Czech Republic Český
CytroPac – Kompaktní revoluce v hydraulických agregátech

CytroPac

Kompaktní revoluce v hydraulických agregátech.

Kompletně vybavený a integrovaný. Agregáty CytroPac nabízí maximální výkon na minimálním prostoru se vším, co potřebujete pro rychlou instalaci. Stačí připojit napájení, kapalinu a rozhraní. Malá revoluce.

CytroPac
Kompletně vybavený a integrovaný

Agregáty se dodávají s hospodárným pohonem Sytronix, plně připojeným měničem frekvence a rozhraním pro podporu průmyslu 4.0. S výkonem až 4 KW a tlakem 240 barů na poloviční instalační ploše. CytroPac navíc splňuje požadavky směrnice EU 2009/125/ES o ekodesignu. Stačí připojit napájení, kapalinu a rozhraní.

Usnadněte si projektování s kompaktním hydraulickým agregátem CytroPac od Rexroth

Usnadněte si projektování

 • Bez nutnosti připojovat další chladicí zařízení
 • Jednoduché zapojení snižuje nároky na prostor ve skříňovém rozváděči, v nejlepším případě se bez něj obejdete úplně
 • Menší velikost nádrže díky optimalizované konstrukci pro účinné odplyňování
 • Prostorově úsporný systém tepelných trubic zajišťuje optimální chlazení

Zefektivněte proces instalace díky kompaktnímu hydraulickému agregátu CytroPac od Rexroth

Zefektivněte proces instalace

 • Integrovaný měnič frekvence s multi-ethernetovým rozhraním (např. Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
 • Plug & Produce: Předem složeno a otestováno
 • Nastavení parametrů přes webové rozhraní nebo Ethernet
 • Obsluha nepotřebuje pokročilé fyzikální znalosti v oblasti hydrauliky

Minimalizujte prostoje výroby díky kompaktnímu hydraulickému agregátu CytroPac od Rexroth

Minimalizujte prostoje výroby

 • Integrované senzory shromažďují provozní údaje o komponentech a kapalině
 • Dodávání provozních dat pro inteligentní analýzu a detekci opotřebení předcházející odstávkám
 • Vyšší doba provozuschopnosti díky monitorování stavu a prediktivní údržbě

Maximalizujte svou produktivitu díky kompaktnímu hydraulickému agregátu CytroPac od Rexroth

Maximalizujte svou produktivitu

 • Čerpadlo s proměnnými otáčkami šetří až 80 % energie
 • Frekvenční měnič navíc slouží jako senzorový uzel a v reálném čase přenáší všechna naměřená data do řídicí jednotky
 • Tichý provoz
 • Možnost změny parametrů přes Ethernet nebo webové rozhraní
 • Obsluha pomocí ovládacích prvků stroje bez nutnosti znalostí hydrauliky

Náš produkt

Videa

CytroPac – Kompaktní revoluce v hydraulických agregátech: kompletně vybavený a integrovaný

CytroPac – The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

CytroPac – Účinný a jednoduchý: Jak softwaroví průvodci urychlují uvádění kompaktních hydraulických agregátů do provozu

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

CytroPac – Odborníci hovoří: Vyšší udržitelnost a konektivita díky malým agregátům

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Příběh úspěchu nasazení agregátu CytroPac ve společnosti Champalle: Elektrohydraulické know-how pro náročná prostředí

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Příběh úspěchu nasazení agregátu CytroPac ve společnosti Zuse Hueller Hille: Síla pro budoucnost

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future