Databeskyttelse

Bosch Rexroth er glade for du er interesseret i vores produkter og vores hjemmeside.


Bosch Rexroth A/S databeskyttelse er gyldig fra 16. juli 2021

Generelle Oplysninger om vores Online Tilbud

Bosch Rexroth (herefter "Bosch Rexroth" eller "Vi" eller "Os") byder dig velkommen til vores internetsider og mobilapplikationer (tilsammen også kaldet "Onlinetilbud"). Vi takker for din interesse for vores virksomhed og vores produkter.


1. Bosch Rexroth A/S respekterer dit privatliv

Beskyttelsen af dit privatliv under hele behandlingen af personoplysninger samt sikkerheden af alle forretningsdata er vigtige bekymringer for os. Vi behandler personoplysninger, der blev indsamlet under dit besøg af vores onlinetilbud, fortroligt og kun i overensstemmelse med lovbestemte regler.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er inkluderet i vores virksomhedspolitik.


2. Dataansvarlig

Bosch Rexroth A/S er den dataansvarlige, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger - undtagelser er anført i denne databeskyttelsesmeddelelse.

Vores kontaktoplysninger er som følger:

Adresse
Bosch Rexroth A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup

Din kontakt med Bosch Rexroth A/S
info@boschrexroth.dk
+45 36 77 44 66

CVR-nummer
82104313


3. Indsamling, behandling og brug af persondata

3.1 Behandlede kategorier af data

Mindst følgende kategorier af data behandles:

• Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse, marketing-id)

For yderligere detaljer henvises til de respektive tilbud nedenfor.

3.2 Principper

Persondata består af alle oplysninger relateret til en identificeret eller identificerbar fysisk person, dette omfatter f.eks. navne, adresser, telefonnumre, mailadresser og kontraktlige stamdata, som er udtryk for en persons identitet. Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger (herunder IP-adresser), når der enten er et lovbestemt juridisk grundlag herfor, eller hvis du har givet dit samtykke til behandling eller brug af personoplysninger vedrørende dette forhold, f.eks. ved hjælp af registrering.

3.3 Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

3.3.1 Levering af disse onlinetilbud

(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelses- og konkurrencelovgivningen og/eller opfyldelse af kontraktlige forpligtelser).

3.3.2 Løsning af serviceforstyrrelser samt af sikkerhedsmæssige årsager

(Retsgrundlag: Opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for rammerne af datasikkerhed og legitim interesse i at løse tjenesteforstyrrelser samt i beskyttelsen af vores tilbud).

3.3.3 Selvpromovering og promovering af andre samt markedsundersøgelser og rækkeviddeanalyse udført inden for det lovbestemte tilladte område eller baseret på samtykke

(Retsgrundlag: Samtykke / legitim interesse fra vores side i direkte markedsføring, hvis det er i overensstemmelse med databeskyttelses- og konkurrencelovgivningen).

3.3.4 Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder

(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder). For yderligere detaljer henvises til de respektive tilbud nedenfor.

3.4 Registrering

Brugen af nogle tjenester kan kræve forudgående registrering. Inden for rammerne af registreringen indsamler vi nødvendige personoplysninger til brugen af tjenesterne (f.eks. fornavn, efternavn, e-mailadresse) samt yderligere data på frivillig basis, hvis det er relevant. Obligatoriske oplysninger er markeret med en *. De data, du oplyser, gemmes kun til den respektive registreringsproces og bruges udelukkende til udførelsen af de leverede tjenester. For yderligere detaljer henvises til de respektive tilbud nedenfor. Se venligst vores "Betingelser for registrering og brug for tjenester fra Bosch Rexroth AG".

3.5 Logfiler

Hver gang du bruger internettet, sender din browser visse oplysninger, som vi gemmer i såkaldte logfiler. Vi gemmer logfiler i en kort periode for at fastslå tjenesteforstyrrelser og af sikkerhedsmæssige årsager (f.eks. for at undersøge angrebsforsøg) og slette dem bagefter. Logfiler, som skal vedligeholdes til bevisformål, er udelukket fra sletning, indtil den respektive hændelse er løst og kan fra sag til sag videregives til efterforskningsmyndigheder. Logfiler bruges også til analyseformål (uden IP-adressen eller uden den komplette IP-adresse). Se også modul "Selvpromovering og fremme af andre samt markedsundersøgelser og rækkeviddeanalyse udført inden for det lovbestemte tilladte område eller baseret på samtykke".

I logfiler gemmes især følgende oplysninger:

• IP-adressen (internetprotokoladressen) på den slutenhed, hvorfra der tilgås onlinetilbuddet

• Internetadressen på webstedet, hvorfra onlinetilbuddet blev tilgået (såkaldt oprindelses- eller henvisnings-URL)

• Navnet på den tjenesteudbyder, som onlinetilbuddet får adgang til

• Filnavne eller oplysninger, der blev tilgået

• Adgangstid, dato og adgangsvarighed, • Transmitteret datamængde

• http-statuskode (f.eks. blev anmodningen gennemført, eller anmodningen mislykkedes)

3.6 Børn

Dette online tilbud er ikke beregnet til børn under 16 år.

3.7 Dataoverførsel til andre dataansvarlige

Principielt videregives dine personoplysninger kun til andre dataansvarlige, hvis det er nødvendigt for at opfylde en kontraktlig forpligtelse, eller hvis vi selv eller en tredjepart har en legitim interesse i dataoverførslen, eller hvis du har givet dit samtykke. Nærmere oplysninger om retsgrundlaget kan findes i afsnittet "Formål med behandling og retsgrundlag". Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-koncernen. Når data overføres til tredjeparter baseret på en begrundet interesse, er dette forklaret i denne databeskyttelsesmeddelelse. Derudover kan data blive overført til andre dataansvarlige, når vi er forpligtet til at gøre det på grund af lovbestemte regler eller håndhævede administrative eller retslige ordrer.

3.7.1 Tjenesteudbydere (generelt)

Vi involverer eksterne serviceudbydere med opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, programmering, datahosting og hotline-tjenester. Vi har valgt disse tjenesteudbydere omhyggeligt og overvåger dem regelmæssigt, især med hensyn til deres omhyggelige håndtering af og beskyttelse af de data, de opbevarer. Alle tjenesteudbydere er forpligtet til at bevare fortroligheden og overholde de lovmæssige bestemmelser. Tjenesteudbydere kan også være andre Bosch-selskaber.

3.8 Overførsel til modtagere uden for EØS

Vi kan overføre personoplysninger til modtagere uden for EØS til såkaldte tredjelande. I sådanne tilfælde sikrer vi forud for overførslen, at enten datamodtageren yder et passende niveau af databeskyttelse (f.eks. på grund af en beslutning om tilstrækkelighed fra Europa-Kommissionen for det respektive land eller på grund af aftalen baseret på den såkaldte EU-model klausuler med modtageren), eller at du har givet samtykke til overførslen. Du har ret til at modtage en oversigt over tredjelandsmodtagere og en kopi af de specifikt aftalte bestemmelser, der sikrer et passende niveau af databeskyttelse. Til dette formål skal du bruge erklæringerne i afsnittet "Kontakt".

3.9 Opbevaringsvarighed, opbevaringsperioder

Principielt opbevarer vi dine data, så længe det er nødvendigt for at levere vores onlinetilbud og tilknyttede tjenester, eller så længe vi har en berettiget interesse i at opbevare dataene (f.eks. kan vi stadig have en berettiget interesse i postmarkedsføring, selv efter opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser). I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af data, som vi er forpligtet til at opbevare for at opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. på grund af opbevaringsperioder i henhold til skatte- og handelslovgivningen er vi forpligtet til at have dokumenter som kontrakter og fakturaer tilgængelige for en vis periode).

