Bosch Rexroth baner nye veje i branchen med sine svejse-services, såsom genforarbejdning og optimering af svejseparametre.
Bosch Rexroth baner nye veje i branchen med sine svejse-services, såsom genforarbejdning og optimering af svejseparametre.
Modstandssvejsning

Værdien af svejse-services

Hvor begynder servicen, og hvor slutter den? Ideelt set vil den følge produktet i hele dets levetid – og længere. Men services i den svejsetekniske sektor har dog hidtil været en stor mangelvare og tilbydes så godt som aldrig. Bosch Rexroth baner nye veje i branchen med sine svejse-services, der er designet til svejsestyringerne PSI6000 og PRC7000. De sikrer, at svejsestyringssystemer kan klare fremtidens udfordringer. To ydelser, som kunderne i bilindustrien særligt efterspørger for øjeblikket, er genforarbejdning og optimerede svejseparametre.

Bosch Rexroths vifte af services til modstandssvejsning strækker sig fra idriftsættelse til second life. For eksempel får brugte styringsenheder nyt liv gennem genforarbejdning. Det betyder, at brugerne drager fordel af en lang levetid for svejsestyringssystemet – uden større nedetider og med omkostninger, der kan planlægges efter. Derudover er dette princip med til at spare ressourcer, da produkter eller komponenter ikke bortskaffes, men i stedet istandsættes og genbruges.

Second life: Genforarbejdning sænker omkostningerne med 50 %

En produktcyklus i bilindustrien er generelt fem til syv år. Derefter ombygges eller modificeres produktionslinjen, så der kan produceres en ny model. Med omkostninger og effektivitet i tankerne giver det mening at bruge en eksisterende linje til endnu en produktcyklus eller endda en tredje. Via genforarbejdning giver Bosch Rexroth muligheden for fortsat at bruge svejsestyringssystemet ved at udskifte sliddele ud fra princippet "fra gammelt til nyt". Vi ser en voksende efterspørgsel efter denne service, efterhånden som bevidstheden om behovet for at spare ressourcer øges.

Specifikt inkluderer denne service forebyggende udskiftning af alle elektriske og elektromekaniske sliddele, såsom effekthalvledere, blæsere og elektrolytiske kondensatorer. Bosch Rexroth tilbyder forskellige grader af genforarbejdning, som de ansvarlige parter kan vælge imellem. Dette giver dem mulighed for at bestemme, hvor meget hardware der skal udskiftes. Et individuelt valg er også en mulighed, f.eks. fokus på en specifik fejl, eller der kan udskiftes en sikkerhedsfunktion.

Muligt brugseksempel: En bilproducents svejseskabe indsamles fra alle afdelinger i hele verden og forberedes eller renoveres til nye projekter. En omfattende renovering finder sted i overensstemmelse med Bosch Rexroths "PÜ Smart" service. Dette omfatter rengøring og – inden for styringselektronik og effektelektronik – udskiftning af sliddele. Herefter bringer specialisterne løsningen op på det aktuelle hardwareniveau, og der foretages en efterjustering op til alle originale data og parametre samt en funktionstest og en udholdenhedstest. Der foretages også en test af højspændingsdele og -isolering, og der sættes et nyt typeskilt på. Processen sluttes af med dokumentation og arkivering.

Bosch Rexroth giver en fabriksgaranti på tolv måneder på disse skabe. Potentialet for omkostningsbesparelser ved denne service sammenlignet med nye dele er omkring 50 procent. Oveni kan lægges den opnåede bæredygtighed og miljømæssige fordel.

Der er også mulighed for endnu mere omfattende genforarbejdningsservices, hvor Bosch Rexroth tilbyder en garantiperiode på 24 måneder (med mulighed for op til 60 måneder).

Opnå gode svejseresultater fra starten med de rigtige parametre

Definition og optimering af svejseparametre er en anden service, der i øjeblikket er meget efterspurgt. Det skyldes, at der skal tages højde for de stigende krav til kvaliteten af punktsvejsninger og disse samlingers pålidelighed i processer, da der løbende udvikles nye materialetyper og kombinationer af disse til særlige krav. Markedet efterspørger derfor mange forskellige kombinationer af samlinger. Kravene øges, og det er ofte en udfordring at finde de grundlæggende parametre til starten på en svejsning.

Bosch Rexroth kan med sine mange års erfaring og tilhørende databaser oprette lister over startparametre. Disse parametre hjælper brugerne med at opnå et godt svejseresultat med det samme. Dette kan endog gøres før idriftsættelsen, hvorved der spares tid og ressourcer under opstart af udstyret. Parameterdataene stilles til rådighed til en fast pris og giver dermed planlægnings- og budgetsikkerhed.

En anden udfordring ligger i optimering af eksisterende parametre i et anlæg, så det bliver produktionssikkert og af høj kvalitet. Med mere end 100.000 installerede svejsestyringer, medfølgende service og ved hjælp af specielle analyseværktøjer hjælper Bosch Rexroth kunder med at optimere deres systemer hurtigt og professionelt. Dette kan gøres fra fabrikken eller på stedet. Den stabile proces, der opnås på denne måde, sparer brugerne omarbejde og ekstra arbejde med test. Det giver desuden færre fejl og forbedret kvalitet.

Uanset om det gælder sikring af længere produktlevetid for svejsestyringen eller optimering af svejseprocessen, er disse og andre svejseservices fra Bosch Rexroth nøglen til en omkostningsbevidst og bæredygtig fremtid inden for modstandssvejsning.

Forfatter: Gunther Armgart

Stilling: Head of Fieldservice Resistance Welding, Bosch Rexroth AG

 

Forfatter: Dennis Bartmann

Stilling: Head of Service Repair Welding Systems, Bosch Rexroth AG