Czech Republic Český
Farmacie

Farmacie

ŘEŠENÍ PŘESNÉHO ŘÍZENÍ A FLEXIBILNÍ VÝROBY PRO FARMACII.

Farmaceutický průmysl objevuje, vyvíjí, produkuje a prodává léčiva nebo farmaceutické léky jako medikace, které se podávají pacientům.

V tomto sektoru existuje bezprecedentní poptávka a očekávání ve smyslu výzkumu a vývoje, produkce, správy dodávkového řetězce a optimalizace nákladů. Výrobci musí zajistit maximální kvalitu v dlouhých výrobních etapách, v monitorování procesů v reálnem čase a flexibilním managementu a řízení všech zásadních parametrů.

Precizní řízení je v tomto průmyslu zásadní a začíná přímo ve výrobní fázi. Můžete profitovat z ekonomicky a ekologicky efektivních komponentů a realizovat své inovativní a konkurenceschopné produkty.

WE MOVE.

Inteligentní zaváděcí systémy

Inteligentní zaváděcí systémy

Produkty jsou seskupovány pomocí víceprůchodových pásů, než jsou ukládány do krabice. Tento postup je aplikován u strojů s vrchním i bočním plněním. Dva samostatně poháněné, paralelní řetězy nebo pásy přenášejí soupravu s propojenými kapsami. Plné soupravy jsou vykládány ve vykládacích stanicích a poté rychle vráceny na nakládací stanice.

Plnění a uzavření formy

Plnění a uzavření formy

Omezené náklady na kabeláž a skříňový rozvaděč horizontálních, vertikálních a termoformických plnicích a uzavíracích řešení s IndraDrive Mi umožňují nejrychlejší možnou změnu formátu a produktu s nástrojem Rexroth FlexProfile a obsahují široké technologické funkce pro optimalizovaný inženýring.

Balení pomocí smršťovací fólie

Balení pomocí smršťovací fólie

Po naplnění jsou nádoby přeneseny do správné vzdálenosti. Nůž řeže natažený film na přesnou délku předtím, než je umístěn na vrch skupiny nádob. Díky servem řízenému mechanismu jsou balíky nádob fólií uzavřeny po celé délce. Balíky jsou zahřáty v přilehlém smršťovacím tunelu. Tento proces zaručuje typickou, velmi stabilní formu balení.

Kartonování

Kartonování

Karton je vzat ze zásobníku pomocí pneumatických odsávačů a pak je uložen do kapsy na dopravníku v synchronizaci s řadičem. Díky funkci vačkového disku jsou předem nařezané části převzaty synchronizovaně. Pak jsou přidrženy v rozvodovém řetězu, přepraveny do formovací stanice a slepeny pomocí elektronicky řízených trysek.

Paletizace a depaletizace

Paletizace a depaletizace

Zobrazený paletizátor je řízen ve 3 osách (X, Y, Z) a umožňuje trojrozměrné aranžování produktu. Průběh dráhy a podmínky kinetického rámce mohou být předem definovány a vypočteny pomocí PLC podle vzoru palety a externích ovlivňujících faktorů. Osy portálu jsou řízeny pomocí robotického řízení (RoCo). Plánovač pohybu RoCo koordinuje pohyb všech portálových os. Další osy, jako jsou plnicí a odejímací osy, jsou řízeny pomocí integrovaného PLC. Díky optimálnímu využití prostoru portálovým paletizátorem jsou palety odejímány přímo za drapákem.

Označování a zdobení

Označování a zdobení

Krabice jsou plněny prostřednictvím pásového dopravníku nebo ze shromažďovacího pásového dopravníku. Servomotorem poháněná podávací hvězda přebírá kontejnery a podává je do kontejnerového stolu. Pracuje synchronně s plnicím šroubem a rotačním diskem štítkovacího stroje. Štítkovací stroj běží převážně konstantní rychlostí, např. stůl na krabice rotuje rychlostí, která je přizpůsobena procesu.

YOU WIN.

Adaptivní

Adaptivní

Koncoví uživatelé požadují hlavně flexibilnější stroje pro menší velikosti dávek, které také zvyšují produktivitu skrze maximální dynamiku ve všech pohybech. Ke splnění tohoto požadavku společnost Rexroth integrovala adaptivní softwarové funkce na úrovni řízení i pohonu.

Propojené

Propojené

Připravte své výrobní stroje na Průmysl 4.0. Zasíťujte nové a stávající stroje hospodárně a optimalizujte výrobní procesy a kvalitu produktů: IoT brána usnadňuje připojení k prostředí Průmyslu 4.0 bez zasahování do automatizační logiky.

Bezpečnost

Bezpečnost

Společnost Bosch Rexroth nabízí univerzální kompetence pro funkční bezpečnost s produkty, které vyhovují všem aktuálním standardům. Podpora výrobců strojů skrze snadnou implementaci ekonomických systémových řešení – v komponentech stejně jako systémových řešeních včetně softwaru je daná.

SERVIS

Náhradní díly

Náhradní díly

Bosch Rexroth nabízí komplexní spektrum služeb pro opravy, údržbu a modernizaci heterogenních strojů.

Zjistěte více
Opravy

Opravy

Rychlá a spolehlivá oprava místo nákladné výměny – díky rychlé opravě může stroj i výroba pokračovat v provozu.

Zjistěte více
Servis u zákazníků

Servis u zákazníků

Potřebujete pomoc na místě? Náš servis Bosch Rexroth vás podporuje během provozu.

Zjistěte více
Modernizace

Modernizace

Měníme staré na nové a nové na ještě novější! Díky své odbornosti můžeme výrazně prodloužit životnost vaší produktové řady a udělat z ní plně produktivní renovační řešení.

Zjistěte více