Denmark

Vælg din lokation

Databeskyttelse

Bosch Rexroth er glade for du er interesseret i vores produkter og vores hjemmeside.


Bosch Rexroth A/S databeskyttelse er gyldig fra 16. juli 2021

Generelle Oplysninger om vores Online Tilbud

Bosch Rexroth A/S (herefter "Bosch Rexroth A/S" eller "vi" eller "os") byder dig velkommen til vores internetsider og mobile apps (der samlet også refereres til som "online tilbud"). Vi takker dig for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.


1. Bosch Rexroth A/S respekterer dit privatliv

Beskyttelsen af dit privatliv under behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden for alle forretningsdata er af stor vigtighed for os. Vi behandler personoplysninger, der blev indsamlet under dit besøg af vores online tilbud fortroligt og kun i overensstemmelse med lovfastsatte regler.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er inkluderet i vores virksomhedspolitik.


2. Dataansvarlig

Bosch Rexroth A/S er den dataansvarlige, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger - undtagelser er anført i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Vores kontaktoplysninger er som følger:

Adresse
Bosch Rexroth A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup

Din kontakt med Bosch Rexroth A/S
info@boschrexroth.dk
+45 36 77 44 66

CVR-nummer
82104313


3. Principper

Personoplysninger består af al information relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person, dette omfatter fx. navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser og kontraktlige stamdata, som er et udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger (herunder IP-adresser), når der er enten et lovmæssigt retsgrundlag til at gøre det, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling eller brug af personoplysninger i forbindelse med det pågældende formål, fx ved registrering.

Børn

Dette online tilbud er ikke beregnet til børn under 16 år.


4. Dataoverførsel

Dataoverførsel til andre dataansvarlige

I princippet sendes dine personoplysninger kun til andre dataansvarlige, hvis det kræves for at opfylde en kontraktlig forpligtelse, eller hvis vi selv eller en tredjepart har en legitim interesse i dataoverførslen, eller hvis du har givet dit samtykke. Oplysninger om retsgrundlaget findes i afsnittet - Formål med behandling og retsgrundlag. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen. Når data overføres til tredjeparter ud fra en legitim interesse, forklares dette i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Derudover kan data overføres til andre dataansvarlige, når vi er forpligtet til at gøre det på grund af lovmæssige bestemmelser eller eksigible administrative eller retslige afgørelser.

Tjenesteleverandører (generelt)

Vi involverer eksterne tjenesteudbydere i opgaver som salgs- og marketingtjenester, kontraktstyring, programmering, data hosting og hotline-tjenester. Vi har udvalgt disse tjenesteudbydere omhyggeligt og overvåger dem regelmæssigt, især hvad angår deres korrekte håndtering og beskyttelse af de data, de opbevarer. Alle tjenesteudbydere er forpligtet til at opretholde fortrolighed og overholde de lovfastsatte regler. Tjenesteudbydere kan også være andre selskaber i Bosch-koncernen.

Overførsel til modtagere uden for EØF

Vi kan overføre personoplysninger til modtagere uden for EØS - til såkaldte tredjelande. I sådanne tilfælde sikrer vi forud for overførslen, at enten så giver datamodtageren et passende niveau af databeskyttelse (fx på grundlag af en beslutning truffet af Europa-Kommissionen om, at databeskyttelsen er tilstrækkelig i det pågældende land, eller på grundlag af en aftale, baseret på de såkaldte EU-model klausuler, med modtageren), eller at du har accepteret overførslen.

Du har ret til at modtage en oversigt over modtagere fra tredjelande, og en kopi af de specifikt aftalte bestemmelser, der sikrer et passende niveau af databeskyttelse. Til dette formål bedes du bruge erklæringerne i afsnittet ”Dataansvarlig”.

Opbevaringstid, opbevaringsperioder

Principielt lagrer vi hovedsageligt dine data så længe, det er nødvendigt at levere vores online tilbud og tilknyttede tjenester, eller så længe vi har en berettiget interesse i at gemme dataene (vi kan fx stadig have en berettiget interesse i forbindelse med markedsføring via post selv efter opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af data, som vi er forpligtet til at opbevare for at opfylde lovmæssige forpligtelser (fx er vi i henhold til krav om opbevaringsperioder under skatte- og handelsregler forpligtet til at stille dokumenter som kontrakter og fakturaer til rådighed i et vist tidsrum).

Databehandling efter andre lovbestemmelser

Vi indsamler data baseret på andre lovbestemmelser. Disse omfatter fx regler om eksportkontrol, EF-regler (screening af terrorister), militære, kendte afsendere (lov om luftfragt), skatter, ILSG, generel ligestillingslov, arbejdsret og mange flere. Vi behandler dataene i henhold til specifikationerne i den respektive lovbestemmelse, ligesom vi overholder opbevaringsforpligtelser i den. Personoplysninger slettes umiddelbart efter ophør af opbevaringsforpligtelserne.


