Denmark

Vælg din lokation

Overvågning af ActiveShuttle AMR på fabriksgulvet
Overvågning af ActiveShuttle AMR på fabriksgulvet
Mobil robotteknik

Shuttle-service – fra A til B

Kerneopgaven indenfor intralogistik er at optimere materialestrømmen fra start- til slutdestinationen i produktionen. Det er sådan, at jo mere effektiv materialestrømmen er, desto mindre lager kræves der til produktion, hvilket reducerer mængden af bundet kapital. ➜

Victor Robertus forklarer, hvordan ActiveShuttle fungerer

I vores webcast om robotteknik forklarer Victor Robertus, hvordan ActiveShuttle øger den intralogistiske effektivitet, og hvor let systemet er at bruge.

Normalt udføres transportopgaver inden for intralogistik stadig manuelt, det være sig individuelt eller i pendulfart. De fleste intralogistikkoncepter er centreret omkring kontinuerlig levering af det nødvendige materiale til arbejdsstationerne. Det er derfor, de fleste fabrikker ud over de centrale lagre har lagre tæt på produktionen som en buffer – hvilket igen øger lagerbehovet. Med ActiveShuttle har vi udviklet et autonom mobil robot (AMR) til at øge den intralogistiske effektivitet, reducere lagre og rydde midlertidig lagerplads. Dette sikrer rettidig og automatisk genopfyldning ved montagelinjerne.

Et velkendt koncept er lean levering af komponenter og enheder ved hjælp af et slæbetog. Denne proces har imidlertid en række ulemper. For det første kan halvautomatisk eller manuel loading og unloading af slæbetogene resultere i lav kapacitetsudnyttelse. For det andet kan flytningen af gods øge risikoen for ulykker for mennesker og andre transportsystemer. Transportbehov skal ofte registreres af en person, hvilket kan resultere i længere genopfyldningstider og forkerte delleverancer. I dette tilfælde sendes anmodninger til et ERP-system ikke eller forsinkes. Et centralt problem er at sikre, at lageret er informeret om behovene i tide til at sikre, at montagelinjerne bliver genopfyldt rettidigt.

Sådan ser brugen af ActiveShuttle ud i praksis: Der modtages en transportopgave, og derefter køres der til plukkestationen på centrallageret. Der henter AMR'en transportvogn udstyret med små lastbærere og transporterer den direkte til sin destination, f.eks. ved at aflevere den i et supermarked eller ved en arbejdsstation. På tilbagevejen transporterer ActiveShuttle tomme containere eller containere fyldt med færdigvarer til den næste destination.

Takket være vores Locator, en softwarekomponent som sikrer pålidelig orientering om placering, kan ActiveShuttle finde vej i ethvert naturligt miljø. Der kræves hverken infrastrukturændringer eller ekspertviden til idriftsættelse – alt, hvad der kræves, er en manuelt styret rundtur i fabriksanlægget. På denne første kørsel opretter ActiveShuttle et kort over sit miljø, som gemmes i køretøjet eller på en server. Hvis flere køretøjer er i brug, bruger de alle det samme kort. De kan derefter hurtigt finde deres placering uden forudgående viden. Når et køretøj bemærker en ændring i omgivelserne, f.eks. fordi der er oprettet en ny lagerplads, kommunikerer det oplysningerne til serveren, og serveren opdaterer automatisk kortet og sender det videre til de andre køretøjer. Køretøjer, der indsættes senere, vil bruge Locator til at indhente serverdata under idriftsættelsesprocessen og kan begynde at arbejde med det samme.

ActiveShuttle Management System er ansvarlig for koordinering af ActiveShuttles, live-kortlægning og tildeling af de enkelte transportopgaver. Via åbne standarder kommunikeres der med alle de mest udbredte lagerstyringssystemer eller virksomhedens software.

Det er ret enkelt at gøre ActiveShuttle bekendt med sine omgivelser og styre derefter. Ved hjælp af en hvilken som helst brugerenhed kan operatøren åbne den webbaserede, intuitive grænseflade, der har en velkendt menustruktur. De starter orienteringskørslen fra startmenuen og forbinder køretøjet til ActiveShuttle Management System. Der kræves intet kendskab til programmering til dette.

I daglig drift kører alt automatisk. Fra sit skrivebord kan man få adgang til evalueringer af en eller flere køretøjer. Med live kortlægning har man hele tiden et komplet overblik og mulighed for transparent at spore hver eneste transportopgave.

Ønsker du at vide mere? Se vores webcast om robotteknik .