3.10 Databehandling i henhold til andre lovbestemmelser

Vi indsamler data baseret på andre lovbestemmelser. Disse omfatter for eksempel regler for eksportkontrol, EF-regler (screening af terrorlister), militær, kendte afsendere (luftfragtsikkerhedslovgivning), skatter, ILSG, generel ligestillingslovgivning, arbejdsret og mange flere. Vi behandler dataene i overensstemmelse med specifikationerne i de respektive lovbestemmelser og tilsvarende deres opbevaringsforpligtelser. Personoplysninger slettes umiddelbart efter udløbet af opbevaringsforpligtelserne.

4. Fællesskaber

Vi tilbyder dig muligheden for at blive medlem af et af vores fællesskaber.

Den offentlige profil for et fællesskabsmedlem viser kun kaldenavnet, erhvervede badges (trofæer), rangeringen og de sidste brugerinteraktioner. E-mailadressen eller andre personlige data er ikke synlige.

Alle andre data, som er genereret af dig i fællesskaberne, f.eks. ved at oprette, kommentarer eller billeder, er automatisk offentligt tilgængelige og vil blive knyttet til din brugerprofil. Et særligt tilfælde af dette er såkaldte private fællesskaber, hvor kun registrerede medlemmer kan komme ind i fællesskabet og se indholdet.

Typiske fællesskabselementer, hvor fællesskabsmedlemmer interagerer og/eller skaber indhold, er for eksempel Forum, Blog, Tribal Knowledge Base (Wiki), Spørgsmål & Answers og Idéudveksling.

5. Brug af cookies

I forbindelse med vores onlinetjeneste kan cookies og sporingsmekanismer blive brugt. Cookies er små tekstfiler, der kan gemmes på din enhed, når du besøger vores onlinetjeneste. Vi driver nogle af vores hjemmesider, kun med teknisk nødvendige cookies. På disse hjemmesider er der ingen cookie-manager-dialog i brug. Sporing er mulig ved hjælp af forskellige teknologier. Vi behandler især information ved hjælp af pixelteknologi og/eller under logfilanalyse. På disse hjemmesider er en cookie-manager-dialog i brug.

5.1 Kategorier

Vi skelner mellem cookies, der er obligatoriske for onlinetjenestens tekniske funktioner, og sådanne cookies og sporingsmekanismer, der ikke er obligatoriske for onlinetjenestens tekniske funktion. Det er generelt muligt at bruge onlinetjenesten uden cookies, der tjener ikke-tekniske formål.

5.1.1 Teknisk nødvendige cookies

Med teknisk nødvendige cookies mener vi cookies uden dem, den tekniske levering af onlinetjenesten ikke kan sikres. Disse omfatter f.eks. cookies, der gemmer data for at sikre jævn gengivelse af video- eller lydoptagelser. Sådanne cookies vil blive slettet, når du forlader hjemmesiden.

5.1.2 Cookies og sporingsmekanismer, der teknisk set ikke er nødvendige

Vi bruger kun sådanne cookies og sporingsmekanismer, hvis du har givet os dit forudgående samtykke i hvert enkelt tilfælde. Med undtagelse af den cookie, der gemmer den aktuelle status for dine privatlivsindstillinger (selektionscookie). Denne cookie er sat baseret på legitim interesse. Vi skelner mellem to underkategorier med hensyn til disse cookies og sporingsmekanismer:

5.2 Marketingcookies og sporingsmekanismer

- General: Ved at bruge marketingcookies og sporingsmekanismer er vi og vores partnere i stand til at vise dig tilbud baseret på dine interesser, som er resultatet af en analyse af din brugeradfærd:

- Statistikker: Ved at bruge statistiske værktøjer måler vi f.eks. antallet af dine sidevisninger.

- Konverteringssporing: Vores partnere til konverteringssporing placerer en cookie på din computer ("konverteringscookie"), hvis du tilgår vores hjemmeside via en annonce fra den respektive partner. Normalt er disse cookies ikke længere gyldige efter 30 dage. Hvis du besøger visse sider på vores hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og den relevante konverteringspartner genkende, at en bestemt bruger klikkede på annoncen og derved blev omdirigeret til vores hjemmeside. Dette kan også gøres på tværs af flere enheder. Oplysningerne indhentet ved hjælp af konverteringscookien tjener til at udarbejde konverteringsstatistik og registrere det samlede antal brugere, der har klikket på den respektive annonce og blev omdirigeret til en hjemmeside med et konverteringssporingstag.

- Sociale plugins: Nogle af siderne i vores onlinetjeneste involverer indhold og tjenester fra andre udbydere (f.eks. Facebook, Twitter), som også kan bruge cookies og aktive moduler. For flere detaljer om sociale plugins henvises til afsnittet om "sociale plugins".

- Retargeting: Disse værktøjer opretter brugerprofiler ved hjælp af reklamecookies eller tredjepartsannonceringscookies såkaldte "web beacons" (usynlig grafik, der også kaldes pixels eller tracking pixels), eller ved hjælp af sammenlignelige teknologier. Disse bruges til interessebaseret annoncering og til at kontrollere frekvensen, hvormed brugeren ser på bestemte annoncer. Den relevante udbyder er den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen af data i forbindelse med værktøjet. Udbyderne af værktøjerne kan også videregive oplysninger til tredjeparter til de ovenfor nævnte formål. Bemærk venligst databeskyttelsesmeddelelserne fra den relevante udbyder i denne sammenhæng.

- Sporing på tværs af enheder: I dette tilfælde, baseret på et pseudonymt bruger-id, oprettes en pseudonym profil af brugeren med information fra brugen af forskellige enheder.

- Besøgssyning: Tildeling af forskellige kontaktpunkter, såsom websteder, apps og enheds-id'er til en brugerprofil på tværs af enheder. Baseret på dit enheds-id, kontakt-id, indholds-id eller oplysninger i webformularer kan vi drage konklusioner om din person.

- Tilpas: For at kunne tilbyde dig en personlig kunderejse og et nyhedsbrev i henhold til din klik- og købsadfærd, bruger vi sporingsmekanismer på vores hjemmesider.

Bemærk venligst, at brugen af værktøjerne kan omfatte overførsel af dine data til modtagere uden for EØS, hvor der ikke er et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til GDPR (f.eks. USA). For flere detaljer i denne henseende henvises til følgende beskrivelse af de enkelte marketingværktøjer.

5.2.1 Navn: Optimizely

Udbyder: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105

Funktion: Cookien sporer din brugeradfærd på tværs af hjemmesiden og optimerer dine personlige brugeroplevelser

Opbevaringsperiode: 1 år eller indtil tilbagekaldelse af samtykke

For mere yderligere information besøg:
https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet
https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

5.2.2 Navn: Google Analytics

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Analyserer brugeradfærd (sidevisninger, antal besøgende og besøg, downloads), oprettelse af pseudonyme brugerprofiler baseret på information på tværs af enheder fra loggede Google-brugere (sporing på tværs af enheder), berigelse af pseudonyme brugerdata med målgruppe -specifik information leveret af Google, retargeting, UX-test, konverteringssporing og retargeting i forbindelse med Google Ads

5.2.2.1 Navn: Google Doubleclick

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Placering og optimering af brugerrelevante annoncer, remarketing, konverteringssporing

For yderligere information besøg: https://www.google.com/intl/de/policies/

5.2.2.2 Navn: Google Ads

Udbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Placering og optimering af brugerrelevante annoncer, remarketing, konverteringssporing

For yderligere information besøg: https://adssettings.google.com/authenticated

5.2.3 Navn: Tealium og Tealium Publikumsstrøm

Udbyder: TEALIUM Inc, 9605 Scranton Rd. Ste. 600, San Diego, CA 92121, USA, +1 (858) 779-1344

Funktion: Administration af hjemmeside-tags via en brugergrænseflade, integration af programkoder på vores hjemmesider. Værktøj til at understøtte kampagneplanlægning og -analyse baseret på bevægelsesprofiler og købsadfærd på egne hjemmesider Opbevaringsperiode: 1 år eller indtil tilbagekaldelse af samtykke