5. Registrering

Hvis du ønsker at bruge eller få adgang til ydelser, der kræver indgåelse af en kontrakt, anmoder vi om, at du registrerer dig. I forbindelse med din registrering indsamler vi personoplysninger, der er nødvendige for at indgå kontrakten (fx fornavn, efternavn, e-mailadresse) samt yderligere data på frivillig basis, hvis det er relevant. Obligatorisk information er markeret med en *.

De data du giver os, gemmes kun til den pågældende registreringsproces og bruges udelukkende til at levere de aftalte tjenester. For yderligere oplysninger henvises til det pågældende tilbud, der er angivet nedenfor i de tilsvarende databeskyttelsesoplysninger.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du ændrer adgangskoderne til dit login regelmæssigt og holder dem fortrolige. Brug aldrig trivielle adgangskoder.

Logfiler

Hver gang du bruger internettet, overfører din browser visse oplysninger, som vi gemmer i såkaldte logfiler.

Vi gemmer logfilerne i en kort periode for at bestemme tjenesteforstyrrelser og af sikkerhedsgrunde (for eksempel for at undersøge forsøg på angreb) og sletter dem efterfølgende. Logfiler, der skal opbevares til bevisformål, udelukkes fra sletning, indtil den pågældende hændelse er løst og kan, på en sagsafhængig basis, overføres til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler bruges også til analyseformål (uden IP-adressen eller uden den komplette IP-adresse). Se også webmodulanalyse.

I logfiler gemmes især følgende oplysninger:

 • IP-adresse (internetprotokoladresse) på slutenheden, hvorfra online tilbuddet blev åbnet.
 • Internetadressen på webstedet, hvorfra online tilbuddet blev åbnet (såkaldt oprindelses- eller henvisningswebadresse).
 • Navn på den tjenesteudbyder, via hvilken online tilbuddet åbnes.
 • Filnavne eller oplysninger, der blev åbnet.
 • Adgangstid, -dato og adgangsvarighed.
 • Overført datamængde.
 • http-statuskode (for eksempel, anmodningen lykkedes, eller anmodningen mislykkedes)


6. Fællesskaber

Vi giver dig mulighed for at blive medlem af et af vores fællesskaber. Offentligt fællesskabsindhold kan også ses uden registrering. Når du er registreret, kan du oprette en brugerprofil, administrere bestemte indstillinger, interagere i fællesskaberne og kommunikere med andre medlemmer. Dine data, der genereres deri, anvendes kun til det formål, der er givet samtykke til, hvad angår de respektive markedsførings-, markedsundersøgelses- og serviceformål. Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid.

Den offentlige profil for et fællesskabsmedlem viser kun kaldenavnet, de opnåede badges (trofæer), rangen og de seneste brugerinteraktioner. E-mailadressen eller andre personoplysninger er ikke synlige.

Alle andre data, som genereres af dig i fællesskaberne, fx ved at oprette kommentarer eller billeder, er automatisk offentligt tilgængelige, og vil blive knyttet til din brugerprofil. Et særligt tilfælde er såkaldte private fællesskaber, hvor kun registrerede medlemmer kan komme ind i fællesskabet og se indholdet. Typiske fællesskabselementer, hvor fællesskabsmedlemmer interagerer og/eller skaber indhold, er for eksempel Forum, Blog, Tribal Knowledge Base (Wiki), Spørgsmål og svar og Ideudveksling.

Beskyttelse af intellektuel ejendomsret i fællesskaber

Især i fællesskabselementer som Ideudveksling, er brugernes indsendelse af ideer en væsentlig del af fællesskabet. Hvis du indsender dine egne ideer, skal du være opmærksom på, at især i de offentlige fællesskaber kan enhver besøgende se disse ideer. Selvom omfattende beskyttelse af intellektuel ejendomsret i fællesskaber ikke er muligt, har vi i det mindste elementære mekanismer, der begrænser overtrædelser i den henseende:

 • Skaberen af en ide er udtrykkeligt identificeret via kaldenavnet og oprettelsesdatoen.
 • Fællesskabets retningslinjer instruerer medlemmerne om at rapportere "stjålne" ideer eller krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder

Enhver beskyttelse af intellektuel ejendomsret ud over denne selvregulering er ikke muligt for os, og vi er ikke ansvarlige for overtrædelser i forbindelse med indført intellektuel ejendomsret.

Du må selv bestemme om du vil oprette indhold med din intellektuelle ejendom eller ej. Hvis du frygter, at dine intellektuelle ejendomsrettigheder vil blive overtrådt, anbefaler vi, at du ikke opretter sådant indhold.

Fællesskabsregistrering

For at kunne interagere i fællesskabet, beder vi dig om at registrere dig. Du kan bruge Boschs centrale brugerstyringssystem til at oprette en "Bosch Global bruger", som også kan bruges til andre platforme i Bosch-koncernen, og som sikrer SSO mellem de forskellige platforme i Bosch-koncernen. Inden for rammerne af registreringen indsamler vi personoplysninger, der er nødvendige for oprettelsen og udførelsen af kontrakten (kaldenavn, e-mailadresse) samt eventuelt supplerende data på frivillig basis (fx fornavn, efternavn). Obligatoriske erklæringer er markeret med en *.


