Hydrauliske væsker

Hydrauliske væsker

Den hydrauliske væske er det fælles element for alle hydrauliske komponenter og skal vælges meget omhyggeligt. Kvaliteten og renheden af den hydrauliske væske er afgørende for et systems driftsmæssige sikkerhed, effektivitet og levetid.

Se videoen på YouTube
Hydrauliske væsker

Hydrauliske væsker

Valg og krav

Valg og krav

Den hydrauliske væske er det fælles element for alle hydrauliske komponenter og skal vælges meget omhyggeligt. Kvaliteten og renheden af den hydrauliske væske er afgørende for et systems driftsmæssige sikkerhed, effektivitet og levetid.

Hydrauliske væsker skal produceres, vælges og anvendes i overensstemmelse med de alment accepterede regler for teknologi og sikkerhed. Se venligst de gældende nationale standarder og forskrifter

Databladene, der henvises til her, omfatter anvisninger og regler for valg, anvendelse og bortskaffelse af hydrauliske væsker.

A4VG-A6VM

Industrielt og mobilt udstyrs sikre og pålidelige drift er kun mulig, hvis den anvendte hydrauliske væske vælges ud fra den tiltænkte anvendelse. Den hydrauliske væskes hovedfunktioner omfatter overførsel af kraft, smøring af komponenter, nedsættelse af friktion, korrosionsforebyggelse og varmefordeling.

Desværre er det fælles element "hydraulisk væske" en ting, som man ofte overser i den indledende designfase. Øgede krav til maskiner og udstyr stiller hele tiden øgede krav til kvaliteten af den hydrauliske væske, der anvendes. Det kræver den rette viden og erfaring at vælge en egnet hydraulisk væske.

Derfor tilbyder Bosch Rexroth som en service klassificering af hydrauliske væsker til de hydrauliske komponenter fra Rexroth.

Klassificering af hydrauliske væsker

Klassificering af hydrauliske væsker