Privacyverklaring

Bosch Rexroth stelt uw interesse in onze producten op prijs.


Updates: Latest adjustments were made November 24th 2022.

Algemene Informatie Online Aanbod

Bosch Rexroth N.V. (hierna ook wel "Bosch Rexroth" of "wij" of "ons") heet u welkom op onze internetpagina's en mobiele applicaties (samen ook wel "online aanbod" genoemd). Bedankt voor uw interesse in onze producten en ons bedrijf.


1. Bosch Rexroth N.V. respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy tijdens de verwerking van persoonlijke gegevens zijn belangrijke aandachtspunten voor ons. Wij verwerken persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze online diensten zijn verzameld vertrouwelijk en uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.


2. Verantwoordelijke

Bosch Rexroth N.V. is verantwoordelijk voor verwerking van uw gegevens. Uitzonderingen worden beschreven in dit privacyverklaring.


Contact
Bosch Rexroth N.V.
Henri-Joseph Genessestraat, 1
1070 Brussel, België
+32 (2) 582 31 80
info@boschrexroth.be


3. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Grondbeginsel

Persoonlijke gegevens bestaan uit alle informatie met betrekking tot een identificeerbaar natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld; namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en contractuele stamgegevens die te herleiden zijn tot iemands identiteit.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens (inclusief ip-adressen) enkel als hier een wettelijke basis voor is, of als je jouw toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld door je te registreren voor onze Newsletter.

Kinderen

Deze online aanbieding is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

Data overdracht

Gegevensoverdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken

In principe worden jouw persoonlijke gegevens alleen doorgestuurd naar andere verwerkingsverantwoordelijke partijen als dit vereist is voor de nakoming van een contractuele verplichting, of als wijzelf of een derde partij een rechtmatig belang heeft bij de gegevensoverdracht, of als je jouw toestemming hebt gegeven.

Gegevens over de rechtsgrondslagen zijn te vinden in de paragraaf - Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis - Derden kunnen ook andere bedrijven van de Bosch-groep zijn. Wanneer gegevens worden overgedragen aan derden op basis van een gerechtvaardigd belang, wordt dit uitgelegd in dit privacybeleid.

Bovendien kunnen gegevens worden overgedragen aan derden wanneer we daartoe verplicht zijn door wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of gerechtelijke bevelen.

Dienstverleners (algemeen)

We betrekken externe dienstverleners bij verkoop- en marketingdiensten, contractbeheer, programmeren, gegevenshosting en hotline-diensten. We hebben deze dienstverleners zorgvuldig gekozen en controleren hen regelmatig. Alle dienstverleners zijn verplicht te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Dienstverleners kunnen ook andere bedrijven van de Bosch groep zijn.

Overboeken naar ontvangers buiten de EER

We kunnen persoonlijke gegevens doorgeven aan ontvangers buiten de EER in zogenaamde derde landen. In dergelijke gevallen zorgen we er voorafgaand aan de overdracht voor dat ofwel de gegevensontvanger een passend niveau van gegevensbescherming biedt (bijvoorbeeld als gevolg van een besluit van de Europese Commissie voor het betreffende land of vanwege de overeenkomst op basis van het zogenaamde EU-model clausules met de ontvanger) of dat u hebt ingestemd met de overdracht.

U hebt recht op een overzicht van ontvangers uit derde landen en een exemplaar van de specifiek overeengekomen bepalingen om een passend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gebruik hiervoor de verklaringen in het gedeelte Contact.

Duur van opslag, bewaartermijnen

In principe bewaren wij uw gegevens zolang als nodig is om ons online aanbod en verbonden diensten weer te geven of zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het opslaan van de gegevens (we kunnen bijvoorbeeld nog steeds een gerechtvaardigde interesse hebben in postmarketing, zelfs na uitvoering van onze contractuele verplichtingen).

In alle andere gevallen schrappen we uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van gegevens die we moeten opslaan voor de naleving van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen onder de fiscale en handelscodes zijn we verplicht om documenten zoals contracten en facturen beschikbaar te hebben voor een bepaalde periode).

Gegevensverwerking onder andere wettelijke voorschriften

We verzamelen gegevens op basis van andere wettelijke voorschriften. Het gaat bijvoorbeeld om voorschriften voor exportcontroles, EG-voorschriften (screening op terroristische lijst), militairen, bekende afzenders (luchtvrachtbeveiligingswetgeving), belastingen, ILSG, algemeen gelijkheidsrecht, arbeidsrecht en nog veel meer.

Wij behandelen de gegevens volgens de specificaties van de respectieve wettelijke voorschriften en op analoge wijze hun opslagverplichtingen. Persoonlijke gegevens worden onmiddellijk na het einde van de opslagverplichtingen verwijderd.

Registratie

Als u gebruik wenst te maken van of toegang krijgt tot voordelen die vereist zijn om de uitvoering van een contract aan te gaan, verzoeken wij u om uw registratie. Met uw registratie verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het aangaan van de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld voornaam, achternaam, e-mailadres) en verdere gegevens op vrijwillige basis, indien van toepassing. Verplichte informatie is gemarkeerd met een *.

De door u verstrekte gegevens worden alleen opgeslagen voor het betreffende registratieproces en uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de geleverde diensten. Raadpleeg voor meer informatie de respectieve onderstaande aanbieding in de bijbehorende informatie over gegevensbescherming.

We raden ten zeerste aan dat u de wachtwoorden voor uw aanmelding regelmatig wijzigt en vertrouwelijk houdt. Gebruik nooit triviale wachtwoorden.

Log bestanden

Telkens wanneer u internet gebruikt, verzendt uw browser bepaalde informatie, die wij opslaan in zogenaamde logbestanden.