7. Brug af cookies

Generelt

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, når et online tilbud åbnes. Hvis du åbner dette online-tilbud en anden gang, sender din browser cookiernes indhold tilbage til den pågældende sælger og tillader således genidentifikation af terminalenheden. Ved at læse cookies kan vi designe vores online tilbud optimalt til dig, og gøre det nemmere for dig at bruge dem.

Deaktivering og sletning af cookies

Når du besøger vores internetsider, bliver du spurgt i en cookie-pop-op, om du vil at tillade de cookies, der indstilles på vores side, eller om du vil deaktivere dem i indstillingerne.

Hvis du beslutter at blokere cookies, indstilles en frameld-cookie i din browser. Denne cookie tjener udelukkende til at tilkendegive din indsigelse. De-aktivering af cookies kan slå enkelte funktioner på vores internetsider fra. Vær opmærksom på, at en frameld-cookie af tekniske årsager kun kan indstilles med den aktuelle browser. Hvis du sletter cookies, eller bruger en anden browser eller en anden terminalenhed, skal du fravælge igen.

Præferenceindstillingen gælder ikke for cookies, der indstilles under dit besøg på tredjeparts internetsider af andre udbydere.

Din browser giver dig mulighed for at slette alle cookies til enhver tid. Konsultér din browsers hjælpefunktioner for at se, hvordan du gør dette. Dette kan dog medføre, at individuelle funktioner ikke længere er tilgængelige.

Derudover kan du administrere og deaktivere brugen af tredjeparts cookies på følgende webside: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Da vi ikke driver dette websted, er vi ikke ansvarlige, og vi kan ikke påvirke indholdet og tilgængeligheden.

Oversigt over de cookies vi bruger

I dette afsnit finder du en oversigt over de cookies, vi bruger.

Absolut nødvendige cookies

Visse cookies er nødvendige for at vi kan tilbyde vores online tilbud på en sikker måde. Denne kategori omfatter fx:

 • Cookies, der identificerer eller godkender vores brugere.
 • Cookies, der midlertidigt gemmer visse bruger-input (fx indhold i en indkøbsvogn eller en online formular)
 • Cookies, der gemmer bestemte brugerpræferencer (fx søgning eller sprogindstillinger).
 • Cookies, der gemmer data for at sikre en problemfri afspilning af video- eller lydindhold.

Analytiske cookies

Vi bruger analytiske cookies til at registrere vores brugeres brugeradfærd (fx indtastede søgninger) og evaluere den statistisk.

Tredjeparts reklame-cookies

Vi tillader også andre virksomheder at vurdere data fra vores brugere via reklame-cookies. Dette giver os og tredjeparter mulighed for at vise brugerne af vores online tilbud interessebaserede reklamer, der er baseret på en analyse af deres samlede brugsadfærd (fx annoncebannere klikket på, besøgte undersider, indtastede søgninger ) og dermed ikke begrænset til vores online tilbud.

Konverterings-cookies

Vores konverteringssporingspartnere lægger en cookie på din computer ("konverterings-cookies"), hvis du har åbnet vores websted gennem en annonce fra den respektive partner. Disse cookies mister generelt deres gyldighed efter 30 dage. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den respektive konverteringssporingspartner se, at en bestemt bruger har klikket på annoncen og er blevet videresendt til vores side. Oplysninger indsamlet via konverterings-cookien bruges til at oprette konverteringsstatistik og til at bestemme det samlede antal brugere, der klikkede på den respektive annonce og blev henvist til en side, der var forsynet med et konverteringssporingsmærke.

Sporings-cookies i forbindelse med sociale plugins

Nogle sider i vores online tilbud integrerer indhold og tjenester fra andre udbydere (fx Facebook og Twitter), som igen kan bruge cookies og aktive komponenter. Vi kan ikke påvirke behandlingen af personoplysninger udført af disse udbydere. Find yderligere oplysninger om sociale plugins i afsnittet Sociale plugins.

Webanalyse

Vi har brug for statistiske oplysninger om brugen af vores online tilbud for at designe dem til at være mere brugervenlige, at udføre målinger og markedsundersøgelser.

Til dette formål bruger vi webanalyseværktøjerne beskrevet i dette afsnit.

Brugsprofilerne, der oprettes af disse værktøjer ved hjælp af analyse-cookies eller ved at evaluere logfiler, samles ikke sammen med personoplysninger. Værktøjerne bruger heller ikke brugerens IP-adresser eller forkorter dem umiddelbart efter at de er indsamlet.

Værktøjssælgerne behandler kun data som databehandler, der er underlagt vores direktiver og ikke til eget formål.

I det følgende finder du oplysninger om hver værktøjssælger og hvordan du kan gøre indsigelse mod indsamling og behandling af data ved hjælp af værktøjet.

Vær opmærksom på, at frameld-funktionen i værktøjer der bruger frameld-funktionen, er relateret til den enkelte enhed eller browser. Hvis du bruger flere terminalenheder eller browsere, skal du fravælge på alle enheder og med hver browser, der bruges.

