Himanshu Trivedi
Himanshu Trivedi
Virksomhed

Hvad får dig i gang kl. 7:51?

Vi holder verden i gang med den nyeste hydraulikdrev- og styringsteknologi, men det er folkene her hos Bosch Rexroth, der får det til at ske på daglig basis. Derfor vil vi gerne give dig et indblik i motivationen hos folk, der hver morgen står op for at arbejde for os i meget forskellige roller i hele Bosch Rexroth. Deres engagement giver ny mening til ordene "We move. You Win".

Goddag, Dr Himanshu Trivedi, Vice President, Quality Management and HSE, hvad er din rolle hos Bosch Rexroth, og hvordan ser en helt almindelig dag ud for dig?

Jeg har arbejdet for Bosch Rexroth i Tyskland siden 2019. Fra begyndelsen af i år har jeg fået globalt ansvar som Head of Quality Management (QM) og Health Safety and Environment (HSE). I min nuværende stilling leder jeg et globalt team af kvalitetsledere, som har ansvaret for kvalitet i vores forretningsenheder, salgsenheder og ude i vores afdelinger.

Jeg er tidligt i gang. Allerede kl. 5 planlægger og tilrettelægger jeg mit arbejde og prioriterer min kalender. Det er også vigtigt for mig at planlægge mine prioriteter, baseret på de forretningsmæssige behov og interessenternes, samt bruge tid på at læse og lære nyt, mens jeg nyder min morgen. Mine forretningsmøder starter kl. 8, og afhængigt af emner fortsætter de indtil kl. 18 på en helt almindelig dag. Om aftenen bruger jeg så tid på at arbejde med forretningsrelaterede emner og arbejder med de notater, jeg har gjort i løbet af dagen, med fokus på, hvad der gik godt, og hvad der skal forbedres. Jeg tror på selvrefleksion og på straks at give mig selv feedback.

Hvad var det første, der tiltrak dig ved en plads hos verdens drev- og styringsproducent?

Bosch Rexroth er en international virksomhed og markedsleder, der er kendt for sine teknologi- og kvalitetsprodukter. Vi har en bred produktdiversitet og et verdensomspændende kundegrundlag inden for et bredt område. Jeg bliver altid inspireret af at lære om international kultur og at vide, hvor effektivt denne kultur opfylder brandets løfte til det globale samfund med et komplekst hele af: strukturer, systemer og processer – der implementeres af medarbejdere over hele kloden. Dagligt, mens jeg vurderer og taler med kolleger og teammedlemmer, bliver jeg fascineret, og det: styrker min tillid til min tilgang og giver mig samtidig mange nye idéer at tænke igennem og gennemføre i vores organisation. Jeg er helt og aldeles overbevist om, at spørgsmål om kvalitet altid handler om kultur og kontekst. Derfor er det i en global organisation som Bosch Rexroth altid vigtigt at diskutere disse spørgsmål og skabe fælles forståelse for deres betydning og formål. Dette er kun muligt med konstant udveksling af information og ved kommunikation med kolleger og ved at skabe en unik retning for Kvalitet. Samtidigt med, at vi gør det, tror jeg på, at vi udvikler en åben kommunikationsudveksling og opnår en atmosfære af tillid i organisationen.

Hvilke efteruddannelses- og udviklingsmuligheder har du fået, som kunne hjælpe dig med at nå dit fulde potentiale, og hvordan har du fundet dem?

Jeg blev ansat i denne virksomhed i 1994 i Ahmedabad i Indien, som ingeniøraspirant på et produktionsværksted. Siden da har jeg varetaget forskellige roller i denne velansete organisation. Det være sig som teammedlem, funktionsleder, gruppeleder, regionsleder, fabrikschef og central afdelingsleder inden jeg blev global leder, hvor jeg sidder nu.

Her i virksomheden er der effektive processer for lederudvikling, og derigennem fik jeg forskellige muligheder for at udvikle mig. Derudover fik jeg også mange chancer for at få mere erfaring ved at påtage mig yderligere ansvar i andre afdelinger i organisationen. Mine erfaringer uden for kvalitetsafdelingen gav mig et bredere syn på kvalitet og styrkede min tro på at – Kvalitet er alles ansvar.

