Czech Republic Český

Vyber svoje umístění

Czech Republic
Zaměstnanci stojící před ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

ActiveCockpit

Softwarové řešení pro váš proces neustálého zlepšování

Video o ActiveCockpit

ActiveCockpit

Zpracování a vizualizace výrobních dat v reálném čase

Optimalizujte svou výrobu rychle a efektivně s ActiveCockpit

Efektivní výrobní procesy vyžadují neustálé zlepšování. Pro prevenci chyb a zlepšování je nezbytné zajistit rychlý přístup ke konzistentním datům. Ten umožňuje rychlou reakci s minimálním úsilím – přímo na výrobní lince.

S ActiveCockpit máte všechna relevantní data vždy transparentní. ActiveCockpit v roli interaktivního softwarového řešení zpracovává a vizualizuje výrobní data v reálném čase. ActiveCockpit propojuje IT sítě, jako je plánování výroby, správa kvalitativních dat a e-maily se softwarem strojů a zařízení. Informace jsou základem pro rozhodování a zlepšování procesů.


Interaktivní software

 • Všechny relevantní informace v reálném čase jsou k dispozici kdykoliv a pro každého
 • Inteligentní sítě šetří čas při zpracování informací
 • Sběr, zpracování a vizualizace všech relevantních dat výrobního zařízení v reálném čase sloužící pro přenos informací mezi lidmi, stroji a výrobním procesem v dílně

Zaměstnanec stojící před ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Dostupné aplikace

 • Rychlé a snadné rozšíření pomocí následujících aplikací: LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm
 • Efektivnější procesy zlepšování díky jasné analýze a přesné definici úkolu s ActiveCockpit
 • Interaktivní software pro diagnostiku a optimalizaci strojů

Aplikace Screenpreview ActiveCockpit DeviationManager od Bosch Rexroth.

Propojený průmysl v praxi

 • Sběr, zpracování a vizualizace všech relevantních dat výrobního zařízení v reálném čase sloužící pro přenos informací mezi lidmi, stroji a výrobním procesem v dílně
 • Interaktivní software pro diagnostiku a optimalizaci strojů a procesů a pro řízení poruch
 • Internetové standardy založené na prohlížeči a otevřenost aplikacím třetích stran
 • Snadné připojení k back-endovým systémům (MES/ERP, Nexeed, Promaster, další MES na vyžádání)

Náhled interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

ActiveCockpit – přenos a vizualizace výrobních dat v reálném čase

Uživatelské rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
 • Řídicí panel uživatelského rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  Řídicí panel

 • Uživatelské rozhraní služby specifické pro zákazníka v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  Služba specifická pro zákazníka

 • Zobrazení uživatelského rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  Zobrazení

 • Schůzky v uživatelském rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  Schůzky

 • Poznámkový blok v uživatelském rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  Poznámkový blok s funkcí tabule

 • Zabezpečení dat z uživatelského rozhraní v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  Zabezpečení dat

 • Zástupce uživatelského rozhraní na interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  Zástupce

 • Uživatelské rozhraní AreaManager interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  AreaManager

 • Uživatelské rozhraní DeviationManager interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  DeviationManager

 • Uživatelské rozhraní CardIdentification interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  CardIdentification

 • Uživatelské rozhraní AppConnector interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  AppConnector

 • Uživatelské rozhraní LeanIndicator interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  LeanIndicator

 • Uživatelské rozhraní AppDiagram interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  AppDiagram

 • Uživatelské rozhraní WebFrame interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  WebFrame

 • Uživatelské rozhraní WebFrame CheckIn interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  WebFrame CheckIn

 • Uživatelské rozhraní manažera v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

  Odolné vůči zastarávání prostřednictvím aplikací

Řídicí panel uživatelského rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Řídicí panel uživatelského rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Řídicí panel

 • Všechna relevantní data jsou na místě dostupná v digitálním formátu
 • Lze zobrazit informace z různých formátů souborů
  (např. Excel, PowerPoint, video)

Uživatelské rozhraní služby specifické pro zákazníka v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní služby specifické pro zákazníka v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Služba specifická pro zákazníka

 • Bosch Rexroth nabízí svým zákazníkům služby specifické pro každý projekt, např. návrhy hodnotových toků.

Zobrazení uživatelského rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Zobrazení uživatelského rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Zobrazení

 • Rychlé shromáždění dat a dokumentů, například pro zkvalitnění schůzek
 • Individuální správa uživatelů, například čtení, úpravy, mazání
 • Informace lze zobrazit a používat napříč odděleními, dokumenty jsou aktualizovány prostřednictvím Desklink
 • Filtrování a prezentace relevantních informací, beze změny původního souboru

Schůzky v uživatelském rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Schůzky v uživatelském rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Schůzky

 • Pracovníci obsluhy mohou každému závodu přiřadit vlastní jména
 • Dokumentace ke schůzkám s volitelnými prvky a přizpůsobitelnou strukturou
 • Automatické vystavení zápisu se všemi relevantními informacemi z projednaných témat včetně příloh

Poznámkový blok v uživatelském rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Poznámkový blok v uživatelském rozhraní interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Poznámkový blok s funkcí tabule