We slaan logbestanden op voor een korte periode om serviceverstoringen vast te stellen en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om aanvalspogingen te onderzoeken) en ze daarna te verwijderen. Logbestanden die voor bewijsdoeleinden moeten worden bijgehouden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het desbetreffende incident is opgelost en kunnen van geval tot geval worden doorgegeven aan de onderzoeksautoriteiten.

Logbestanden worden ook gebruikt voor analysedoeleinden (zonder het IP-adres of zonder het volledige IP-adres). Zie ook module webanalyse.

In logbestanden wordt met name de volgende informatie opgeslagen:

 • IP-adres (Internet Protocol-adres) van het eindapparaat van waaruit de Online Aanbieding wordt geopend,
 • Internetadres van de website van waaruit de onlineaanbieding is geopend (zogeheten oorsprong of verwijzende URL),
 • De naam van de serviceprovider via dewelke de Online Aanbieding wordt gebruikt,
 • Bestandsnamen of informatie die is geopend,
 • Toegangstijd, datum en toegangsduur,
 • Verzonden datavolume,
 • http-statuscode (bijvoorbeeld het verzoek was succesvol of het verzoek is mislukt)


4. Community's

We bieden je de mogelijkheid om lid te worden van een van onze community's. Public Community Content kan ook worden gebruikt zonder registratie. Na registratie kunt u een gebruikersprofiel maken, specifieke instellingen beheren, communiceren in de community's en communiceren met andere leden. Uw gegevens die daarin worden gegenereerd, worden alleen gebruikt in het kader van de toestemming die u hebt verleend voor de respectieve marketing-, marktonderzoeks- en servicedoeleinden. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Het openbare profiel van een communitylid toont alleen de bijnaam, verworven badges (trofeeën), de rangorde en de laatste gebruikersinteracties. Het e-mailadres of andere persoonlijke gegevens zijn niet zichtbaar.

Alle andere gegevens die door u zijn gegenereerd in de community's, bijvoorbeeld door het maken van, opmerkingen of foto's, zijn automatisch openbaar toegankelijk en worden gekoppeld aan uw gebruikersprofiel. Een speciaal geval hiervan zijn zogenaamde privé-communities, waar alleen geregistreerde leden de community kunnen betreden en de inhoud kunnen bekijken.

Typische community-elementen waarin communityleden interactie hebben en / of content maken, zijn bijvoorbeeld Forum, Blog, Tribal Knowledge Base (Wiki), Question & Answers en Idea Exchange.

Bescherming van intellectueel eigendom in Community's

Vooral in community-elementen als Idea Exchange is het indienen van ideeën door de gebruikers zelf een essentieel onderdeel van de community. Als u uw eigen ideeën indient, moet u er rekening mee houden dat met name in openbare community's elke bezoeker deze ideeën kan zien.

Hoewel uitgebreide bescherming van intellectueel eigendom in community's niet mogelijk is, hebben we op zijn minst elementaire mechanismen die inbreuken in dit opzicht beperken:

 • De maker van een idee wordt expliciet geïdentificeerd door de bijnaam en de datum van creatie.
 • De communityrichtlijnen instrueren leden om 'gestolen' ideeën of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten te melden

Elke bescherming van intellectuele eigendom buiten deze zelfregulering door de gemeenschap is voor ons niet mogelijk en wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken met betrekking tot ingebrachte intellectuele eigendom.

U bent vrij om inhoud te creëren met uw intellectuele eigendom of niet. Als u bang bent dat uw intellectuele eigendomsrechten mogelijk worden geschonden, raden we u aan dergelijke inhoud niet te maken.

Community registratie

Om in de Community te kunnen communiceren, verzoeken wij u zich te registreren. U kunt het centrale gebruikersbeheersysteem van Bosch gebruiken om een "Bosch Global User" te creëren, die ook kan worden gebruikt voor andere platforms van de Bosch Group en die zorgt voor SSO tussen de verschillende platforms van de Bosch Group. In het kader van de registratie verzamelen we persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de vorming en uitvoering van het contract (bijnaam, e-mailadres) en, indien van toepassing, aanvullende gegevens op vrijwillige basis (bijvoorbeeld voornaam, achternaam). Verplichte verklaringen zijn gemarkeerd met een *


5. Gebruik van cookies

Cookies en volgmechanismen kunnen worden gebruikt als onderdeel van ons online aanbod.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer een online aanbieding wordt geopend. Als u deze Online Aanbieding nog een keer bezoekt, stuurt uw browser de inhoud van de cookies terug naar de betreffende verkoper en maakt zo de herkenning van het eindapparaat mogelijk.

Sommige van onze pagina's gebruiken alleen technisch noodzakelijke cookies. Er wordt geen cookie-manager-dialoogvenster gebruikt op deze pagina's.

Volgen is mogelijk met behulp van verschillende technologieën. We verwerken informatie, met name in de context van pixeltechnologie of analyse van logbestanden. Op deze pagina's wordt een Cookiebanner gebruikt.

Overzicht van cookies die door ons worden gebruikt

In deze sectie vindt u een overzicht van de cookies die we gebruiken.

Absoluut noodzakelijke cookies

Bepaalde cookies zijn nodig om ons online aanbod op een veilige manier te verstrekken. Deze categorie omvat bijvoorbeeld:

 • Cookies die onze gebruikers identificeren of authenticeren
 • Cookies die tijdelijk bepaalde invoer van de gebruiker bewaren (bijvoorbeeld inhoud van een winkelwagentje of een online formulier),
 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bijvoorbeeld zoek- of taalinstellingen),
 • Cookies die gegevens opslaan om video's of audio-inhoud zonder problemen te kunnen afspelen.

Analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om het gebruiksgedrag (bijvoorbeeld zoekopdrachten die worden ingestuurd) van onze gebruikers vast te leggen en om het statistisch te evalueren.

Advertentiecookies van derden

We staan ook andere bedrijven toe om gegevens van onze gebruikers te beoordelen via advertentiecookies. Hierdoor kunnen wij en derden de gebruikers van ons online aanbod op interesses gebaseerde advertenties laten zien die gebaseerd zijn op een analyse van hun gebruiksgedrag in totaal (bijv. Advertentiebanners waarop is geklikt, bezochte subpagina's, zoekopdrachten die zijn ingestuurd), dus niet beperkt tot ons online aanbod.

Conversie cookies

Onze partners voor het bijhouden van conversies stellen een cookie in op uw computer ("conversiecookie") voor het geval u onze website bezoekt via een advertentie van de respectieve partner. Deze cookies verliezen over het algemeen na 30 dagen hun geldigheid. Als de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en de respectieve partner voor het bijhouden van conversies zien dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze pagina. Informatie die is verzameld via de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken en om het totale aantal gebruikers te bepalen dat op de betreffende advertentie heeft geklikt en werd doorverwezen naar een pagina die is voorzien van een tag voor het bijhouden van conversies.

Tracking cookies in verband met sociale plug-ins

Sommige pagina's van ons online aanbod integreren inhoud en diensten van andere aanbieders (bijvoorbeeld Facebook, Twitter) die op hun beurt cookies en actieve componenten kunnen gebruiken. We kunnen de verwerking van persoonlijke gegevens door deze providers niet beïnvloeden. Meer informatie over sociale plug-ins vindt u in de sectie Sociale plug-ins.

Web analyse

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van ons online aanbod om ze gebruiksvriendelijker te maken, om afstandsmetingen en marktonderzoek uit te voeren. Voor dit doel gebruiken we de webanalysetools die in dit gedeelte worden beschreven.

De gebruiksprofielen die door deze hulpmiddelen worden gemaakt met behulp van analysecookies of door logbestanden te evalueren, worden niet samengebracht met persoonlijke gegevens.

De hulpprogramma's gebruiken geen IP-adressen van gebruikers of anonimiseren ze na het verzamelen ervan.

Hieronder vindt u informatie over elke verkoper van gereedschap en hoe u bezwaar kunt maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door de tool.

Houd er rekening mee dat software die gebruikmaken van opt-out cookies, de opt-out-functie gerelateerd is aan dat individuele apparaat of browser. Als u meerdere apparaten of browsers gebruikt, moet u op elk apparaat en bij elke gebruikte browser afmelden.

Verder kunt u het vormen van gebruiksprofielen vermijden door het cookiegebruik in het algemeen te deactiveren. Raadpleeg het gedeelte Cookies deactiveren en verwijderen.

Optimizely
Aanbieder: Optimizely Inc.; 631 Howard Street, Suite 100; San Francisco, CA 94105
Functie: De cookie volgt uw gebruikersgedrag op verschillende websites en optimaliseert uw persoonlijke gebruikerservaringen
Opslagperiode: 1 jaar of tot intrekking van de toestemming
Ga voor meer informatie naar:
https://help.optimizely.com/Set_Up_Optimizely/Cookies_and_localStorage_in_the_Optimizely_snippet; https://help.optimizely.com/Privacy_and_Data_Protection_Controls

Google Analytics
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Function: Analyses user behaviour (page views, number of visitors and visits, downloads), creation of pseudonymous user profiles based on cross-device information of logged-in Google users (cross-device tracking), enrichment of pseudonymous user data with target group-specific information provided by Google, retargeting, UX testing, conversion tracking and retargeting in conjunction with Google Ads

Google Doubleclick
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Function: Placement and optimization of user relevant advertisements, remarketing, conversion tracking
For further information visit: https://www.google.com/intl/de/policies/

Google Ads
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Function: Placement and optimization of user relevant advertisements, remarketing, conversion tracking
For further information visit: https://adssettings.google.com/authenticated

Tealium and Tealium Audience Stream
Tealium wordt geleverd door TEALIUM Inc, 9605 Scranton Rd. Ste. 600, San Diego, CA 92121, USA, +1 (858) 779-1344
https://tealium.com/what-is-tag-management/

New Relic Cookie
Deze Javascript-code is een codefragment dat de werkelijke responstijd op het apparaat van de gebruiker meet. Dit is nodig om realistische weergavetijden voor pagina's te garanderen.
Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Dit zijn uitsluitend statistische meetgegevens.
https://docs.newrelic.com/docs/insights/insights-data-sources/default-events-attributes/synthetics-default-events-attributes-insights#synthetics-attributes

LinkedIn Pixel Insight Tag
Provider: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland
Function: LinkedIn processes your personal data to create campaign reportings, to track conversions and click-events as well as for target-oriented advertising outside of our websites (retargeting) based on URL, referrer URL, IP-Address shortened or hashed (in case of cross device retargeting), devices and browser features (user agent) and time stamp.
We don’t receive any of your personal data from LinkedIn. We only receive anonymized campaign reportings of website-target-groups and advertisement performance.
LinkedIn storage period: Pseudonymization after 7 days. Final deletion after 180 days
For further information visit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

HubSpot Analytics
Leverancier: HubSpot Ireland Limited, One Dockland Central D1, Dublin, Ireland.
Functie: HubSpot ondersteunt automatisering van marketing op maat. Om contacten te genereren en kwalificeren, gebruiken we contact- en paginacodes in onze formulieren op onze website. Als je deze formulieren invult met jouw gegevens kunnen we je identificeren en jouw gegevens koppelen aan andere gegevens die we verzamelen tijdens jouw websitebezoek. Deze verzamelde gegevens maken prestatiemeting en retargeting mogelijk.
Meer over HubSpot en jouw Privacy:
HubSpot Privacybeleid
HubSpot Gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement)
HubSpot's Commitment to Protecting EU Data Transfers

Percolate Analytics/Insights
Provider: Percolate Inc. 197 Grand Street, Flr. 2, New York, NY 10013, USA
Function: Processing of social media posts (e. g. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) for simple range measurement.


