Dashboards til ikke-vejgående maskiner
Dashboards til ikke-vejgående maskiner
Mobil Løsninger Off-Highway

Dashboards til ikke-vejgående maskiner: Levér telematikdata effektivt og kundetilpasset

IoT-data ses som den »nye olie«. Men, hvad betyder dette for køretøjsdata inden for Dashboards til det ikke-vejgående segment? De er også ekstremt værdifulde. Hvor producenterne gerne vil styrke deres konkurrenceposition og sikre deres eftersalgsforretning, vil operatørerne gerne forbedre deres produktivitet og økonomien i deres mobile maskiner på permanent basis.

Hvem bruger køretøjsdata til hvad?

Hvis en producent har gjort sit telematiske hjemmearbejde »under motorhjelmen«, dvs. har valgt en fremtidssikret telematisk styringsenhed (TCU), implementeret software til effektiv dataindsamling og -overførsel og sørget for enhedsstyring (inklusive trådløse services, fjerndiagnostik, overvågning osv.), så kan tingene køre. Dataene skal nu forberedes til specifikke målgrupper og visualiseres. Men der er mange forskellige interesser på spil for de forskellige involverede grupper:

Brugerbaserede dashboards til forskellige roller i virksomheden

Brugerbaserede dashboards til forskellige roller i virksomheden

Forvaltere af køretøjsflåder og driftsledere har brug for et hurtigt overblik over deres køretøjer, deres placering og deres status, så de om nødvendigt kan tanke eller vedligeholde dem. Et tilpasset dashboard og automatisk videresendelse af relevante ydeevnedata bør også lette det administrative arbejde for dem, f.eks. som følge af brugsbaseret fakturering.

Servicepersonale bruger deres specifikke dashboard til at give hurtig fjernsupport i tilfælde af skader. De har brug for et detaljeret indblik i maskinen, så de trådløst kan diagnosticere fejl, kan ændre parametre, der hjælper med at opretholde produktiviteten, kan igangsætte softwareopdateringer eller kan bestille reservedele uden forsinkelse.

Telematikken forsyner udviklingsteamet med de data, der kræves for løbende at forbedre produktkvaliteten og maskinens konstruktion. For at give en mere detaljeret evaluering skal telematikløsningen registrere de faktiske belastningssituationer og brugeradfærd.

Brugerbaserede dashboards via drag & drop
På trods af de forskellige indgangsvinkler har alle tre grupper én fælles interesse: De har brug for tilpassede dashboards til hurtigt at finde, gennemgå og evaluere de rigtige oplysninger. Spørgsmålet om telematikløsningens grundlæggende funktioner gælder også her: Er det bedst for en virksomhed selv at programmere dashboardet, få det programmeret eller bruge standardmoduler?

BODAS Connect – All­in­One Connectivity

BODAS Connect – All-in-One Connectivity: En koordineret hyldeklar løsning, inklusive opkobling, enhedsadministration og datastyring. Den logiske adskillelse af enheds- og brugerdata forbedrer sikkerhed, brugervenlighed og omkostningseffektivitet.

Hyldeklare moduler sparer tid og penge

Til frontend er der brugsklare moduler til terræn, som giver producenter og webagenturer mulighed for omkostningseffektivt at skabe skræddersyede dashboards og funktioner. Eksempelvis indeholder værktøjskassen til end to end-telematikløsningen BODAS Connect All-in-One Connectivity blandt andet visualiseringsværktøjer, der er lette at tilpasse. På basis af apps specifikt til terræn, standard dashboards og widgets kan der oprettes brugerbaserede cockpits ved enkel drag & drop af brugsklare moduler. Samtidig er den komplette løsning så fleksibel, at OEM'erne kan integrere deres egen knowhow i form af algoritmer, programmer og scripts, som de selv har skrevet.

Hurtig oprettelse, tilpasning og linkning af dashboards

De relevante dashboards er nemme at oprette ved hjælp af konfigurerbare, skræddersyede widgets og andre elementer. Frontendens udseende og præg kan også tilpasses det ønskede virksomhedsdesign med blot et par klik. Samtidig indeholder værktøjskassen standardgrænseflader til cloud til cloud-kommunikation, hvorigennem brugerbaseret fakturering eksempelvis kan startes i et andet system.

