Czech Republic český

Vyber svoje umístění

Czech Republic
Partnerství Certified Excellence

Partnerství Certified Excellence

Známka CE Partner znamená vysokou kvalitu našeho partnera v produktech DC po celém světě.

Program prodejních partnerů Certified Excellence

Certified Excellence je mezinárodní program řízení partnerů pro prodejní partnery společnosti Bosch Rexroth.

Program Certified Excellence je globální kvalifikační program prodejních partnerů, který zákazníkům společnosti Rexroth nabízí vysoce kvalitní služby a hodnoty. Program našim zákazníkům zajišťuje služby, kompetence a kvalitu na vysoké úrovni bez ohledu na to, kde nakupují. Přidaná hodnota a kvalifikace partnerů Certified Excellence je vyjádřena známkou CE Partner.

S pomocí programu CE Partner kvalifikujeme naše prodejní partnery po celém světě na základě standardizovaného postupu. Tím je zajištěna kontinuální a vysoce kvalitní distribuce, řešení, školení a služby. Krome toho je program základem důvěryhodného a dlouhodobého vztahu jako CE Partnera v silné komunitě.

Společně s našimi partnery po celém světě vytváříme JEDNU prodejní sílu DC.

 

Kruh excelence

Společně jsme JEDEN, a to je skutečnost, kterou my v Bosch Rexroth známe a respektujeme.

Vytváříme »Kruh excelence«, který kombinuje a spojuje nejvyšší excelenci poskytovanou našimi partnery, nadšení, zkušenosti, znalosti trhu, kompetence, technologie na vysoké úrovni, aby splňovaly potřeby našich zákazníků.

Program Certified Excellence Partner rozlišuje 4 typy CE Partnerů, aby spojili »Kruh excelence« a vytvořili JEDNU partnerskou síť.

 

Kruh excelence
 • Distribuce CE Partnerů

  Distribuce CE Partnerů

 • Servis CE Partnerů

  Servis CE Partnerů

 • Školení CE Partnerů

  Školení CE Partnerů

 • Řešení CE Partnerů

  Řešení CE Partnerů

Distribuce CE Partnerů
Distribuce CE Partnerů

Distribuce CE Partnerů

Partneři Certified Excellence pro distribuci dodávají spolehlivě. Jsou odborníky na logistiku a řízení skladu, což umožňuje rychlý, plynulý a efektivní tok materiálu od zásob k expedici. Naši CE Partneři pro distribuci nedodávají jen nejlepší produkty a technologie Bosch Rexroth ve své třídě, ale také poskytují certifikované odborné znalosti v oblasti »používání Bosch Rexroth« a nabízí řešení pro montáž a instalaci produktů. Nakonec poskytují znalosti pro výběr, použití a údržbu produktů a technologií Bosch Rexroth, což přináší spokojenost zákazníků.

Servis CE Partnerů
Servis CE Partnerů

Servis CE Partnerů

Tito partneři jsou celosvětoví odborníci poskytující kompetentní poradenství a poprodejní podporu pro produkty a řešení Bosch Rexroth. Kromě kvalifikovaných odborných znalostí společnosti Bosch Rexroth poskytují také technickou podporu v oblasti náhradních dílů a opravárenské služby pro produkty. Navíc nabízejí rozsáhlou řadu služeb, včetně technických služeb, služeb v oblasti dovybavení, přepracování, výkonu systému, upgradů a produktivity, a rozšiřují možnosti integrace monitorování stavu s predikativní / preventivní údržbou. Tyto schopnosti v kombinaci s integrací nejmodernější technologie Bosch Rexroth zajišťují spolehlivá, energeticky účinná a vysoce výkonná zařízení s maximální schopností rozšířených služeb bez nadměrných investic.

Školení CE Partnerů
Školení CE Partnerů

Školení CE Partnerů

Tito partneři jsou certifikovanými a licencovanými partnery společnosti Bosch Rexroth. Jsou jedinými partnery, kteří jsou oprávněni poskytovat licencovaná školení a vydávat autorizovaný certifikát Bosch Rexroth. Dále jsou jedinými partnery oprávněnými kvalifikovat školitele pro licencované školení Bosch Rexroth. Kromě toho jsou CE Partneři pro školení kvalifikovaní poskytovat specifická školení pro produkty a technologie společnosti Bosch Rexroth, aby byla vždy aktuální podle nejvyššího technologického standardu.

Řešení CE Partnerů
Řešení CE Partnerů

Řešení CE Partnerů

Partneři Certified Excellence pro řešení nabízejí vysoce kvalifikované rozšíření společnosti Bosch Rexroth a jejích technologií. Nejsou jen certifikovanými technickými odborníky na používání různých technologií Bosch Rexroth, ale také poskytují hluboké know-how v oblasti procesů s vynikajícími výsledky v oblasti strojírenství. Vášnivě realizují systémy a subsystémy, které splňují ty nejnáročnější požadavky na výkon, od návrhu, softwarového kódování, montáže až po uvedení do provozu. tyto hluboké znalosti pro všechna řešení, která nabízejí, umožňují našim CE Partnerům využít rozsáhlá školení a kvalifikace ohledně produktů a aplikací Bosch Rexroth. Všichni CE Partneři pro řešení jsou připraveni nabídnout kompetentní poradenství a podporu prodeje produktů Rexroth. Pokud jde o Průmysl 4.0 a »Internet věcí«, jsou to certifikovaní a kompetentní odborníci na dokonalé přizpůsobení.