Czech Republic Český
H4U – Nová digitální dimenze světa hydrauliky

H4U

Nová digitální dimenze světa hydrauliky

Společnost Bosch Rexroth posouvá úroveň integrace průmyslové hydrauliky do další digitální dimenze a přetváří hardwarově vázané řídicí funkce na softwarové moduly nezávislé na hardwaru.

H4U – Hydraulika pro vás

Hydraulické funkce lze flexibilně navrhovat pomocí nové platformy H4U a přímo je integrovat do stávajících automatizačních prostředí. Tento přechod na software přináší řadu výhod jak pro koncové uživatele, tak pro výrobce strojů a systémů.

Hydraulické systémy lze optimalizovat z hlediska energetické účinnosti a přispět k dosažení cílů v oblasti změny klimatu.

 

H4U - the new dimension of Independence
NOVÁ DIMENZE UDRŽITELNOSTI od Rexroth

NOVÁ DIMENZE UDRŽITELNOSTI

Vyšší produktivita při nižší spotřebě energie a snížení emisí CO₂.

Hydraulické komponenty už z principu poskytují velmi vysokou účinnost. V architektuře i technologii řízení hydraulického systému však stále existuje potenciál jak pro úspory energie a snížení emisí CO₂, tak pro zvýšení produktivity.

Jedním z příkladů je hydraulická regulace tlaku a objemového průtoku (p/Q). V závislosti na zátěžovém cyklu a podmínkách použití lze u hydraulického lisu s víceosým systémem dosáhnout až 30 % úspory energie.

NOVÁ DIMENZE ŘÍDÍCÍ TECHNOLOGIE od Rexroth

NOVÁ DIMENZE ŘÍDÍCÍ TECHNOLOGIE

Transformace know-how od hardwaru k softwaru

V minulosti bylo know-how v oblasti hydraulických řídicích technologií vázáno na hardware (hardwarově orientované). Dnes se však stále více přesouvá do softwarových aplikací – nezávisle na hardwaru (softwarově orientované). Platforma H4U (Hydraulics For You) od společnosti Bosch Rexroth to odráží v oblasti průmyslové hydrauliky. Hydraulické řídicí funkce jsou realizovány softwarově pomocí aplikace H4U.apps.

To umožňuje hardwarově nezávislou integraci do stávajících automatizačních systémů. Jednotný, uživatelsky přívětivý design aplikací a intuitivní rozhraní zároveň zjednodušují používání hydrauliky – zkrátka „Hydraulika pro vás“.

NOVÁ DIMENZE HOSPODÁRNOSTI od Rexroth

NOVÁ DIMENZE HOSPODÁRNOSTI

Vyšší hospodárnost a odolnost vůči zastarávní během celého životního cyklu.

Softwarově integrované hydraulické funkce zvyšují hospodárnost a odolnost vůči zastarávní během celého životního cyklu. S aplikacemi H4U.apps dosahují koncoví uživatelé vyšší produktivity, energetické účinnosti a snižují svou uhlíkovou stopu.

Kromě toho aplikace H4U umožňují větší flexibilitu, např. při změně výrobních zařízení podle měnicích se požadavků zákazníků. Přizpůsobování hardwaru již není nutné.

NOVÁ DIMENZE NEZÁVISLOSTI od Rexroth

NOVÁ DIMENZE NEZÁVISLOSTI

Softwarové hydraulické funkce nezávislé na řízení

Nasazením aplikací H4U.Apps na již existující řídicí hardware ušetříte náklady a úsilí na dodatečná školení.

Softwarové moduly lze navíc využít k simulaci strojů a systémů v celém jejich průběhu a k předběžnému výpočtu úspor energie. To šetří čas při projektování a uvádění do provozu.

Softwarové moduly

Ikona aplikace pro řízení tlaku a průtoku H4U

H4U.app pQ

Softwarový modul „H4U.app pQ“ řídí tlak (p) nebo objemový průtok (Q) hydraulického systému. Používá se k řízení čerpadel s pevným i proměnným objemovým průtokem a lze jej integrovat přímo do PLC aplikace stávajícího řídicího systému stroje.

H4U.app pQ v obchodě
Ikona aplikace pro ovládání polohy a síly H4U

H4U.app xF

Softwarový modul „H4U.app xF“ ovládá polohu (x) nebo sílu (F) hydraulického pohonu. Podporuje různé systémové topologie pro ventilem a objemovým průtokem řízené pohony a lze jej integrovat přímo do PLC aplikace stávajícího řídicího systému stroje.

Kontakt H4U

Pokud hledáte způsob, jak zvýšit návratnost investic a účinnost vašich strojů pomocí softwarových hydraulických funkcí a chcete se dozvědět více o přidané hodnotě, kterou vám platforma H4U může nabídnout při návrhu, uvádění do provozu, výrobě, údržbě a servisu vašeho stroje, kontaktujte naše odborníky.

Spojte se s našimi odborníky na platformu H4U