5.2.4 Navn: New Relic

Udbyder: New Relic Inc. 111 SW 5th Ave 2700, Portland, OR 97204

Funktion: Måling af hjemmesidens tilgængelighed og nedetid

5.2.5 Navn: LinkedIn Pixel Insight Tag

Udbyder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

Funktion: LinkedIn behandler dine personlige data for at oprette kampagnerapporter, til at spore konverteringer og klikhændelser samt til målorienteret annoncering uden for vores hjemmesider (retargeting) baseret på URL, referrer URL, IP-adresse forkortet eller hashed (i tilfælde af at af retargeting på tværs af enheder), enheder og browserfunktioner (brugeragent) og tidsstempel. Vi modtager ingen af dine personlige data fra LinkedIn. Vi modtager kun anonymiserede kampagnerapporter om webstedsmålgrupper og annonceydelse. LinkedIn-lagringsperiode: Pseudonymisering efter 7 dage. Endelig sletning efter 180 dage

For yderligere information besøg: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.2.6 Navn: HubSpot Analytics Udbyder: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Irland

Funktion: Værktøj til at understøtte automatiserede markedsføringsformål. For at generere og kvalificere kontakter bruger vi kontakt- og indholds-id'er i vores webformularer, som giver os mulighed for at identificere dig og udføre besøgssammensætning, konverteringssporing og retargeting.

For yderligere information besøg: https://legal.hubspot.com/dpa; https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield; https://legal.hubspot.com/privacy-policy

5.2.7 Navn: Percolate Analytics/Insights

Udbyder: Percolate Inc. 197 Grand Street, Flr. 2, New York, NY 10013, USA

Funktion: Behandling af opslag på sociale medier (f.eks. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) til enkel rækkeviddemåling.

5.3 Håndtering af cookies og sporingsmekanismer

Du kan administrere dine indstillinger for cookies og sporingsmekanismer i browseren og/eller vores privatlivsindstillinger. Bemærk: De indstillinger, du har foretaget, henviser kun til den browser, der bruges i hvert enkelt tilfælde.

5.3.1 Deaktivering af alle cookies

Hvis du ønsker at deaktivere alle cookies, bedes du deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Bemærk venligst, at dette kan påvirke hjemmesidens funktionalitet.

5.3.2 Administration af dine indstillinger med hensyn til cookies og sporingsmekanismer, der ikke er teknisk nødvendige

Når du besøger vores hjemmesider, vil du blive spurgt i et cookie-lag, om du giver samtykke til, at vi bruger hhv. bekvemmelighedscookies, marketingcookies eller sporingsmekanismer. I vores privatlivsindstillinger kan du trække samtykket tilbage med virkning for fremtiden eller give dit samtykke på et senere tidspunkt.

6. Sociale plugins

I vores Onlinetilbud bruger vi såkaldte sociale plugins fra forskellige sociale netværk. De er individuelt beskrevet i dette afsnit.

Når du bruger plugins, opretter din internetbrowser en direkte forbindelse til de respektive sociale netværks server. På denne måde modtager den respektive udbyder de oplysninger, som din internetbrowser har adgang til fra det respektive websted for vores onlinetilbud - også selvom du ikke har en brugerkonto hos denne udbyder eller i øjeblikket ikke er logget ind på din konto. Logfiler (inklusive IP-adressen) overføres i dette tilfælde direkte fra din internetbrowser til en server hos den respektive udbyder og kan gemmes der. Udbyderen eller dennes server kan være placeret uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).

Plugins er selvstændige udvidelser af sociale netværksudbydere. Af denne grund er vi ikke i stand til at påvirke omfanget af data indsamlet og opbevaret af dem.

Formålet med og omfanget af indsamlingen, det sociale netværks fortsatte behandling og brug af data samt dine respektive rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv kan findes ved at konsultere det respektive sociale netværks databeskyttelsesmeddelelser.

Hvis du ikke ønsker, at sociale netværksudbydere skal modtage og, hvis det er relevant, opbevare eller bruge data, bør du ikke bruge de respektive plugins.

6.1 Facebook-plugins

Facebook drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Find en oversigt over Facebooks plugins og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins , find information om databeskyttelse hos Facebook her: http://www.facebook.com/policy.php .

6.2 Twitter-plugins

Twitter drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA og Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Irland ("Twitter"). Find en oversigt over Twitters plugins og deres udseende her: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.html, find information om databeskyttelse på Twitter her: https://twitter. com/privatliv .

6.3 Pinterest plugins

Pinterest drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland. ("Pinterest"). Find en oversigt over Pinterests plugins og deres udseende her: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/ , find information om databeskyttelse hos Pinterest her: https://about.pinterest.com/en/privacy -politik.

6.4 Instagram plugins

Instagram drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Instagram"). Find en oversigt over Instagrams plugins og deres udseende her: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges , find information om databeskyttelse på Instagram her: https://help.instagram.com/ 155833707900388/ .

6.5 E-mail til en ven

Dine distribuerede e-mails vil kun blive gemt, indtil afsendelsesprocessen er afsluttet og derefter slettet.

6.6 Del-knap

Først når du aktivt klikker på deleknappen, sendes data til operatørerne af de sociale mediekanaler. Der sendes ingen data til operatørerne af de sociale mediekanaler på forhånd – heller ikke i anonym form.

7. Brug af vores mobilapplikationer

Ud over vores hjemmesider tilbyder vi mobilapplikationer ("Apps"), som du kan downloade til din mobile enhed. Ud over de data, der indsamles på websteder, indsamler vi yderligere personlige data gennem vores apps, som specifikt er resultatet af brugen af den respektive app. Dette er underlagt dit forudgående udtrykkelige samtykke.

Hvis vores apps indsamler eller behandler persondata, der afviger fra denne databeskyttelsesmeddelelse, skal du henvise til de respektive tilbud, der er anført nedenfor.

7.1 Behandling af reklame-id/annonce-id

Til reklameformål bruger vi, givet dit samtykke, det såkaldte "annonce-id" (IDFA) for iOS-enheder og det såkaldte reklame-id for Android-enheder. Disse er ikke permanente identifikationsnumre for en bestemt terminalenhed leveret af iOS eller Android. De data, der indsamles, bringes ikke sammen med andre enhedsrelaterede oplysninger. Vi bruger identifikationsnumre til at give dig personlige annoncer og til at analysere dit forbrug. Når du aktiverer (for iOS-enheder) muligheden "ingen annoncesporing" i enhedsindstillingerne under "Privatliv" - "Annoncer" eller (for Android-enheder) aktiverer "deaktiver interessebaserede annoncer" i Google-indstillingerne under "Annoncer", vi kan kun udføre følgende foranstaltninger: Måling af din interaktion med bannere ved at tælle antallet af visninger af et banner uden klik ("frekvensbegrænsning"), klikrate, vurdering af unik brug ("unik bruger") og sikkerhedsforanstaltninger, bekæmpelse af svindel og fejlfinding. I enhedsindstillingerne er du altid i stand til at slette dit IDFA eller reklame-id ("nulstil annonce-id"); Der genereres derefter et nyt identifikationsnummer, som ikke kombineres med tidligere indsamlede data. Vi råder dig til, at du muligvis ikke kan bruge alle funktioner i vores app, når du begrænser brugen af det respektive identifikationsnummer.

7.2 Databehandling af App Store-operatører

Vi indsamler ikke data, og det er uden for vores ansvar, når data, såsom brugernavn, e-mailadresse og individuel enheds-id, overføres til en app-butik (f.eks. Google Play af Google, App Store af Apple, Galaxy Apps Store af Samsung ), når du downloader den respektive app. Vi er ikke i stand til at påvirke denne dataindsamling og videre behandling af App Store som dataansvarlig.

8. YouTube

Vores onlinetilbud bruger YouTube-videoplatformen, som drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("YouTube"). YouTube er en platform, der tillader afspilning af lyd- og videofiler.