 • Funkce poznámek pro komunikaci s kolegy nebo pro eskalaci v týmu
 • Funkce anotace pomocí dotykové obrazovky pro zvýraznění, anotace jsou zasílány přímo do platformy ActiveCockpit
 • Zobrazení a přenos relevantních informací. (Při poruchách lze například pomocí tabletu pořídit fotografii a odeslat ji přímo do platformy ActiveCockpit)

Zabezpečení dat z uživatelského rozhraní v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Zabezpečení dat z uživatelského rozhraní v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Zabezpečení dat

 • Všechna data vč. e-mailů jsou šifrována a přenášena prostřednictvím SSL.
 • Aplikace používá metody „obranného programování“, které předem kontroluje všechny položky.
 • Stanovení rolí a koncept autorizace regulují přístup do systému a předcházejí chybám při zadávání dat.
 • Všechna hesla jsou po zašifrování uložena v databázi, aby se v případě průniku zvenčí zabránilo napadení databáze. Všechna data zadaná uživateli jsou zkontrolována z hlediska správnosti a škodlivosti kódu.
 • Nepřímé dotazy na databázi zabraňují možným útokům („SQL injekce“).

Zástupce uživatelského rozhraní na interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Zástupce uživatelského rozhraní na interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Zástupce

 • Rychlá digitalizace dat v různých formátech souborů, např. Excel, Word, PowerPoint
 • Data jsou automaticky aktualizována
 • Interaktivní změna stavu widgetů

Uživatelské rozhraní AreaManager interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní AreaManager interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

AreaManager

 • Hierarchické řízení uživatelů a obsahu
 • Úleva centrálním administrátorům
 • Vydávání widgetů mezi oblastmi pro vícehierarchickou práci s obsahem
 • Řídicí panely lze nakonfigurovat samostatně pro každou oblast

Uživatelské rozhraní DeviationManager interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní DeviationManager interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

DeviationManager

 • Svolávání a řízení schůzek týkajících se incidentů s analýzou a přiřazování incidentů jednotlivým účastníkům
 • Snadno použitelný systém lístků pro vizuální sledování zahrnuje také řízení rizik
 • Přizpůsobitelné různým systémům řízení incidentů prostřednictvím otevřeného rozhraní webové služby (např. MES ProMaster, Nexeed)
 • Manuální zadávání chyb (bezpečnost, kvalita, cena, dodání) a komunikace mezi aplikacemi

Uživatelské rozhraní CardIdentification interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní CardIdentification interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

CardIdentification

 • Registrace v ActiveCockpit prostřednictvím ID karty
 • Není nutné manuálně zadávat uživatelská data

Uživatelské rozhraní AppConnector interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní AppConnector interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

AppConnector

 • Pro integraci vlastních aplikací do ActiveCockpit
 • Individuální rozšíření funkcí pro tvorbu zákaznických aplikací na platformě ActiveCockpit

Uživatelské rozhraní LeanIndicator interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní LeanIndicator interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

LeanIndicator

 • Intuitivní digitální záznam incidentů týkajících se kvality a bezpečnosti
 • Vysoká transparentnost díky přehledné vizualizaci na denním, měsíčním a ročním základě, počítadlo načtených událostí
 • K incidentu lze připojit libovolný počet souborů, stejná jména souborů budou odlišena označením verzí
 • Flexibilní konfigurace KPI pomocí Unicode

Uživatelské rozhraní AppDiagram interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní AppDiagram interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

AppDiagram

 • Snadná a pohodlná analýza a prezentace dat
 • Nezávislý (na IT oddělení) přístup k datům
 • Úprava, konsolidace a příprava podle vlastních požadavků
 • Lze vybrat různé zdroje dat

Uživatelské rozhraní WebFrame interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní WebFrame interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

WebFrame

 • Zobrazení jakéhokoliv internetového obsahu
 • Vkládání webových aplikací třetích stran prostřednictvím adresy URL
 • Použití miniatur pro widgety webového rámce

Uživatelské rozhraní WebFrame CheckIn interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní WebFrame CheckIn interaktivní komunikační platformy ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

WebFrame CheckIn

 • Jednorázová registrace v ActiveCockpit (jediné přihlášení)
 • Automatický převod uživatelských práv na webové aplikace třetích stran s živým náhledem webových aplikací
 • Podpora „Deeplink“: přímý přístup na stránky webové aplikace, jako je například prezentace zpráv
 • Nezávislost DBMS, podporuje: MySQL, MS-SQL, PostgreSQL

Uživatelské rozhraní manažera v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth
Uživatelské rozhraní manažera v interaktivní komunikační platformě ActiveCockpit od společnosti Bosch Rexroth

Odolné vůči zastarávání prostřednictvím aplikací

 • Využijte výhod ActiveCockpitu coby otevřeného a přizpůsobitelného systému
 • ActiveCockpit podporuje spolupráci různých aplikací a systémů
 • Rozšiřte rozsah použití o vlastní aplikace
 • Zaveďte vlastní funkce a aplikace pomocí AppConnector a webového programování
 • Vývoj specifických aplikací na vyžádání společností Bosch Rexroth