6. Sociale plug-ins

In ons online aanbod gebruiken we zogenaamde sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Ze worden hieronder afzonderlijk beschreven.

Bij het gebruik van plug-ins maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de server van de respectieve sociale netwerken. Op deze manier ontvangt de betreffende provider de informatie die uw internetbrowser heeft geopend via de betreffende site van ons online aanbod - zelfs als u geen gebruikersaccount bij deze provider hebt of momenteel niet bent ingelogd op uw account.

Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden in dit geval rechtstreeks vanuit uw internetbrowser naar een server van de betreffende provider verzonden en kunnen daar worden opgeslagen. De provider of zijn server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten).

De plug-ins zijn zelfstandige uitbreidingen door aanbieders van sociale netwerken. Om deze reden kunnen we de reikwijdte van de door hen verzamelde en opgeslagen gegevens niet beïnvloeden.

Het doel en de reikwijdte van de verzameling, de voortdurende verwerking en het gebruik van gegevens door het sociale netwerk, evenals uw respectieve rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden door de gegevensbeschermingskennisgevingen van het betreffende sociale netwerk te raadplegen.

Als u niet wilt dat sociale netwerkaanbieders gegevens ontvangen en, indien van toepassing, opslaan of gebruiken, moet u de respectieve plug-ins niet gebruiken.

6.1 Facebook-plug-ins

Facebook wordt beheerd door www.facebook.com ,Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Zoek hier een overzicht over de plug-ins van Facebook: https://developers.facebook.com/docs/plugins, vind hier informatie over gegevensbescherming op Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

6.2 Twitter-plug-ins

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA and Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland ("Twitter"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Twitter: https://developer.twitter.com/, informatie over gegevensbescherming op Twitter: https://twitter.com/privacy.

6.3 Pinterest plug-ins

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. ("Pinterest"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Pinterest: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/, vind hier informatie over gegevensbescherming op Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.

6.4 Instagram plug-ins

Instagram wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Instagram"). Vind hier een overzicht van de plug-ins van Instagram: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges, vind hier informatie over gegevensbescherming op Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/.

6.5 E-mail een vriend / Email to a friend

Uw gedistribueerde e-mails worden alleen opgeslagen totdat het verzendproces is voltooid.

6.6 Deel knop

Alleen wanneer u actief op de Deel-knop klikt, worden gegevens naar de operatoren van de sociale-mediakanalen verzonden. Er worden vooraf geen gegevens verzonden naar de exploitanten van de sociale-mediakanalen - zelfs niet in een anonieme vorm.


7. Apps

Naast ons online aanbod, bieden we mobiele applicaties ("Apps"), die u kunt downloaden naar uw mobiele apparaat. Naast de gegevens die op websites worden verzameld, verzamelen we extra persoonlijke gegevens via onze apps die specifiek voortvloeien uit het gebruik van een mobiel apparaat. Dit is onderworpen aan uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Raadpleeg voor meer informatie over onze apps rechtstreeks de privacy-opmerkingen in de app.

7.1 Processing of the advertising identifier / advertising ID

Voor reclamedoeleinden gebruiken wij, met uw toestemming, de zogenaamde "reclame-identificator" (IDFA) voor iOS-apparaten en de zogenaamde reclame-ID voor Android-apparaten. Dit zijn geen permanente identificatienummers voor een bepaald apparaat die door iOS of Android worden verstrekt. De gegevens die worden verzameld, worden niet samengebracht met andere apparaatgerelateerde informatie. Wij gebruiken de identificatienummers om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en om uw gebruik te analyseren.

Wanneer u (voor iOS-apparaten) de optie "geen advertentie-tracking" activeert in de apparaatinstellingen onder "Privacy" - "Advertenties" of (voor Android-apparaten) "op interesses gebaseerde advertenties deactiveren" activeert in de Google-instellingen onder "Advertenties", kunnen wij alleen de volgende maatregelen uitvoeren: Het meten van uw interactie met banners door het tellen van het aantal vertoningen van een banner zonder klikken ("frequency capping"), klikfrequentie, beoordeling van uniek gebruik ("unique user") en beveiligingsmaatregelen, fraudebestrijding en probleemoplossing.

In de apparaatinstellingen kunt u altijd uw IDFA- of advertentie-ID wissen ("advertentie-ID resetten"); er wordt dan een nieuw identificatienummer gegenereerd dat niet wordt gecombineerd met eerder verzamelde gegevens. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze app kunt gebruiken wanneer u het gebruik van het desbetreffende identificatienummer beperkt.

7.2 Data processing by App Store operators

Wij verzamelen geen gegevens, en het valt buiten onze verantwoordelijkheid, wanneer gegevens, zoals gebruikersnaam, e-mailadres en individuele apparaat identificatie worden overgedragen aan een App Store (bijv. Google Play door Google, App Store door Apple, Galaxy Apps Store door Samsung) bij het downloaden van de respectievelijke App. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op deze gegevensverzameling en verdere verwerking door de App Store als verantwoordelijke voor de verwerking.


8. YouTube

Onze online diensten maken gebruik van het YouTube-videoplatform dat wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("YouTube"). YouTube is een platform dat het afspelen van audio- en videobestanden mogelijk maakt.

