Denmark

Vælg din lokation

NY 7-AKSET ROBOT-IP LØFTER AUTOMATION TIL NYT NIVEAU
NY 7-AKSET ROBOT-IP LØFTER AUTOMATION TIL NYT NIVEAU
Virksomhed

NY 7-AKSET ROBOT-IP LØFTER AUTOMATION TIL NYT NIVEAU

Da Tyske Bosch Rexroth blev hovedaktionær i Kassow Robots, erhvervede de et komplet sortiment af fem 7-aksede robotter. Disse robotter excellerer med ekstrem fleksibilitet, lille fodaftryk, høj brugervenlighed og giver de industrielle slutbrugere mulighed for let automation.

Dieter Pletscher (v) og Per Rossen (h) med en af de 7-aksede robotter i midten, der tilbyder nye muligheder i automation.

Dieter Pletscher (v) og Per Rossen (h) med en af de 7-aksede robotter i midten, der tilbyder nye muligheder i automation. (Foto: Jeppe Carlsen)

Bosch Rexroth har længe været en stor og vigtig aktør inden for automation og produktion, og nu har den store tyske virksomhed tilføjet en unik og velfungerende intellectual property (IP) i Kassow Robots’ 7-aksede robotter.

»Kombinationen af solidt design, høj nyttelast, hastighed og rækkevidde er enestående. Nu er det fantastisk, at vi har fået en så stærk partner i Bosch Rexroth. De hjælper os med at skalere produktionen og udvide vores globa- le netværk,« siger Dieter Pletscher, global salgschef hos Kassow Robots. Og den 7-aksede robot er stjernen her. Den leverer effekt på et nyt højt niveau, og sikkerhed spiller en stor rolle.

Denne robot er nu blevet indarbejdet i Bosch Rexroths produktportefølje og er den sidste del af den komplette end-to-end-service for den store virksomhed.

Albuen gør forskellen

»Den 7. akse sidder i albuen, så man kan komme rundt om hjørnet. Det skaber fordele, hver gang man skal gri- be ind i noget. Den ekstra akse giver dig muligheder, så du ikke behøver flytte robotten. Det handler om plads, og det faktum, at vi er så fleksible med vores robot, betyder, at den ikke fylder for meget. Mindre plads betyder færre omkostninger,” siger Dieter Pletscher.

»Med denne robot er det også muligt at følge en kurve med konstant hastighed, takket være den ekstra akse. Der er nye muligheder for svejsning, limning og dosering, og så er det meget nemmere at programmere en robot med en 7. grad af frihed”, siger Dieter Pletscher.

Samtidig forklarer han, at det mindre fodaftryk og be- vægelsesareal betyder lettere passage omkring robotten og dermed en mere sikker arbejdsplads.

Kassow Robots giver ny streng at spille på

Da den tyske gigant var på udkig efter nye partnere til de- res automationsgren, blev mange kvalificerede virksom- heder overvejet. Men det rigtige og komplette match var Kassow Robots.

»Opkøbet af Kassow Robots komplementerer vores por- tefølje virkelig godt. Vi kan nu tilbyde en komplet løsning til vores automationskunder. Inden opkøbet leverede vi styringer til maskiner, meka- niske løsninger, AGV’er, for- skellige transport- og hand- lingssystemer, og nu kan vi også tilbyde den udførende robotdel til vores kunder,« siger Per Rossen fra Bosch Rexroth, seniordirektør for strategiske kunder i Nord- europa og ansvarlig for auto- mation på det danske mar- ked Han fortsætter:
»Vores vision til fremtidens fabrikker er, at kun gulve, loft og vægge skal være sta- tionære og faste. Alt andet vil være udskifteligt og fleksibelt, så en moderne pro- duktion hurtigt kan omskifte til både små og store batches af forskellige produkter. Den 7-aksede robot passer perfekt ind i den vision og er yderst velegnet til f.eks. applikationer inden for FMCG, montagehånd- tering, specialmaskiner og medicinalindustrien og styrker dermed vores systemløsninger til vores kunder.«

Sikrere, hurtigere og stærkere robot

»Robotten har utrolig stærke led, hvilket gør det muligt for os at opnå en højere hastighed på alle akser. Det er lykkedes os at få både power i leddene og samtidig en slank profil og smidige bevægelser,” siger Dieter Pletscher og fortsætter.

»Ingeniørarbejdet har gjort det muligt for os at væ- re både slanke og stærke i robotten. Vi er også blevet hjulpet af ny teknologi. Mindre komponenter og mere trimmede enheder gør robotten elegant og effektiv, og så skal man bare tilføje ingeniørens knowhow for at få et godt produkt.«Kassow Robots har også adresseret udfordringen med vedligeholdelse. På tværs af alle robotterne i porteføljen an- vendes der kun fire forskellige led. Det betyder, at lager- styringen er enklere, og at virksomheder med disse robotter ikke behøver at bruge for meget energi på forsyningskæden og reservedele.

Der blev tilført en masse ressourcer til pro- duktionen af robotterne, men for Dieter Pletscher fra Kassow Robots er det lige så vigtigt, at knowhow fra Bosch Rexroth-teamet følger med for at give mål- rettet viden om opskalering af produktionen. Samtidig med disse tiltag er medarbejderstaben under Kassow Robots’ flag næsten blevet fordoblet.

Gearet til den nye robot

Investeringen i aktiemajoriteten i Kassow Robots blev afsluttet sidst i april 2022, og siden da har de to virksomheder haft tid til at finde hinanden og etable- re det rette miljø.

»I den korte tid, vi har eksisteret sammen, har vi vir- kelig rykket os meget. På mindre end et år har vi fået nye lokaler og grundigt opgraderede ressourcer, og vi vil fortsætte denne rejse. Der er masser af initiativer i vente,« siger Per Rossen fra Bosch Rexroth. »Hele produktionsapparatet og salgskanalerne i virk- somheden er ved at blive gearet til Kassow Robots og den 7-aksede robot. Vi skal til at brande den som en del af Bosch Rexroth, så vi sætter ekstra power ind på at sprede det gode ord.«

Om Kassow Robots

Kassow Robots blev grundlagt i København og udvikler og producerer unikke og effektive 7-ak- sede lette cobots til industrielle applikationer. Virksomhedens produkter tilbyder hastighed og kraft, men har også lang rækkevidde. Brugeven- ligheden af cobots giver virksomheder større fleksibilitet, så små og mellemstore virksom- heder uden deres egne robotik-specialister kan opnå omkostningseffektiv og uafhængig kom- pleks automatisering og programmering.

Læs mere om Kassow Robots her:

www.kassowrobots.com