Udover dette kan du undgå oprettelsen af brugsprofiler ved generelt at deaktivere brug af cookies. Se afsnittet Deaktivering og sletning af cookies.

Ny ”relic cookie”

Denne Javascript-kode er et kodestykke, der måler den reelle responstid på brugerens enhed. Dette er nødvendigt for at sikre realistiske gengivelsestider for sider.
Der indsamles ingen personoplysninger. Disse er udelukkende statistiske måledata.
https://docs.newrelic.com/docs/insights/insights-data-sources/default-events-attributes/synthetics-default-events-attributes-insights#synthetics-attributes

“Opt-out multi cookie” og “U-tag_main cookie”

Disse er permanente cookies. Disse cookies bruges i forbindelse med vores Tag Management System Tealium. Den tid vi gemmer cookies afhænger primært af dine browserindstillinger, og de forbliver på din slutenhed i op til maksimalt et år.
Der indsamles ingen personoplysninger. Der er kun tale om statistiske data. Din IP-adresse vil blive anonymiseret.

Data profilering ("Visitor Stitching")

Data indsamles og kombineres på tværs af brugerens digitale enheder ud fra enhederne og de indsamlede personoplysninger.

Webtrends

WebTrends leveres af Webtrends Inc.; 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA
Du kan muligvis gøre indvendinger mod indsamling eller behandling af dine data ved hjælp af frameld-muligheden ved at klikke på følgende link: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp

Tealium

Tealium leveres af TEALIUM Inc., 11095 Tarreyana Road, San Diego, CA 92121, USA.
Data gemmes 1 år eller indtil samtykke tilbagekaldes.
https://tealium.com/what-is-tag-management/

HubSpot Analytics

Udbyder: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland
HubSpot er et værktøj til at understøtte automatiserede marketing aktiviteter. For at kvalificere kontakter bruger vi kontaktinformationer i vores webformularer, som giver os mulighed for at kategorisere dig som bruger og udføre dataprofilering (”Visitor Stitching”), udføre målrettet annoncering (”Retargeting”) og måle effekt af kampagner (”Conversion tracking”).

For yderligere information:
https://legal.hubspot.com/dpa
https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield
https://legal.hubspot.com/privacy-policy


8. ”Sociale plugins”

I vores online tilbud bruger vi såkaldte sociale plugins fra forskellige sociale netværker. De beskrives enkeltvis i dette afsnit.

Når du bruger plugins, opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til det pågældende sociale netværks server. På denne måde modtager den pågældende udbyder de oplysninger, som din internetbrowser har adgang til fra de respektive websteder med vores online tilbud - selvom du ikke har en brugerkonto hos denne udbyder eller i øjeblikket ikke er logget ind på din konto. Logfiler (herunder IP-adressen) sendes i dette tilfælde direkte fra din internetbrowser til en server hos den pågældende udbyder, og gemmes muligvis der. Udbyderen eller dens server kan være placeret uden for EU eller EØS (fx i USA).

Plugins er selvstændige udvidelser fra sociale netværksudbydere. Af denne grund kan vi ikke påvirke omfanget af de data, der indsamles og lagres af dem.

Formålet med og omfanget af indsamlingen, det sociale netværk fortsatte behandling og brug af data af samt dine respektive rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte din personoplysninger kan findes ved at konsultere det pågældende sociale netværks databeskyttelsesmeddelelser.

Hvis du ikke ønsker, at sociale netværksudbydere skal modtage og, hvis det er relevant, gemme eller bruge data, skal du ikke bruge de pågældende plugins.

Facebook plugins

Facebook drives under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, og under www.facebook.de af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Du kan finde en oversigt over Facebooks plugins og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins, find oplysninger om databeskyttelse på Facebook her: http://www.facebook.com/policy.php.

Twitter plugins

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Du kan finde en oversigt over Twitters plugins og deres udseende her: https://developer.twitter.com/, find oplysninger om databeskyttelse på Twitter her: https://twitter.com/privacy.

Pinterest plugins

Pinterest drives Pinterest Inc., 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, USA ("Pinterest"). Du kan finde en oversigt over Pinterests plugins og deres udseende her: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, find oplysninger om databeskyttelse på Pinterest her: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

Instagram plugins

IInstagram drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Du kan finde en oversigt over Instagrams plugins og deres udseende her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges, find oplysninger om databeskyttelse på Instagram her: https://help.instagram.com/155833707900388/.


9. Apps

Udover vores online tilbud tilbyder vi mobile applikationer ("apps"), som du kan downloade på din mobilenhed. Udover de data, der indsamles på websteder, indsamler vi yderligere personoplysninger gennem vores apps, der specifikt skyldes brugen af en mobilenhed. Dette er underlagt dit forudgående udtrykkelige samtykke. For detaljer om vores apps henvises direkte til meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger i appen.

E-mail til en ven

Dine distribuerede e-mails gemmes kun, indtil afsendelsesprocessen er afsluttet.

Del-knap

Først når du aktivt klikker på deleknappen, sendes dataene til operatørerne af de sociale mediekanaler. Ingen data sendes til operatørerne af de sociale medier på forhånd - ikke engang i anonym form.