Wanneer u een website van onze online diensten bezoekt die een YouTube-speler bevat, wordt er een verbinding met YouTube tot stand gebracht zodat het video- of audiobestand kan worden verzonden en afgespeeld. Daarbij worden gegevens doorgegeven aan YouTube als verantwoordelijke voor de verwerking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke gegevens door YouTube.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, over de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door YouTube, over uw rechten en de door u te kiezen privacy-opties, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube.


9. Communicatiemiddelen op socialemediaplatforms

Wij gebruiken op ons social media-platform (bijv. twitter) communicatietools om uw via dit social media-platform verzonden berichten te verwerken en om u ondersteuning te bieden.

Bij het versturen van een bericht via ons social media platform wordt het bericht verwerkt om uw vraag te behandelen (en indien nodig aanvullende gegevens, die wij van de social media provider ontvangen in verband met dit bericht zoals uw naam of bestanden).

Bovendien kunnen wij deze gegevens in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm analyseren om beter te begrijpen hoe ons social media-platform wordt gebruikt.

Wij geven de door u verstrekte persoonsgegevens door aan de Bosch-rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw verzoek (bijv. in het geval dat uw verzoek betrekking heeft op een product dat door een andere Bosch-rechtspersoon wordt gedistribueerd). De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of, indien van toepassing, een bestaande contractuele relatie (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR). De verwerkte persoonsgegevens worden uiterlijk 180 dagen na ontvangst van uw bericht gewist.


10. Externe links

Ons online aanbod kunnen links bevatten naar internetpagina's van derden - door providers die geen familie van ons zijn. Na klikken op de link hebben we geen invloed op het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens die mogelijk worden verzonden door op de link naar de derde partij te klikken (zoals het IP-adres of de URL van de site waarop de link zich bevindt) omdat het gedrag van derden buiten onze controle valt. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonlijke gegevens door derden.


11. Veiligheid

Onze werknemers en de bedrijven die namens ons diensten verlenen, zijn verplicht tot geheimhouding en naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij nemen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen en uw gegevens die door ons worden beheerd te beschermen, met name tegen de risico's van onbedoelde of onwettige vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging of niet-geautoriseerde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Onze veiligheidsmaatregelen worden, in overeenstemming met de technologische vooruitgang, voortdurend verbeterd.


12. Rechten van gebruikers

Gebruik de informatie in het gedeelte Contact om uw rechten te doen gelden. Zorg ervoor dat we u duidelijk kunnen identificeren.

Recht op informatie en toegang

U hebt het recht om een bevestiging van ons te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, als dit het geval is, toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Recht op correctie en verwijdering

U hebt het recht om onterechte persoonlijke gegevens over uzelf te corrigeren zonder onnodige vertraging van ons. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens ingevuld te hebben, inclusief door middel van het verstrekken van een aanvullende verklaring. Dit geldt niet voor gegevens die ten grondslag liggen aan de wettelijke verplichting om een wettelijke bewaartermijn op te slaan. Als toegang tot dergelijke gegevens niet vereist is, is de verwerking ervan echter beperkt (zie het volgende).

Beperking van verwerking

U hebt het recht te eisen dat - voor zover aan wettelijke vereisten wordt voldaan - de verwerking van uw gegevens wordt beperkt.

Bezwaar tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens door ons. We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we aantonen dat we voldoen aan de wettelijke vereisten om aantoonbare redenen te geven voor de verdere verwerking, die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van de wettelijke basis van "gerechtvaardigd belang"

Bovendien hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover dit op een gerechtvaardigd belang is gebaseerd. We beëindigen vervolgens de verwerking van uw gegevens, tenzij we overtuigende legitieme redenen aan de hand van wettelijke vereisten aantonen die uw rechten schenden.

Intrekking van toestemming

Als u instemt met de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht om deze toestemming met onmiddellijke ingang in te trekken. De wettigheid van gegevensverwerking voorafgaand aan uw intrekking blijft ongewijzigd.

Abonnementen kunnen worden ingetrokken via de link vermeld in het abonnement, indien van toepassing in de instellingen van de betreffende Online Aanbieding. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via de informatie in de sectie Contact.

Dataportabiliteit

U hebt recht op gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat of - indien technisch mogelijk - om te eisen dat we deze gegevens overdragen aan een derde partij.

Klachtrecht bij toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt een beroep doen op de toezichthoudende autoriteit, die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of uw staat van ingezetenschap, of voor de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie

Adres
The Privacy Commission
Rue de la Presse 35
1000 Brussels
Phone: +32 (0)2 274 48 00
commission@privacycommission.be


13. Wijzigingen in de kennisgeving over gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor onze beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen te wijzigen als dit vanwege technische ontwikkeling nodig is. In dergelijke gevallen zullen we onze gegevensbeschermingskennisgeving dienovereenkomstig aanpassen. Let daarom op de huidige versie van onze gegevensbeschermingskennisgeving, aangezien deze kan worden gewijzigd.


14. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u ons vinden op het adres dat vermeld staat in de sectie 'Verantwoordelijke', bovenaam deze pagina. Gebruik de volgende pagina om uw rechten te doen gelden en inbreuken op gegevensbescherming te melden: https://request.privacy-bosch.com/entity/DCBE

Voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling informatiebeveiliging en gegevensbescherming:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

DPO@bosch.com

Blog

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Internal communication data (e.g. name, e-mail, IP-address)
 • For public communication: nickname, Avatar
 • Blog history
 • User master data

Processing purposes and legal bases

We, as well as the service providers commissioned by us, process your personal data for the following processing purposes:

 • Provision of this Online Offer (for content requiring registration)
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Operation of an online community for registered members for purposes of communication among each other and for marketing
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • To identify faults and for safety reasons
  (legal basis: fulfillment of our legal obligations in the area of data security and justified interest in the elimination of malfunctions and the security of our offers)
 • Safeguarding and defending our rights
  (legal basis: justified interest on our part for safeguarding and defending our rights)

Deletion

You can delete your user in option “My Settings – Personal – Close Community Account”. This separates your inputs from your primary user and adds these to an anonymized user. Should you have added a personal photo this will be replaced by system by a default Avatar.