Når du tilgår et respektivt websted med vores onlinetilbud, der indeholder en indlejret YouTube-afspiller, skaber dette en forbindelse til YouTube, så video- eller lydfilen kan overføres og afspilles. Derved overføres data til YouTube som dataansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTubes behandling af sådanne data. Yderligere oplysninger om omfanget og formålet med indsamlede data, om yderligere behandling og brug af data fra YouTube, om dine rettigheder og de privatlivsmuligheder, som du kan vælge, kan findes i YouTubes databeskyttelsesmeddelelse.

9. Kommunikationsværktøjer på sociale medieplatforme

Vi bruger på vores sociale medieplatform (f.eks. twitter) kommunikationsværktøjer til at behandle dine beskeder sendt via denne sociale medieplatform og til at tilbyde dig støtte.

Når du sender en besked via vores sociale medieplatform, behandles beskeden til at håndtere din forespørgsel (og om nødvendigt yderligere data, som vi modtager fra udbyderen af sociale medier i forbindelse med denne besked som dit navn eller filer).

Derudover kan vi analysere disse data i en aggregeret og anonymiseret form for bedre at forstå, hvordan vores sociale medieplatform bruges. Vi videresender de personoplysninger, du giver, til den juridiske enhed fra Bosch, der er ansvarlig for behandlingen af din forespørgsel (f.eks. hvis din forespørgsel refererer til et produkt, der distribueres af en anden juridisk enhed fra Bosch). Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er vores legitime interesse (Art. 6, stk. 1 lit. f GDPR) eller, hvis det er relevant, et eksisterende kontraktforhold (Art. 6, stk. 1 lit. b GDPR). De behandlede personoplysninger slettes senest 180 dage efter modtagelsen af din besked.

10. Eksterne links

Vores onlinetilbud kan indeholde links fra tredjepart, især udbydere, der ikke er relateret til os. Når vi klikker på linket, har vi ingen indflydelse på indsamling, behandling og brug af personlige data, der eventuelt overføres ved at klikke på linket til tredjeparten (såsom IP-adressen eller URL'en på det websted, hvor linket er placeret) da tredjeparters adfærd naturligvis ligger uden for vores tilsyn. Vi påtager os ikke ansvar for tredjeparters behandling af personoplysninger.

11. Sikkerhed

Vores medarbejdere og de virksomheder, der leverer tjenester på vores vegne, er forpligtet til fortrolighed og til at overholde gældende databeskyttelseslove.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau og for at beskytte dine data, der administreres af os, især mod risici for utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver, i henhold til teknologiske fremskridt, konstant forbedret.

12. Brugerrettigheder

For at håndhæve dine rettigheder skal du bruge oplysningerne i afsnittet "Kontakt". I den forbindelse skal du sikre dig, at en entydig identifikation af din person er mulig.

Ret til information og indsigt

Du har ret til at få bekræftelse fra os om, hvorvidt dine personoplysninger bliver behandlet eller ej, og i givet fald adgang til dine personoplysninger.

Ret til rettelse og sletning

Du har ret til at få berigtigelse af unøjagtige personoplysninger. Så vidt lovkrav er opfyldt, har du ret til at få fuldført sletning af dine data. Dette gælder ikke for data, der er nødvendige til fakturerings- eller regnskabsformål, eller som er underlagt en lovbestemt opbevaringsperiode. Hvis adgang til sådanne data ikke er påkrævet, er behandlingen dog begrænset (se det følgende).

Begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve – så vidt lovpligtige krav er opfyldt – begrænsning af behandlingen af dine data.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Vær venligst opmærksom på, at der af organisatoriske årsager kan være et overlap mellem din indsigelse og brugen af dine data inden for rammerne af en kampagne, som allerede kører.

Indsigelse mod databehandling baseret på retsgrundlaget for "begrundet interesse"

Derudover har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, i det omfang dette er begrundet i en berettiget interesse. Vi vil derefter afslutte behandlingen af dine data, medmindre vi påviser tvingende legitime grunde i henhold til lovkrav, som dominerer dine rettigheder.

Tilbagetrækning af samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine data, har du ret til at tilbagekalde dette samtykke til enhver tid med virkning for fremtiden. Lovligheden af databehandling forud for din tilbagekaldelse forbliver uændret. Abonnementer kan trækkes tilbage via linket nævnt i abonnementet, hvis det er relevant i indstillingerne for det respektive Onlinetilbud. Alternativt bedes du kontakte os ved at bruge oplysningerne i afsnittet "Kontakt".

Dataportabilitet

Såfremt lovkrav er opfyldt, har du ret til at kræve at modtage data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, eller - hvis det er teknisk muligt - at vi overfører disse data til en tredjepart.

12.1 Klageret hos tilsynsmyndigheden

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan klage til tilsynsmyndigheden, som er ansvarlig for dit bopæl eller din bopælsstat, eller til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er: Datatilsynet. Se Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

13. Ændringer i meddelelsen om databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, hvis dette er påkrævet på grund af teknisk udvikling. I sådanne tilfælde vil vi ændre vores databeskyttelsesmeddelelse i overensstemmelse hermed. Vær derfor opmærksom på den aktuelle version af vores databeskyttelsesmeddelelse, da denne kan ændres.

14. Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte os, bedes du finde os på den adresse, der er angivet i afsnittet "Controller".

For at hævde dine rettigheder og underrette databeskyttelseshændelser bedes du bruge følgende link:
https://request.privacy-bosch.com/entity/DCDK

For forslag og klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger anbefaler vi, at du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com

Ikrafttrædelse: 10. november 2021

APP: Digital Service Assistant

Indsamling, behandling og brug af persondata

Behandling af dine lokalitetsdata Vores tilbud omfatter også såkaldte lokationsbaserede tjenester, hvorigennem vi giver dig særlige tilbud, der er skræddersyet til din respektive lokation. For at tilbyde denne app-funktion indsamler vi de sidste tre GPS-placeringer leveret af mobilenheden og din IP-adresse, når du giver dit samtykke. Vi opretter ikke en bevægelsesprofil. Du kan deaktivere denne funktion i den respektive apps indstillinger eller i indstillingerne for operativsystemet på din mobilenhed eller sætte den midlertidigt på pause uden at påvirke appens grundlæggende funktionalitet.

Behandling af dine fotodata

Grundlæggende er aktiveringen af fotofunktionen mulig for transmission af billeder til vores 1st Level-Support af dig. For at aktivere fotofunktionen skal du give dit samtykke til appen i enhedsindstillingerne på hver enhed, du bruger. Sørg for, at du ikke sender nogen personlige oplysninger vedrørende fotodata til vores support på 1. niveau ved hjælp af vores app. Se desuden vores "Betingelser for registrering og brug for tjenester fra Bosch Rexroth AG".

Bearbejdede kategorier af data

Følgende kategorier af data behandles:

• Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)

• Placeringsdata (f.eks. GPS-oplysninger, IP-adresse)

• Brugerstamdata Behandlingsformål og retsgrundlag Vi såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

• Levering af dette onlinetilbud (Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i direkte markedsføring, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelses- og konkurrencelovgivningen og/eller opfyldelse af kontraktlige forpligtelser).

• Kunde support (Retsgrundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

• Registrering (Retsgrundlag: Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

• Fotobrug (Retsgrundlag: Samtykke til brug af fotofunktion fra din enhed)

• Tilvejebringelse af lokationsbaserede tjenester til omgivelsessøgning af en eller flere omringede forhandlere af vores forhandlernetværk (Retsgrundlag: Samtykke til brug af lokalitetsdata fra din enhed) • Løsning af serviceforstyrrelser samt af sikkerhedsmæssige årsager (Retsgrundlag: Opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for rammerne af datasikkerhed og legitim interesse i at løse tjenesteforstyrrelser samt i beskyttelsen af vores tilbud).

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2020-10-07

App: Easy2connect

Indsamling, behandling og brug af persondata

Behandling af dine lokalitetsdata

Med henblik på dataudveksling mellem easy2connect-appen og en ventil bruges Bluetooth-teknologi. For at bruge denne funktion via Bluetooth-grænsefladen på din smartphone, skal du give dit samtykke til, at appen i enhedsindstillingerne aktiverer enhedens placering.

