Czech Republic Český
Automatizace
ZAČNĚTE TRANSFORMACI

BUDOUCNOST BUDE ASISTOVANÁ A AUTONOMNÍ

Ve společnosti Bosch Rexroth jsme pevně přesvědčeni, že budoucnost stavitelství, zemědělství, hornictví a komunálních vozidel budou tvořit vysoce účinné asistenční funkce včetně plně autonomních operací. O tom není pochyb.AUTOMATIZACE, KTERÁ SKUTEČNĚ FUNGUJE. TEĎ.

1. Předem připravená řešení

Asistenční funkce, které přestaly být pouhým softwarovým programem. Dokonalá interakce mezi joysticky, displejem, telematikou a elektrickými a hydraulickými aktuátory přináší skutečnou hodnotu.

2. Intuitivní od samého začátku

Přemýšlíme o holistických rozhraních člověk-stroj s promyšleným uživatelským prostředím. Operátoři jsou nadšeni z našeho konceptu intuitivní optické a haptické odezvy.

3. Otevřené vašemu provoznímu konceptu

Každá automobilka má vlastní cítění značky. Zachovejte jej. Zdokonalte jej. Naše řešení jsou otevřená a škálovatelná.

4. Plně integrované do digitálních pracovních toků

Funkce automatizace na vyžádání, bezdrátové aktualizace celých flotil, integrace ERP dat – automatizace jde nad rámec samotného vozidla.

FUNKCE PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY, BEZPEČNOSTI A KOMFORTU

Mírný svah

Mírný svah

Dokonce i nezaškolení operátoři mohou provádět rychlé a snadné planýrování.

 • Rypadlo

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
Odhad zátěže

Odhad zátěže

Vážení zatížení lžíce během pravidelného provozu.

 • Rypadlo
 • Kolový nakladač
 • Teleskopický manipulátor

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
Souběžné řízení pohybů

Souběžné řízení pohybů

Snadné stohování a skladování.

 • Kolový nakladač
 • Teleskopický manipulátor

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
Řízení bodu středu nástroje

Řízení bodu středu nástroje

Snadné operace otáčení při manipulaci se zbožím.

 • Teleskopický manipulátor

PODÍVEJTE SE NA VIDEO
Návrat do polohy

Návrat do polohy

Návrat do výchozí polohy před zahájením provozu.

 • Kolový nakladač
 • Teleskopický manipulátor

Řízení dráhy jediným joystickem

Řízení dráhy jediným joystickem

Ovládejte pohyb vozidel ve dvou drahách jednoduše zatlačením jednoho joysticku dopředu.

 • Rypadlo

Elektronické tlumení konce zdvihu

Elektronické tlumení konce zdvihu

Ztlumte pohyb válce při dosažení koncových poloh zdvihu, aby nedocházelo ke kmitům.

 • Rypadlo
 • Kolový nakladač
 • Teleskopický manipulátor

Omezení výložníku

Omezení výložníku

Chraňte prostor v dosahu výložníku.

 • Rypadlo

Virtuální stěny

Virtuální stěny

Chraňte definované prostory v dosahu vozidla.

 • Rypadlo
 • Kolový nakladač
 • Teleskopický manipulátor

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

ZŮSTAŇTE VE SMYČCE, KDYŽ STROJ PŘEVEZME ŘÍZENÍ

ZŮSTAŇTE VE SMYČCE, KDYŽ STROJ PŘEVEZME ŘÍZENÍ

Zjistěte více o funkcích holisitické asistence:

AUTOMATIZACE, KTERÁ JE INTUITIVNÍ

Intuitivní ovladatelnost je klíčová pro asistenční a poloautomatizované funkce. Z tohoto důvodu pro nás automatizace představuje více než samotný software. Je to výsledek pohotové analýzy uživatelských zkušeností a důmyslného designu, který zohledňuje různé operátory a jejich související uživatelské případy. Ergonomické joysticky SENSE+ s optickou a haptickou odezvou jsou nedílnou součástí naše konceptu UX:

Ergonomický tvar

Vždy víte, co děláte

Ergonomický tvar, podsvícená tlačítka, snadno ovladatelné kolébkové přepínače a koncept intuitivního ovládání – krátké stisknutí, dlouhé stisknutí, dvojí stisknutí.

