Bosch Rexroth tilbyder "Adaptiv reduktion af svejsesprøjt", en softwareløsning til automatisk reduktion af svejsesprøjt ved modstandssvejsning.
Bosch Rexroth tilbyder "Adaptiv reduktion af svejsesprøjt", en softwareløsning til automatisk reduktion af svejsesprøjt ved modstandssvejsning.
Modstandssvejsning

Adaptiv reduktion af svejsesprøjt

I bilindustrien hæves barren konstant inden for design, modstandsdygtighed over for kollisioner og letvægtskonstruktion. Det betyder, at modstandssvejsningsteknologien ændrer sig i takt hermed. En bred vifte af materialer samt forskellige overflader, former og tykkelser skal sammenføjes hurtigt og præcist. De stadig mere komplekse svejseopgaver og svært tilgængelige svejseområder fører til mere sprøjt fra svejsningen. Bosch Rexroth er den eneste på markedet, der kan levere en løsning på dette problem: "Adaptiv reduktion af svejsesprøjt" Med denne nye funktion kan svejsesprøjt reduceres automatisk, og høje omkostninger til manuel efterbearbejdning hører fortiden til.

Elektromobilitet fremmer udvikling: Nye og mere komplekse kombinationer af pladetykkelser skal sammenføjes med den bedste kvalitet så hurtigt som muligt. Men eksperter i sådanne svejseopgaver er sjældne, da manglen på faglært arbejdskraft også er betydelig i dette fag. De stadigt sværere svejseopgaver og et stigende omkostningstryk nødvendiggør konstant optimering af svejseparametre for at sikre, at punktsvejsninger laves pålideligt og effektivt.

Særligt komplekse punktsvejsninger, såsom varmformede stålemner, resulterer i en øget tendens til at sprøjte ved modstandssvejsning. Stigningen i sprøjt fra svejsning forværres kun af kortere cyklustider, som har til formål at øge produktiviteten, samt nye metoder såsom kortpulset svejsning. Sprøjt under produktionen forårsager ikke kun forurening og aflejringer, det betyder også en dyrere efterbehandling. Dette er især skadeligt ved serieproduktion af f.eks. køretøjschassiser.

Optimér svejseparametre automatisk

Med den nye funktion, "Adaptiv reduktion af svejsesprøjt", fra Bosch Rexroth kan svejsesprøjt, der opstår i svejseprocessen, automatisk detekteres og minimeres inden for et foruddefineret toleranceområde. Applikationen kan reducere efterbehandlings- og rengøringscyklusser i svejsesystemer markant. Funktionen er integreret som standard i PRC7000-svejsestyringssystemet fra Bosch Rexroth. Den kører helt uafhængigt af svejsestyringssystemet. Den kan købes som en softwarelicens eller bestilles som en service.

"Adaptiv reduktions af svejsesprøjt" bruges blandt andet til modstandsvejsning ved konstruktion af chassiser. Her er det med til automatisk at optimere svejseparametre med hensyn til kvalitet, sprøjtefri svejsning, energieffektivitet og tærskelværdier. På denne måde løser det et stadigt voksende problem: Applikationen erstatter behovet for svejseeksperter, som mange produktionsvirksomheder ikke har til rådighed internt eller ikke kan finde på arbejdsmarkedet. Tidligere udførte disse eksperter arbejde, der nu kan automatiseres: De omprogrammerede svejseprogrammerne, så mængden af efterbearbejdning blev reduceret. Men da der gentagne gange dannes svejsesprøjt i løbet af et produkts levetid på grund af procesudsving, er dette øgede optimeringsarbejde ikke en engangsforeteelse. Løsningen fra Bosch Rexroth eliminerer behovet for denne manuelle optimering af svejseparametre – både i idriftsættelsesfasen og ved serieproduktion.

90 procent reduktion af sprøjt under produktionen

Bilproducenter kan nu opnå deres kvalitetsparametre under idriftsættelsen på væsentligt kortere tid – op til 50 procent hurtigere. Reduktion af idriftsættelsestiden forkorter også time-to-market. Derudover kan mængden af sprøjt under produktionen minimeres med op til 90 procent. Dette har en mærkbar indvirkning på omkostningerne. Dette skyldes, at der kræves mindre efterarbejde for at fjerne rester af sprøjt fra chassiset, og der kræves væsentligt mindre tid til kvalitetssikring eller til at undgå fejl i kvaliteten.

"Adaptiv reduktion af svejsesprøjt" giver også udbytte med hensyn til bæredygtighed: Der bruges kun den mængde energi, som er nødvendigt for at opnå det krævede kvalitetsniveau. På denne måde sikrer Bosch Rexroth, at svejsningen er spot-on.

Applikationen er allerede taget i brug med succes af en førende tysk bilproducent. Efterspørgslen forventes at stige kraftigt, da de stadig mere krævende svejseopgaver kræver eksperter, som der ikke er så mange af, og samtidig nødvendiggør en stadig større procesoptimering, som kun software kan realisere. "Adaptiv reduktion af svejsesprøjt" gør det muligt for bilproducenter at øge tempoet i kapløbet om den bedste position på markedet.

Forfatter: Sebastian Zeller

Stilling: Product Owner Resistance Welding Controls, Bosch Rexroth AG