Filament til 3D-printning
Filament til 3D-printning
Elektriske drev & styringer

Gode resultater inden for 3D-printning

Uanset om det gælder individuelle komponenter eller serieproduktion, så bliver industriel 3D-printning stadig vigtigere for fremstillingsindustrien. GEWO Feinmechanik GmbH kan med sit nyeste 3D-printsystem til højtydende plast levere svaret på de krav, der stilles til denne teknik. Med sine moderne automatiseringsløsninger bidrager Bosch Rexroth med industriel erfaring og gør det muligt at knytte teknologien sammen med automatiseringsverdenen inden for fremstilling.

GEWO har årtiers erfaring med at udvikle og fremstille komplekse arbejdsemner til halvlederindustrien, rumfartsindustrien, til medicin og forskning og opfylder altid de strengeste kvalitetskrav i processen. Maskiner til additiv fremstilling er endnu en fremtidsorienteret hjørnesten i virksomheden. PERFORMER 260 (fig. 1), der er det seneste produkt fra firmaets GEWO 3D-produktionsafdeling, var en af nyhederne ved sidste års formnext.

Performer 260 3D-printsystem

Fig. 1: Det nye Performer 260 3D-printsystem GEWO 3D (kilde: GEWO Feinmechanik GmbH)

Fordelene kort fortalt

"Hos GEWO ligger omhu på det maskintekniske område og fokus på kundens krav i blodet. Det var også noget vi tog i betragtning, da vi udviklede PERFORMER 260", udtalte Martin Stangl, der har ansvaret for markedsføring og salg hos GEWO 3D.

Den høje temperatur på 260 °C i byggematerialet giver klare fordele, når det drejer sig om printmaterialets vridning og vedhæftning. Systemet er således velegnet til additiv fremstilling af højtydende plast (fig. 2).

Eksempel på arbejdsemner fra Performer 260

Fig. 2: Eksempel på emner fra PERFORMER 260: samlestykke, en gennemstrømningsdel til gasvarmevekslere, et vingesegment, et fastgørelsesbeslag med huller for at reducere vægten (kilde: GEWO Feinmechanik GmbH)

Dimensioner på 450 x 450 x 350 mm sammen med den høje temperatur i byggematerialet gør PERFORMER 260 til en af de største FFF-printere, der i øjeblikket findes i sin effektklasse, og de sætter den i stand til at opfylde de fleste kunders krav. Ikke kun dimensionerne, men også printhastigheden spiller en central rolle for at sikre økonomisk fremstilling. Med en acceleration på op til 6 m/s², kørehastigheder på op til 300 mm/s og en materialetilførsel på 0,5 kg/t er GEWO 3D førende på markedet.

MTX – helt gennemprøvet CNC-system til industriel 3D-printning

Med det åbne CNC-system MTX fra Bosch Rexroth, der har bevist sig selv i mange industrielle anvendelser, har PERFORMER 260 et ekstremt højtydende styresystem, der gør printningen præcis og pålidelig. Den nyeste XM42-styrehardware samt en bred vifte af softwarefunktioner, der normalt findes i stærkt automatiserede maskinværktøjer, er i brug her (fig. 3). Dette sikrer den kortest mulige cyklustid og tilstrækkelig computerkraft til meget dynamiske, koordinerede bevægelser, herunder hele procesovervågningen og -optimeringen.

CNC-systemet MTX

Fig. 3: Kraftig, intelligent og opkoblingsklar: CNC-systemet MTX fra Rexroth (kilde: Bosch Rexroth AG)

I additiv fremstilling er kravene til koblingen mellem menneske og maskine anderledes end kravene til klassiske maskinværktøj. Brugerne forventer utvetydige betjeningsskærme, der kan bruges intuitivt og kun viser væsentlig information. Skærmbillederne i MTX dannes med Easy-HMI-løsningen. Sammen med multitouch-skærme er det muligt at skabe betjeningsløsninger med store virtuelle knapper, der gør fysiske betjeningselementer unødvendige.

Med brugen af MTX har GEWO 3D virkelig gjort sit indtog i IoT-verdenen. Via OPC UA-serveren, der er en del af styresystemet, kan 3D-printeren uden problemer tilsluttes automatiseringssystemer i produktionen, så der opnås funktioner som jobstyring, overvågning af ydeevne eller kvalitetskontrol.

Digital tvilling til virtuel idriftsættelse og printovervågning

Ud over højtydende styrehardware og -software bruger CNC-systemløsningen MTX konstruktionsværktøjet IndraWorks til at understøtte brugere ved planlægning, ibrugtagning og fejlfinding på maskiner og under den første test af produktionsprocessen. Med IndraWorks får MTX et virtuelt CNC-system, der har samme software og funktioner som det virkelige styresystem. I tilknytning til Rexroths Virtual Machine Simulation-løsning kan der konfigureres en digital tvilling til en maskine.

Den 3D-simuleringsløsning, der er resultatet deraf, har den samme brugerflade som den rigtige maskine og muliggør virtuel test og vurdering af produktionsprocessen (fig. 4). Ud over at vise bevægelsesmønstre visualiseres påføringen eller fjernelsen af materialer, og processen overvåges for kollisioner. I additiv fremstilling er det normen med lange udskrivningsprogrammer. Her øger den digitale tvilling simuleringshastigheden markant. Printprogrammer, der normalt ville køre over flere timer, kan simuleres på få minutter – med afspejling af systemets adfærd.

Additiv fremstillingssimulering i MTX-brugerfladen

Fig. 4: Simulering af additiv fremstilling i MTX-brugergrænsefladen (Billedkilde: Bosch Rexroth AG)

GEWO 3D og Bosch Rexroth – en stærk kombination til additiv fremstilling

Med PERFORMER 260 viser GEWO 3D, at en 3D-printer kan opfylde de høje standarder, der forventes i industriel produktion. Ved at bruge højtydende komponenter og innovative funktioner sætter GEWO 3D en standard for mange produktfunktioner i additiv fremstilling. Det er blandt andet automatiseringskomponenterne fra Bosch Rexroth, der gør dette muligt. Peter Berens, Head of Business Development CNC Systems, og den person, der er ansvarlig for markedssegmentet additiv fremstilling, er også tilfreds: "Sammen med vores kunde GEWO 3D har vi igen vist, at vores løsninger er nøglen til at integrere 3D-print i et industrielt miljø og sikre kvalitet, reproducerbarhed, økonomi og pålidelighed.

Dr. Karsten Kreusch

Forfatter: Dr. Karsten Kreusch

Dr. Karsten Kreusch har arbejdet som ekspert i simulering i produktstyring til CNC-systemer hos Bosch Rexroth AG i Lohr am Main siden 2017. Efter at have studeret elektroteknik og opnået sin doktorgrad i emnet "Verifikation af numeriske styringer på virtuelt maskinværktøj", begyndte han sin karriere hos Bosch inden for forskning og udvikling af maskinværktøjssimulering.

E-mail karsten.kreusch@boschrexroth.de