Czech Republic Český
Hardware BODAS

BODAS
BODAS

Otevřená, škálovatelná a volně přístupná platforma mobilní elektroniky sestávající z řídicích jednotek, zařízení pro připojení, senzorů a rozhraní člověk-stroj (ovládací páky, displeje, pedály) pro mobilní stroje. Jednotlivé hardwarové komponenty BODAS jsou volně programovatelné a připravené pro BODAS Connect.

 

Kontroléry

Kontroléry

Nejnovější řada RC 40 je škálovatelná platforma elektronických řídicích jednotek pro mobilní stroje. Volně programovatelné řídicí jednotky umožňují bezpečnostní funkce až do PL d podle normy EN ISO 13849 nebo AgPL d podle normy ISO 25119. K ochraně řídicích jednotek před neoprávněnou manipulací s daty se používá hardwarový bezpečnostní modul (HSM). Kontroléry Rexroth jsou vybaveny standardem UDS pro komunikaci se servisním nástrojem. K dispozici jsou rozhraní pro vysokorychlostní CAN, CAN-FD a ISOBUS. Budoucí varianty budou také vybaveny sítí Ethernet 100Base-T1.

KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
Senzory

Senzory

Nabízíme široký sortiment senzorů založených na kvalitě automobilové výroby Bosch. Nabízíme například snímače tlaku s vysokou přesností po celou dobu životnosti a automobilovou technologii SENT, snímače setrvačnosti a inteligentní analytický snímač vibrací IVAS. Ten zajišťuje analýzu konstrukcí neseného zvuku za účelem detekce anomálií na základě odborných znalostí o zvuku v konstrukcích a předem nakonfigurovaných, odborníky ověřených sad funkcí. Všechny senzory se díky své robustnosti a kompaktnosti dokonale hodí pro požadavky mobilních strojů.

KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
Rozhraní člověk-stroj (HMI)

Rozhraní člověk-stroj (HMI)

Naše portfolio HMI zahrnuje robustní barevné displeje s vysokým rozlišením, EH-ovládací páky a pedály. Všechny komponenty jsou sladěny se systémem BODAS, aby se usnadnila integrace bezpečnostních programů a diagnostických funkcí do vašeho stroje.

KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
Propojovací zařízení

Propojovací zařízení

Jednotka BODAS Connectivity Unit je srdcem naší nabídky BODAS Connect, protože připojuje stroj k infrastruktuře Bosch IoT (nebo jakékoliv jiné). Díky stupni krytí IP67 je vhodná pro trh s terénními vozidly. Operační systém Linux umožňuje modulární a konfigurovatelné softwarové rozhraní, které je zcela nezávislé na hardwaru. Jednotka RCU umožňuje bezdrátové flashování softwaru (FOTA).

KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
Prostorové snímání

Prostorové snímání

Řešení Bosch pro snímání okolí automobilů zvyšuje bezpečnost, produktivitu a snižuje provozní náklady. Nabízíme kompletní vizuální a senzorickou kontrolu prostředí pro bezpečný pohyb a provoz vozidel na základě know-how společnosti Rexroth a kvality Bosch.

KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ

Funkční bezpečnost

Chcete se dozvědět více o bezpečnosti systému BODAS? Pokyny pro "plánování projektů relevantních pro bezpečnost" vám poskytnou podrobnosti o tom, jak lze funkční bezpečnost podle normy EN ISO 13849, resp. 25119 realizovat pomocí RC BODAS.

Ke stažení