Czech Republic Český
Energie a služby

Energie a služby

ZVYŠOVÁNÍ DOSTUPNOSTI A PRODUKTIVITY PŘI VÝROBĚ ENERGIE. NA ZEMI I NA MOŘI.

Energetický sektor je komplexní, plný společností, které se přímo i nepřímo podílejí na výrobě a prodeji energie, včetně dobývání paliva, výroby, rafinace a distribuce.

Tento průmysl čelí výzvě v podobě trendu směřujícímu k  vyšším nákladům na energie a neplánované zastavení nebo odstávky jsou extrémně nákladné. Proto je třeba vygenerovat maximální výkon při co nejnižších provozních nákladech a zároveň udržet vysoký stupeň flexibility a environmentální ochrany.

Můžeme vám poskytnout široké portfolio ovládání a bezpečnostních systémů na klíč spolu s globálním servisem, údržbou a možnostmi servisu pro plánování projektů. Cílem je vylepšit vaši dostupnost.

WE MOVE.

Spojité směrové ventily

Spojité směrové ventily

Základním požadavkem pro dosažení vysoké dostupnosti a spolehlivosti je schopnost spínat nastavovací zařízení v turbíně prostřednictvím kontrolních a regulačních systémů. Široká škála spojitých směrových ventilů, s nebo bez integrované elektroniky ventilu, je dostupná pro hydraulická řízení a regulační systémy. Zákazníci si mohou také vybrat z digitálních spojitých směrových ventilů pro vhodné aplikace jako alternativu k těmto klasickým ventilovým technologiím se vstupem analogových příkazových hodnot.

Rychle jednající řídicí systémy

Rychle jednající řídicí systémy

Rychle jednající řídicí systémy jsou instalovány, když aktuátor v normálním provozním stavu (uzavřená, otevřená nebo řídicí pozice) musí okamžitě nabýt definovanou bezpečnostní pozici po signálním výstupu. Tento rychle jednající řídicí systém je speciálně navržen pro pohony v řídicích systémech turbíny.

Hydraulické pohony

Hydraulické pohony

Plynové a parní ventily, které jsou spínány pomocí hydraulických pohonů, jsou např. instalovány v turbínách za účelem regulace a řízení procedur procesu. Turbína na páru, oproti plynové, může používat ventily k řízení celkové termální energie turbíny. V plynové turbíně je regulováno pouze množství dodávaného paliva, jelikož odráží rozměry těchto pohonů. Tyto hydraulické pohony jsou nabízeny v různých verzích pro výkonové rozsahy turbíny 25–1 600 MW pro parní turbíny a 25–375 MW pro plynové turbíny, v závislosti na potřebách zákazníka.

Elektromechanické pohony

Elektromechanické pohony

Nový elektromechanický pohon s hydrostatickým vybavením a pružinou s nouzovou rychlojednající funkcí je osazen v kompaktním krytu a funguje nezávisle bez dodatečné jednotky dodávající olej a dalšího potrubí. Díky velmi snadné manipulaci tento aktuátor značně redukuje náklady na uvedení do provozu a údržbu.

Hydraulická otočná převodovka

Hydraulická otočná převodovka

Pro realizaci hydraulického otáčení nabízí společnost Rexroth potřebné systémové komponenty (hydromotor, řídicí blok a v případě potřeby záběrový válec), které splňují požadavky výrobců turbín. otočné Konstrukci hydraulické otáčecí převodovky lze také upravit v závislosti na výkonu turbíny.

Dodávky oleje pro hydraulickou energii

Dodávky oleje pro hydraulickou energii

Jde o následující kombinaci: Chladicí a mazací okruhy jsou charakterizovány nízkým systémovým tlakem a vysokým přívodním přítokem, zatímco systémy dodávky hydraulického oleje jsou používány k přenosu hydraulické energie a operují pod středními až vysokými tlaky s malými přívodními toky. Společnost Rexroth se osvědčila jako kompetentní partner při navrhování obou systémů a nabízí samostatné napájecí jednotky stejně jako oba systémy připojené k jednomu zásobníku.

Velké elektrické pohony

Velké elektrické pohony

IndraDrive ML rozšiřuje řadu IndraDrive do vyšších výkonových rozsahů – jednotlivě až do 500 kW, připojených paralelně až 8 zařízení a až do 4  MW. Tyto prostorově úsporné, modulární střídače jsou skutečně všestranné – mohou být použity jako síťové střídače, nebo jako motorové střídače. To minimalizuje množství potřebných variant, zjednodušuje manipulaci a omezuje náklady na uskladnění. Zároveň uspoříte energii.

YOU WIN.

Kvalita

Kvalita

Hledání vysoké dostupnosti a nízkých nákladů na údržbu je přímo spojené s programem dlouhotrvající kvality, který se používá při výrobě komponentů a subsystémů. Získáním certifikace v souladu se standardy, jako jsou ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 a ISO 9001:2008, společnost Rexroth prokázala, že konzistentní úsilí o poskytování nejvyšší kvality a plnění těch nejnáročnějších požadavků vede k dlouhodobé spokojenosti zákazníků.

Řízení a bezpečnost

Řízení a bezpečnost

Díky globální přítomnosti společnosti Rexroth mají naši zákazníci po celém světě přístup k technickému know-how, náhradním dílům a vývojovým službám, kdykoliv – což je předpoklad pro provoz plynové nebo parní turbíny při vysoké úrovni dostupnosti. Řešení Bosch k řízení energie a Bosch zabezpečení doplňují naše globální služby.

Desetiletí zkušeností v oboru

Desetiletí zkušeností v oboru

Sofistikované závody s vysokými provozními teplotami a tlaky a komplexními bezpečnostními systémy vyžadují na míru šité systémy. Společnost Rexroth získala během let unikátní a tržně specifické aplikační know-how. Početné inovace a certifikace to potvrzují.

PŘÍPADOVÉ STUDIE.

Projekt civilního inženýrství Da Teng Xia

Zásobárna pro řízení záplav na 1,5 miliard kubických metrů vody

Pro tento gigantický projekt jsme dodali největší hydraulický zvedák radiální brány na světě, projekt o hodnotě přesahující 40 milionů juanů. Rozsáhlá zkušenost společnosti Rexroth, schémata s pokročilým designem a inovativní procesy keramického potahování pístnice pomohly týmu překonat mnoho výzev a technických obtíží, jimž projekt civilního inženýrství Da Teng Xia čelil. Speciální keramický povlak je klíčovým komponentem tohoto hydraulického zvedáku a jako takový vyhovuje antikorozním požadavkům na pístnici.

Radiální brána umožňuje plnou sílu až 2 x 6 300 kN, což je nový globální rekord. Předchozí rekord 2 x 5 000 kN byl také zajištěn společností Bosch Rexroth.

SERVIS

Náhradní díly

Náhradní díly

Bosch Rexroth nabízí komplexní spektrum služeb pro opravy, údržbu a modernizaci heterogenních strojů.

Zjistěte více
Opravy

Opravy

Rychlá a spolehlivá oprava místo nákladné výměny – díky rychlé opravě může stroj i výroba pokračovat v provozu.

Zjistěte více
Servis u zákazníků

Servis u zákazníků

Potřebujete pomoc na místě? Náš servis Bosch Rexroth vás podporuje během provozu.

Zjistěte více
Modernizace

Modernizace

Měníme staré na nové a nové na ještě novější! Díky své odbornosti můžeme výrazně prodloužit životnost vaší produktové řady a udělat z ní plně produktivní renovační řešení.

Zjistěte více