Czech Republic Český
SY(H)DFE – Systém regulace tlaku a objemového průtoku s čerpadly typu A10 a A4.

SY(H)DFE

Systém regulace tlaku a objemového průtoku

Řídicí systém SY(H)DFE slouží k elektro-hydraulické regulaci úhlu natočení, tlaku a výkonu axiálního pístového čerpadla s proměnným objemem typu A10 a A4.

Systém regulace tlaku a objemového průtoku

SY(H)DFE – Systém pro regulací úhlu natočení, tlaku a točivého momentu s proměnnými otáčkami. Dostupné jako integrovaná elektronika pro otevřené obvody.

Vysoká přesnost, síla a výkon

 • Nejlepší řídicí jednotka ve své třídě
 • Až do velikosti 355
 • Průtok 550 l/min
 • Až do 350 barů

Jedinečná kompaktnost a komplexní portfolio

 • Přímá montáž a integrovaná řešení
 • Axiální pístová čerpadla
  • A10VSO 18..180 / 280 barů
  • A4VSO 40..355 / 350 barů

Dlouhá životnost
Nejvyšší odolnost díky robustnosti pro extrémní podmínky

Usnadněte si projektování díky systému regulace tlaku a objemového průtoku od Rexroth

Usnadněte si projektování

 • Maximální úspora místa díky různým možnostem kombinování čerpadel, podpora použití několika čerpadel na jedné hřídeli
 • Řídicí jednotky bez skříňových rozvaděčů s otevřenými standardy SY(H)DFED a SY(H)DFEF
 • Flexibilní montáž a připojení (z hlediska polohy a rozmerů)

Zefektivněte proces instalace díky systému regulace tlaku a objemového průtoku od Rexroth

Zefektivněte proces instalace

 • Nejlepší řídicí jednotka pro hydrauliku ve své třídě – Optimalizováno pro axiální pístová čerpadla typu A4 a A10
 • Přednastavené a otestované řídicí jednotky, plug & play uvedení do provozu
 • Elektronika bez rozvaděče: Nakonfigurováno a otestováno (včetně kalibrace čerpadla) Plug & pump
 • Jednotný softwarový nástroj IndraWorks DS podporuje prvotní provoz, správu, parametrizaci a diagnostiku

Minimalizujte prostoje výroby díky systému regulace tlaku a objemového průtoku od Rexroth

Minimalizujte prostoje výroby

 • Zpětná vazba k diagnostice a stavu proměnných v procesu
 • Nejlepší řídicí jednotka pro hydrauliku ve své třídě – Kompenzace mechanického opotřebení pro vyšší dostupnost stroje
 • Podporuje monitorování stavu poskytováním dat o opotřebení

Maximalizujte svou produktivitu díky systému regulace tlaku a objemového průtoku od Rexroth

Maximalizujte svou produktivitu

 • Nejrychlejší cykly díky vysoké dynamice a přesnosti nastavení
 • Čerpadla s proměnným objemem a nejvyššími tlaky na trhu
 • Vyšší přesnost díky senzorům úhlu natočení, tlaku a rychlosti

Náš produkt