Osobní údaje a ochrana dat

Content

I. BEZPEČNOST

Bosch Group respektuje Vaše soukromí. Ochraně vašeho soukromí, stejně jako i zabezpečení veškerých dat věnujeme při svých obchodních postupech mimořádnou pozornost.

Aby Bosch Group ochránila data, která máme pod kontrolou, proti zneužití, ztrátě, porušení, přístupu neoprávněných osob nebo proti neoprávněnému prozrazení, používá vhodná bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu se stavem technologického vývoje.

II. POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH ODKAZŮ

Internetové stránky Bosch Group mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran provozované poskytovateli, kteří s námi nejsou ve spojení. Klepnete-li na odkaz, nemáme dále vliv na shromažďování, ukládání nebo zpracování jakýchkoli osobních údajů a dat přenesených klepnutím na odkaz (např. IP adresu nebo URL stránky, která obsahuje odkaz), protože chování třetích stran je z povahy věci mimo naši kontrolu. Nemůžeme proto odpovídat za zpracování osobních údajů a dat třetími stranami, z tohoto důvodu se výše uvedené prohlášení o bezpečnosti nevztahuje na tyto externí odkazy.

III. OSOBNÍ ÚDAJE A SOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁNÍM A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

Poskytnete-li nám své osobní údaje, zpracováváme je, případně námi pověřený správce, se kterým máme uzavřenu příslušnou smlouvu, abychom vás informovali o svých produktech a službách, pro účely technické správy webových stránek, zákaznické správy, produktových průzkumů, pro dotazy, které zašlete Bosch Group, nebo pro marketingové účely pouze v rozsahu nezbytném k tomuto účelu. Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb najmutí Bosch Group jsou povinni zachovávat důvěrnost a dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Vaše údaje nebudou bez vašeho souhlasu postoupeny třetím stranám mimo Bosch Group a/nebo mimo pověřeného správce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení poskytuje návštěvník dobrovolně a na dobu neurčitou. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat výslovným a určitým projevem učiněným formou doporučeného dopisu či e-mailu provozovateli. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné zrušit rovněž prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení Bosch Group. V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. Data pro účely fakturace a účtování nejsou dotčena.

IV. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, když navštívíte naše internetové stránky. Cookies můžete podle svého přání kdykoli smazat. Upozorňujeme však, že smazání cookies může mít za následek, že některé funkce již nebudou k dispozici. Informace o smazání cookies naleznete ve funkci Nápověda svého prohlížeče.

2. Jak mohu kontrolovat používání cookies?

Bosch umožňuje kontrolovat používání cookies. Za tímto účelem klepněte na odkaz „Cookie settings“. Odkaz „Cookie settings“ vám poskytuje dodatečné informace o použitých cookies. Navíc zde můžete nastavit, jaké cookies chcete používat. V kroku 1 (nutné) a kroku 2 (dobrovolné) se provádějí anonymní měření přístupu s pomocí tzv. session cookies. V kroku 3 (statistické) se cookies uloží ve vašem počítači na maximální dobu 12 měsíců.

Výše uvedená možnost konfigurovat nastavení pro používané cookies nemá vliv na cookies a aktivní komponenty jiných poskytovatelů (např. YouTube, Facebook, Twitter).

3. Bosch cookies

Bosch Group používá cookies a aktivní komponenty (např. JavaScript) pro sledování preferencí návštěvníků a optimální přizpůsobení rozvrhu svých webových stránek.

Rozsah a účel zpracování dat

Když navštívíte naše webové stránky, uložíme jméno Vašeho poskytovatele služeb Internetu, webovou stránku, ze které nás navštěvujete, webové stránky, které u nás navštívíte, veškeré Vámi stažené soubory, shlédnutá videa/puštěné audio stopy, jednotlivé odkazy, na které kliknete, vyhledávaná slova a fráze (site search), jakož i datum a délka Vaší návštěvy. Pokud je Vaše návštěva výsledkem online reklamy, jako např. bannerů, reklamních videí, kampaní ve vyhledávačích, zaznamenáváme rovněž, jaký banner, Adword, atd. motivovaly Vaši návštěvu webových stránek Bosch.

Tyto informace nám pomáhají co nejlépe přizpůsobit naše webové stránky potřebám všech návštěvníků.

