de beste electro mechanische cilinder in 7 stappen

Bepaal in 7 stappen de juiste elektro mechanische cilinder voor jouw applicatie

Elektro Mechanische cilinders EMC’s bieden tal van voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een hydraulische cilinder. Zo beschikt een EMC over een hogere dynamiek en precisie, een betere bestuurbaarheid en een grotere mechanische efficiëntie. Om tot de beste configuratie voor jouw applicatie te komen, moeten de onderstaande 6 invoerparameters bekend zijn. In stap 7 zet je deze parameters in onze product configurator.


Stap 1; de belasting

Stap 1; de belasting

Alleen als de belastingen (proceskrachten en massa's) nauwkeurig in kaart gebracht zijn, kan een EMC worden gekozen die zowel economisch als betrouwbaar is. Naast de maximale kracht in de applicatie is het belangrijk om ook veranderende krachten over de slag aan te geven zodat de gemiddelde belasting over de gehele cyclus kan worden bepaald. Er moet hierbij ook een onderscheid gemaakt worden tussen de statische en de dynamische belasting.

Stap 2; de arbeidscyclus

Stap 2; de arbeidscyclus

De arbeidscyclus (duty-cycle) is de verhouding tussen bedrijfstijd en totale cyclustijd. Dit is een belangrijke parameter om een schatting te kunnen maken van de totale levensduur van de cilinder alsook voor de thermische bepaling van cilinder en motor. Pauzetijden moeten altijd in de berekening worden meegenomen.

Stap 3; de totale cyclus

Stap 3; de totale cyclus

Hoe nauwkeuriger de acceleratie, lineaire snelheden, de benodigde cyclustijd en de slaglengte in de configurator worden ingevoerd, des te beter past de complete aandrijflijn bij jouw applicatie. Zaak dus om dit goed in kaart te brengen.

Stap 4; de intergratie in de machine

Stap 4; de intergratie in de machine

Dwarskrachten en uitlijnfouten tijdens de installatie kunnen de levensduur van de EMC drastisch verkorten. Tijdens de montage moet ervoor worden gezorgd dat de cilinder vrij van vervormende spanningen wordt geïnstalleerd en zware dwarsbelastingen worden geabsorbeerd door een externe geleider. Ook heeft het type bevestiging en het EMC-bevestigingselement invloed op de maximaal toelaatbare axiale belasting.

Stap 5; de slaglente en afmetingen

Stap 5; de slaglente en afmetingen

Bepaal de benodigde slag in uw toepassing. Houdt er rekening mee dat EMC’s niet tot aan de mechanische eindaanslag mogen bewegen. Daarom is het belangrijk om aan beide uiteinden van de effectieve bedieningsslag (seff) extra slag (se) toe te voegen. Deze maximale bewegingsbereik (smax) is de parameter die in de configurator moet worden ingevuld. Om constructie technische redenen is de totale lengte van de cilinder groter dan het maximale bewegingsbereik (smax).

Ook de positie van de motor beïnvloed de afmetingen van de EMC. Let op, de gekozen type motorbevestiging heeft invloed op de technische prestaties. De configurator helpt je ook door deze stap.

Hulp nodig bij stap 1 tot en met stap 5?
Gebruik dan LinSelect, dit eTool loodst je probleemloos door het hele traject.

Stap 6; de omgevingsconditie

Stap 6; de omgevingsconditie

De omgeving waarin een cilinder wordt gebruikt, kan een aanzienlijke invloed hebben op de levensduur. Zowel zeer hoge als zeer lage temperaturen kunnen de afdichtingen, de smering en de prestaties van de motor beïnvloeden. Schurend vuil en chemicaliën kunnen de afdichtingen beschadigen en uiteindelijk ervoor zorgen dat de spindelaandrijving op de lange termijn defect raakt. Vraag jezelf af of er omstandigheden zijn waarmee rekening gehouden moet worden.

Stap 7; naar de configurator

Stap 7; naar de configurator

Nu je over alles hebt nagedacht en alles in kaart is gebracht is het daadwerkelijk configureren van de EMC een kinderspel in onze online configurator. Deze helpt je stap voor stap door het hele proces. Uit deze configurator rollen zowel CAD-files (2D en 3D) als de bestelcode.

Download LinSelect and plan call

Direct naar de EMC configurator

 

Naar de configurator
Download LinSelect

Download het programma LinSelect

Hulp nodig bij stap 1 tot en met 5? Download dan LinSelect, dit eTool loodst je probleemloos door het hele traject.

Download LinSelect