Easy2connect-appen indsamler ikke enhedsplaceringsdata. Du kan deaktivere og genaktivere denne tilladelse/funktion i easy2connect-appen i indstillingerne på din mobilenhed.

Behandling af dine data af App Store-operatører

Uden for vores ansvarsområde kan data som brugernavn, e-mail-adresse og enheds-id blive overført til en App Store (f.eks. Google Play af Google, App Store af Apple), mens easy2connect-appen downloades. Vi har ingen indflydelse på denne indsamling af data og deres videre behandling under ansvar af App Store.

Bearbejdede datakategorier

Der behandles ingen personrelaterede datakategorier.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2021-06-18

Blog

Indsamling, behandling og brug af personoplysninger


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Interne kommunikationsdata (for eksempel navn, e-mail, IP-adresse)
 • Til offentlig kommunikation: kaldenavn, avatar
 • Blog-historik
 • Bruger stamdata

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Levering af dette onlinetilbud (for indhold, der kræver registrering) (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Drift af et online-fællesskab for registrerede medlemmer med henblik på kommunikation indbyrdes og til markedsføring (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsmæssige årsager (retsgrundlag: opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhedsområdet og berettiget interesse i at fjerne funktionsfejl og sikkerheden af vores tilbud)
 • Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder (retligt grundlag: berettiget interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder)

Sletning

Du kan slette din bruger i indstillingen "Mine indstillinger - Personligt - Luk fællesskabskonto". Dette adskiller dine input fra din primære bruger og føjer disse til en anonymiseret bruger. Hvis du har tilføjet et personligt billede, vil dette blive erstattet af systemet med en standard-avatar.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato 2018-05-14

BODAS-Connect

Geolokalisering

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Placeringsdata (f.eks. nuværende position)

• Kontaktdata (f.eks. ip-adresse) Behandlingsformål og retsgrundlag

• Behandlingen er baseret på en legitim interesse i at vise placeringen af de mobile maskiner, der skal overvåges, i arbejdsmiljøet.

Dataoverførsel og opbevaring

"HERE Map" drives af HERE Global B.V. på Kennedyplein 222 -226, 5611 ZT Eindhoven, Holland ("HERE"). https://www.here.com/

Med brugen af denne service kan du, baseret på browseren, bestemme den faktiske placering af dine maskiner. Det vil udelukkende blive overført data til HERE for at anmode om de viste kort. Den lokale bestemmelse finder sted i browseren.

Information om privatlivets fred på HERE finder du her:

Fortrolighed: https://legal.here.com/privacy/policy

Privacy Charter: https://legal.here.com/privacy/policy

Fælles databehandling

Ansvar

Som en del af deres fælles ansvar i henhold til databeskyttelsesloven har Bosch Rexroth og den partner, der er tilknyttet hinanden for tilbuddet, aftalt, hvem af dem der opfylder hvilke forpligtelser i henhold til GDPR. Det gælder især udøvelsen af de registreredes rettigheder (artikel 15 - 21 GDPR) og opfyldelse af informationsforpligtelserne i henhold til art. 13 og 14 GDPR.

Indsamling af stamdata: Partnere

Enhedsstyring: Bosch Rexroth AG

Datahåndtering: Bosch Rexroth AG

Bearbejdede datakategorier

-Stamdata (f.eks. navn, fornavn, e-mail, telefonnummer)

-Enhedshåndtering (f.eks. serienummer, MAC-adresse, softwarestatus og andre kundespecifikke oplysninger)

-Datastyring (f.eks. geoposition, procesdata såsom hastighed, tryk, forbrug af forbrugsstoffer)

Formål med forarbejdning

Stamdata:

• Licensering og registrering

• Tildeling af de enheder, der skal administreres

Enhedshåndtering:

• Administring af IoT-enheder

• Bestemmelse af softwareopdateringer til de lagrede IoT-enheder

• Information om nødvendige opdateringer ved næste registrering af kundens medarbejdere

Datastyring:

• Overblik og analyse af maskinflåders brug og adfærd

Retsgrundlag:

Behandlingen er baseret på en legitim interesse i at levere tjenester og at forbedre produkter og tjenester.

Yderligere bestemmelser i andre jurisdiktioner

Den Russiske Føderation

Ingen behandling af personoplysninger for russiske statsborgere, da russiske statsborgere ikke må indtaste personlige data som rigtige navne som loginoplysninger.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2021-03-17

Bosch Rexroth Licenscenter

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Softwaredata (softwaretype, antal licenser, aktiverede licenser)

• Enhedsdata (navn på enhed, enheds-id, enhedstype)

• Brugerdata (obligatoriske felter til registrering* f.eks. brugt firmakonto, e-mailadresse, navn, virksomhed, sprog og andre ikke-obligatoriske oplysninger)

Behandlingsformål og retsgrundlag

• Tilvejebringelse og administration af licenser (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, legitim interesse i intern dataudveksling mellem juridiske enheder tilhørende Bosch Rexroth)

Dataoverførsel og opbevaring

Ingen personlige data vil blive overført til uautoriserede tredjeparter.

Vi opbevarer ikke dine data længere end nødvendigt, henholdsvis i henhold til lovmæssige opbevaringsperioder.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2019-08-01

Chat

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (IP-adresse, obligatoriske felter* f.eks.: e-mail, navn, firma, adresse, telefonnummer)

Behandlingsformål og retsgrundlag

 • Besvarelse af dine brugeranmodninger inden for rammerne af en chat (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller prækontraktuelle foranstaltninger for din ønskede kontakt)
 • Indhentning af feedback i forhold til din anmodning (retsgrundlag: henholdsvis legitim interesse i at forbedre vores online tilbud/produkter og tjenester)
 • Implementering af en bot (retligt grundlag: legitim interesse i at oprette en anonym FAQ)
 • Lagring af dine obligatoriske kommunikationsdata (retligt grundlag: legitim interesse i at øge vores forretningsforbindelser)
 • Midlertidig behandling af IP-adresse til automatiseret landedirigering (retligt grundlag: berettiget interesse i korrekt besvarelse af din anmodning ved at videresende den til en passende intern kontaktperson, hvis det er tværgående)

Dataoverførsel og opbevaring

Ingen personlige data vil blive overført til uautoriserede tredjeparter. Dine data vil blive behandlet inden for Bosch Rexroth-organisationen. Vi gemmer ikke dine data længere end nødvendigt eller i henhold til lovmæssige opbevaringsperioder.

Efter at have afsluttet chatten vil dine personlige data, chatkommunikationen, deraf følgende support eller serviceanmodning blive tildelt i vores kundedatabase, når de modtages.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2020-09-01

Contact Locator

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Placeringsdata (fx nuværende position, postnummer)
 • Kontaktdata (for eksempel e-mailadresse, navn, telefon, adresse)

Behandlingsformål og retsgrundlag

 • Nærhedssøgning efter en servicepartner (retsgrundlag: præ-kontraktuel foranstaltning eller opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

Dataoverførsel og -opbevaring

Google Maps drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ved at bruge denne service kan du – baseret på din browser – overføre din rigtige placering eller manuelt vælge en hvilken som helst placering i den tilbudte valgmenu. Dine data vil kun blive overført til Google, hvis din browser grundlæggende tillader dette, bekræfter du en note fra din browser, hvor det er nødvendigt, eller du bruger knappen "vis adresseliste" i valgmenuen. Hvis du ikke ønsker, at Google Maps modtager dine data, og hvis det gemmer eller fortsætter med at bruge, bør du ikke bruge denne tjeneste. Du kan finde en oversigt over API-krav her: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=da

Her kan du finde flere oplysninger om privatliv hos Google: https://policies.google.com/privacy?gl=DA&hl=da#infocollect

Oplysninger til deling af lokationsdata: Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites

Til videresendelse af din henvendelse bruges dit e-mail-system. Indgående mails vil blive videresendt til den rette kontaktperson i Bosch Rexroth-organisationen. Vi opbevarer ikke dine data længere end nødvendigt, henholdsvis i henhold til lovmæssige opbevaringsperioder.

