Czech Republic Český

Vyber svoje umístění

Czech Republic
H4U – Nová digitální dimenze světa hydrauliky

H4U

Nová digitální dimenze světa hydrauliky

Společnost Bosch Rexroth posouvá úroveň integrace průmyslové hydrauliky do další digitální dimenze a přetváří hardwarově vázané řídicí funkce na softwarové moduly nezávislé na hardwaru.

H4U – Hydraulika pro vás

Hydraulické funkce lze flexibilně navrhovat pomocí nové platformy H4U a přímo je integrovat do stávajících automatizačních prostředí. Tento přechod na software přináší řadu výhod jak pro koncové uživatele, tak pro výrobce strojů a systémů.

Hydraulické systémy lze optimalizovat z hlediska energetické účinnosti a přispět k dosažení cílů v oblasti změny klimatu.

 

H4U – Nová dimenze portfolia produktů Connected Hydraulics

Aplikace H4U.apps maximalizují faktory úspěchu: použitelnost, udržitelnost a výkon. Zákazníci již používají aplikaci H4U.app pQ.

Další aplikace H4U.apps, jako je aplikace H4U.app xF pro regulaci polohy/síly hydraulických os, budou představeny na veletrhu Hannover Messe 2023.

 

NOVÁ DIMENZE UDRŽITELNOSTI od Rexroth

NOVÁ DIMENZE UDRŽITELNOSTI

Vyšší produktivita při nižší spotřebě energie a snížení emisí CO₂.

Hydraulické komponenty už z principu poskytují velmi vysokou účinnost. V architektuře i technologii řízení hydraulického systému však stále existuje potenciál jak pro úspory energie a snížení emisí CO₂, tak pro zvýšení produktivity.

Jedním z příkladů je hydraulická regulace tlaku a objemového průtoku (p/Q). V závislosti na zátěžovém cyklu a podmínkách použití lze u hydraulického lisu s víceosým systémem dosáhnout až 30 % úspory energie.

NOVÁ DIMENZE ŘÍDÍCÍ TECHNOLOGIE od Rexroth

NOVÁ DIMENZE ŘÍDÍCÍ TECHNOLOGIE

Transformace know-how od hardwaru k softwaru

V minulosti bylo know-how v oblasti hydraulických řídicích technologií vázáno na hardware (hardwarově orientované). Dnes se však stále více přesouvá do softwarových aplikací – nezávisle na hardwaru (softwarově orientované). Platforma H4U (Hydraulics For You) od společnosti Bosch Rexroth to odráží v oblasti průmyslové hydrauliky. Hydraulické řídicí funkce jsou realizovány softwarově pomocí aplikace H4U.apps.

To umožňuje hardwarově nezávislou integraci do stávajících automatizačních systémů. Jednotný, uživatelsky přívětivý design aplikací a intuitivní rozhraní zároveň zjednodušují používání hydrauliky – zkrátka „Hydraulika pro vás“.

NOVÁ DIMENZE HOSPODÁRNOSTI od Rexroth

NOVÁ DIMENZE HOSPODÁRNOSTI

Vyšší hospodárnost a odolnost vůči zastarávní během celého životního cyklu.

Softwarově integrované hydraulické funkce zvyšují hospodárnost a odolnost vůči zastarávní během celého životního cyklu. S aplikacemi H4U.apps dosahují koncoví uživatelé vyšší produktivity, energetické účinnosti a snižují svou uhlíkovou stopu.

Kromě toho aplikace H4U umožňují větší flexibilitu, např. při změně výrobních zařízení podle měnicích se požadavků zákazníků. Přizpůsobování hardwaru již není nutné.

NOVÁ DIMENZE NEZÁVISLOSTI od Rexroth

NOVÁ DIMENZE NEZÁVISLOSTI

Softwarové hydraulické funkce nezávislé na řízení

Nasazením aplikací H4U.Apps na již existující řídicí hardware ušetříte náklady a úsilí na dodatečná školení.

Softwarové moduly lze navíc využít k simulaci strojů a systémů v celém jejich průběhu a k předběžnému výpočtu úspor energie. To šetří čas při projektování a uvádění do provozu.