Juridiske forhold

Bosch Rexroth er glade for du er interesseret i vores produkter og vores hjemmeside.

© Copyright 2004

Bosch Rexroth A/S forbeholder sig alle rettigheder til dette website. Tekst, billeder, grafik, sound, animationer og videoer samt deres placering på Bosch Rexroth A/S’s website er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Indholdet på dette website må ikke kopieres, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand i kommercielt øjemed. Bosch Rexroth A/S’s website indeholder desuden billeder, hvortil tredjemand har ophavsret.

Varemærker

Hvis intet andet er angivet, er alle varemærker på Bosch Rexroth A/S’s website varemærkeretsligt beskyttet. Det gælder især Rexroth mærker, typeskilte, firmalogoer og symboler. Varemærker og designelementer anvendt på vores website er beskyttet af immaterielle rettigheder, som tilhører Bosch Rexroth A/S.

Forbehold

Denne website er sammensat med størst mulig omhu. Bosch Rexroth A/S tager forbehold for trykfejl og ukorrekte oplysninger. Bosch Rexroth A/S fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte ved brug af denne website, hvis disse ikke skyldes forsætlighed eller grov uagtsomhed fra Bosch Rexroth A/S's side. Bosch Rexroth A/S website kan indeholde links til andre websites, hvor denne kolofon ikke gælder.

Licenser

De immaterielle rettigheder, som Bosch Rexroth A/S’s website indeholder, f.eks. patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttet. Denne website giver ikke licens til at bruge Bosch Rexroth A/S’s eller tredjemands immaterielle rettigheder.

Online dispute resolution (ODR)

Oplysning om online-tvistbilæggelse: Den Europæiske Kommission stiller en platform til online-tvistbilæggelse (OTB) til rådighed. Denne platform skal være stedet for en udenomsretslig bilæggelse af tvister med henblik på online-købsaftaler og online-serviceaftaler.

Platformen findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Vi tager ikke del i forlig uden om domstolen før forbrugermæssige voldgiftsinstanser.