Bosch Rexroth partner van Hyler voor industriële oogstmachines
Bosch Rexroth partner van Hyler voor industriële oogstmachines
Mobiele oplossingen terreinvoertuigen

Hyler en Bosch Rexroth oogsten samen hennep

Hennep is de laatste jaren bezig aan een sterke opmars, een nieuwe groeimarkt bij uitstek in de wereld van landbouwgewassen. Dat is goed nieuws voor vlasen henneptelers maar ook voor leveranciers van oogstmachines en verwerkingsmachines voor vezels. Wie erin slaagt om de allereerste industriële oogstmachine te ontwikkelen voor industriële hennep voor het gebruik van de lange vezel en deze met succes op de markt zet, heeft een mooie toekomst voor de boeg. Hyler uit Wielsbeke heeft dat begrepen en zet hard in op innovatie om het verschil te maken. Hiervoor hebben ze in Bosch Rexroth de ideale partner gevonden.

‘Vlas en hennep worden vaak genoemd als gewassen die een flinke bijdrage leveren aan het behalen van de European Green Deal’, vertelt Niels Baert, oprichter en zaakvoerder van het West-Vlaamse bedrijf Hyler, producent van machines voor het oogsten en verwerken van vezelgewassen. ‘Ze kunnen lokaal geteeld worden, zijn CO2-negatief en dragen bij aan de biodiversiteit. Bovendien worden producten gewonnen uit vlas en hennep steeds populairder. Hennep wordt vanaf heden ook heel interessant aangezien ons klimaat steeds droger wordt, het gebruik van fytoproducten is bij dit gewas immers niet nodig.’

Hyler zette daarom in op een machine die niet alleen vlas kan oogsten en verwerken maar ook hennep. Hiermee zou het bedrijf het huidige aanbod, dat gericht is op vlasoogsttechniek en verwerking, significant verrijken. Niels Baert: ‘De landbouwers die vlas telen, zijn erg geïnteresseerd in hennep als extra gewas. Alleen bestaan er tot dusver geen machines om hennep efficiënt te oogsten om deze parallel in zwaden (rij van gewassen, nvdr) te leggen op het veld zoals vlas, zodat hetzelfde machineareaal van vlas kan worden gebruikt voor verdere bewerkingen. Hierdoor hebben wij besloten om in dit gat in de markt te springen, met een product dat op alle vlakken het verschil maakt.’

Innovatie in het DNA

Om dit te kunnen realiseren hadden ze een betrouwbare partner nodig, die degelijkheid koppelt aan innovatiedrang, net als Hyler zelf. ‘Bij wie konden we beter aankloppen dan bij Rexroth, waarmee we ook al samenwerkten voor de bouw van onze andere machines’, aldus Niels Baert. ‘We hadden hun persoonlijke aanpak en verregaande ondersteuning al leren kennen en waarderen, en waren er dus van overtuigd dat we samen dit innovatieve project tot een goed einde zouden brengen.’

‘Innovatie zit in ons DNA ingebakken’, bevestigt Maarten Van Houtte, Account Development Manager Mobile Applications bij Bosch Rexroth Belgium. ‘We gebruiken onze knowhow van decennia graag om samen met onze klanten de juiste oplossing op maat van hun behoeften te bouwen. We aarzelen ook niet om de klant alternatieven voor te stellen als we denken dat die nog betere resultaten opleveren dan de door hen gevraagde specificaties. Dat we in dit geval ook nog een totaal nieuwe productcategorie zouden bouwen, maakte het alleen maar interessanter.’

Op de markt van mobiele off-road machines kan Rexroth uitpakken met een uitgebreid portfolio en nagenoeg de volledige rol op zich nemen als partner in het aansturen van de volledige machine. Rexroth is niet enkel een partner voor werk- en rijhydrauliek, maar kan ook de automatisering van de machine ondersteunen in componenten en in software. Het bedrijf focust daarbij op een stevige lokale ondersteuning waardoor er efficiënt kan ingespeeld worden op de noden van de klant.

Vernieuwend op alle vlakken

De machine, die Hyler ontwikkelde met ondersteuning van Rexroth, is vernieuwend in alle opzichten. Om te beginnen door zijn multifunctionaliteit: deze Sativa 200, zoals de machine werd gedoopt, kan zowel voor hennep als voor andere vezelgewassen worden ingezet, dankzij de ontwikkeling van twee verschillende oogstsystemen voor de machine. Voor het snijden van hennep werd de machine zodanig ontworpen dat de van nature erg lange hennepstengels op het land geparallelliseerd worden neergelegd.

De machine wordt aangedreven door een combinatie van een A4VG-hogedrukpomp met vier A6VE-wielmotoren die gemonteerd worden op GFT8120-wielreductoren en de basis vormen voor de rijaandrijving. Deze oerdegelijke componenten behoren tot het standaard aanbod van Rexroth, maar de ultieme rijervaring wordt gevormd door het creëren van een perfecte symbiose in de rijsoftware, waarbij pomp en motoren, alsook de dynamische rem in de wielreductoren op het juiste moment reageren en interacteren. Deze rijsoftware, die wordt ondersteund door Rexroth, kent een continue evolutie waarin zowel mondiale als lokale ervaringen worden verwerkt - iedere machine is immers anders. Daarnaast is deze software ook belangrijk voor het toepassen van de juiste veiligheidsfuncties, die eveneens een continue evolutie kennen.

