Czech Republic Český
Telematika
Telematika
Mobilní řešení pro nezpevněné cesty

Telematika pro stavební a zemědělskou techniku: Co to zahrnuje a jak zajistit, že bude odolná vůči zastarávání?

Telematika v zemědělských a stavebních strojích umožňuje jejich efektivní správu a servis. Co potřebují mít výrobci a provozovatelé vozidel pro použití mimo zpevněné komunikace „pod kapotou“ a jak odolná vůči zastarávání jsou různá dostupná řešení?

Jak už víme, při výběru telematického řešení pro stavební zemědělskou, lesnickou nebo mobilní komunální techniku si nemůžete dovolit žádné chyby – zvlášť pokud jde o bezpečnost a funkce. Technologie a toky informací musí být konzistentní, ale také musí umožňovat široké možnosti přizpůsobení návrhu a dlouhou životnost – ať už jde o sběr dat a správu dat nebo zařízení. Řešení by v ideálním případě mělo nabízet rychlé uvedení do provozu a snadnou škálovatelnost, aby rostoucí náklady nepředčily výhody nových obchodních modelů. Níže přinášíme několik tipů, jak by měli výrobci a provozovatelé vozidel pro použití mimo zpevněné komunikace postupovat při výběru telematického řešení. 
          

BODAS CONNECT, SOFTWARE a HARDWARE

Správa dat a zařízení

Správa dat a zařízení

Když se řekne telematika, mnoho lidí si nejprve představí pestrobarevné informační panely s nejrůznějšími grafy a vizualizacemi zobrazujícími důležité údaje o vozidlech a provozu pro správu vozového parku a fakturaci na základě výkonnosti. Grafické rozhraní potřebuje i servisní tým. Umožňuje jim totiž sledovat stav kritických komponent, analyzovat chyby a poskytovat vzdálenou podporu. Související úkoly – od analýz a vizualizace až po výměnu dat s ostatními IT a cloudovými systémy – spadají pod správu dat. Ale telematická mince má i druhou stranu. Tu, která funguje „pod kapotou“ a je do posledního písmene stejně důležitá pro dosažení úspěchu: konektivita a správa zařízení. Tyto prvky jsou základem všeho. Právě ony totiž mají největší vliv na to, jak bude celkové řešení efektivní a odolné vůči zastarávání.

Obrázek: Bosch Rexroth
Modulární telematické řešení se systematicky oddělenou správou dat a zařízení. Prostřednictvím rozsáhlé platformy Bosch IoT Suite je již připojeno více než 10 milionů vozidel.

Otevřenost a efektivita hrají klíčovou roli pro dosažení úspěchu

Telematické řešení může být efektivní a umožnit rozumné škálování pouze tehdy, pokud zohledňuje celý životní cyklus hardwaru pro konektivitu – od přípravy a uvedení do provozu až po fázi provozu a likvidaci. Systém správy zařízení musí v rámci jednotlivých fází poskytovat optimální podporu. Během provozu pomáhá systém monitorování zařízení také sledovat velké flotily, zatímco funkce hromadné správy a nástroje pro aktualizaci softwaru a firmwaru minimalizují administrativní náklady. Mezi další nutnosti patří funkce vzdálené konfigurace a diagnostiky a také rozhraní (API) pro výměnu dat.

Další informace o technologiích „pod kapotou“
 
 

Koupit nebo si vytvořit vlastní?

Vzhledem k rozsahu funkcí potřebných pro spolehlivý, bezpečný a efektivní provoz může takové telematické řešení reálně vyvinout jen několik výrobců strojů určených pro práci v nezpevněném terénu. Slepenec složený z různých dostupných modulů internetu věcí také pravděpodobně neuspěje. Telematické řešení musí totiž také umožnit správcům a servisním technikům provádět širokou škálu vzdálených diagnostických postupů, parametrizovat řadiče domény a další zařízení, přenášet aktualizace firmwaru a softwaru vzduchem (FOTA/SOTA) nebo zavádět nové aplikace. Bez potřebných znalostí v oblasti elektroniky a hydrauliky je to prakticky nemožné.

Transformace mobilních strojů – ZJISTĚTE VÍCE
 
 

Telematika bez rizika uzamčení v jednom ekosystému

Při výběru hardwaru pro připojení je třeba vyhnout se tomu, abyste kvůli proprietární telematické řídicí jednotce (TCU) zůstali uzamčeni v ekosystému jejího výrobce. Pokud je klíčová hardwarová jednotka pro sběr a přenos dat z vozidla „přivařena“ k operačnímu systému a aplikacím, nelze později snadno přenést vylepšený software na nový hardware. To je však nutné provést jednou nebo dvakrát za dobu životnosti vozidla, takže by se software musel pokaždé přeprogramovat.

BODAS CONNECT, SOFTWARE a HARDWARE

Telematická jednotka Rexroth Connectivity Unit (RCU)

Má-li se předejít technologickému uzamčení, je důležité při výběru TCU zohlednit modularitu, normy a odborné znalosti v daném odvětví. Procesorová jednotka s open-sourcovým operačním systémem Linux a vrstvami pro zařízení a aplikační software, který na ní běží, má také tu výhodu, že umožňuje integrovat nejen hotové standardní aplikace, ale také vlastní softwarové moduly vývojářů, a chrání tak jejich know-how.

Obrázek: Bosch Rexroth
Od základu odolná vůči zastarávání: Procesorová řídicí jednotka Rexroth (RCU) postavená na open-sourcovém Linuxu provozuje software zařízení a aplikací ve vrstvách a lze ji v případě potřeby flexibilně rozšiřovat a později portovat.

Formování budoucnosti krok za krokem

Dalším ukazatelem toho, zda je dané telematické řešení dobře promyšlené, je to, zda správa zařízení a dat probíhá v oddělených systémech. To se vyplatí z mnoha důvodů – od použitelnosti, bezpečnosti a ochrany dat až po nižší náklady na provoz cloudu. Poskytovatel má díky tomu také převratnou možnost volby: Buď může být jeho vlastní produkt a obchodní strategie založena na konektivitě a správě zařízení, nebo se k obojímu přidá ještě správa dat a bude se jednat o kompletní řešení z jednoho zdroje. Druhá možnost má jednu velkou výhodu, a to, že služby včetně analýzy a vizualizace mohou být na trhu dostupné ještě rychleji. Společnost Bosch Rexroth nabízí obě možnosti ve společném ekosystému s řešeními BODAS Connect Device Connectivity a All-In-One Connectivity.

Video o systému BODAS Connect – All-In-One Connectivity

Chcete zjistit, jak můžete prostřednictvím internetu věcí efektivně a bezpečně propojovat terénní techniku, aniž byste se dostali do technologické slepé uličky?

Stáhněte si naši brožuru.
  

BODAS CONNECT, SOFTWARE a HARDWARE

Dr. Christian Grabe

Dr. Christian Grabe má na starosti obchodní projekt digitální mobilní hydrauliky společnosti Bosch Rexroth ve Stuttgartu. Christian má více než 15 let zkušeností s vývojem systémů a interního softwaru pro terénní stroje. Jeho úkolem je vytvářet nové obchodní koncepce a digitální produkty v oblasti propojené terénní techniky.