Czech Republic Český
Smart Flex Effector

Smart Flex Effector

Důmyslný, přesný, automatický.

Kontaktujte nás

Díky inteligentnímu koncovému efektoru se senzorovým řízením pracují roboty s ještě větší přesností.

Smart Flex Effector je senzorová kompenzační jednotka s aktivní měřicí funkcí v šesti stupních volnosti. Zvyšuje přesnost například u manipulačních robotů a otevírá zcela nové oblasti použití průmyslových robotů a kartézských soustav.

Inteligentní univerzální zařízení

S koncovým efektorem jsou odchylky polohy nástroje detekovány pomocí snímačů polohy s vysokým rozlišením a převedeny na aktivní korekční pohyby manipulátoru. Inteligentní senzorová technologie, kterou je kompenzátor vybaven, umožňuje přenastavení v reálném čase. Kromě toho naměřené hodnoty poskytují informace o kvalitě procesu a mohou být použity pro sledování kvality a protokolování.

Aplikace

Novou kompenzační jednotku lze použít při manipulaci nebo spojování s úzkými tolerancemi v automatizační technice nebo robotice. Ať už jde o spojování s malými tolerancemi, o dokumentaci kvality a detekci středového bodu nástroje nebo automatickou kompenzaci posunů polohy v rotačních osách a ve směru x, y a z.

S naším řešením už nemusíte dělat kompromisy.

Proč vybírat mezi pružností a tuhostí? S naším modulem Smart Flex Effector získáte to nejlepší z obojího:

Korekce polohy během automatického nastavování

Korekce polohy během automatického nastavování

Časově náročné automatické nastavování a neustálé korekce polohy ve vašich procesech?

Rychlejší, přesnější a jednodušší.

Díky zpětné vazbě 6D polohy s vysokým rozlišením lze přímo odečíst přesné souřadnice objektu a přenést je do řízení robota.

Kompenzace tolerance u komplexního spojování

Kompenzace tolerance u komplexního spojování

Komplexní proces spojování je u stávajících komponentů neúspěšný?

Senzorický dotyk a kompenzační jednotka se šesti nezávislými stupni volnosti společně zajišťují snadné spojování složitých úloh, a to i při nízkých tolerancích.

Například při řezání závitů je proces spojování stejně jednoduchý jako použití lidské ruky. 

Přesné polohování pomocí blokovacího mechanismu

Přesné polohování pomocí blokovacího mechanismu

U pružných modulů není možná vysoká dynamika kvůli vibracím během procesu?

Při zablokování jednotky Smart Flex Effector se modul aktivně uvede do nulové polohy. To zajišťuje vysokou přesnost a opakovatelnost polohování. Díky tomu lze dosáhnout vysoké dynamiky, například při přesunech, a bezproblémového použití sil pro spojování.

Sondování palet a jiných předmětů

Sondování palet a jiných předmětů

Nejsou palety nebo předměty na správném místě? Je třeba zkontrolovat geometrii obrobku?

Pro náš modul Smart Flex Effector to není problém:

Sondování funguje na stejném principu jako u 3D souřadnicových měřicích strojů. V průběhu procesu je tak možné přesně určit polohu předmětu a rychle provést kontrolu kvality pomocí měření komponent.

Monitorování stavu a záznamy o spojování procesů

Monitorování stavu – záznamy o spojování procesů

Nedostatečná transparentnost složitých procesů?

Modul Smart Flex Effector usnadňuje sběr procesních dat. Inteligentně zaznamenané profily pohybu tak mohou zajistit transparentnost a stabilitu procesu.

Jeden modul – mnoho výhod

Výhody kompenzačního modulu Smart Flex Effector

Vše v jednom: Blokovací mechanismus a senzory s kinematickým systémem pracujícím v šesti stupních volnosti

 • Inovativní – ultramoderní hmatová technologie
 • Flexibilní – maximální univerzálnost díky softwarovým nástrojům a společným rozhraním
 • Rychlý – vysoká rychlost pohybu a krátká doba cyklu
 • Efektivní – zkrácení prostojů, zvýšení produktivity
 • Odolné vůči zastarávání – řešení lze kdykoli doinstalovat

Oblast použití kompenzačního modulu Smart Flex Effector

Precizní manipulace s

 • Průmyslovými roboty
 • Kartézskými soustavami

Technické údaje

Přehled systému

 • Kompenzace v šesti stupních volnosti díky integrované technologii senzorů.
 • Elektromechanické blokování modulu.
 • Interní výpočet kartézské odchylky od souřadnice bodu.
 • Vyrovnání axiálních úhlů XY +/- 3,4°; Z +/- 6,8°
 • Kompenzace XY +/- 3,0 mm; Z -3,0 mm
 • Třída krytí IP54
 • Manipulační hmotnost do 6 kg

Další informace
Další informace
Programovací sada Smart Flex Effector, připojení přes USB

Připojení k počítači prostřednictvím programovací sady

Programovací sada, která se skládá ze sady kabelů a napájecího zdroje, umožňuje snadné připojení modulu Smart Flex Effector k počítači prostřednictvím USB portu. Díky tomu je možné používat všechny funkce modulu Smart Flex Effector přes počítač. Programovací sada je k dispozici samostatně a umožňuje ovládání, provoz a konfiguraci modulu prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní softwarového nástroje Smart Flex Effector. Softwarový nástroj poskytuje platformu pro rychlé a snadné testování základních funkcí modulu Smart Flex Effector a aktualizaci softwaru.

Rychlé uvedení modulu Smart Flex Effector do provozu

Rychlé uvedení do provozu díky aplikačním balíčkům pro konkrétní roboty

Rychlé a snadné uvedení kompenzačního modulu Smart Flex Effector do provozu zajišťují aplikační balíčky pro širokou škálu výrobců, které jsou určeny pro konkrétní modely robotů. Tyto balíčky obsahují softwarové a hardwarové komponenty a také dokumentaci specifickou pro daného robota, která obsahuje postup připojení modulu Smart Flex Effector. To minimalizuje nároky na připojení a programování a jednoduché aplikační úlohy tak lze realizovat rychle, snadno a efektivně.

Flexibilní použití modulu Smart Flex Effector díky různým přírubám a adaptérovým deskám

Příruby a adaptérové desky

Smart Flex Effector lze použít s většinou běžných robotů a uchopovačů pomocí široké škály přírub a adaptérových desek. Mechanické příslušenství umožňuje použití modulu Smart Flex Effector v široké škále scénářů a průmyslových odvětví, což jej činí ještě flexibilnějším.

Kontakt

Jste připraveni na továrnu budoucnosti?

Zjistěte více o systému Smart MechatroniX.

Seznamte se s našimi balíčky smart řešení připravenými k použití. Těšíme se na váš dotaz, se kterým vám rádi pomůžeme.

Kontaktní formulář