Dine kontaktdata inden for tilbagekaldelsesfunktionen vil blive videresendt til en kontakt inden for Bosch Rexroth-organisationen. Vi opbevarer ikke dine data længere end nødvendigt, henholdsvis i henhold til lovmæssige opbevaringsperioder. Vi opretter ikke en bevægelsesprofil.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato 2018-05-14

ctrlX AUTOMATION

Enhedshåndtering

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Kontaktdata (f.eks. ip-adresse) Behandlingsformål og retsgrundlag

• Behandlingen er baseret på en legitim interesse i at tildele slutenhederne til kunden.

Fælles databehandling

Ansvar

Som en del af deres fælles ansvar i henhold til databeskyttelsesloven har Bosch Rexroth og den partner, der er tilknyttet hinanden for tilbuddet, aftalt, hvem af dem der opfylder hvilke forpligtelser i henhold til GDPR. Det gælder især udøvelsen af de registreredes rettigheder (artikel 15 - 21 GDPR) og opfyldelse af informationsforpligtelserne i henhold til art. 13 og 14 GDPR.

Indsamling af stamdata: Partnere

Enhedsstyring: Bosch Rexroth AG

Bearbejdede datakategorier

-Stamdata (f.eks. navn, fornavn, e-mail, telefonnummer)

-Enhedshåndtering (f.eks. serienummer, MAC-adresse, IP-adresse, softwarestatus og andre kundespecifikke oplysninger)

Formål med forarbejdning

Stamdata:

- Licensering og registrering

- Tildeling af de enheder, der skal administreres

Enhedshåndtering:

- Administrer IoT-enheder

- Bestemmelse af softwareopdateringer til de lagrede IoT-enheder

- Information om nødvendige opdateringer ved næste registrering af kundens medarbejdere

Lovgrundlag

Behandlingen er baseret på en legitim interesse i at levere tjenester og at forbedre produkter og tjenester.

Yderligere bestemmelser i andre jurisdiktioner

Den Russiske Føderation Ingen behandling af personoplysninger for russiske statsborgere, da russiske statsborgere ikke må indtaste personlige data som rigtige navne som loginoplysninger

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2021-04-06

Customer Relation Management (CRM)

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Kommunikationsdata (f.eks. navn, e-mail, telefon, adresse, kontaktperson-id)

Behandlingsformål og retsgrundlag

• Global håndtering af pre-sales faser til initiering og forøgelse af forretningsrelationer (retligt grundlag: legitim interesse i at øge nye forretningsforbindelser, kontakt)

• Global kundeadministration, adressestyring (event management) (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, samtykke, legitim interesse for intern dataudveksling mellem juridiske enheder tilhørende Bosch Rexroth)

• Global ordrehåndtering og -sporing (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

• Global eftersalgsservice (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

• Global håndtering af marketingaktiviteter (nyhedsbrev) (retligt grundlag: samtykke)

• Global kundesupport (sager/tickets) (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller prækontraktuelle foranstaltninger)

Dataoverførsel og opbevaring

Ingen personlige data vil blive overført til uautoriserede tredjeparter.

Dine registrerede data behandles inden for Bosch Rexroth-organisationen. Vi opbevarer ikke dine data længere end nødvendigt, henholdsvis i henhold til lovmæssige opbevaringsperioder.

Fælles dataansvar

Information om fælles dataansvar over for registrerede ifølge art. 26 stk. 2 punktum 2 GDPR gældende Bosch Rexroth A/S; Telegrafvej 1; DK-2750 Ballerup; Danmark og parterne (som er Bosch gruppens juridiske enheder). Liste over fælles dataansvarlige kan udleveres efter anmodning.

Hvad er årsagen til den fælles dataansvarsaftale?

Inden for den globale kundeforholdsstyring skal ovennævnte parter samarbejde tæt. Dette gælder også for behandlingen af dine personoplysninger. Parterne har i fællesskab bestemt rækkefølgen, hvori disse data vil blive behandlet på hvert trin af processen. De betragtes derfor som fælles dataansvarlige for beskyttelsen af dine personoplysninger inden for de procesfaser, der er beskrevet nedenfor (Art. 26 GDPR). Som registreret i henhold til GDPR har du ret til følgende oplysninger fra parterne.

For hvilke procesfaser er der fælles dataansvar?

Alle dataansvarlige behandler data om registrerede eller kundeemner indsamlet på messer/messer eller andre kilder som sociale mediekanaler, webformularer og onlinebegivenheder. Alle dataansvarlige deler dataene for at generere kundeemner/muligheder og for at muliggøre samarbejdende forretningsstrategier og KPI'er.

Hvad var parterne enige om?

Som en del af deres fælles databeskyttelsesansvarsaftale har ovennævnte parter aftalt, hvem af dem der skal opfylde de respektive forpligtelser i henhold til GDPR. Dette gælder især udøvelsen af de registreredes rettigheder (Art. 15 - 21 GDPR) og opfyldelse af oplysningspligterne i henhold til art. 13 og 14 GDPR. Denne aftale er nødvendig, fordi den globale kundeforholdsstyring behandler personoplysninger i forskellige procesafsnit og systemer, der drives af enten Bosch Rexroth A/S eller en af parterne nævnt i bilag 1 til Joint Controller Agreement Global Customer Relationship Management.

Behandlingsaktivitet: Globalt Customer Relationship Management (CRM)

Opfyldelse af pligter: Af den part, du oprindeligt kontaktede med din anmodning.

Hvad betyder det for dig som registreret?

Selvom der er en fælles dataansvarlig, opfylder parterne databeskyttelsesforpligtelserne individuelt i henhold til deres respektive ansvar for de enkelte behandlingsaktiviteter som følger:

• Inden for det fælles dataansvar: Alle parter i henhold til navn i bilag 1 til Joint Controller Agreement Global Customer Relationship Management er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger

• Alle parter skal stille de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 13 og 14 GDPR, tilgængelige for de registrerede i en præcis, transparent, forståelig og let tilgængelig form i et klart og enkelt sprog og gratis. Hver part skal give den anden part alle nødvendige oplysninger fra dens aktivitetsområde.

• Parterne skal straks informere hinanden om eventuelle retsstillinger, som du som registreret gør gældende. De skal give hinanden alle oplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger om oplysninger.

• Som registreret vil du altid modtage oplysningerne fra den part, du i første omgang kontaktede. Uanset denne interne regulering kan du gøre dine rettigheder gældende direkte overfor enhver part.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2022-12-02

Design Universe

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Kontaktdata (f.eks. e-mail, navn, virksomhed/afdeling, årsag til adgang, din kontaktperson hos Bosch Rexroth, telefonnummer)

• Brugerdata (registrering) Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:
Levering af retningslinjer for corporate design (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2019-08-01

Event Management

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles: Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse)

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

• Global håndtering af pre-sales faser til initiering af forretningsforbindelser (retligt grundlag: legitime interesser i at øge nye forretningsforbindelser)

• Global kundeadministration, adressestyring (event management) (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, samtykke)

• Global håndtering af marketingaktiviteter (invitationer) (retligt grundlag: samtykke)

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2019-08-01

Expokat

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (registrering - fx fornavn, efternavn, e-mail, brugernavn)
 • Brugerstamdata (registrering)

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Levering af online tilbud
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Registrering
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsmæssige årsager
  (retsgrundlag: opfyldelse af vores juridiske forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i at fjerne fejl og sikkerheden i vores tilbud)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Ikrafttrædelsesdato 2018-05-14

First Level Support

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (for eksempel navn, e-mail, telefon, adresse)

Behandlingsformål og retsgrundlag

 • Kundesupport
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Ikrafttrædelsesdato 2018-05-14

Imagepool

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktoplysninger (registrering - for eksempel e-mail, fornavn, efternavn, firma / afdeling, årsag til adgang, din kontaktperson hos Bosch Rexroth, telefon)
 • Masterdata for bruger (registrering, IP-adresse)

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Fremskaffelse af billeder (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)


Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige..