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Bosch Rexroth Academy (Learning Management System)

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Communication data (e.g. name, e-mail, IP-address)
 • User master data (registration)
 • Contract master data
 • Contract payoff and payment data (handling via eShop)
 • History of training

Processing purposes and legal bases

We, as well as the service providers commissioned by us, process your personal data for the following processing purposes:

 • Provision of this Online Offer (for content requiring registration)
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Recording of history of training longer than period of fulfillment of contractual obligation (customer´s wish)
  (legal basis: consent)
 • To identify faults and for safety reasons
  (legal basis: fulfillment of our legal obligations in the area of data security and justified interest in the elimination of malfunctions and the security of our offers)
 • Safeguarding and defending our rights
  (legal basis: justified interest on our part for safeguarding and defending our rights)
 • Contract payoff and payment data
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)

Payment service provider

We involve external payment service providers. Depending on the type of payment method you chose in your order process, we will transfer your payment data used for the processing of payments (e.g. bank data or data of credit card) to the financial institution charged with the payment or to payment service providers commissioned by us. Sometimes, payment service providers also collect and process such data as controllers. In that case (payment service providers are data controllers) the data protection notice or privacy policy of the respective payment service provider applies


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Chat

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Communication data (IP-address; mandatory fields* e.g.: e-mail-address, name, company, address, phone number)

Processing purposes and legal bases

 • Answering your user requests within the scope of a chat. (legal basis: fulfillment of contractual obligations or pre-contractual measures for your desired contact)
 • Obtaining feedback in terms of your request. (legal basis: respectively legitimate interest in the improvement of our online offer/products and services)
 • Implementation of a bot. (legal basis: legitimate interest in creating an anonymous FAQ)
 • Storage of your mandatory communication data. (legal basis: legitimate interest on increasing our business relations)
 • Temporarily processing of IP-Address for automated country routing. (legal basis: legitimate interest on the correct answering of your request by forwarding it to an opportune internal contact, if so cross-divisional)

Data transfer and storage

No personal data will be transferred to unauthorized third parties.

Your data will be processed within the Bosch Rexroth organization. We don’t store your data longer than necessary or according to legal retention periods. After finishing the chat, your personal data, the chat communication, resulting support or service request will be assigned in our customer data base, when received.


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Effective date: 2020-09-01

Contact Forms

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Contact data (mandatory fields* e.g.: e-mail-address, name, telephone, address, country, request) and other non-mandatory information

Processing purposes and legal bases

 • Provision of information
  (legal basis: consideration of interests)
 • Pick-up service (return shipments)
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Registration
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Provision of samples
  (legal basis: pre-contractual measure)
 • Requests for consultation and reparation
  (legal basis: justified interest in specific handling of requests)
 • Literature Orders (MyRexroth)
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)

Data transfer and storage

No personal data will be transferred to unauthorized third parties.

Your request, for which your own e-mail system is used if necessary, will be passed to the right contact within the Bosch Rexroth organization.

We don´t store your data longer than necessary respectively referred to legal retention periods.


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

ContactLocator

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Location data (e.g. current position, postal code)

Processing purposes and legal bases

 • Bosch Rexroth and Partner Area Search
  (legal basis: pre-contractual measure or fulfillment of contractual obligations)

Data transfer and storage

Google Maps is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). By using this service you can –based on your browser- transfer your real location or choose manually any location in offered selection menue. Your data will be transferred only to Google, if your browser basically permits this, you confirm a note of your browser where necessary or you use button „show address list“ in selection menue. If you don´t want that Google Maps receives your data and if so stores or continues to use, you shouldn´t use this service. You can find an overview of API-requirements here: https://developers.google.com/maps/documentation/geolocation/intro?hl=en

Here you can find more information about privacy at Google: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en#infocollect

Information for sharing of location data:
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/does-firefox-share-my-location-websites?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Customer Relationship Management

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Communication data (e.g. name, e-mail, telephone, IP-address, address)

Processing purposes and legal bases

 • Global handling of pre-sales phases for initiation of business relationships
  (legal basis: consideration of interests)
 • Global customer administration, address management (event management)
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations, consent)
 • Global order tracking
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Global After Sales Service
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Global handling of marketing activities (newsletter)
  (legal basis: consent)
 • Global customer support (ticketing)
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations or pre-contractual measures)


Data transfer and storage

No personal data will be transferred to unauthorized third parties.

Your recorded data are processed within the Bosch Rexroth organization. We don´t store your data longer than necessary respectively referred to legal retention periods.


Information on joint controller towards data subjects according to Art. 26 para. 2 sentence 2 GDPR

Bosch Rexroth N.V.
Henri-Joseph Genessestraat, 1
1070 Brussels
Belgium

and the parties which are the legal entities of Bosch Rexroth Group (list of the joint controller can be provided on request)


What is the reason for the joint controller?
Within the global customer relationship management, the above-named parties shall cooperate closely. This also applies to the processing of your personal data. The parties have jointly determined the order in which this data will be processed at each stage of the process. They are therefore considered joint controllers for the protection of your personal data within the process stages described below (Art. 26 GDPR). As a data subject within the meaning of the GDPR, you are entitled to the following information from the parties.


