Transfersystemer i overhalingsbanen
Transfersystemer i overhalingsbanen
Elektriske drev & styringer

Transfersystemer i overhalingsbanen

Nye kundebehov og markeder med store udsving udfordrer både intralogistik og transport inden for maskin- og montagesystemer. Derfor skal transfersystemer i dag designes til at kunne imødekomme skiftende krav med kort varsel. Evnen til hurtigt at tilpasse sig forskellige størrelser og vægt er afgørende i den forbindelse. Derudover vokser efterspørgslen efter intelligente, højt integrerede og brugervenlige systemer, der interagerer ekstremt fleksibelt og effektivt. Til at opfylde disse krav tilbyder Bosch Rexroth en bred portefølje af forskellige og skalerbare transfersystemer, der dækker nuværende og fremtidige krav.

Formålet med transfersystemer er at automatisere produktionsprocesser, optimere materialestrømme og gøre håndteringen af materialer lettere. Dette reducerer arbejdsbyrden og forbedrer ikke kun sikkerheden, men øger også effektiviteten. Dette er grunden til, at betydningen af transfersystemer i mange industrier, såsom emballage, forbrugsvarer, elektronik og battericelleproduktion er stigende.

Intelligente transportørsystemer, der muliggør individuel styring af palletter uanset position, er meget efterspurgte og erstatter nu ofte traditionelle rem- eller kædedrevne systemer. Markedet for intelligente transportørsystemer boomer og vokser i gennemsnit med mindst 20 procent pr. år. Det skyldes, at hurtigt voksende markeder eller den stigende globale efterspørgsel efter forbrugsvarer – for eksempel på grund af urbanisering, ændringer i livsstil og forbrugeradfærd – stiller større og større krav til fremtidens fabrik. Efterspørgslen efter fabrikker med kortere gennemløbstider og mere fleksibilitet i deres produktkonfiguration vokser støt. Samtidig skal løsningerne være hurtige at skifte ud, tilpasningsdygtige og designet til korte eller ingen omstillingstider. Totalt integrerede, pålidelige og brugervenlige transportørsystemer med korte udviklingstider er stærkt efterspurgte.

Den rigtige løsning til enhver transportopgave

Bosch Rexroth dækker hele viften af transfersystemer – fra traditionelle transfersystemer som vores TS 2plus og TS 5 til kædetransportsystemer som VarioFlow plus, til intelligente systemer som Flexible Transport System FTS og ACTIVE Mover samt det planare system ctrlX FLOW6D. Disse systemer giver den rigtige løsning uanset behovet: høje volumener og fuldautomatiske systemer med korte cyklustider, små batchstørrelser i forskellige designs med halvautomatiske systemer eller manuelle arbejdsstationer. Transportløsningerne er modulopbyggede og kan skaleres efter behov. Det vil sige, at eksisterende systemer nemt kan udvides eller modificeres.

Hvor Bosch Rexroths traditionelle transfersystemer transporterer emner på palletter langs produktionslinjen, fungerer VarioFlow plus kædetransportsystemet for eksempel i mange applikationer uden palletter og er designet til høj fleksibilitet. Systemet er beregnet til direkte og indirekte produkttransport i alle retninger. Takket være det omfattende værktøjssæt-system kan systemerne tilpasses individuelt til alle udfordringer, selv i de mest trange rum og i rumligt krævende miljøer.

Intelligente transfersystemer fra Bosch Rexroth er baseret på lineære motorer og giver mulighed for individuel styring af bevægelserne og høj dynamik. Porteføljen her omfatter FTS og ACTIVE Mover. Deres topologi er meget fleksibel. Overalt hvor produkter skal transporteres hurtigt og præcist, sætter de lineære motordrevne overførselssystemer ACTIVE Mover og FTS nye standarder – takket være den ideelle kombination af præcision, hastighed, bæreevne og fleksibilitet.

Drejer det sig om højtydende berøringsfri transport og positionering – for eksempel i halvleder-, fødevare- og medicinalindustrien – flyder produkterne sikkert med ctrlX FLOW6D. Med dette planare system giver Bosch Rexroth mere bevægelsesfrihed med maksimal præcision. De frit flydende transportplatforme flyttes på en arbejdsflade, der kan være vandret, lodret eller overliggende. Hver mover-anordninger kører i seks frihedsgrader (6DOF) med høj hastighed og nøjagtighed – uden friktion eller forurening. Ved integration i ctrlX AUTOMATION opnås en komplet løsning med en kompakt styring og apps til at udvide viften af funktioner. Resultatet er et holistisk og agilt system, der gør det muligt at udnytte det fulde potentiale af industriel levitation.

Fra bevægelse til perfektion: automatiserede transfersystemer

Bosch Rexroths åbne automatiseringsværktøjssæt ctrlX AUTOMATION er nøglen til effektiv automatisering af intralogistiske løsninger, såsom mobile robotsystemer eller autonome mobile robotter (AMR'er). Styringssystemet ctrlX CORE og drivsystemet ctrlX DRIVE muliggør hurtig idriftsættelse og pladsbesparende design. Med design- og konstruktionsværktøjer, konfiguratorer og apps kan maskinbyggere forkorte time-to-market, og brugerne opnår effektive produktions- og intralogistikprocesser.

Automatiserede transfersystemer er rygraden i produktionssystemerne på fremtidens fabrikker. Moderne automatiserede transfersystemer fra Bosch Rexroth muliggør fri programmering og konfiguration til forskellige applikationer. De kan tilpasses til forskellige produktstørrelser, former og typer, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet og nye handlemuligheder. Automatiserede processer giver færre flaskehalse, øger volumen og forbedrer den samlede produktionshastighed.

Ad Scheepers

Forfatter: Ad Scheepers

Funktion: Head of Market and Product Management PMC Systems