Czech Republic Český
Ventily s rozhraním IO-Link od Rexroth umožňují komplexní komunikaci se senzory a aktuátory

IO-Link

Minimální úsilí – Maximální výhody

Standardizované zapojení a elektronická jmenovka usnadňují uvedení do provozu a zvyšují dostupnost.

Propojování hydraulických systémů přes IO-Link

Rozhraní IO-Link umožňuje komplexní komunikaci se senzory a aktuátory, nezávisle na používané provozní sběrnici.

Proporcionální ventily používané v hydraulických systémech jsou nyní součástí obousměrné digitální komunikace – inteligentně, jednoduše a hospodárně. To zjednodušuje uvedení do provozu v oblasti hardwaru a softwaru a umožňuje flexibilní nastavení hydraulických ventilů pro různé výrobní procesy.

Stále přísnější požadavky na flexibilitu strojů a systémů jsou nyní splněny.

Rozšířené diagnostické informace umožňují dosáhnout stavově orientované a prediktivní koncepce údržby a výrazně zkracují prostoje a dobu servisu. To pomáhá zvýšit dostupnost strojů.

Rozhraní IO-Link také integruje použité hydraulické ventily do připojených konstrukcí způsobem, který je odolný vůči zastarávání – jako plnohodnotné komponenty průmyslu 4.0.

Výhody pro zákazníky

JAKÉ VÝHODY NABÍZÍ ROZHRANÍ IO-LINK? Standardizované zapojení a elektronická jmenovka usnadňují uvedení do provozu a zvyšují dostupnost

Univerzálnost

Otevřený standard pro obousměrné point-to-point připojení paralelně s provozní sběrnicí

Chtěli byste...
... si usnadnit vícepólové zapojení inteligentních ventilů?

Naše odpověď je jasná:
Standardizované rozhraní IO-Link umožňuje snadné a standardizované připojení všeho od elektromotorů a senzorů až po hydraulické ventily.

Nižší náklady

Snadné připojení pomocí standardizovaných kabelů a konektorů M12

Chtěli byste...
... si usnadnit vícepólové zapojení inteligentních ventilů?
... používat standardizované kabely pro všechny senzory a aktuátory, abyste snížili skladové zásoby?
... kabely pokládat snadno a levně a přitom ušetřit místo?

Naše odpověď je jasná:
Sandardizované rozhraní IO-Link umožňuje použití standardizovaných nestíněných 3 nebo 5žilových kabelů s konektory M12.

Efektivní projektování

Plug and Produce: nejsou třeba žádné další inženýrské nástroje

Chtěli byste...
... mít přístup ke stavům a parametrům na úrovni senzorů a ventilů, aniž byste museli každou komponentu integrovat do sběrnicového systému?
... měnit parametry v závislosti na výrobních procesech?
... zabránit poškození strojů v důsledku záměny při výměně komponent, ale bez složitého programování řídicích systémů?

Naše odpověď je jasná:
Rozhraní IO-Link umožňuje jednoduché point-to-point spojení mezi hlavním klíčem a zařízením. K tomu není potřeba žádná IP adresa. Díky specifikaci a popisu zařízení IODD lze zařízení jasně identifikovat. Obousměrné digitální rozhraní umožňuje bezchybnou výměnu dat od prvního do posledního metru.

Vysoká systémová dostupnost

Data pro prediktivní údržbu a rychlou výměnu zařízení

Musíte...
... své komponenty rychle lokalizovat, abyste se vyhnuli systémovým prostojům?

Naše odpověď je jasná:
Během uvádění do provozu může uživatel specifikovat označení polohy, které se ukládá ve ventilu. Údaje o zařízení jsou rovněž k dispozici v IODD.

Podpora standardů průmyslu 4.0

Hydraulické komponenty pro vertikální tok informací

Chtěli byste...
... získat další informace o ventilech umožňujících prediktivní údržbu?

Naše odpověď je jasná:
Ventily s rozhraním IO-Link zaznamenávají dobu chodu a teplotu a vytvářejí histogram s podrobnostmi o rozsahu doby chodu/teploty se třemi nastavenými prahovými hodnotami. Tyto informace lze v případě potřeby získat prostřednictvím rozhraní.

Topologie

Topologie s ventily vybavenými rozhraním IO-Link od Rexroth

Videa

Jak na to: Uvádění systémů s rozhraním IO-Link do provozu (část 1) Cyklická výměna dat [Pouze v němčině]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 1) Zyklischer Datenaustausch [Pouze v němčině]

Jak na to: Uvádění systémů s rozhraním IO-Link do provozu (část 2) Necyklická výměna dat [Pouze v němčině]

How to: Inbetriebnahme eines IO-Link Systems (Part 2) Azyklischer Datenaustausch [Pouze v němčině]

Proporcionální ventily s rozhraním IO-Link od Bosch Rexroth

Proportional Valves with IO-Link Interface from Bosch Rexroth