Czech Republic Český
V Bosch Rexroth jsou řídicí prvky pro odporové bodové svařování více než jen hardware: Nabízíme také konfigurovatelná softwarová řešení a služby.
V Bosch Rexroth jsou řídicí prvky pro odporové bodové svařování více než jen hardware: Nabízíme také konfigurovatelná softwarová řešení a služby.
Odporové svařování

Ať žije budoucí řízení svařování

Moderní systém pro řízení svařování by měl být navržen tak, aby byl udržitelný, vysoce efektivní a vyhovoval požadavkům Průmyslu 4.0. V ideálním případě by měl mít také dlouhou životnost. Řídicí prvky odporového bodového svařování Bosch Rexroth již dávno nejsou jen kusem hardwaru: budoucnost patří provázanosti hardwaru a softwarových řešení, která je možné konfigurovat podle potřeby. Nabízené služby zároveň podporují celý životní cyklus produktu. Výsledkem je optimalizace svařovacího procesu, která vede ke zlepšení kvality, kratším cyklům a ekonomickým výhodám.

V odvětvích, jako je automobilový průmysl, se vše neustále mění. Vyšší, rychlejší, lehčí. Pokroky v oblasti vývoje, jako jsou lehké konstrukce, rovněž zvyšují komplexnost odporového bodového svařování. To znamená, že musíte neustále čelit novým výzvám, pokud jde o stabilitu a produktivitu procesu.

Moderní řídicí systém pro odporové bodové svařování proto musí být flexibilní, přizpůsobivý, vysoce výkonný a odolný vůči zastarávání. Aby to bylo možné, sází společnost Bosch Rexroth na poskytování služeb po celou dobu životnosti produktu i po ní – od uvedení do provozu až po druhý život – například repasováním použitých řídicích zařízení.

Společnost Bosch Rexroth svými svařovacími službami, které jsou určeny pro svařovací řídicí systémy PSI6000 a PRC7000, otevírá nové možnosti v odvětví. Doposud byla na trh uvedena jen hrstka služeb v oblasti svařovací techniky, pokud vůbec nějaké. Služby jsou však jediným způsobem, jak přizpůsobit řízení svařování výzvám dneška i zítřka.

Kontrola svařitelnosti a efektivní uvedení do provozu

Technologii odporového bodového svařování lze použít ke spojování materiálů s nejrůznějšími fyzikálními nebo chemickými vlastnostmi a různými povrchy, tvary a tloušťkami. Kontrola svařitelnosti umožňuje uživatelům určit optimální parametrizaci procesu. Tento balíček služeb zahrnuje mimo jiné laboratorní zkoušky materiálů, zajištění kvality pomocí zkoušek svařování a stanovení parametrů podle standardů VDA (Německý svaz automobilového průmyslu), metalografii a destruktivní zkoušky.

Společnost Bosch Rexroth také podporuje uvádění odporové svařovací techniky do provozu službami pro větší bezpečnost a efektivitu. Je to kvůli tomu, že se neustále zvyšuje poptávka po sofistikovaných svařovacích operacích a svařování různých kombinací materiálů a variant si vyžaduje zkušenosti a odborné znalosti. Takové dovednosti se však v procesu řízení a svařování na straně uživatelů nerozvíjejí analogicky. Tyto a další faktory mají přímý vliv na uvádění do provozu. Díky bohatým zkušenostem partnerů společnosti Bosch Rexroth v širokém spektru svařovacích úloh a na nich založených služeb lze rychle a efektivně uvést do provozu řídicí systémy, skříňové rozváděče nebo celá výrobní zařízení.

Optimalizované parametry svařování pro vyšší rychlost a kvalitu

Časté změny procesů svařování, opotřebení, optimalizace komponent a materiálů a modernizace komponent závodu neustále mění parametry svařování. Zvolení správných svařovacích parametrů pro daný materiál je základním předpokladem pro dosažení produktivity a kvality – zejména při spouštění nové výrobní linky. Společnost Bosch Rexroth proto nabízí balíček služeb, který zajišťuje analýzu parametrů pro svařování při řízení konstantním proudem.

Služby lze využít také k optimalizaci svařovacích parametrů z hlediska kvality, svařování bez rozstřiku, energetické účinnosti a mezních hodnot. K dispozici je také analytický software. Díky cíleným hodnocením lze například dosáhnout kratších cyklů.

Opravy a repasování šetří zdroje

Cílem nabízení služeb po dobu celého životního cyklu je kromě optimalizace svařovacího procesu také prodloužení životnosti řídicího systému svařování a úspora zdrojů. To lze zajistit mimo jiné pouze pomocí oprav, které zahrnují například čištění, úpravu aktuálního stavu hardwaru, opětovné nastavení na původní hodnoty a parametry, jakož i funkční testy a testy odolnosti v souladu se specifikacemi. Na výměnu vadných dílů se vztahuje záruční doba dvanáct měsíců od dodání.

Kromě oprav se v zájmu udržitelnosti a dlouhé životnosti doporučuje také repasování produktů. To zahrnuje preventivní výměnu všech elektrických a elektromechanických dílů podléhajících opotřebení, jako jsou výkonové polovodiče, ventilátory a elektrolytické kondenzátory. Po dodání má repasovaný výrobek záruční dobu 24 měsíců.

Dlouhá doba provozu a stabilní spolehlivost procesu

Provozuschopnost instalovaných produktů a řešení po uplynutí obvyklé servisní doby zajišťuje služba Long Life Service (LLS). Díky ní získáváte náhradní díly i možnost repasování a oprav v závislosti na dostupnosti materiálu. A díky rozšířené záruce, kterou lze prodloužit z 24 až na 60 měsíců, nemusí mít uživatelé strach z poruch.

Pokud jde o jakýkoli druh servisu, nic se nevyrovná tomu autorizovanému. Společnost Bosch Rexroth nabízí servis od výrobce a poskytuje pouze originální náhradní díly. Podpora a služby jsou k dispozici nepřetržitě po celý rok ve více než 80 servisních střediscích po celém světě.

Tyto služby zajišťují dlouhou dobu provozu a stabilitu procesů řízení svařování, a tím minimalizují prostoje. Přispívají také k udržitelnosti, která je pro budoucnost velmi důležitá, protože šetří peníze i zdroje.

Autor: Gunther Armgart

Funkce: Vedoucí oddělení odporového svařování, Bosch Rexroth AG

 

Autor: Dennis Bartmann

Funkce: Vedoucí oddělení servisu svařovacích systémů, Bosch Rexroth AG