De aansturing en uitvoering van de rijsoftware wordt mogelijk gemaakt via het BODAS mobiele elektronica portfolio. Deze omvat onder meer controllers, sensoren en joysticks. Thomas Van Mossevelde, die als application engineer verantwoordelijk was voor de uitwerking van deze software, vertelt dat de machine laten rijden en operationeel krijgen 80 procent van het werk is. ‘Maar het is ook het eenvoudigste gedeelte. Die laatste 20 procent aan optimalisaties maken het verschil enzijn meestal de sleutel tot het succes.’

Rexroth werkt altijd op basis van de input van de klant. Ook voor de werkhydrauliek werd de perfecte match gezocht tussen wat de aansturing moet verwezenlijken en de componenten die hiervoor het efficiëntst zijn.

Rexroth werkt altijd op basis van de input van de klant.

De vernieuwende en multifunctionele machine, Sativa 200, is in opbouw.

Analyse in de cloud

De grootste vernieuwing vinden we in de kleinste componenten van de machine, met name de sensoren die tijdens het rijden voortdurend informatie capteren en doorsturen naar de cloud voor verdere analyse. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van BODAS Connect, naast de hard- en software de derde pijler van de BODAS-toepassing. BODAS Connect is de IoT (Internet of Things) en Telematics-oplossing van Rexroth.

Gegevens over verbruik, afstand en alle andere relevante parameters worden doorgestuurd naar Hyler, dat op deze manier de klant optimaal kan ondersteunen, door het inplannen van onderhoud wanneer het echt nodig is – in plaats van het gebruikelijke jaarlijkse onderhoud, dat meestal veel te vroeg of te laat komt – en door het tijdig vervangen van componenten die versleten of defect blijken. Ook softwareupdates kunnen via BODAS Connect worden gedownload, zodat de klant automatisch up to date is zonder dat hiervoor een technicus speciaal hoeft langs te gaan. ‘Dat scheelt een slok op de borrel voor de klant: als er zich technische problemen voordoen op de machine, kunnen we onmiddellijk assisteren’, merkt Niels Baert op.

Maar nog veel interessanter voor Hyler is een ander gebruik van de sensoren: het verzamelen van data over de oogst zelf, vertelt Niels Baert: ‘Deze data kunnen een grote meerwaarde betekenen. Zo krijgen we enorm veel informatie over het oogstproces en de ideale parameters voor een optimale oogst.’ Deze informatie is niet alleen voor de teler van goudwaarde – die kan het hele oogstproces en andere keuzes voor de teelt bijsturen op basis hiervan. Ook voor Hyler zelf biedendeze data en analyses uiterst waardevolle informatie, benadrukt Niels Baert: ‘Met een revolutionaire en innovatieve machine zoals deze heb je weinig historische data die je kunnen vertellen hoe de ideale machine er moet uitzien. Dan kunnen realtime data over bepalende parameters, belasting, rijcondities volgens geografisch gebied van groot belang zijn voor opvolgende machines. Zij kunnen leiden tot inzichten waar je anders misschien jaren over doet. Je leert hoe de machine zich gedraagt en je vergelijkt dit met wat je als verwachting had vooropgesteld. Die inzichten kunnen ons helpen bij het bijsturen van de huidige machine, en bij het bouwen van nog betere machines in de nabije toekomst. Zo blijven we onze reputatie als innovatieve speler trouw.’ In dit complexe verhaal is BODAS Connect een mooie ondersteunende en begeleidende factor. Door de openheid van het systeem is het niet alleen mogelijk om tot een totaaloplossing te komen, er zijn ook interacties mogelijk met andere platformen met een eigen cloud of voor eigen ontwikkelingen. Dankzij deze open omgeving is BODAS Connect l in staat om op de vaak zeer complexe vragen een antwoord te bieden.

BODASConnect, the Open Telematics Solution for Off-Highway.

Commercieel succes

De combinatie van innovatieve elementen en bewezen betrouwbare componenten klonk als muziek in de oren bij vele telers. Men bestelde de machines nog voor de productie van start ging. Naarmate de toestellen concreter vorm kregen, nam de interesse alleen maar toe. Hyler heeft alle machines die dit jaar voor productie zijn gepland al van tevoren verkocht. ‘De klanten staan al in een wachtrij (lacht). En die interesse gaat alleen maar toenemen als de eerste oogst met deze machines achter de rug is’, stelt Niels Baert vol zelfvertrouwen. ‘Dit betekent voor Hyler echt een doorbraak. Deze productlijn gaat een mooie toekomst tegemoet, en er zullen nog vele machines volgen, voor andere toepassingen maar met diezelfde winnende combinatie van betrouwbare hardware en vernieuwende software en connectiviteit.’

Hyler heeft de groeimarkt van natuurlijke vezels perfect benut als springplank voor hun eigen groeimarkt, een markt voor machines die vlas, hennep, jute en kenaf oogsten en verwerken met de betrouwbaarste apparatuur en die oogst na oogst, meter na meter slimmer worden. ‘Samen met Rexroth maken wij de toekomst van vlas en hennep nog veel mooier’, besluit Niels Baert.