Czech Republic Český
Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

ŘÍDICÍ SÍLA VE VÝROBĚ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU.

Automobilový průmysl sestává ze široké škály společností, jejichž aktivity zahrnují výrobu motorových vozidel, komponentů, jako jsou motory a karosérie, vývoj, design a mnoho dalšího.

Tento průmysl v nedávně době čelil mnoha výzvám. Výrobci se museli přizpůsobit neustálým změnám v chování zákazníků a v globálním technologickém prostředí. Toto ve spojení s transformativním trendem propojených technologií a zvýšenou potřebou udržitelnosti vyžaduje kvalifikované kontakty na pracovišti, konzultace s komplexním pohledem a řešení jdoucí napříč technologiemi s optimálně koordinovanými rozhraními.

Můžeme vám pomoci efektivně se adaptovat na výzvy této změny a přitom omezit spotřebu energie a emise a zároveň zvýšit produktivitu.

WE MOVE.

Lisovna

Lisovna

Společnost Bosch Rexroth usnadňuje lisovací aplikace se širokou škálou dokonale koordinovaných komponentů a systémových řešení, které vám umožňují využít naši technologii pohonu a řízení k rychlé konverzi vašich strojů a zajištění přesnosti identického opakování. Intuitivní rozvržení aplikací s sebou nese minimální potřebu školení. A to zvyšuje produktivitu.

Karosárna

Karosárna

Od sestavování podlahy, přední části a bočnic po automatizaci střechy, montáž dveří, sestavení vozidla a konečné úpravy: Výroba karosérie klade zvláště vysoké nároky na automatizaci. Např. vybavení k automatickému svařování musí být schopné rychle a bezpečně zpracovat mnoho různých kombinací materiálů a svařit je tak dokonale, jak jen je možné, protože šroubovací systémy implementují zvýšené bezpečnostní požadavky.

Lakovna

Lakovna

Vysoce lesklá povrchová úprava aplikována snadno a bez odpadu. To je pro lakovnu výzva. Během lakovacího procesu je vyžadována ultravysoká přesnost a přesné odměřování produktu s ohledem na objem barvy, poměr směsi (vzduch vůči barvě) a pohyb (opatrně prováděné pohybové sekvence). Méně odpadu jako výsledek omezené spotřeby barvy usnadňuje rychlejší čištění mezi pracovními kroky.

Výroba hnacího ústrojí

Výroba hnacího ústrojí

S našimi komponenty škálovatelného standardu a otevřenými systémovými řešeními můžete zvýšit flexibilitu během plánování produktu a přizpůsobit výstup aktuálním požadavkům. Naše systémy s otevřenými rozhraními a standardizovaným vzhledem jsou snadno vyměnitelné a usnadňují aplikaci strojů bez dodatečných výdajů. A to zvyšuje produktivitu.

Montáž hnacího ústrojí

Montáž hnacího ústrojí

Montážní procesy hnacího ústrojí musí zachovat nejvyšší úroveň flexibility realizací. Jde o nutnost udržení vysoce produktivního a flexibilního prostředí pro montáž nejrůznějších variant. To vyžaduje přizpůsobené montážní linky. Společnost Bosch Rexroth nabízí nákup celé řady hnacích a řídicích technologií. Naše komplexní koncepty pohonů a řídicích systémů rovněž pomáhají flexibilně zpracovat komplexní úkoly. Maximální flexibilita a pečlivě sladěné komponenty zvyšují vaši produktivitu.

Finální montáž

Finální montáž

Společnost Bosch Rexroth usnadňuje finální montážní aplikace svým rozmanitým sortimentem komponent a systémových řešení pro všechny technologie pohonů a řízení. Díky našemu šroubovacímu systému jsou spojení spolehlivá a bezpečná. Naše modulární, integrovaná PLC řešení s otevřenými rozhraními umožňují snadnou konverzi na nové procesy a procesní toky. A to zvyšuje flexibilitu.

YOU WIN.

Průmyslové know-how

Průmyslové know-how

Mnoholeté zkušenosti v průmyslu umožňují společnosti Bosch Rexroth navrhovat produkty tak, aby vyhovovaly proměnlivým potřebám trhu. Spolupracujeme také se zákazníky na vyvíjení nových řešení. Příkladem je řada produktů speciálně navržených pro automobilový průmysl. Naše odporové svařovací systémy např. zahrnují optimální spojování materiálů pro zvýšení bezpečnosti a energetické efektivity.

Snižování spotřeby energie

Snižování spotřeby energie

Snižujeme spotřebu energie uživatelů s produkty, jako je Sytronix a MTX ega, stejně jako náš systém 4EE, který zobrazuje uživatelský systém z vyšší perspektivy. Přístup 4EE pomáhá detekovat a využívat všechny oblasti, ve kterých lze dosáhnout značných úspor energie a zachovat nebo vylepšit aktuální produktivitu. Základem je široké průmyslové a technologické know-how, které společnost Bosch Rexroth nabízí.

Podpora kdekoli na světě

Podpora kdekoli na světě

Společnost Bosch Rexroth je globální partner a lze ji nalézt všude, kde ji mezinárodní automobilový průmysl potřebuje. Za tímto účelem naše nabídka služeb zahrnuje kvalifikované kontakty a optimální konzultace na pracovišti s analýzou všech procesních kroků.

PŘÍPADOVÉ STUDIE.

AUDI: VYSOKÁ ÚROVEŇ AUTOMATIZACE

Silná spojení s šroubovacími a svařovacími systémy společnosti Rexroth

Každý den opouští továrnu společnosti Audi v Ingolstadtu zhruba 850 kusů modelu A3. Toho je dosaženo použitím produkčního systému založeného na robotech, který si společnost Audi vybrala pro ultralehký podvozek modelu A3. Systémy založené na robotech poskytují nadstandardní kvalitu, vysokou systémovou dostupnost a obecnou spolehlivost. Z tohoto důvodu společnost Audi poprosila Bosch Rexroth o dodání koncových nástrojů. Svařovací kontrolér PS6000 zaručuje spolehlivé spojení a šroubovací systém 350 umožňuje zcela automatickou výměnu šroubováků.

SERVIS

Náhradní díly

Náhradní díly

Bosch Rexroth nabízí komplexní spektrum služeb pro opravy, údržbu a modernizaci heterogenních strojů.

Zjistěte více
Opravy

Opravy

Rychlá a spolehlivá oprava místo nákladné výměny – díky rychlé opravě může stroj i výroba pokračovat v provozu.

Zjistěte více
Servis u zákazníků

Servis u zákazníků

Potřebujete pomoc na místě? Náš servis Bosch Rexroth vás podporuje během provozu.

Zjistěte více
Modernizace

Modernizace

Měníme staré na nové a nové na ještě novější! Díky své odbornosti můžeme výrazně prodloužit životnost vaší produktové řady a udělat z ní plně produktivní renovační řešení.

Zjistěte více