10. Eksterne links

Vores online tilbud kan indeholde links til tredjeparts internetsider - fra udbydere, der ikke er relateret til os. Når du klikker på linket, har vi ingen indflydelse på indsamling, behandling og brug af personoplysninger, som eventuelt overføres ved at klikke til tredjepart på linket (fx IP-adressen eller webadressen på det websted, hvor linket er placeret), da tredjepartens adfærd naturligvis ikke er underlagt vores tilsyn. Vi påtager os ikke noget ansvar for tredjeparters behandling af personoplysninger.


11. Sikkerhed

Vores medarbejdere og de virksomheder, der leverer tjenesteydelser på vores vegne, er forpligtet til fortrolighed og overholdelse af gældende lovgivning om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau og beskytte dine data, som administreres af os, især fra risikoen for utilsigtet eller ulovlig destruktion, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret offentliggørelse eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende forbedret i takt med teknologiske fremskridt.


12. Brugerrettigheder

For at gøre dine rettigheder gældende, skal du bruge oplysningerne i afsnittet ”Dataansvarlig”. Når du gør dette, skal du sørge for, at en entydig identifikation af dig som person er mulig.

Ret til information og adgang

Du har ret til at få bekræftelse fra os af, hvorvidt dine personoplysninger behandles eller, hvis det er tilfældet, at få adgang til dine personoplysninger.

Ret til korrektion og sletning

Du har ret til at få rettet unøjagtige personoplysninger om dig selv uden unødig forsinkelse fra vores side. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du ret til at få ufuldstændige personoplysninger fuldførte, herunder ved at afgive en supplerende erklæring. Dette gælder ikke for personoplysninger, der ligger til grund for den retlige forpligtelse til at gemme personoplysninger i et bestemt lovpligtigt tidsrum. Hvis adgang til sådanne personoplysninger ikke er påkrævet, er behandling af dem dog begrænset (se nedenstående).

Begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve - for så vidt lovmæssige krav er opfyldt - begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Indsigelse mod databehandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores databehandling. Vi vil ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi viser, at kravene i lovgivningen er overholdt, og det er muligt at fremlægge legitime grunde til videre behandling, som ligger uden for dine interesser, rettigheder og friheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Indsigelse mod databehandling baseret på retsgrundlaget for ”legitim interesse“

Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på et hvilket som helst tidspunkt, for så vidt som dette er baseret på en legitim interesse. Vi vil derefter ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi viser overbevisende legitime grunde i henhold til lovkrav, som tilsidesætter dine rettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke med øjeblikkelig virkning. Lovligheden af databehandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse forbliver uændret.

Abonnementer kan tilbagekaldes via det link, der er nævnt i abonnementet, hvis det er relevant, i indstillingerne for de respektive online tilbud. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i afsnittet ”Dataansvarlig”.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller - hvis det er teknisk muligt - at kræve, at vi overfører disse personoplysninger til en tredjepart.

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Det er:

Adresse:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af databeskyttelsesmeddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, hvis dette er påkrævet på grund af teknisk udvikling. I sådanne tilfælde vil vi ændre databeskyttelsesmeddelelsen tilsvarende. Vær derfor opmærksom på den nuværende version af vores databeskyttelsesmeddelelse, da den kan ændres.


13. Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, se adressen under ”Dataansvarlig”.

For at gøre dine rettigheder gældende, og for at anmelde databeskyttelseshændelser bedes du benytte dig af følgende link:
https://request.privacy-bosch.com/entity/DCDK

For forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores ansvarlige for databeskyttelse:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com

Blog

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Interne kommunikationsdata (for eksempel navn, e-mail, IP-adresse)
 • Til offentlig kommunikation: kaldenavn, avatar
 • Blog-historik
 • Masterdata for bruger

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne tilbyde dette online tilbud (for indhold, der kræver registrering)
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Drift af et online-fællesskab for registrerede medlemmer med henblik på kommunikation mellem medlemmerne og til markedsføring
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsgrunde
  (retsgrundlag: opfyldelse af vores lovpligtige forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at fjerne fejl og sikre vores tilbud)
 • Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder
  (retsgrundlag: legitim interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder)

Sletning

Du kan slette din bruger i valgmuligheden "Mine indstillinger - Personlig - Luk fællesskabskonto". Dette adskiller dine indtastninger fra din primære bruger og tilføjer dem til en anonymiseret bruger. Hvis du har tilføjet et personligt billede, vil dette blive erstattet af systemet med en standard avatar.


