Czech Republic Český
Bosch Rexroth nabízí softwarové řešení „Adaptive Spatter Reduction“, které automaticky snižuje míru rozstřiku při odporovém bodovém svařování.
Bosch Rexroth nabízí softwarové řešení „Adaptive Spatter Reduction“, které automaticky snižuje míru rozstřiku při odporovém bodovém svařování.
Odporové svařování

Automatická redukce rozstřiku

V automobilovém průmyslu se neustále zvyšují nároky na design, bezpečnost a nízkou hmotnost konstrukce. Tím pádem se mění i technologie odporového bodového svařování. Je třeba rychle a přesně spojovat nejrůznější materiály s různými povrchy, tvary a tloušťkami. Stále složitější svařovací úkony a těžko přístupná místa svaru nevyhnutelně vedou k vyšší míře rozstřiku. Společnost Bosch Rexroth je jediným dodavatelem na trhu, který na tento problém nabízí řešení: „Adaptive Spatter Reduction“. Díky této nové funkci lze automaticky redukovat rozstřik při svařování, takže jsou vysoké nároky na ruční přepracování minulostí.

Elektromobilita žene vývoj kupředu: Nové a složitější kombinace tloušťky plechů je třeba spojovat v té nejvyšší kvalitě a s maximální rychlostí. Odborníků na tyto svářečské úkony je však na trhu jako šafránu, protože i v tomto segmentu je značný nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Neustále zvyšování náročnosti svařovacích úkonů a rostoucí tlak na snižování nákladů vyžadují neustálou optimalizaci svařovacích parametrů, aby bylo zajištěno spolehlivé a efektivní svařování.

U zvláště složitých svarů, jako například při tváření oceli za tepla, je při odporovém bodovém svařování zvýšená tendence k rozstřiku. Zvýšenou náchylnost k rozstřiku jen zhoršují kratší doby cyklů, jejichž cílem je zvýšení produktivity, a také nové přístupy, jako je pulzní svařování. Rozstřik při výrobě vede nejen ke znečištění a usazeninám, ale znamená také vyšší výdaje na následné zpracování. To je obzvláště nepříznivé například při sériové výrobě podvozků.

Automatická optimalizace svařovacích parametrů

S novou funkcí „Adaptive Spatter Reduction“ od společnosti Bosch Rexroth lze automaticky detekovat a minimalizovat rozstřik vznikající při svařování v předem definovaném tolerančním rozsahu. Tato průmyslová aplikace může výrazně zkrátit cykly následného zpracování a čištění ve svařovacích systémech. Tato funkce je standardně integrována v řídicím systému svařování PRC7000 od společnosti Bosch Rexroth. Na řídicím systému svařování však pracuje zcela nezávisle. Lze ji zakoupit v podobě softwarové licence nebo objednat jako službu.

Funkce „Adaptive Spatter Reduction“ se používá mimo jiné pro odporové bodové svařování při výrobě podvozků. V tomto případě slouží k optimalizaci svařovacích parametrů z hlediska kvality, redukce rozstřiku, energetické účinnosti a mezních hodnot. Tímto způsobem řeší stále větší problém: Aplikace nahrazuje potřebu kvalifikovaných odborníků na svařování, které mnoho výrobních podniků nemá ve svých řadách nebo je nemůže najít na trhu práce. V minulosti tito lidé vykonávali činnost, kterou lze nyní automatizovat: nastavovali svařovací programy tak, aby se snížilo množství nutných přepracování. Protože však v průběhu výroby dochází k opakovanému vzniku rozstřiku svařovacího materiálu v důsledku kolísavosti procesů, není tato optimalizační práce jednorázovou záležitostí. Řešení Bosch Rexroth odstraňuje nutnost ruční optimalizace svařovacích parametrů – jak ve fázi uvádění do provozu, tak během sériové výroby.

90 % snížení míry rozstřiku při výrobě

Výrobci automobilů nyní mohou dosáhnout svých ukazatelů kvality během uvádění do provozu za výrazně kratší dobu – až o 50 % rychleji. Zkrácení doby uvedení do provozu také zkracuje dobu uvedení na trh. Míru rozstřiku při výrobě lze navíc minimalizovat až o 90 %. Zásadně se tak snižují celkové náklady. To proto, že k odstranění zbytků rozstřiku z podvozku je zapotřebí méně práce a výrazně se zkracuje čas potřebný k zajištění kvality nebo odstranění závad.

Funkce „Adaptive Spatter Reduction“ se vyplatí i z hlediska udržitelnosti: spotřebuje se pouze tolik energie, kolik je potřeba k dosažení požadované úrovně kvality. Tímto způsobem společnost Bosch Rexroth zajišťuje maximální účinnost svařování.

Aplikaci již úspěšně používá jeden z předních německých výrobců automobilů. Očekává se, že poptávka výrazně poroste, protože stále náročnější svařovací úkony vyžadují vysoce kvalifikované pracovníky, kterých je na trhu nedostatek, a stále vyšší optimalizaci procesů, kterou může zajistit pouze software. Funkce „Adaptive Spatter Reduction“ umožňuje výrobcům automobilů zvýšit rychlost výroby a předehnat konkurenci.

Autor: Sebastian Zeller

Funkce: Vedoucí produktové sekce ovládacích prvků pro odporové svařování, Bosch Rexroth AG