For which process stages is there joint controller?
All controller process data of data subjects or prospects collected on fairs/trade shows or other sources as social media channels, web forms and online events. All controllers share the data to generate leads/opportunities and to enable collaborating business strategies and KPIs.


What did the parties agree upon?

As part of their joint controller under data protection law, the above-mentioned parties have agreed which of them will fulfil the respective obligations under the GDPR. This applies in particular to the exercise of the rights of the data subjects (Art. 15 - 21 GDPR) and the fulfilment of the information duties pursuant to Art. 13 and 14 GDPR. This agreement is necessary because the global customer relationship management processes personal data in different process sections and systems operated by either Bosch Rexroth N.V. or one of the parties named within the Annex 1 of the Joint Controller Agreement Global Customer Relationship Management.

Processing activity: Global Customer Relationship Management
Fulfilment of duties by: By the party you initially contacted with your request.


What does this mean for you as a data subject?
Even if there is a joint controller, the parties fulfil the data protection obligations according to their respective responsibilities for the individual processing activities as follows:

 • Within the joint controller:
  All parties according named within the Annex 1 of the Joint Controller Agreement Global Customer Relationship Management are responsible for the processing of personal data.
 • All parties shall make the information required under Articles 13 and 14 GDPR available to the data subjects in a precise, transparent, comprehensible and easily accessible form in clear and simple language and free of charge. Each party shall provide the other party with all necessary information from its sphere of activity.
 • The parties shall inform each other immediately of any legal positions asserted by you as a data subject. They shall provide each other with all information necessary to respond to requests for information.
 • As a data subject, you will always receive the information from the party that you initially contacted. Irrespective of this internal regulation, you can assert your rights against any party directly.


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Effective date 2021-10-26

Enquêtes

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens


Enquêtes en de evaluatie van de resultaten gebeuren voornamelijk anoniem. Aan het begin van de enquête geven we aan op welke wijze de gegevens worden verzameld en verwerkt.

We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer daarvoor een wettelijke basis bestaat, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en mededingingsrecht of wanneer u aan het begin van de enquête of in de vragenlijst uw toestemming hebt gegeven.

Wij voeren twee soorten onderzoeken uit:

Relationeel onderzoek

 • Product- en klantenenquêtes bv. via e-mail, SMS, link/QR-code of een offline app naar een vooraf geselecteerde doelgroep (bv. klanten wereldwijd, klanten van een specifieke regio, klanten met interesse in specifieke producten)
 • Beperkte tijdsperiode (bv. een enquêtelink is 30 dagen beschikbaar, na twee weken krijgt u een herinnering)

Transactioneel onderzoek

 • Touchpoint-enquêtes (bv. in termen van feedback op websites via feedbackknop direct na serviceactiviteiten, chatvragen, QR-code)
 • De enquête kan een onbepaalde tijd duren om continu de mening van de klant in de gaten te houden.

Verwerkte gegevenscategorieën

Als de enquête niet anoniem plaatsvindt, worden de volgende gegevenscategorieën verwerkt:

 • Communicatiegegevens (bv. antwoord-ID, naam, e-mail, telefoon, adres, taal, branche)
 • Metadata (bv. start- en einddatum enquête, responspercentage)
 • Locatiegegevens (bv. IP-adres, als u deelneemt via een GPS-compatibel eindapparaat)
 • Contractuele mastergegevens (bv. contractuele relatie, product- en contractbelang)
 • Klant geschiedenis
 • Technische informatie (bv. soort browser, versie van browser, besturingssysteem, apparaat soort, schermresolutie, Flash-versie, Java-ondersteuning, user-agent)

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

 • We verwerken uw gegevens om onze zakelijke relatie te verbeteren en responspercentage te verhogen zodat we toekomstige enquêtes kunnen verbeteren. (wettelijke basis: toestemming.)
 • Wereldwijde afhandeling van pre-salesfasen voor het aangaan en uitbreiden van zakelijke relaties. (wettelijke basis: legitiem belang bij het aanknopen van nieuwe zakelijke relaties, contact opnemen)
 • Informatievoorziening. (wettelijke basis: legitiem belang bij correcte afhandeling en doelgericht beantwoording van uw vraag door deze door te sturen naar een geschikte contactpersoon bij Bosch Rexroth, intern bij alle juridische entiteiten)
 • Wereldwijde interne gegevensuitwisseling tussen juridische entiteiten van Bosch Rexroth. (wettelijke basis: legitiem belang van Bosch Rexroth door het doorsturen van uw gegevens aan een geschikte contactpersoon bij Bosch Rexroth, intern tussen juridische entiteiten)
 • Evaluatie van Key Performance Indicators. (wettelijke basis: legitiem belang bij de evaluatie van onze bedrijfsprocessen (operationeel procesbeheer))

Gegevensoverdracht en -opslag

Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan onbevoegde derden. Uw geregistreerde gegevens worden verwerkt binnen de Bosch Rexroth-organisatie. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor het uitvoeren van ons onderzoek en de bijhorende diensten, indien van toepassing worden uw gegevens gekoppeld aan uw klantaccount. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is, respectievelijk vermeld in de wettelijke bewaartermijnen.


Ook de bovengenoemde algemene gegevensbeschermingsverklaringen zijn van toepassing.