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Chat

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (IP-adresse, obligatoriske felter* f.eks.: mailadresse, navn; frivilligt: virksomhed)

Formålet med behandling og Retsgrundlag

 • Besvarelse af dine brugerspørgsmål inden for rammerne af en chat og implementering af bot.
  (Retsgrundlag: opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser eller foranstaltninger før kontraktindgåelse, henholdsvis berettiget interesse i forbedring af vores onlinetilbud/produkter og tjenester, til din ønskede kontakt og oprettelse af en FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål))
 • Tilvejebringelse af dette online-tilbud og kontraktopfyldelse iht. vores kontraktbetingelser inklusive afregning. Afregningen kan også omfatte salg fordringer.
  (Retsgrundlag: Kontraktopfyldesle eller for salg af fordringer berettiget interesse fra vores side i effektiv fordringsstyring)
 • Opbevarelse af obligatoriske kommunikationsdata
  (Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser eller berettiget interesse fra vores side i effektiv fordringsstyring)
 • Midlertidig opbevaring af IP-adresse for at identificere land.
  (Retsgrundlag: Kontrakt opfyldelse og videresendelse af korrekt intern kontakt, evt. på tværs af afdelinger)

Dataoverførsel og -opbevaring

Der vil ikke blive overført personoplysninger til uautoriserede tredjeparter eller med henblik på berettiget interesse.

Når chatten benyttes, registreres samtalen. Efter chatten vil dine personoplysninger blive slettet eller anonymiseret, så snart formålet ophører. Når chatten er en del af en supportsag eller anmodning om en tjeneste, tilknyttes indholdet af chatten din kundekonto.


Ovennævnte meddelelser om databeskyttelsesforordning er også gældende.

Kontaktformularer

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (obligatoriske felter *f.eks .: e-mailadresse, navn, telefon, adresse, land, anmodning) og anden ikke-obligatorisk information

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Levering af information
  (retsgrundlag: hensyntagen til interesser)
 • Afhentningstjeneste (returforsendelser)
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Registrering
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Levering af prøver
  (retsgrundlag: foranstaltning forud for kontraktindgåelse)
 • Anmodninger om konsultation og reparation
  (retsgrundlag: legitim interesse i specifik behandling af anmodninger)
 • Litteraturbestillinger (MyRexroth)
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

Dataoverførsel og -opbevaring

Ingen personoplysninger vil blive overført til uautoriserede tredjeparter.

Din anmodning, som dit eget e-mailsystem om nødvendigt bliver brugt til, vil blive videresendt til den rigtige kontaktperson i Bosch Rexroth-organisationen.

Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt eller krævet i henhold til retlige opbevaringsperioder.


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Find Kontakt

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Placeringsdata (fx nuværende position, postnummer)
 • Kontaktoplysninger (for eksempel e-mailadresse, navn, telefon, adresse)

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Søgning efter en servicepartner i nærheden
  (retsgrundlag: foranstaltning forud for kontraktindgåelse, eller opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

Dataoverførsel og -opbevaring

Google Maps drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ved at bruge denne tjeneste kan du - afhængigt af din browser - overføre din rigtige placering eller manuelt vælge enhver placering, som tilbydes i valgmenuen. Dine data overføres kun til Google, hvis din browser grundlæggende tillader det, du bekræfter en note fra din browser, hvis det er nødvendigt, eller du bruger knappen "vis adresseliste" i valgmenuen. Hvis du ikke vil have, at Google Maps modtager dine data, og muligvis gemmer eller fortsætter med at bruge dem, skal du ikke bruge denne tjeneste. Du kan finde en oversigt over API-krav her: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Google her: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Information om deling af placeringsdata:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

Dit e-mailsystem anvendes til videresendelse af din anmodning. Indgående mails vil blive videresendt til den rigtige kontaktperson i Bosch Rexroth-organisationen. Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt eller krævet i henhold til retlige opbevaringsperioder.

Dine kontaktoplysninger i tilbagekaldelsesfunktionen vil blive videresendt til en kontaktperson i Bosch Rexroth-organisationen. Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt eller krævet i henhold til retlige opbevaringsperioder. Vi opretter ikke en bevægelsesprofil.


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Kundeforvaltning

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (for eksempel navn, e-mail, telefon, IP-adresse, adresse)

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Global håndtering af førsalgsfaser for igangsættelse af forretningsforbindelser
  (retsgrundlag: hensyntagen til interesser)
 • Global kundeadministration, adresseadministration (administration af arrangementer)
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, samtykke)
 • Global sporing af ordrer
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Global eftersalgsservice
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Global håndtering af marketingaktiviteter (nyhedsbrev)
  (retsgrundlag: samtykke)

Dataoverførsel og -opbevaring

Ingen personoplysninger vil blive overført til uautoriserede tredjeparter.

Dine registrerede data behandles i Bosch Rexroth-organisationen. Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt eller krævet i henhold til retlige opbevaringsperioder.


