentaci včetně CAD modelu. Aktuátor se dodává předem nakonfigurovaný a pro uvedení do provozu je třeba jej pouze připojit k elektrickému systému a nadřazenému řídicímu systému.

Buďte chytří se samostatným aktuátorem CytroForce od Rexroth

BUĎTE CHYTŘÍ – Snadné používání, bez nutnosti předchozích znalostí hydrauliky

Klíčovým faktorem je zjednodušený proces uvedení do provozu umožněný standardizovaným rozhraním, jako je Multi-Ethernet. Předkonfigurovaný agregát CytroForce se na úrovni řízení chová jako elektrický pohon.
Softwarově podporovaná parametrizace prostřednictvím inženýrského softwaru IndraWorks nahrazuje časově náročné programování. Následné úpravy cyklu lze rovněž provádět rychle a snadno.

Buďte efektivní se samostatným aktuátorem CytroForce od Rexroth

BUĎTE EFEKTIVNÍ – Minimální celkové náklady a ekologické výhody

Vysoký výkon, krátké cykly a nízké celkové náklady vedou k udržitelnému zvýšení produktivity. V porovnání s neintegrovaným hydraulickým lineárním aktuátorem nabízí pohon s proměnnými otáčkami až o 80 % nižší energetickou náročnost a spotřebovává o polovinu méně místa. Spotřebovává také až o 97 % méně oleje než běžné otevřené systémy, díky čemuž ušetříte nemalé množství peněz.

Buďte připojení se samostatným aktuátorem CytroForce od Rexroth

BUĎTE PŘIPOJENÍ – Optimalizace dostupnosti prostřednictvím služeb internetu věcí

Integrovaná služba internetu věcí CytroConnect Solutions zajišťuje vyšší dostupnost a zabraňuje neplánovaným prostojům. Obsluha může monitorovat provozní podmínky a plánovat údržbu tak, aby znamenala co nejnižší náklady. Kromě automatického monitorování stavu agregátu CytroForce mohou manažeři údržby a servisu přidávat také další doplňky pro různé scénáře použití.

Pomůžeme vám překonat veškeré výzvy

Výzva: Dlouhé trubkové spoje

Dlouhé trubkové spoje

Výzva: Poslední zbývající hydraulický aktuátor

Poslední zbývající hydraulický aktuátor

Výzva: Životnost elektromechanických aktuátorů

Životnost elektromechanických aktuátorů

Výzva: Prostorová omezení (délka)

Prostorová omezení (délka)

Výzva: Při procesu dochází k náhlým náporům

Při procesu dochází k náhlým náporům

Videa

Příběh úspěchu ve společnosti RICK Produktion: Koncentrovaná síla a dynamika

Success Story RICK Produktion: Concentrated power & dynamics