Vores virksomhed sætter efteruddannelse og uddannelse meget højt. Via diverse webbaserede kursusforløb samt klasseundervisning og projekter får medarbejderen mulighed for at lære. År for år har supervisoren og medarbejderen mulighed for at planlægge et sådant udviklingsforløb.

Jeg er personligt overbevist om, at det er den enkeltes ansvar at være med i planlægningen af egen udvikling. En person har to måder, hvorpå vedkommende kan udvikle sig. Der er den, som din organisation stiller til rådighed for dig gennem efteruddannelse og udviklingsworkshops, så du kan imødekomme nuværende og fremtidige krav. Og der er den anden, hvor en person erhverver sig viden ved at investere sin fritid og ressourcer for at dække egne interesser eller opfylde 'visioner'. Mit fokus var også på anden del, og jeg investerede hele tiden i mig selv i overensstemmelse med min "vision".

Bosch Rexroth er en global virksomhed, hvilke internationale muligheder har du haft?

I årene 2007 til 2008 fik jeg min første internationale erfaring gennem at arbejde i Tyskland. Erfaringen herfra hjalp mig til at forbedre min forståelse af kvalitet i forhold til globale krav. Det fik mig til at forstå, at kvalitet ikke blot handler om kvaliteten af et produkt, men skal ses i et meget videre perspektiv, der omfatter andre emner af vital betydning og er del af en kultur. I den nævnte periode fik jeg muligheden for at interagere med mange venner, lærere og andre, som hjalp mig til at udvikle en slags model, der viste, at kvalitet ikke kun er relateret til produkt, men er resultatet af forskellige kontekstuelle og kulturbetingede elementer. Jeg fandt også ud af, at den måde, kvalitet opfattes og forstås på i én del af verden, kunne være anderledes i andre dele!

Senere, fra 2010 til 2012, fik jeg mulighed for at lede et internationalt team i Indien og ASEAN-regionen. Og endelig fik jeg i løbet af 2019 til 2020 den rolle at lede den centrale kvalitetsafdeling i Tyskland og fra i år som Global Head of QM and HSE.

Sammen med denne internationale erfaring lærte jeg, at vores kulturelle og regionale mangfoldighed er unik, og vores medarbejdere er vores styrke i organisationen. Ikke mindst i disse tider med den alvorlige pandemi har det været meget inspirerende at vide, hvordan vores fabrikker har arbejdet unikt for at levere produkter til vores kunder!

Drivkraften hos Bosch Rexroth er innovation og at være på forkant med alt, hvad vi beskæftiger os med. Føler du, at du i din stilling står over for forskellige og spændende udfordringer?

Ja, helt sikkert! Det er meget vigtigt for vores firma at opretholde en ledende position på det globale marked. Derfor er det vigtigt for os alle at fokusere på teknologisk innovation i vores produkter og tjenester. Der er også mulighed for forskellige kurser inden for det allernyeste, såsom IoT, digitalisering, kunstig intelligens osv., og de er tilgængelige for de forskellige medarbejdergrupper. Alle opfordres til at prøve mulighederne af via projekter.

Samtidigt med, at vi fortsætter den teknologiske udvikling, fokuserer vi også på 'Simplicity'. Her forsøger vi at mindske kompleksiteten, gøre tingene enkle og alligevel være effektive og hurtige. Derudover skal vi fortsætte med at styrke vores 'basics' og sikre den rette datakvalitet.

Som jeg ser det, er den største udfordring at skabe det rigtige ’mindset’ og forberede sig på fremtidens krav til og behov for Kvalitet. Vi skal gå forrest i forandringen af vores organisation, så vi på den ene side styrker grundlaget for Kvalitet, og på den anden side skaber avanceret teknologi til vores kunder, så de er på forkant med udviklingen.

Hvilke værdier synes du, at du deler med virksomheden, og hvordan kommer disse til udtryk gennem dit arbejde?

