Reduktion af svejseomkostninger
Reduktion af svejseomkostninger
Modstandssvejsning

Forøgelse af samlet udstyrseffektivitet (OEE) og reduktion af svejseomkostninger

Produktionsvirksomhederne i Europa står over for et stigende omkostningspres og mangel på specialister. Der er derfor behov for forbedringer i produktionen samt omkostningsbesparelser. Det nye PRC7000 svejsestyringssystem er udstyret med funktioner, der hjælper med at forøge OEE under punktsvejsning og har et betydeligt potentiale for besparelser. "Adaptive Spatter Reduction" løser for eksempel et centralt problem: Det muliggør automatisk reduktion af svejsesprøjt. En fordel ved dette er, at det efterarbejde, som ellers ville være nødvendigt, ikke længere er nødvendigt.

Produktionsvirksomheder i Kina, Indien og andre asiatiske lande tilbyder deres tjenester til stadig lavere priser. For europæiske virksomheder betyder det, at produktionen hurtigt kunne blive flyttet til Asien, hvis de ikke er i stand til at optimere omkostningerne. Det er derfor vigtigt at tage de nødvendige skridt for at forblive konkurrencedygtig.

Udfordringer: Reduktion af omkostninger og forøgelse af OEE

En måde at reducere omkostningerne på er at købe knowhow. Mange virksomheder føler, at de er tvunget til det, for eksempel fordi de ikke kan finde tilstrækkeligt med specialister. Selvom knowhow er en vigtig og værdifuld vare for en virksomhed, bliver den i vid udstrækning af økonomiske årsager oftere og oftere købt hos andre.

Forøgelse af OEE (samlet udstyrseffektivitet) er en anden måde at reducere omkostninger på. Dette nøgletal er et anerkendt mål for produktivitet i produktionen. Der indsamles data for tre nøgleområder – tilgængelighed, ydeevne og kvalitet. Det er vigtigt at finde frem til de faktorer, der har væsentlig indflydelse på en bestemt OEE-værdi. Sigtet er at forøge produktiviteten, for eksempel ved mindskelse af spild. Med sit PRC7000 svejsestyringssystem og dets funktioner tilbyder Bosch Rexroth forskellige måder at forøge OEE på.

Fejl kan rettes hurtigere – og forhindres i, at de nogensinde sker igen

Tidlige og præcise fejlmeldinger er en central del af svejsestyringssystemet og har en positiv indvirkning på OEE. Som et resultat kan der hurtigt tages forebyggende skridt. Målet bør dog være at se på årsagerne frem for blot at håndtere symptomerne. PRC7000 gør det derfor muligt at ændre forskellige parametre og konfigurationer, så der sjældnere forekommer fejl.

Eksempler: En stansemaskine stanser metalplader ud af ubehandlede plader. Stanseværktøjet bliver efterhånden slidt. Metalpladerne stanses ikke rent, hvilket resulterer i sprækker ved svejsning. Styringssystemet genkender denne unaturlige sprække og melder om en fejl i "forudgående proces". Eller en robot får lært at genkende placeringen af et bestemt punkt. Hvis den ikke lærer det præcist, genkender systemet dette. Som følge heraf er genkendes fejlen, og der kompenseres for den.

Forlængelse af elektrodernes levetid

Forlængelse af punktsvejseelektrodernes levetid er en anden måde, hvorpå den nye generation af svejsestyringssystemer fra Bosch Rexroth er med til at forøge OEE. PRC7000 gør det muligt at forlænge disse elektroders levetid. For eksempel er flere fræsecyklusser mulige, før elektroderne skal udskiftes. Nye mekaniske signaler (7. akse) og den nye adaptive 2.0 alu/stål-reguleringsproces er også med til at forlænge elektrodernes levetid og til at optimere fræsning og svejsning.

Automatisk reduktion af svejsesprøjt

En anden af PRC7000-svejsestyringssystemets særlige funktioner er den integrerede "Adaptive Spatter Reduction"-funktion. I industriel produktion er der behov for stadig kortere cyklustider, for at produktiviteten kan øges. Dette er særligt vigtigt på en række områder, herunder masseproduktion. Stadig mere komplekse svejsesamlinger, såsom varmedeformerede stål, kortere cyklustider og dermed nye tilgange såsom svejsning med kort puls resulterer i stadig mere sprøjt. Med stigende svejsehastigheder øges mængden af sprøjt voldsomt. Sprøjt i produktionen fører til en række problemer såsom forurening, aflejringer og overfladevedhæftning. Indtil nu har det praktisk talt været umuligt at undgå, og det har betydet tidskrævende efterbehandlingsarbejde, især i bilindustrien.

Helt generelt skal sprøjt på køretøjernes karosseridele slibes af manuelt, og det kan også sætte sig på produktionsmaskinerne. Med "Adaptive Spatter Reduction" sker dette automatisk. Eftersom alle adaptive tiltag foregår inden for de fastsatte grænser, er det ikke nødvendigt med efterfølgende validering af funktionen eller kvalitetssikring. Strømtilførslen justeres om nødvendigt ved hjælp af en algoritme.

For brugerne betyder automatisk reduktion af sprøjt mindre efterbehandlingsarbejde og færre rengøringscyklusser for anlægget. Og det er med til at reducere omkostningerne. Systemet er integreret i PRC7000 og kan bruges, hvis der erhverves en licens.

Kunstig intelligens til hurtige procesbeslutninger

Ud over klassiske optimeringsmetoder udvikler Bosch Rexroth også funktioner, der benytter kunstig intelligens (AI). Den nye højtydende generation af svejsestyringssystemer kan udføre kompleks matematisk modellering. Eftersom modellen kører på selve styringssystemet, kan der tages beslutninger undervejs i processen. Dette betyder væsentlige besparelser.

Med denne og andre funktioner, der er indbygget i PRC7000, kan virksomhederne foretage forbedringer af deres punktsvejsning på forskellige niveauer og dermed gøre deres produktion mere økonomisk.