Czech Republic Český
Dva zaměstnanci společnosti Bosch Rexroth montují vodotěsné teplotní senzory ESD

Ochrana výrobních systémů před elektrostatickými výboji (ESD)

Zabraňte elektrostatickým výbojům prostřednictvím komponentů Rexroth.

Ochrana proti elektrostatickým výbojům ve výrobě

ESD (Electronic Static Discharge, elektrostatický výboj) je způsoben elektrickými náboji, které vznikají třením různých materiálů nebo vlivem elektrických polí. Může vzniknout napětí až 10 000 V.

Konstrukce bezpečná z hlediska elektrostatických výbojů od Bosch Rexroth

  • Celková ochrana systému: Při výběru materiálů a spojovací techniky je možné zvolit elektrostaticky vodivé nebo antistatické součásti, čímž je zajištěna ochrana celého systému
  • Ochrana proti poškození výrobku nebo komponentu citlivého na elektrostatické výboje, tudíž úspora nákladů
  • ESD komponenty Bosch Rexroth odpovídají požadavkům na ochranu elektronických součástek před elektrostatickými jevy (DIN EN 61340-5-1)


Příklady použití systému s ochranou proti elektrostatickým výbojům

Pro zajištění a udržení ochrany proti elektrostatickým výbojům vám doporučujeme v pravidelných intervalech kontrolovat bočník.
Během montáže a připojení musí být dodrženy národní bezpečnostní předpisy a předpisy na ochranu zdraví při práci.


Bosch Rexroth pracoviště s manuálně propojeným EcoFlow, Lean, ESD.

Ruční pracoviště s ochranou proti elektrostatickým výbojům v lékařském inženýrství

Zjistěte více v našem online katalogu

Žena sedící na průmyslové otočné pracovní židli Dynamic s ochranou proti elektrostatickým výbojům

FiFo průtokový regál s kanban signalizací při montáži elektroniky

Zjistěte více v našem online katalogu

Zaměstnanci pracující na ergonomickém pracovišti s dodávkou materiálu v souladu s principy kanban a s ochranou proti elektrostatickým výbojům

Bezpečná ruční montáž elektroniky na pracovišti s integrovanou ochranou proti elektrostatickým výbojům

Zjistěte více v našem online katalogu

Zaměstnanec pracující s elektrickým zvedákem palet na pracovišti Bosch Rexroth

Zvedáky palet při výrobě elektroniky

Zjistěte více v našem online katalogu

E-školení společnosti Bosch Rexroth o ochraně před elektrostatickými výboji

Ochrana výrobních systémů před elektrostatickými výboji (ESD)

Zjistěte v tomto videu, jak vám můžeme pomoci z hlediska ochrany před elektrostatickými výboji prostřednictvím výrobních systémů Bosch Rexroth! Součástí tohoto e-školení je technické zázemí, parametry různých výrobních oblastí a také měření a zkoušení ESD komponentů.

Komplexní montážní linka ventilů u SFB, zákazníka společnosti Bosch Rexroth

Vylepšete s námi své výrobní linky!

Elektrostatické výboje mohou poškodit nebo dokonce zničit citlivé elektronické součásti – což způsobí značné ekonomické škody. Tomu se lze vyhnout komponenty z programu Bosch Rexroth ESD pro vodivé stoly, průtokové regály, rámy a skříně.

Zeptejte se na bližší informace.

Kontaktní formulář