Marginal Column

Databeskyttelse

Content

Behandling af personoplysninger

Bosch Rexroth A/S og Bosch Rexroth koncernen takker for, at De har besøgt denne website og Deres interesse for vor virksomhed og vore produkter. Bosch Rexroth A/S garanterer, at Deres oplysninger behandles fortroligt i henhold til de gældende retslige bestemmelser om databeskyttelse.

Databeskyttelse


Bosch Rexroth A/S respekterer privatlivets fred

Beskyttelsen af privatlivets fred ved behandlingen af personlige data samt sikring af alle forretningsdata er vigtig for os, og vi er meget opmærksomme på det i vore forretningsprocesser. Vi behandler personlige data, der gives ved Deres besøg på vores website, fortroligt og i overensstemmelse med loven. Datasikkerhed og informationssikkerhed indgår i vor virksomhedspolitik. Bosch Rexroth A/S’s website kan indeholde links til andre udgiveres websites, der ikke er omfattet af denne datasikkerhedserklæring.


Indsamling og behandling af personlige data

Når De besøger vores website, gemmer vi navnet på Deres internet service provider, den website, hvorfra De besøger os, de af Bosch Rexroth koncernens websites, som De besøger samt dato og varighed for besøget. Bosch Rexroth A/S anvender cookies og aktive komponenter (f.eks. JAVA Script) for at følge de besøgendes præferencer og for at kunne udforme sit website optimalt. Via Deres browser-indstillinger kan De afvise at acceptere cookies. Vær opmærksom på, at nogle funktioner på vores website evt. ikke kan udføres, hvis De afviser at acceptere cookies. Øvrige personlige data registreres kun, hvis De selv giver os disse, f.eks. i forbindelse med en registrering, en rundspørge, eller ved gennemførelse af en kontrakt.


Anvendelse og videregivelse af personlige data og formålsspecifikation

Bosch Reroth A/S vil kun anvende Deres personlige data til teknisk administration af websiden, kundeadministration, produktrundspørger og marketing i det nødvendige omfang. Deres personlige oplysninger videregives alene til andre selskaber inden for Bosch Rexroth koncernen for at give Dem personlig betjening, sende Dem produktinformation eller sende Dem servicetilbud. Uden Deres samtykke videregiver vi ikke Deres data til selskaber eller personer uden for Bosch Rexroth koncernen.


Sikkerhed

Bosch Rexroth A/S træffer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de af os administrerede data mod manipulation, tab, ødelæggelse eller uberettigedes adgang eller uberettiget udlevering. Vore sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i takt med den teknologiske udvikling.


Valgmulighed

Vi vil bruge Deres data til at informere Dem om vore produkter og serviceydelser og evt. bede om Deres mening om disse. Selvfølgelig er det frivilligt at deltage i sådanne kampagner. Hvis De ikke skulle være indforstået med dette, kan De til enhver tid meddele os det, således at vi kan spærre dataene. Yderligere oplysninger finder De på den lokale webside.


Kontakt

De kan henvende Dem til den ansvarlige for datasikkerhed, hvis De skulle have informationer eller gode forslag. Såfremt De ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af Deres personlige data, hvis De har spørgsmål til beskyttelsen af Deres personoplysninger, eller hvis De ønsker at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om Dem, kan De rette henvendelse til den ansvarlige for datasikkerhed. Skulle der være gemt forkerte oplysninger på trods af vore bestræbelser på nøjagtighed, vil vi korrigere dataene på Deres opfordring.