Ingangsdatum: 21juli 2021

Event Management

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Communication data (e.g. name, telephone, e-mail, address)

Processing purposes and legal bases

We, as well as the service providers commissioned by us, process your personal data for the following processing purposes:

 • Global handling of pre-sales phases for initiation of business relationships
  (legal basis: balancing of interests)
 • Global customer administration, address management (event management)
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations, consent)
 • Global handling of marketing activities (invitations)
  (legal basis: consent)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Expokat

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Contact data (registration - e. g. first name, surname, e-mail, user name)
 • User master data (registration)

Processing purposes and legal bases

We, as well as the service providers commissioned by us, process your personal data for the following processing purposes:

 • Provision of Online Offers
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Registration
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • To identify faults and for safety reasons
  (legal basis: fulfillment of our legal obligations in the area data security and justified interest in the elimination of malfunctions and the security of our offers)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

First Level Support

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Communication data (e.g. name, e-mail, telephone, address)

Processing purposes and legal bases

 • Customer support
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Hydraulics Blog

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Subscription: e-mail
 • Comment function: name, e-mail
 • Inputs of employees: name

Processing purposes and legal bases

We, as well as the service providers commissioned by us, process your personal data for the following processing purpose:

 • Provision and exchange of information
  (legal basis: consent)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Integrated Catalog System

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Communication data (e.g. name, telephone, e-mail, address, IP-address)
 • User master data

Processing purposes and legal bases

We, as well as the service providers commissioned by us, process your personal data for the following processing purpose:

 • Provision of product configurations
  (legal basis: justified interest in failure-free and error-free receipt of requested documents)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Newsletter

Within the scope of our Online Offers you can sign up for newsletters. We provide the so-called double opt-in-option, which means that we will only send you a newsletter via email, mobile messenger, SMS or push notification after you have explicitly confirmed the activation of the newsletter service to us by clicking on the link in a notification. In case you wish to no longer receive newsletters, you can terminate the subscription at any time by withdrawing your consent. You can withdraw your consent to email newsletters by clicking on the link, which is sent in the respective newsletter mail, or in the administrative settings of the Online Offer. Alternatively, please contact us via the contact details provided in the Contact section.


Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Contact data (mandatory fields* e.g.: name, company, e-mail address, department, function, address, country) and other non-mandatory fields
 • Tracking-/profiling data ( e. g. e-mails: has been sent a marketing mail + if mail server + received the mail + timestamp, has opened a mail + timestamp, has clicked a mail + timestamp; websites: the page view + timestamp, the form submission + fields submitted + timestamp)

Processing purposes and legal bases

We, as well as the service providers commissioned by us, process your personal data for the following processing purpose:

 • Product-marketing and optimization of our services
  (legal basis: consent)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Effective date: 2020-11-01

ODIN

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Communication data: name, e-mail, telephone, address, user-ID

Processing purposes and legal bases

 • Customer support
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Registration
  (legal basis: contract)

Data transfer and storage

No personal data will be transferred to unauthorized third parties.

Your request, for which your own e-mail system is used if necessary, will be passed to the right contact within the Bosch Rexroth organization.

We don´t store your data longer than necessary respectively referred to legal retention periods.


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Press Portal

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Contact data public sources: media name, name, e-mail, address, telephone
 • Contact data at fairs: company (department), name, e-mail, address, telephone
 • Press notes: company, name, photos

Processing purposes and legal bases

We, as well as the service providers commissioned by us, process your personal data for the following processing purposes:

 • Provision of information
  (legal basis: consent)
 • Advertising
  (legal basis: consent)


Also the above mentioned general data protection notices are valid.

Rexroth Store

Collection, processing and use of personal data


Processed data categories

Following data categories are processed:

 • Communication data (e.g. country, name, company, tax number, user name, telephone, e-mail, address, IP-address)
 • Contract master data (contractual relationship, product- and contract interest)
 • Customer history
 • Contract payoff and payment data
 • Transaction data
 • Information data (of third parties e.g. of public registers)

Processing purposes and legal bases

 • Provision of an Online Offer
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Global customer administration, address management
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations, consent)
 • Global order tracking
  (legal basis: fulfillment of contractual obligations)
 • Global handling of marketing activities (newsletter)
  (legal basis: consent)


Kredietbeoordelingen

Wij hebben een legitiem belang bij het uitvoeren van de in deze rubriek vermelde kredietbeoordelingen om ons te beschermen tegen oninbare vorderingen of investeringen. Wij kunnen opdracht geven aan bedrijven die wiskundige en statistische analyses uitvoeren om het risico van wanbetaling te beoordelen en, binnen de grenzen van wat wettelijk is toegestaan, informatie te verstrekken over de waarschijnlijkheid van wanbetaling. Voor de beoordeling kunnen adresgegevens worden gebruikt, maar niet uitsluitend.

Indien het resultaat van een kredietbeoordeling niet aan onze eisen voldoet, behouden wij ons het recht voor om een verzekerde betalingsmethode (bijv. creditcard) te vragen of het sluiten van een contract te weigeren.


Betalingsdienstaanbieder

Afhankelijk van het type betaalmethode dat u in uw bestelproces kiest, geven de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners de voor de verwerking van de betalingen benodigde betalingsgegevens (bijv. bankgegevens of gegevens van de creditcard) door aan de in rekening gebrachte financiële instelling. Soms verzamelen en verwerken betalingsdienstaanbieders dergelijke gegevens ook als voor de verwerking verantwoordelijken. In dat geval is de mededeling inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Privacyverklaring van Adyen: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions#9confidentialityprivacyandcompliance


Platformprovider/Verwerker:

Aanbieder: Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS.

Functie: Software as a Service en datahost van het platform

Ga voor meer informatie naar:

Verklaring Privacy Shield: https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/legal/Agreements/EU-Data-Transfer-Mechanisms-FAQ.pdf

Privacyverklaring: https://www.salesforce.com/ap/company/privacy/

Ook de hierboven vermelde algemene mededelingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing.

Effectief met ingang van 2021-12-03


Also the above mentioned general data protection notices are valid.