Jeg kan relatere til mange af værdierne i vores virksomhedskultur. Lad mig nævne nogle - fremtidsorientering, samle medarbejderne om en fælles sag, resultatfokuseret, åben kommunikation og kortere feedback-tider, tro på teamet og tillidsfuld selvstændiggørelse, proaktiv tilgang, tilskyndelse til mangfoldighed og omsorg for miljøet!

Jeg er helt overbevist om, at ingen er perfekte alene, men sammen kan vi blive det bedste team i verden!

Hvordan holder din rolle dig på forkant med teknologi og innovation?

Vi har allerede arbejdet på projekter inden for det allernyeste, for eksempel Quality 4.0, Data Mining osv., så vi kan levere fremtidige løsninger og betjene kunderne på en bedre måde. Disse projekter involverer flere funktioner i organisationen og fordelt på teams i flere afdelinger. Vi samarbejder også med eksperter fra andre Bosch-afdelinger for at finde den bedste løsning for vores forretning og til vores kunder.

Ud over at forberede os på fremtiden med ny teknologi, forsøger jeg også at skabe et stærkere grundlag for kvalitet, og derfor tror jeg også på det at 'vende tilbage til det grundlæggende' og kontrollere effektiviteten ved at sørge for kortere feedback-tider.

Hvilket resultat er du mest stolt af fra din tid i virksomheden indtil videre?

Da jeg var Quality Manager og derefter Plant Manager i Indien fokuserede jeg på at arbejde sammen med teknikere, ingeniører og gruppeledere for at udvikle det rigtige mindset og arbejde med grundlæggende emner på en proaktiv og systematisk måde. Det var et stolt øjeblik, hvor vores fabrik blev tildelt Global Rexroth Quality Award for første gang. Få år senere blev vores teams indsats for ressourcebevarelse - et miljøprojekt udvalgt til den globale Bosch HSE-pris. Det var et stolt øjeblik for alle i teamet at få denne globale anerkendelse!

Personligt har jeg været tilknyttet American Society for Quality (ASQ) og er meget beæret over at være udnævnt som 'Fellow' i ASQ, USA. Denne sammenslutning har udvidet min forståelse af kvalitet ved at interagere med eksperter fra andre organisationer. Jeg har også været medredaktør på seks bøger om kvalitet og operationel ledelse sammen med en professor fra et universitet i Indien.

I 2019 skiftede jeg fra Plant Manager til afdelingen Head of Central Quality i hovedsædet og flyttede fra Indien til Tyskland. I 2021 og fremad arbejder jeg som Global Head of Quality Management. Dette er nyt og spændende for mig og meget interessant, og i øjeblikket fokuserer jeg på at forstå vores interessenters behov og krav, vores organisation og også vores diversificerede produkter og processer. Dette inspirerer mig meget i hverdagen. Sammen med mit globale team arbejder vi på at gå et trin op i kvalitet i vores respekterede organisation.

Hvis du skulle opsummere din tid her med 3 ord, hvad ville disse ord være?

Journey towards Excellence!

Ville du anbefale en ven eller slægtning at gøre karriere hos os og hvorfor?

Ja, selvfølgelig! Jeg har allerede anbefalet det til mange venner, slægtninge og særligt universitetsstuderende, der kunne ønske sig en lysende ingeniørkarriere. Da jeg var i Indien, blev jeg ofte inviteret som gæstetaler på et par Engineering and Management Colleges, og jeg undlod aldrig muligheden for at præsentre Bosch Rexroth!

Hvad betyder virksomhedens slogan, "We move. You Win" for dig?

Dette illustrerer virksomhedens motto om at være kundeorienteret. Vores vigtigste mål er gennem vores produkter og tjenester at hjælpe vores ærede kunder, så de 'vinder' inden for deres respektive markedssegmenter.

Dette opnås ved, internt i virksomheden, konstant at arbejde på at være hurtigere samt mere lean og effektive for at imødekomme kundernes behov og krav.

Himanshu Trivedi

Dr. Himanshu M Trivedi

Vice President

Quality Management and HSE

Bosch Rexroth AG.