Virtuel engineering i digitaliseringstidsalderen

Virtuel engineering i digitaliseringstidsalderen

Definitionen af dine tekniske problemer er ikke ændret, men krav og behov, løsningsmuligheder og metoder ændres hele tiden.

Er du ved at udvikle en ny maskinserie, eller skal du have dine maskiner moderniseret? Kunne du tænke dig bedre ydeevne, større energieffektivitet eller mere intelligens? Naturligvis bør dine højt automatiserede maskiner tilbyde yderligere fordele for dig og din kunde.

Digitaliseringen og yderligere nye teknologier åbner nye veje til løsninger, men også services til at dække de nye kundebehov. Vil du øge din evne til innovation, optimere dine udviklingsprocesser og klart at differentiere dig i forhold til dine konkurrenter?

Lad os finde disse nye løsninger sammen!

 

Simuleringsmodeller og digitale tvillinger

Produkter & Engineering-løsninger

Produkter & Engineering-løsninger

Det bliver stadig vanskeligere at differentiere mellem sammenlignelige produkter og udvikling af løsninger på højt system- eller maskinniveau.

Virtuelle engineering-metoder samt vores veletablerede branche- og anvendelseskendskab gør vores produkter til meget andet end datablade og 3D-modeller.

Vi tilbyder intelligente engineering-værktøjer, produktmodeller og -funktioner udviklet specielt til din løsning.

Styring af kompleksitet

Styring af kompleksitet: "på en enkel, hurtig og professionel måde"

Produkter og tekniske løsninger bliver mere og mere komplekse.

Sammen med os får du en enkel løsning på trods af problemets kompleksitet. Desuden kan vi finde hurtige og praktiske løsninger, der gør dine produkter mindre komplekse.

Enorm reduktion af din 'time to market', fra koncept og frem til idriftsættelse er resultatet af en intelligent anvendelse af virtuelle metoder, der også minimerer tekniske risici.

Din løsning

Din løsning bliver mere intelligent med vores system-engineering support.

Vores bredt favnende værktøjskasse med metodologier

 • Modelbaseret system-engineering
 • Virtuel idriftsættelse
 • Systemsimulering
 • Hurtig prototypefremstilling/hurtig fremstilling af styringsprototyper
 • Kinematiksimulering

Hånd i hånd begiver vi os ud på digitaliseringsvejen

Hånd i hånd begiver vi os ud på digitaliseringsvejen

Digitaliseringen gør, at grænserne mellem din kunde og dig og videre mellem dig og os udviskes. De skarpe grænser mellem komponenter, systemer og maskiner forsvinder også.

Digitalisering fører til nye datastrømme og nye arkitekturer og giver derfor plads til nye løsninger.

Uanset om vi taler om digitale produkter eller løsninger og services, så går vi denne vej sammen.

Vores virtual engineering-tilbud til dine produkter

Koncept/tidlig udvikling

Vores tilbud/vores kompetencer

 • Konceptanalyse og -optimering
 • Gennemførlighedsundersøgelser
 • Verificering
 • Vurdering

Du får

 • rapport, inklusive konceptvurdering
 • Løsningsanbefaling
 • Rådgivning

Udvikling

Vores tilbud/vores kompetencer

 • Modelkonstruktion
 • Systemdesign, -dimensionering og -simulering
 • Co-simulering
 • Parameterundersøgelser
 • Hurtig prototypefremstilling og hurtig fremstilling af styringsprototyper
 • CFD (computational fluid dynamics)
 • HIL-/SIL-simulering
 • Kodegenerering

Du får

 • Rapport
 • Simuleringsmodeller, digital tvilling og tekniske oplysninger
 • Kode
 • Parametersæt eller filer med standardindstillinger

Idriftsættelse

Vores tilbud/vores kompetencer

 • Virtuel idriftsættelse
 • Realtidsmodeller
 • Kodegenerering
 • Offline- eller HIL-/SIL-simulering

Du får

 • Optimerede system-, styrings- eller maskinindstillinger
 • Parameterfiler
 • Rådgivning
 • Kinematiske modeller

Drift/Service

Vores tilbud/vores kompetencer

 • Modelbaseret udvikling af algoritmer og intelligente services (f.eks. tilstandsovervågning, prædiktiv/forebyggende vedligeholdelse)
 • Modelbaserede IoT-anvendelser
 • Kodegenerering

Du får

 • Anvendelse og visualisering
 • Intelligente services (tilstandsovervågning, prædiktiv/forebyggende vedligeholdelse)
 • Rådgivning

Vores ekspertteams står klar til at yde dig support

Team 1

 

Team 2

 

Team 3