ABMAXX fra Rexroth – Store modulære hydrauliske pumpestationer

ABMAXX

Hurtigere, enklere, mere produktiv og omkostningseffektiv!

Rexroths nye modulære system kaldet ABMAXX fremskynder konstruktionen og idriftsættelsen af ​​store hydrauliske pumpestationer i projekter designet til at modernisere eksisterende systemer eller konstruere nye.

ABMAXX
Store modulære hydrauliske pumpestationer

Rexroths nye modulære system kaldet ABMAXX fremskynder konstruktionen og idriftsættelsen af ​​store hydrauliske pumpestationer. Hydraulikspecialisterne er i stand til at udarbejde et komplet tilbud med et hydraulisk kredsløbsdiagram, styklister, en 3D-model og mål alt sammen inden for maksimalt fem arbejdsdage. Som sådan kan systemproducenter og slutbrugere alene reducere tekniske gennemløbstider med 80 %. De forhåndskonfigurerede ABMAXX-moduler er opbygget af meget tilgængelige standardkomponenter.

Gør dit design enklere med store modulære pumpestationer ABMAXX fra Rexroth

Gør dit design enklere

Nem integration i det overordnede design

 • Hurtig gennemførlighedsundersøgelse og bestemmelse af fodaftryk
 • Efterlevelse af relevante sikkerhedsforskrifter
 • Detaljeret dokumentation
 • Også egnet til andre HF-medier (HFC, HFD)
 • Fem moduler: tankenhed, motorpumpeenhed, returfilterenhed, cirkulationsenhed og manifoldenhed

Lave indledende investeringsomkostninger og høj disponibilitet

Accelereret tilbudsfase (fem dage)

Reduktion af de samlede ejeromkostninger

Effektivisér din installation med store modulære pumpestationer, ABMAXX, fra Rexroth

Effektivisér din installation

Der spares tid, og fejl undgås

 • Altid de samme designegenskaber
 • Konstruktionsfejl udelukket
 • Optimeret til transport og håndtering
 • Omfattende installationsdokumentation

Lave lageromkostninger

 • Koncept med identiske dele
 • Meget tilgængelige standardkomponenter

Minimér din nedetid med store modulære pumpestationer, ABMAXX, fra Rexroth

Minimér din nedetid

Imponerende koncept med identiske dele

 • Grundmoduler med standardiserede designegenskaber
 • Lave lageromkostninger

Vedligeholdelsesvenligt design

 • God adgang til komponenter og tilslutninger
 • Ukompliceret og hurtig udskiftning af komponenter

Maksimér din produktivitet med store modulære pumpestationer, ABMAXX, fra Rexroth

Maksimér din produktivitet

Stor systemdisponibilitet (24/7)

 • Standardiseret løsning med samme designegenskaber og identiske dele
 • Modulerne er opbygget af meget tilgængelige standardkomponenter.

Reducerede driftsomkostninger

 • Op til 80 % energibesparelse (variable hastigheder)
 • Komponenter med imponerende levetid

Vores produkt