Bosch Tech Compass 2023: voor de meeste mensen wereldwijd is technologie cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering
Bosch Tech Compass 2023: voor de meeste mensen wereldwijd is technologie cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering
Persbericht

Bosch-enquête: vier op de vijf Belgische respondenten beschouwt duurzaamheid als een economische succesfactor

Bosch Tech Compass 2023: voor de meeste mensen wereldwijd is technologie cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering

  • Klimaatactie en economie: vier op de vijf Belgische respondenten beschouwt duurzaamheid als een economische succesfactor.
  • Twee derde van de Belgische respondenten gelooft dat technologische vooruitgang de wereld een betere plek kan maken.
  • Respondenten in België zijn sterke voorstanders van het promoten van zonne- (58 procent) en windenergie (47 procent).
  • 44 procent van de Belgische respondenten wil zich in de toekomst het liefst per teleportatie verplaatsen.

Stuttgart, Duitsland/Las Vegas, US – Energiecrisis en klimaatverandering: de vraag die op ieders lippen brandt is hoe de mensheid kan voorzien in de vraag naar duurzame en betaalbare energie. Dat blijkt uit de Bosch Tech Compass 2023, een representatief onderzoek uitgevoerd in negen landen wereldwijd. In België werden 400 respondenten gevraagd naar hun kennis en houding tegenover technologie.

In onderstaande paragrafen worden de resultaten voor België apart vermeld. In de algemene, wereldwijde resultaten zijn de resultaten voor België en Nederland niet meegenomen.

Duurzame technologieën en economisch succes

Wereldwijd zijn de respondenten* het grotendeels eens over het economisch potentieel van duurzame oplossingen en producten: maar liefst 82 procent is van mening dat hoe meer een bedrijf zich inzet voor duurzame technologieën, hoe economisch succesvoller het in de toekomst zal zijn. Deze mening komt het meest voor in Brazilië en India (elk 87 procent) en het minst in de Verenigde Staten (73 procent). Ook 81 procent van de Belgische respondenten vindt dat duurzame technologieën een noodzakelijke vereiste zijn voor elk bedrijf, en 76 procent van hen vindt dat hoe meer een bedrijf investeert in duurzame technologieën, hoe economisch succesvoller het zal zijn in de toekomst.

Als het gaat om de inzet van het bedrijfsleven voor klimaatactie suggereert het onderzoek dat er nog ruimte voor verbetering is: meer dan de helft van de ondervraagden (58 procent) vindt dat slechts een minderheid van de bedrijven zich momenteel echt inzet voor duurzaamheid. Ook 58 procent van de Belgische respondenten is die mening toegedaan.

“Klimaatverandering tegengaan is de grootste opgave van onze tijd. Men verwacht dan ook terecht van bedrijven dat zij technische oplossingen bieden voor deze vraagstukken. Bosch gaat deze uitdaging aan en zet zich resoluut in voor veelbelovende technologieën zoals waterstofelektrolyse”, zegt Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch.

Klimaatverandering tegengaan met verschillende technologieën

In veel delen van de wereld wordt overgeschakeld op hernieuwbare energie, maar mensen over de hele wereld zijn nog steeds terughoudend om volledig afstand te doen van kernenergie en fossiele brandstoffen zoals gas en olie voor energieopwekking. In totaal is 62 procent van de respondenten voorstander van het promoten van zonne-energie, terwijl 44 procent wil dat er inspanningen worden geleverd om windenergie op te wekken. Deze meningen verschillen echter per land. In China (36 procent) en Frankrijk (31 procent) is de steun voor het promoten van kernenergietechnologie nog relatief sterk, terwijl de respondenten in de Verenigde Staten (olie: 21 procent, gas: 24 procent) en in India (olie: 22 procent, gas: 23 procent) aanzienlijk meer toegewijd blijven aan fossiele brandstoffen.

De respondenten in België zijn sterke voorstanders van het promoten van zonne- (58 procent) en windenergie (47 procent). 31 procent van de respondenten vindt ook dat waterstof meer gepromoot mag worden. Gevraagd naar welke technologie het grootste potentieel heeft om duurzaamheid in de toekomst te stimuleren, kiest 46 procent van de Belgische respondenten voor waterstof/brandstofcel, gevolgd door biotechnologie (41 procent) en climate engineering (38 procent). Daarnaast antwoordt 47 procent van de Belgische respondenten dat waterstof tegen 2030 een “reguliere” brandstof zal zijn; 24 procent verwacht dat dit tussen 2031 en 2040 het geval zal zijn.

Vertrouwen in technologie groeit

De Bosch Tech Compass laat zien dat in een door onzekerheden geteisterde wereld het vertrouwen in technologie blijft groeien. Wereldwijd gelooft 75 procent van de ondervraagden dat technologische vooruitgang de wereld een betere plek kan maken. In België is het geloof iets minder groot (64 procent). Een overgrote meerderheid van de Belgische respondenten (83 procent) vindt wel dat technologische vooruitgang meer gefocust moet zijn op maatschappelijke problemen, zoals gezondheid, voedselvoorziening en klimaatverandering, en minder op individuele noden zoals e-commerce of ruimtetoerisme.

83 procent van de respondenten wereldwijd gelooft dat technologie de sleutel is tot het tegengaan van klimaatverandering. Voor België is dat 80 procent. Slechts 48 procent vindt dat op dit moment voldoende inspanningen worden geleverd voor de uitbouw van duurzame technologieën.