Ikrafttrædelsesdato: 2019-08-01

Learning Management System

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Kommunikationsdata (f.eks. navn, e-mail, IP-adresse)

• Brugerstamdata (registrering)

• Kontraktstamdata

• Kontraktudbetaling og betalingsdata (håndtering via eShop)

• Uddannelsens historie

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

• Levering af dette onlinetilbud (for indhold, der kræver registrering) (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

• Registrering af historik for uddannelse længere end periode for opfyldelse af kontraktlig forpligtelse (kundens ønske) (retligt grundlag: samtykke)

• For at identificere fejl og af sikkerhedsmæssige årsager (retsgrundlag: opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhedsområdet og berettiget interesse i at fjerne funktionsfejl og sikkerheden af vores tilbud)

• Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder (retligt grundlag: berettiget interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder)

• Kontraktudbetaling og betalingsdata (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

Udbyder af betalingstjenester

Vi involverer eksterne betalingstjenesteudbydere. Afhængigt af den type betalingsmetode, du har valgt i din ordreproces, overfører vi dine betalingsdata, der bruges til behandling af betalinger (f.eks. bankdata eller kreditkortoplysninger) til det pengeinstitut, der er opkrævet for betalingen, eller til betalingstjenesteudbydere, der er bestilt ved os. Nogle gange indsamler og behandler betalingstjenesteudbydere også sådanne data som dataansvarlige. I så fald (betalingstjenesteudbydere er dataansvarlige) gælder databeskyttelsesmeddelelsen eller privatlivspolitikken for den respektive betalingstjenesteudbyder.

Brug af cookies

Vi opsætter også cookies baseret på legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

Cookies fra vores betalingspartner Adyen

Ved betaling med kreditkort placerer vores betalingspartner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam to cookies, som er nødvendige for at Adyen-databaserne kan behandle betalingen:

• Sessionscookie:

Adyen placerer en cookie, der genererer et unikt sessions-id. Disse cookies placeres, så den shopper ikke er i stand til at udføre den samme betaling to gange og for at sikre, at betalingssessioner ikke bliver blandet sammen, hvilket for eksempel kan forekomme, hvis nogen har flere faner åbne i sin browser eller vender tilbage til en tidligere side. Adyen gemmer denne cookie i 14 dage for at sikre, at når en shopper vender tilbage til siden inden for denne periode, ved Adyen (og dermed forhandleren) at denne betaling er gennemført (eller ej). Retsgrundlaget er Adyens, Boschs og brugerens legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

• Datacookie:

I tilfælde af en omdirigering til en betalingsmetode fra Adyen HPP (Hosted Payment Pages), placeres et bogmærke eller en cookie for at gemme betalingsoplysningerne såsom beløb, valuta og valgt betalingsmulighed (afhængigt af hvilke oplysninger der er udfyldt på siden ), så Adyen ved, hvad der skete, da siden med betalingsmetoden dirigerer den shopper tilbage til Adyen HPP. Med disse oplysninger er Adyen i stand til at matche betalingsmetoden og HPP-oplysningerne. Retsgrundlaget er opfyldelse af kontrakt, legitime interesser hos Adyen, Bosch og bruger i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b/f GDPR. Bemærk venligst, at alle disse oplysninger kun gemmes i 14 dage og krypteres.

Hvis du fravælger disse krav, er en betaling pr. kreditkort ikke mulig. Adyens fortrolighedserklæring: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions#9confidentialityprivacyandcompliance

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2019-11-06

Mediekatalog

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Kontaktdata (registrering - f.eks. fornavn, efternavn, land, e-mail, brugernavn)

• Adressedata (bestil trykte medier - f.eks. fornavn, efternavn, adresse)

• Brugerstamdata (registrering)

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

• Levering af onlinetilbud (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

• Registrering (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

• Forsendelse af trykte medier henvist til tildeling (adressedata) (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

• For at identificere fejl og af sikkerhedsmæssige årsager (retsgrundlag: opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhedsområdet og berettiget interesse i at fjerne funktionsfejl og sikkerheden af vores tilbud)

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato 2018-05-14

MTpro-Online-Designer

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Kommunikationsdata (f.eks. virksomhed, navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse, land)

• Stamdata på frivillig basis, f.eks. kundenummer

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

• Global kundeadministration, adressestyring (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller præ-kontraktuelle foranstaltninger, legitim interesse i intern dataudveksling mellem juridiske enheder tilhørende Bosch Rexroth og øget forretningsforbindelse)

• Levering og administration af oprettede Layouts (retsgrundlag: præ-kontraktuelle foranstaltninger, kontraktlige forpligtelser)

• Tildeling og overførsel af forespørgsler til CE Partner (retsgrundlag: legitim interesse i effektiv håndtering af standardtilbudsanmodninger)

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2021-10-04

myBODAS

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, IP-adresse, virksomhed)

Behandlingsformål og retsgrundlag

Behandlingen er påkrævet til udvikling af BSW (Basic Software) fra Bosch Rexroth kontrolenheder (juridisk grundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

Dataoverførsel og opbevaring

Ingen personlige data vil blive overført til uautoriserede tredjeparter. Vi opbevarer ikke dine data længere end nødvendigt, henholdsvis i henhold til lovmæssige opbevaringsperioder.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2021-08-03

MyRexroth (Eftersalg; OCE)

Information

Du har mulighed for at registrere dig i vores billet- og kravhåndteringssystemer via MyRexroth.

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (for eksempel navn, e-mail, telefon, IP-adresse)
 • Masterdata for bruger
 • Eftersalgsservice
  (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)

De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.


MyRexroth – OCE

Indsamling, behandling og brug af persondata


Kategorier af behandlede data

Følgende datakategorier behandles:

 • Interne kommunikationsdata (for eksempel navn, land, e-mail, IP-adresse)
 • Til offentlig kommunikation: bruger-/kaldenavn, avatar
 • Blog-historik
 • Brugerstamdata

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Levering af dette onlinetilbud (for indholdsregistrering påkrævet) (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Drift af et fællesskab for registrerede medlemmer til kommunikation indbyrdes (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • For at identificere fejl og af sikkerhedsmæssige årsager (retligt grundlag: opfyldelse af vores juridiske forpligtelser inden for datasikkerhedsområdet og berettiget interesse i at fjerne funktionsfejl og sikkerheden af vores tilbud.)
 • Beskyttelse og forsvar af vores rettigheder (retligt grundlag: berettiget interesse fra vores side i at beskytte og forsvare vores rettigheder)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Abonnement – Funktion

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Brugerstamdata (e-mail) Behandlingsformål og retsgrundlag Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:
 • Ændring af notifikation af dokumenter i MyRexroth (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser).

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2019-11-06

Nyhedsbrev

Information

Inden for rammerne af vores onlinetilbud kan du tilmelde dig nyhedsbreve. Vi leverer den såkaldte double opt-in-option, hvilket betyder, at vi først sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobil messenger, SMS eller push notifikation, efter at du udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevstjenesten til os ved at klikke på link i en notifikation. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du til enhver tid opsige abonnementet ved at trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke til at e-maile nyhedsbreve tilbage ved at klikke på linket, som sendes i den respektive nyhedsbrevsmail, eller i de administrative indstillinger for Onlinetilbuddet. Alternativt bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne i kontaktsektionen.


Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kontaktdata (obligatoriske felter* f.eks.: navn, firma, e-mailadresse, afdeling, funktion, adresse, land) og andre ikke-obligatoriske felter
 • Sporings-/profileringsdata (f.eks. e-mails: har fået sendt en marketingmail + hvis mailserveren + har modtaget mailen + tidsstemplet, har åbnet en mail + tidsstempel, har klikket på en mail + tidsstempel; websteder: sidevisningen + tidsstempel , formularen indsendelse + felter indsendt + tidsstempel)

Formål med behandling og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere vi har givet opgaven, behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Produktmarkedsføring og optimering af vores services (retligt grundlag: samtykke)


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2020-11-01

ODIN

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata: navn, e-mail, telefon, adresse, bruger-id Behandlingsformål og retsgrundlag
 • Kunde support (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Registrering
  (retsgrundlag: kontrakt)

Dataoverførsel og -opbevaring

Ingen personlige data vil blive overført til uautoriserede tredjeparter.

Din anmodning, som dit eget e-mail-system bruges til, hvis det er nødvendigt, vil blive videregivet til den rette kontakt inden for Bosch Rexroth-organisationen.

Vi opbevarer ikke dine data længere end nødvendigt, henholdsvis i henhold til lovmæssige opbevaringsperioder.


De ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er også gyldige.

Ikrafttrædelsesdato 2018-05-14

Presseportal

Indsamling, behandling og brug af persondata


Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

 • offentlige kilder til kontaktdata: medienavn, navn, e-mail, adresse, telefon
 • personligt modtaget kontaktdata: virksomhed (afdeling), navn, e-mail, adresse, telefon
 • pressemeddelelser: firma, navn
 • succeshistorier: virksomhed, navn, foto
 • magasin: firma, navn, adresse, e-mail

Behandlingsformål og retsgrundlag

Vi, såvel som de tjenesteudbydere, som er bestilt af os, behandler dine personoplysninger til følgende behandlingsformål:

 • Levering af information (retsgrundlag: legitim interesse i boligreklamer, opfyldelse af kontraktlige forpligtelser)
 • Public Relations og Promotion (retligt grundlag: samtykke)
 • Annoncering (retligt grundlag: samtykke)


Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige

Ikrafttrædelsesdato: 2019-08-01

Undersøgelser

Indsamling, behandling og brug af persondata


Information

Undersøgelser og evaluering af resultaterne foregår primært anonymt. I begyndelsen af undersøgelsen angiver vi måden at indsamle og behandle data på.

Vi indsamler, behandler og bruger kun dine personoplysninger, når der er et lovbestemt juridisk grundlag for at gøre det, i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og konkurrencelovgivningen, eller hvis du har givet dit samtykke i begyndelsen af undersøgelsen eller i spørgeskemaet.

Vi tilbyder to slags undersøgelser:

Relationsundersøgelse

 • Produkt- og kundeundersøgelser f.eks. via e-mail, SMS, link/QR-kode eller en offline app til en forudvalgt målgruppe (f.eks. kunder verden over, kunder i en bestemt region, kunder med interesser i specifikke produkter)
 • Begrænset tidsperiode (f.eks. er et undersøgelseslink tilgængeligt i 30 dage, efter to uger får du en påmindelse)

Transaktionsundersøgelse:

 • Touchpoint-undersøgelser (f.eks. i form af feedback til hjemmesider via feedback-knap, direkte efter serviceaktiviteter, chatforespørgsler, QR-kode)
 • Undersøgelsen kan vare i en udefineret tid for løbende at holde øje med kundens mening

Bearbejdede datakategorier

Hvis undersøgelsen ikke foregår anonymt, vil følgende datakategorier blive behandlet

 • Kommunikationsdata (f.eks. svar-id, navn, e-mail, telefon, adresse, sprog, branche)
 • Metadata (f.eks. undersøgelse startet, undersøgelse afsluttet, svarprocent)
 • Geodata (f.eks. IP-adresse, hvis du deltager via en GPS-kompatibel slutenhed)
 • Kontraktstamdata (f.eks. kontraktforhold, produkt- og kontraktinteresser)
 • Kundehistorik
 • Teknisk information (f.eks. type browser, version af browser, operativsystem, slutenhed, skærmopløsning, Flash-version, Java-support, brugeragent)

Behandlingsformål og retsgrundlag

 • Vi behandler dine data for at forbedre vores forretnings-relation, øge svarprocenten og forbedre fremtidige undersøgelser. (retligt grundlag: samtykke)
 • Global håndtering af pre-sales faser for initiering og forøgelse af forretningsrelationer (retligt grundlag: legitim interesse i at øge nye forretningsforbindelser, kontakt)
 • Formidling af information (retligt grundlag: legitim interesse i korrekt håndtering og målrettet besvarelse af din bekymring ved at videresende den til en passende kontakt Bosch Rexroth internt på tværs af juridiske enheder)
 • Global intern dataudveksling mellem juridiske enheder af Bosch Rexroth (retligt grundlag:
  Bosch Rexroths legitime interesse ved at videresende dine data til en passende kontaktperson Bosch Rexroth internt på tværs af juridiske enheder)
 • Evaluering af Key Performance Indicators (retligt grundlag: legitim interesse i evaluering af vores forretningsprocesser (driftsprocesstyring)

Dataoverførsel og opbevaring

Ingen personlige data vil blive overført til uautoriserede tredjeparter. Dine registrerede data vil blive behandlet i Bosch Rexroth-organisationen. Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt for at udføre vores undersøgelse og tilsvarende tjenester, hvis relevant vil dine data blive forbundet med din kundekonto. Vi opbevarer ikke dine data længere end nødvendigt, henholdsvis i henhold til lovmæssige opbevaringsperioder.

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2021-07-16

Rexroth Store

Indsamling, behandling og brug af persondata

Bearbejdede datakategorier

Følgende datakategorier behandles:

• Kommunikationsdata (f.eks. land, navn, virksomhed, moms-id, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse), brugerstamdata

• Databackend-lagring (f.eks. produktinformation, priser, simuleringer baseret på brugeren)

• Kontraktstamdata (forretningsforbindelse, produkt- resp. kontraktinteresse, kundehistorie)

• Transaktionsdata

• Informationsdata (fra tredjeparter, f.eks. offentlige registre)

Behandlingsformål og retsgrundlag

• Global kundeadministration, adressestyring (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser eller præ-kontraktuelle foranstaltninger, legitim interesse i intern dataudveksling mellem juridiske enheder tilhørende Bosch Rexroth og øget forretningsforbindelse)

• Global ordrehåndtering (retsgrundlag: opfyldelse af kontraktlige forpligtelser) • Key performance indicators (retsgrundlag: legitim interesse i evaluering af vores forretningsprocesser (driftsprocesstyring))

• Overførsel af data til CE Partner (retsgrundlag: legitim interesse i effektiv håndtering af standardproduktanmodninger)

• Overførsel af data til betalingsudbyder (retsgrundlag: kontrakt)

Kreditvurderinger

Vi har en legitim interesse i at udføre de kreditvurderinger, der er angivet i dette afsnit, med det formål at beskytte os mod dårlige fordringer eller investeringer. Vi kan beordre virksomheder, der udfører matematiske og statistiske analyser for at vurdere risikoen for betalingsmisligholdelse og levere, inden for rammerne af, hvad der er tilladt i henhold til loven, oplysninger om sandsynligheden for betalingsmisligholdelse. Til vurderingen kan adressedata anvendes, men ikke udelukkende.

I tilfælde af at resultatet af en kreditvurdering ikke opfylder vores krav, forbeholder vi os retten til at bede om en sikker betalingsmetode (f.eks. kreditkort) eller at nægte at indgå en kontrakt.

En kreditvurdering udført af en ansvarlig person med direkte adgang via grænseflade til nedenstående tjenesteudbydere. Derudover har du ret til at få at vide om de væsentlige grunde, der understøtter den respektive tjenesteudbyders beslutning.

Vi har bestilt følgende udbydere af kreditvurderinge

Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Str. 11, 64293 Darmstadt T&C: vil blive linket, så snart det er tilgængeligt

Platformudbyder/processor:

Udbyder: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Funktion: Software as a Service og datavært for platformen

For yderligere information besøg: Erklæring om Privacy Shield: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

Også ovennævnte generelle databeskyttelsesmeddelelser er gyldige.

Ikrafttrædelsesdato: 2021-12-01