Vyhrazené typy vibrací

Pociťujte, co děláte

Vyhrazené typy vibrací pro haptické výstrahy a odezvu ovládání, díky kterým se operátoři mohou soustředit na samotnou činnost.

Hlavní varovná kontrolka

Dívejte se na to, co děláte

Hlavní varovná kontrolka, kterou operátoři vidí koutkem oka.

Vysoké rozlišení a kontrastní zobrazení

Nastavte, co děláte

Vysoké rozlišení a kontrastní displeje pro zobrazení cenných informací a integrovaná velká tlačítka a číselníky – možnost ovládání v rukavicích.

VYSPĚLÉ SENZORICKÉ SYSTÉMY PRO AUTOMATIZACI

Znalost aktuální polohy a toho, co se nachází ve vašem okolí, je pro automatizaci zásadní. Máme řešení, která dokonale vyhovují.

Inertní měřicí jednotka

Inertní měřicí jednotka MM7.10

Získejte informace o vzájemné poloze prvků vaší kinematiky měřením úhlových rychlostí a zrychlení. To je základ pro mnoho funkcí automatizace.
Katalog produktů

Ultrazvukový systém

Ultrazvukový systém

Detekujte objekty kolem vozidla pro účely vydávání výstrah před srážkou a plánování trasy.
Katalog produktů

Systém radarové detekce objektů

Systém radarové detekce objektů

Detekuje a klasifikuje objekty nacházející se v trajektorii vozidla.
Katalog produktů

Automatizace, která vyhovuje vašemu konceptu používání vozidel určité značky

Každá automobilka má vlastní cítění značky. Víme o tom. Z tohoto důvodu se intenzívně snažíme udržet naše řešení otevřená, aby inženýrské týmy mohly specificky vybrat, co potřebují, změnit to podle svých požadavků a integrovat software i hardware do svých architektur jako zapouzdřené, ale současně otevřené moduly.

ASrun

ASrun

ASrun jsou automatizační softwarové moduly připravené k použití, které běží na kontrolérech Rexroth (RC) a které nevyžadují žádné programovací dovednosti. Software lze přizpůsobit nastavením parametrů v grafických nástrojích určených k uvádění do provozu BODAS Connect (bezdrátové) a/nebo BODAS-service (pro laptop/PC).

ASopen

ASopen

ASopen je otevřená a modifikovatelná softwarová verze ASrun. Umožňuje přizpůsobení individuálním potřebám v rámci kódu C a je podporovaná výkonným vývojovým prostředím a bohatou nabídkou knihovny komponent. Otevřená, škálovatelná, bezpečná.

ASlibrary

ASlibrary

Kinematické snímání polohy je páteřní funkcí mnoha různých funkcí automatizace. Tento prvek ASlibrary průběžně vypočítává polohu konstrukčních prvků vozidla v prostoru (např. střed nástroje) na základě výstupních hodnot inertních měřicích jednotek MM7.10 připojených k výložníku, ramenu, lžíci, podvozku… a kinematický model stroje.

XOTA

XOTA

Nasazení softwaru a bezdrátová údržba pomocí BODAS Connect umožňuje rychlé uvedení do provozu, průběžné aktualizace, a tudíž i další prodej pokročilých funkcí v průběhu životnosti vozidla.

video

AUTOMATIZACE NEKONČÍ NA PRAHU VOZIDLA

Při používání automatizačních a asistenčních funkcí běžně vzniká velké množství užitečných dat, které při rozvážném používání usnadňují celé pracovní toky. Telematika BODAS Connect přenáší data z vozidla do zbytku světa.

Telematika BODAS Connect

Automatizace ukrytá za tím, co zveřejníme

K jakékoliv automatizační funkci přistupujeme se zřetelem pracovního procesu. Probíhá nepřetržitý výzkum.
Promluvte si s námi o nejnovějších vývojových trendech a jak vám mohou prospět.