4. Cookies jiných poskytovatelů

Některé internetové stránky Bosch Group zahrnují obsah a služby jiných poskytovatelů (např. YouTube, Facebook, Twitter), kteří mohou používat cookies a aktivní komponenty. Bosch Group nemá vliv na zpracování osobních údajů a dat těmito poskytovateli.

Pro informace o způsobu zpracování vašich dat navštivte internetové stránky příslušného poskytovatele.

V. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ANALYTICKÉHO NÁSTROJE WEBTRENDS A MĚŘENÍ PŘÍSTUPU

Bosch Group používá pro měření přístupu webový analytický nástroj WebTrends. Přístupová data se shromažďují v anonymní formě, takže nelze zpětně sledovat uživatele. Především je to zajištěno anonymitou IP adresy.

Cookies se používají pro měření, která umožňují analýzu užívání webových stránek. Bosch je používá především pro zlepšení kvality dat. Informace získané o používání internetových stránek se předávají statistickému serveru (wts.bosch.com) společnosti Bosch v Německu.

K těmto anonymním datům mají přístup pouze oprávněné osoby. Nejsou předávána třetím stranám.

VI. POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZÁSUVNÝCH MODULŮ JAKO SOUČÁSTI SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

1. Facebook

Internetové stránky Bosch Group používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook“). Zásuvné moduly lze identifikovat pomocí loga Facebook nebo přípony „Facebook“, „Like“ nebo „Share“.

Při vaší návštěvě některé z našich internetových stránek, která je obsahuje, jsou tyto zásuvné moduly původně deaktivované. Zásuvné moduly nejsou aktivované, dokud neklepnete na příslušné tlačítko. Aktivací zásuvných modulů vytvoříte spojení s Facebookem a vyjádříte souhlas s přenosem dat na Facebook. Jste-li přihlášeni na Facebook, může Facebook spojit vaši návštěvu s vaším účtem Facebooku. Stisknete-li příslušné tlačítko, přenese váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na Facebook, kde se uloží.

Informace o rozsahu a účelu sběru dat, o dalším zpracování a používání dat společností Facebook a vašich právech a nastaveních, která můžete použít pro ochranu svého soukromí, jsou uvedeny v prohlášení Facebooku o ochraně dat.

Nechcete-li, aby Facebook shromažďoval vaše data prostřednictvím našich stránek, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit z Facebooku.

2. YouTube

Internetové stránky Bosch Group používají videoplatformu YouTube provozovanou společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů.

Otevřete-li některou stranu z našich webových stránek, integrovaný přehrávač YouTube vytvoří spojení s YouTube pro zajištění technického přenosu video nebo audio souboru. Je-li navázáno spojení s YouTube, jsou na YouTube přenášena data.

Informace o rozsahu a účelu sběru dat, dalším zpracování a používání dat společností YouTube a vašich právech a nastaveních, která můžete použít pro ochranu svého soukromí, jsou uvedeny v prohlášení YouTube o ochraně dat.

3. Twitter

Internetové stránky Bosch Group používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Twitter, která je provozována společností Twitter Inc., 795 Folsom St. Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Zásuvné moduly lze identifikovat pomocí loga Twitter nebo přípony „Tweet“.

Při vaší návštěvě některé z našich internetových stránek, která je obsahuje, jsou tyto zásuvné moduly původně deaktivované. Zásuvné moduly nejsou aktivované, dokud neklepnete na příslušné tlačítko. Aktivací zásuvných modulů vytvoříte spojení s Twitterem a vyjádříte souhlas s přenosem dat na Twitter. Jste-li přihlášeni na Twitter, může Twitter spojit vaši návštěvu s vaším účtem Twitteru. Stisknete-li příslušné tlačítko, přenese váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na Twitter, kde se uloží.

Informace o rozsahu a účelu sběru dat, dalším zpracování a používání dat společností Twitter a vašich právech a nastaveních, která můžete použít pro ochranu svého soukromí, jsou uvedeny v prohlášení Twitteru o ochraně dat.

VII. KONTAKT

Pro více informací nebo podávání připomínek či stížností ohledně zpracování osobních údajů a ochrany dat se můžete obrátit na pracovníka skupiny pro osobní údaje a ochranu dat.

Pokud byly přes naši snahu o zachování správnosti a aktuálnosti ochrany dat uloženy nesprávné informace, opravíme je na vaši žádost.

Osoba pověřená ochranou dat

Ivo Fišer

Bosch Diesel s.r.o.

Pávov 121

586 06 Jihlava