“Digitalisering kan een bijzondere rol spelen bij duurzaamheid”, zegt Hartung. “We investeren in de ontwikkeling en uitbreiding van veelbelovende nieuwe technologieën, met een focus op duurzaamheid, mobiliteit en Industrie 4.0.”

Mobiliteit in de metaverse

Naast duurzaamheid geeft de Bosch Tech Compass ook interessante inzichten in andere vraagstukken zoals de metaverse. In deze virtuele wereld, waar mensen als avatars met elkaar omgaan in een driedimensionale ruimte gemodelleerd naar het echte leven, zal ook mobiliteit een rol spelen. 43 procent van de respondenten kan zich voorstellen een auto te kopen in de metaverse. De interesse en bereidheid daartoe zijn vooral groot in China (75 procent) en India (69 procent). Voor België is dat slechts 36 procent. In de werkelijke wereld blijft de Belg vasthouden aan de auto (41 procent) als vervoermiddel van de toekomst. Maar een groter percentage (44 percent) ziet meer heil in teleportatie als ideaal verplaatsingsmiddel voor de toekomst.

Ander opvallend resultaat is dat 69 procent van de Belgische respondenten een vreemde taal in zijn hersenen zou laten inplanten, mocht dat technisch mogelijk zijn om zo die taal vloeiend te kunnen spreken.

Over het onderzoek

Voor de Bosch Tech Compass werden namens Robert Bosch GmbH personen van 18 jaar en ouder online ondervraagd in negen landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België en Nederland). Het onderzoek werd uitgevoerd door de marktonderzoekers Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) in september 2022. In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden 1.000 personen ondervraagd, in Brazilië, China, India en de VS waren dat elk 2.000 personen. In België waren dat er 400 en in Nederland 600. De willekeurige steekproeven zijn representatief voor de respectievelijke landen wat betreft regio, geslacht en leeftijd.

*De algemene cijfers zijn een gemiddelde van 7 landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). In deze cijfers zijn de resultaten van België en Nederland niet meegeteld.


Perscontact:

Peter De Troch

Tel : +32 (0) 525 53 46

Basisinformatie Bosch Rexroth

Als een van 's werelds leidende leveranciers van aandrijf- en besturingstechnologieën, garandeert Bosch Rexroth efficiënte, krachtige en veilige bewegingen in machines en systemen van elke omvang. Het bedrijf bundelt wereldwijde knowhow op het gebied van mobiele toepassingen, industriële toepassingen & engineering en fabrieksautomatisering. Met intelligente componenten, op maat gemaakte systeemoplossingen en services, creëert Bosch Rexroth de noodzakelijke omgeving voor volledig geconnecteerde applicaties. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie, tandwieltechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie, inclusief software en interfaces met het ‘Internet of Things’. Met vestigingen in meer dan 80 landen en meer dan 31.000 medewerkers heeft Bosch Rexroth in 2021 een omzet gerealiseerd van ongeveer 6.2 miljard.

Basisinformatie Bosch

De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er werken wereldwijd ongeveer 402.600 medewerkers (situatie op 31 december 2021). Het bedrijf genereerde in 2021 een omzet van 78,7 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor Smart Home, Industry 4.0 Connected Mobility. Bosch streeft een visie van duurzame, veilige en inspirerende mobiliteit na. Met zijn expertise in sensoren, software en diensten, alsook een eigen IoT-cloud, kan het bedrijf zijn klanten geconnecteerde, domeinoverschrijdende oplossingen aanbieden vanuit één enkele bron. De strategische doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin oplossingen en producten aan te reiken voor een geconnecteerd leven die ofwel artificiële intelligentie (AI) bevatten of met hulp daarvan ontwikkeld of geproduceerd zijn. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit van mensen met innovatieve en inspirerende producten en diensten. Op die manier biedt Bosch 'Technologie voor het leven'. De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 440 dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van Bosch nagenoeg elk land in de wereld. Met zijn meer dan 400 vestigingen wereldwijd is de Bosch Groep sinds het eerste kwartaal van 2020 CO2-neutraal. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is zijn innovatiekracht. Bosch stelt wereldwijd op 128 locaties ongeveer 76.100 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling, inclusief ongeveer 38.000 softwareontwikkelaars.

De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De ondernemingsstructuur van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 94 procent van de aandelen van Robert Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert Bosch GmbH. De meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG, die de ondernemingsfuncties vervult.

Gerelateerd nieuws

Company

09/04/2024

Bosch Rexroth met hogere omzet in 2023 - uitdagingen in 2024

Bosch Rexroth boekte opnieuw een sterke groei in het boekjaar 2023. De omzet steeg met 7,5 procent naar ongeveer 7,6 miljard euro ten opzichte van het voorgaande jaar.

Lees verder
Service
Industrial Hydraulics
Digitalization (Industrial Hydraulics)

06/07/2022

Bosch Rexroth investeert in BRUSA HyPower

Toonaangevende specialist in hydrauliek in het off-highway segment investeert in e-mobility pionier; beide partijen willen hun samenwerking intensiveren op het gebied van de ontwikkeling en marketing van elektrische aandrijvingen voor mobiele machines

Lees verder
Agricultural and Forestry Maschines
Electrification and electronification (Mobile)
Electric Drives and Controls
Mobile Hydraulics

25/01/2022

Bosch Rexroth nieuwe NEVONEX-partner

Met Bosch Rexroth heeft NEVONEX, het fabrikantonafhankelijke ecosysteem voor digitale diensten in de landbouw, een nieuwe partner voor hardware en interfaces.

Lees verder