Den merværdi, der opnås ved datastyring i det daglige arbejde med entreprenørmaskiner, landbrugsredskaber eller kommunale køretøjer, afhænger i sidste ende af løsningsudbyderens applikationserfaring. Følgende tre brugseksempler viser de forskellige tids- og omkostningsmæssige fordele ved brugen af den tilpasningsdygtige hyldeklare løsning BODAS Connect All-in-One Connectivity.

Drag & drop: Oprettelse af dashboards via prækonfigurerede moduler, der kan tilpasses

Drag & drop: Oprettelse af dashboards via prækonfigurerede moduler, der kan tilpasses

Forvaltere af køretøjsflåder og driftsledere

Overvågning for flådeforvaltere, driftsledere og servicepersonale: Machine Info-appen overvåger vigtige driftsparametre og advarer i tilfælde af afvigelser fra mål-/faktiske tal. Det betyder, at tankning, olieskift og andet vedligeholdelsesarbejde nemt kan planlægges og igangsættes.

1. Flåde- og driftsstyring

Forvaltere af køretøjsflåder og driftsledere ønsker overblik over status for deres flåde, så de kan identificere akutte behov for handling. I tilfælde af en fejl skal de hurtigt kunne isolere årsagen og tage passende skridt til at afhjælpe fejlen. Overvågning af de relevante driftstal og videregivelse af ydeevnedata til ERP- og faktureringssystemer til brugsbaseret fakturering og dokumentation er med til at mindske det administrative arbejde. Det er blandt andet vigtigt i den kommunale sektor, men også inden for skov- og jordbrugsteknik, hvor entreprenørerne kan dokumentere deres ydeevne for kunden og som bevis for EU-tilskud.

Forvaltere af køretøjsflåder og driftsledere bruger hovedsageligt apps som Vehicle Tracking, Geo Fencing & Curfew (tyveriforebyggelse), Machine Info (overvågning af driftsparametre), Usage Scheduling (planlægning af køretøjsbrug og chaufførtildeling) og Conditional Action (automatisk udløsning af handlinger og meddelelser til automatiske rapporter). Til at visualisere de data, der leveres via apps, på passende dashboards med minimal indsats, indeholder den komplette løsning fra Bosch Rexroth et omfattende selvbetjeningssæt. Dette inkluderer klar til brug moduler i rich text, widgets og moduler til statistik, tabeller, grafer og diagrammer.

2. Optimal fjernservice

Bosch Rexroth giver servicepersonale og produktchefer mulighed for at kigge dybt ind i et køretøjs undersystemer. Fjernværktøjer, såsom CAN Tracing, Diagnostics, Analytics & Measurement eller Flashing OTA, muliggør hurtig fejlfinding. Alle data fra disse og mange andre standard- og kundespecifikke apps kan leveres til rollebaserede dashboards via frontend-moduler, der er nemme at tilpasse.

3. Bedre information til teknik, salg og service

Oplysningerne, der indhentes med overvågnings- og diagnosticerings-apps, er også meget nyttige til teknik, salg og service. For eksempel kan maskiners design optimeres løbende ved hjælp af reelle belastningsgrupper og brugsdata. Hos Bosch Rexroth kan brugerne også skabe passende dashboards til dette med blot et par klik.

Konklusion: Kom hurtigere ud på markedet med hyldeklare moduler
Til deres daglige arbejde har forvaltere af flåder, servicemepersonale og produktchefer rollebaserede frontends med de rigtige informationer og funktioner. Den standardbaserede hyldeklare løsning BODAS Connect All-in-One Connectivity indeholder brugsklare moduler, som hurtigt og nemt kan tilpasses specifikke krav og behov. Det er helt logisk. Når alt kommer til alt, er selv grundmodulerne i den komplette løsning designet til at opbygge kundetilpassede og fremtidssikrede telematiktjenester på basis af præfabrikerede »hyldeklare« moduler og til at forbedre konkurrenceevnen på lang sigt.

Hvad skal der også tages hensyn til, når det drejer sig om dataadministration? Find flere oplysninger i vores whitepaper. Download det nu

BODAS CONNECT, SOFTWARE og HARDWARE

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe er Business Owner Digital Business Mobile Hydraulics hos Bosch Rexroth i Stuttgart. Christian har mere end 15 års erfaring inden for udvikling af systemer til ikke-vejgående maskiner og indlejret software. I sit arbejde får han ideerne til nye forretningskoncepter og digitale produkter til netværksforbundne ikke-vejgående maskiner.