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

eShop

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (fx land, navn, firma, skattenummer, brugernavn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Kontraktmasterdata (kontraktforhold, produkt- og kontraktinteresse)
 • Kundehistorik
 • Kontraktsudbetaling og betalingsdata
 • Transaktionsdata
 • Informationsdata (fra tredjeparter fx fra offentlige registre)

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Levering af et online tilbud
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Global kundeadministration, adresseadministration
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, samtykke)
 • Global sporing af ordrer
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Global håndtering af marketingaktiviteter (nyhedsbrev)
  (retsgrundlag: samtykke)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Administration af Arrangementer

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (for eksempel navn, telefon, e-mail, adresse)

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Global håndtering af førsalgsfaser for igangsættelse af forretningsforbindelser
  (retsgrundlag: afbalancering af interesser)
 • Global kundeadministration, adresseadministration (administration af arrangementer)
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, samtykke)
 • Global håndtering af marketingaktiviteter (invitationer)
  (retsgrundlag: samtykke)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Expokat

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (registrering - fx fornavn, efternavn, e-mail, brugernavn)
 • Masterdata for bruger (registrering)

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af online tilbud
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Registrering
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsgrunde
  (retsgrundlag: opfyldelse af vores lovpligtige forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at fjerne fejl og sikre vores tilbud)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Support på Første Niveau

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (for eksempel navn, e-mail, telefon, adresse)

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Kundesupport
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Hydraulik-Blog

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Abonnement: e-mail
 • Kommentarfunktion: navn, e-mail
 • Inputs fra medarbejdere: navn

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering og udveksling af information
  (retsgrundlag: samtykke)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Billedarkiv

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (registrering - for eksempel e-mail, fornavn, efternavn, firma / afdeling, adgangsårsag, din kontaktperson hos Bosch Rexroth, telefon)
 • Masterdata for bruger (registrering)

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af online tilbud
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Registrering
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsgrunde
  (retsgrundlag: opfyldelse af vores lovpligtige forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at fjerne fejl og sikre vores tilbud.)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Integreret Katalogsystem

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (for eksempel navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)
 • Masterdata for bruger

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af produktkonfigurationer
  (retsgrundlag: legitim interesse i fejlfri modtagelse af anmodede dokumenter)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Bosch Rexroth Academy (Learn Management System)

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (for eksempel navn, e-mail, IP-adresse)
 • Masterdata for bruger (registrering)
 • Masterdata for kontrakt
 • Kontraktsudbetaling og betalingsdata (håndtering via eButik)
 • Træningshistorik

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne tilbyde dette online tilbud (for indhold, der kræver registrering)
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Registrering af træningshistorik i længere tid end periode for opfyldelse af kontraktlig forpligtelse (kundens ønske)
  (retsgrundlag: samtykke)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsgrunde
  (retsgrundlag: opfyldelse af vores lovpligtige forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at fjerne fejl og sikre vores tilbud)
 • Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder
  (retsgrundlag: legitim interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder)
 • Kontraktsudbetaling og betalingsdata
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

Betalingsudbyder

Vi involverer eksterne betalingsudbydere. Afhængigt af hvilken type betalingsmetode du valgte i din ordreproces, overfører vi dine betalingsdata, der anvendes til behandling af betalinger (fx bankoplysninger eller kreditkortoplysninger) til den finansielle institution, der står for betalingen eller betalingsudbydere, som vi har givet opgaven. Nogle gange indsamler og behandler betalingsudbydere også sådanne data som dataansvarlige. I så fald (at betalingsudbydere er dataansvarlige) gælder databeskyttelsesmeddelelsen eller privatlivspolitikken for den respektive udbyder af betalingstjenester


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Produktkatalog

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (registrering - fx fornavn, efternavn, land, e-mail, brugernavn)
 • Adressedata (bestilling af trykte medier - fx fornavn, efternavn, adresse)
 • Masterdata for bruger (registrering)

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af online tilbud
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Registrering
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Afsendelse af trykte medier henvist til tildeling (adressedata)
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsgrunde
  (retsgrundlag: opfyldelse af vores lovpligtige forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at fjerne fejl og sikre vores tilbud)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

MyRexroth (Eftersalg; OCE)

MyRexroth – Eftersalg

Du har mulighed for at registrere i vores Service-sagsbehandlingssystem (Ticketing og Claim Management Systems) via MyRexroth.

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (for eksempel navn, e-mail, telefon, IP-adresse)
 • Masterdata for bruger

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Eftersalgsservice
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.


MyRexroth – OCE

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Interne kommunikationsdata (for eksempel navn, land, e-mail, IP-adresse)
 • Til offentlig kommunikation: bruger-/kaldenavn, avatar
 • Blog-historik
 • Masterdata for bruger

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af dette online tilbud (til indhold som kræver registrering)
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Drift af et fællesskab for registrerede medlemmer med henblik på kommunikation mellem medlemmerne
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsgrunde
  (retsgrundlag: opfyldelse af vores lovpligtige forpligtelser inden for datasikkerhed og legitim interesse i at fjerne fejl og sikre vores tilbud.)
 • Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder
  (retsgrundlag: legitim interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Nyhedsbrev

Inden for rammerne af vores online tilbud kan du tilmelde dig nyhedsbreve. Vi tilbyder den såkaldte dobbelte tilmeld-mulighed, hvilket betyder, at vi kun vil sende dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger, sms eller push-meddelelse, efter at du udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevstjenesten over for os ved at klikke på linket i en besked. Hvis du ikke længere vil modtage nyhedsbreve, kan du opsige abonnementet til enhver tid ved at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke til e-mailnyhedsbreve tilbage ved at klikke på linket, som sendes i det pågældende nyhedsbrev eller i de administrative indstillinger i online tilbuddet. Alternativt kan du kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnittet ”Dataansvarlig”.


Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (obligatoriske felter *fx: navn, firma, e-mailadresse, afdeling, funktion, adresse, land) og andre ikke-obligatorisk felter
 • Tracking og profileringsdata (f.eks. e-mail: har modtaget markedsførings-mail + hvis e-mail server har modtaget e-mail + hvis e-mail er åbnet + hvis bruger har klikket på link i mail + hjemmesidevisning + hvis formular fra hjemmeside er sendt + udfyldte felter + dato-/tidsstempel)

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Markedsføring af produkter og optimering af tilbudte ydelser
  (retsgrundlag: samtykke)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

ODIN

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata: navn, e-mail, telefon, adresse, bruger-id

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Kundesupport
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Registrering
  (retsgrundlag: kontrakt)

Dataoverførsel og -opbevaring

Ingen personoplysninger vil blive overført til uautoriserede tredjeparter.

Din anmodning, som dit eget e-mailsystem om nødvendigt bliver brugt til, vil blive videresendt til den rigtige kontaktperson i Bosch Rexroth-organisationen.

Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt eller krævet i henhold til retlige opbevaringsperioder.


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Presseportal

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger på offentlige kilder: navn på medie, navn, e-mail, adresse, telefon
 • Kontaktoplysninger ved messer: firma (afdeling), navn, e-mail, adresse, telefon
 • Pressenoter: firma, navn, fotos

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af information
  (retsgrundlag: samtykke)
 • Reklame
  (retsgrundlag: samtykke)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Undersøgelser

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Undersøgelser og evaluering af resultaterne udføres primært anonymt. I begyndelsen af undersøgelsen angiver vi, hvordan indsamling og behandling af data foregår.

Vi indsamler, behandler og bruger kun dine personoplysninger (herunder IP-adresse), når der er et lovligt grundlag for at gøre det i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og konkurrencereglerne, eller hvis du har givet dit samtykke i begyndelsen af undersøgelsen eller i spørgeskemaet.

Vi tilbyder to slags undersøgelser:

Relationsundersøgelse

 • Produkt- og kundeundersøgelser f.eks. via e-mail, SMS, link/QR-kode eller en offline-app til en udvalgt målgruppe (f.eks. kunder i hele verden, kunder i en bestemt region, kunder med interesser i bestemte produkter). Undersøgelsen fortages typisk i en begrænset tidsperiode (f.eks. et link til undersøgelsen er tilgængeligt i 30 dage. Efter to uger vil du få en påmindelse)

Transaktionsundersøgelse:

 • Touchpoint-undersøgelser (f.eks. med henblik på feedback til websteder via en feedback-knap umiddelbart efter serviceaktiviteter, chat-forespørgsler eller QR-kode). Undersøgelsen kan vare i et udefineret tidsrum for løbende at holde øje med kundens mening

Kategorier af behandlede data

Hvis undersøgelsen ikke finder sted anonymt, behandles følgende datakategorier:

 • Kommunikationsdata (f.eks. svar-id, navn, e-mail, telefon, adresse, sprog, branche)
 • Metadata (f.eks. åbning af undersøgelsen, afslutning af undersøgelsen, svarprocent)
 • Geografisk data (f.eks. IP-adresse, hvis du deltager via en GPS-kompatibel enhed)
 • Kontrakt stamdata (f.eks. kontraktforhold, produkt- og kontraktinteresse)
 • Kundehistorik
 • Tekniske oplysninger (f.eks. browsertype, browserversion, operativsystem, end device, skærmopløsning, Flash-version, Java-support, brugeragent)

Formål med behandling og retsgrundlag

 • Vi behandler dine data for at forbedre vores forretningsmæssige forhold, øge svarprocenten og forbedre fremtidige undersøgelser
  (retsgrundlag: samtykke)
 • Global håndtering af indledende salgsfaser for at skabe og videreudvikle forretningsforbindelser
  (retsgrundlag: legitim interesse i at udvikle nye forretningsforbindelser)
 • Levering af information
  (retsgrundlag: legitim interesse i korrekt håndtering og målrettet svar på din forespørgsel ved at videresende den til en egnet kontaktperson hos Bosch Rexroth internt på tværs af juridiske enheder)
 • Global intern dataudveksling mellem juridiske enheder i Bosch Rexroth
  (retsgrundlag: Bosch Rexroths legitime interesse i at videresende dine data til en egnet kontaktperson hos Bosch Rexroth internt på tværs af juridiske enheder)
 • Evaluering af Key Performance Indicators
  (retsgrundlag: legitim interesse i at evaluere vores forretningsprocesser (driftsprocesstyring))

Dataoverførsel og -opbevaring

Ingen personoplysninger vil blive overført til uautoriserede tredjeparter.

Dine registrerede data vil blive behandlet i Bosch Rexroth-organisationen. Vi gemmer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre vores undersøgelse og tilhørende tjenester og - hvis det er relevant - vil dine data være forbundet med din kundekonto. Vi gemmer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt eller krævet i henhold til retlige opbevaringsperioder.


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.