Czech Republic Český
Společnost Bosch Rexroth razí nové cesty v odvětví pomocí svých svařovacích služeb, jako je repasování a optimalizace svařovacích parametrů.
Společnost Bosch Rexroth razí nové cesty v odvětví pomocí svých svařovacích služeb, jako je repasování a optimalizace svařovacích parametrů.
Odporové svařování

Hodnota svařovacích služeb

Kde služby začínají a kde končí? V ideálním případě provází celou životnost výrobku – a pokračují ještě dál. Služeb v oblasti svařovací techniky je však na trhu poskrovnu a nabízí je jen hrstka dodavatelů. Společnost Bosch Rexroth svými svařovacími službami, které jsou určeny pro svařovací řídicí systémy PSI6000 a PRC7000, razí nové cesty v odvětví. Tyto služby zajišťují, že řídící systémy svařování zvládnou vyhovět výzvám budoucnosti. Dvě služby, o které je v současné době mezi zákazníky v automobilovém průmyslu mimořádný zájem, jsou repasování a optimalizace parametrů svařování.

Nabídka služeb společnosti Bosch Rexroth pro odporové bodové svařování sahá od uvedení do provozu až po druhý život výrobku. Řídícím jednotkám se například vrací život pomocí repasování. To znamená, že uživatelé mohou těžit z dlouhé životnosti řídících systémů svařování – bez větších odstávek a s plánovatelnými náklady. Kromě toho tento přístup také pomáhá šetřit zdroje, protože výrobky nebo komponenty nejsou likvidovány, ale obnovovány a znovu používány.

Druhý život: Repasování snižuje náklady o 50 %

Produktový cyklus v automobilovém průmyslu trvá zpravidla pět až sedm let. Poté se výrobní linka přestaví nebo upraví pro výrobu nového modelu. Pro dosažení minimálních nákladů a maximální efektivity se vyplatí použít stávající linku pro druhý nebo dokonce třetí cyklus. Díky repasování nabízí společnost Bosch Rexroth možnost pokračovat v používání řídicího systému svařování výměnou opotřebitelných dílů podle zásady „ze starého na nový“. Poptávka po této službě rychle roste s tím, jak se zvyšuje povědomí o nutnosti šetřit zdroje.

Konkrétně se jedná o preventivní výměnu všech elektrických a elektromechanických dílů, které podléhají opotřebení, jako jsou výkonové polovodiče, ventilátory a elektrolytické kondenzátory. Společnost Bosch Rexroth nabízí různé úrovně repasování, ze kterých si mohou odpovědné strany vybrat. To jim umožňuje rozhodnout, kolik hardwaru je třeba vyměnit. Možný je také individuální výběr, např. lze nahradit konkrétní poruchový díl nebo bezpečnostní funkci.

Možný případ použití: Svařovací skříně výrobce automobilů jsou shromažďovány ze všech poboček po celém světě a připravovány nebo repasovány pro nové projekty. Komplexní generální oprava probíhá v souladu se službou „PÜ Smart“ (Chytré repasování) společnosti Bosch Rexroth. To zahrnuje čištění a – v oblasti řídicí a výkonové elektroniky – výměnu opotřebitelných dílů. Poté specialisté vylepší řešení o aktuální hardware a provedou opětovné nastavení všech původních údajů a parametrů včetně zkoušky odolnosti a funkčnosti. Bude provedena také vysokonapěťová a izolační zkouška a vystaví se nový výrobní štítek. Celý proces pak uzavře dokumentace a archivace.

Společnost Bosch Rexroth poskytuje na tyto skříně dvanáctiměsíční záruku od vyskladnění ze závodu. Tato služba nabízí potenciál snížení nákladů o 50 % ve srovnání s použitím nových dílů. Navíc podporuje udržitelnost a pomáhá chránit životní prostředí.

K dispozici jsou také ještě rozsáhlejší repasní služby, na které Bosch Rexroth nabízí záruční dobu 24 měsíců (s možností prodloužení až na 60 měsíců).

Dosažení dobrých výsledků svařování na první pokus díky správným parametrům

Další službou, která je v současné době velmi žádaná, je konfigurace a optimalizace svařovacích parametrů. Tuto popularitu lze připsat stále přísnějším požadavkům na kvalitu bodových svarů a procesní spolehlivost těchto spojů v důsledku neustálého vývoje nových typů a kombinací materiálů pro speciální požadavky. Na trhu je proto poptávka po široké škále kombinací spojů. S tím, jak se požadavky stále zvyšují, je však často problém najít základní parametry pro počáteční svar.

Díky svým dlouholetým zkušenostem a rozsáhlým databázím může společnost Bosch Rexroth zákazníkům nabídnout seznamy výchozích parametrů. Díky těmto parametrům mohou uživatelé okamžitě dosáhnout dobrého výsledku svařování. To lze provést ještě před uvedením do provozu, čímž se ušetří čas a zdroje během náběhu vybavení. Parametrizační údaje jsou k dispozici za pevnou cenu, a poskytují tak jistotu při plánování a sestavování rozpočtu.

Výzvou je také optimalizace stávajících parametrů v provozech tak, aby byly kvalitní a bezpečné pro výrobu. Díky instalované základně více než 100 000 svařovacích řídicích jednotek, doprovodnému servisu a speciálním analytickým nástrojům pomáhá společnost Bosch Rexroth zákazníkům rychle a profesionálně optimalizovat jejich systémy. To lze provést na dálku nebo přímo v továrně. Takto dosažený stabilní proces šetří uživatelům práci a snižuje nároky na testování. Kromě toho se tím také snižuje chybovost a zlepšuje kvalita.

Tyto a další svařovací služby společnosti Bosch Rexroth jsou klíčem k hospodárné a udržitelné budoucnosti odporového bodového svařování, ať už jde o zajištění delší životnosti svařovacích řídicích jednotek nebo optimalizaci svařovacího procesu.

Autor: Gunther Armgart

Funkce: Vedoucí oddělení odporového svařování, Bosch Rexroth AG

 

Autor: Dennis Bartmann

Funkce: Vedoucí oddělení servisu svařovacích systémů, Bosch Rexroth AG