Czech Republic Český
Obnovitelné energie

Obnovitelné energie

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE PRO UDRŽITELNOU PRODUKCI ENERGIE.

Obnovitelná energie se získává ze zdrojů, které se přirozeně doplňují, ale mají omezený průtok, včetně uhlíkově neutrálních zdrojů, jako je sluneční světlo, vítr, déšť, příliv, vlny a geotermální teplo.

Celosvětová poptávka po energii vzrůstá, je tedy nezbytné využívat energii z obnovitelných zdrojů, abychom poskytovali ekologicky a ekonomicky udržitelné a efektivní metody generování energie.

Od výrobních strojů na solární panely po instalaci a provoz větrných turbín na moři umožňujeme produkci energii z udržitelných a přírodních zdrojů.

WE MOVE.

Energetické měniče přílivu a oceánských proudů

Energetické měniče přílivu a oceánských proudů

Typicky mají podmořské rotory povážlivě menší rozměry než větrné turbíny o stejném nominálním výkonu. To je založeno na faktu, že ve spojení s přibližně 850krát vyšší hustotou vody v porovnání se vzduchem jsou vysoké síly aplikovány na celý systém i při nízkých rychlostech proudění. Přímočarý a velmi robustní způsob transformace vstupního výkonu rotoru na výkon k pohánění rychle se otáčejícího generátoru je založen na aplikaci spojitě proměnlivé hydrostatické převodovky ve funkci hydraulického měniče. V tomto případě se rotace rotoru přenáší na pomalé zařízení s vysokým výtlakem, které generuje hydraulické proudění. Toto proudění efektivně pohání variabilní vysokorychlostní axiální pístový motor spojený s generátorem.

Měniče energie vln

Měniče energie vln

Společnost Rexroth je specialista na různé technologie pohonů. Věříme, že hydraulika je zvláště vhodná ke generování elektřiny z energie vlny. S hydraulikou lze převést lineární oscilaci do kontrolované rotace (k pohánění generátoru), a to efektivně a s minimálními nároky na mechaniku. Velmi vysokých převodových poměrů lze dosáhnout ekonomicky, např. přeměnou velkých sil, respektive momentů na vstupu měniče energie vln (WEC) na značně menší momenty při vysokých otáčkách u hřídele generátoru.

Hydraulická řešení větrné energie

Hydraulická řešení větrné energie

Naše robustní komponenty vyhovují vysokým nárokům na preciznost, spolehlivost a bezpečnost – za mnoho let se osvědčily. Mohou být modulárně rozšířeny podle požadavků a mohou si také osvojit dodatečné funkce – společnost Bosch Rexroth sestavuje přizpůsobená řešení, která perfektně odpovídají vašim požadavkům.

Dodávky oleje v převodovce systému větrné energie

Dodávky oleje v převodovce systému větrné energie

Moderní převodovky ve větrných turbínách kladou značné nároky na kvalitu oleje. Navzdory vysoké efektivitě vytvářejí energetické ztráty, které jsou uvolňovány ve formě tepla, které je třeba rozptýlit. Oba požadavky dokonale zvládají jednotky filtrů čerpadel od společnosti Bosch Rexroth.

YOU WIN.

Partnerství

Partnerství

Společnost Rexroth podporuje rané fáze přizpůsobenými systémy a řešeními pro odběr energie (PTO) a pomocné pohony. V aplikačním centru „Ocean Energy“ společnost Rexroth kombinuje veškeré zkušenosti a know-how v této oblasti a zaměřuje je na vývoj systémových řešení pro námořní energetická zařízení. Tímto způsobem společnost Rexroth podporuje OEM výrobce, kteří stojí v čele s počítačovými simulacemi „wave-to-wire“. V interaktivním procesu specialisté společnosti Rexroth optimalizují PTO pro zařízení, plánují a dodávají hardwarové moduly připravené k instalaci.

Aplikační know-how

Aplikační know-how

Společnost Rexroth má bohaté zkušenosti s projekty námořních pohonů a široké portfolio komponentů speciálně vyvinutých pro tento účel. Před více než dvaceti lety, když průmyslový vývoj větrných turbín začínal, se společnost Rexroth angažovala jako partner pro technologie převodovek a hnacích a řídicích řešení. Společně se všemi důležitými výrobci těchto zařízení společnost Rexroth pomáhala zvyšovat spolehlivost a efektivitu těchto klíčových komponentů. To vedlo k porozumění zvláště přísným požadavkům na spolehlivost jednotek produkujících energii.

Portfolio

Portfolio

Portfolio produktů nabízených pro námořní energii je také založeno na hydraulických komponentech a systémových řešeních společnosti Rexroth, které se osvědčily jako neobyčejně robustní a spolehlivé. Najdete je v široké škále námořních aplikací, např. axiální pístové motory A4VSO nebo A4VSG pro řídicí generátor (až 1 000 kubických centimetrů na otáčku), elektrohydraulické stoupací pohony pro měniče přílivové energie, hydraulické válce optimalizované pro použití v roli lineárních čerpadel v měničích energie vln, CMB čerpadla s radiálním pístem pro poháněcí soustavu, radiální pístový motor CA a CB pro použití v pomocných pohonech a MLC řízení logiky pohybu pro hydrauliku.

PŘÍPADOVÉ STUDIE.

Univerzita Hannover využívá technologii společnosti Bosch Rexroth

Univerzita Hannover využívá technologii společnosti Bosch Rexroth k výzkumu a testování podpůrných struktur větrných turbín.

Pobřežní větrné turbíny musejí být bezpečně a trvale namontovány na mořském dně. Ve spolupráci s institutem Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES) a centrem ForWind – Center for Wind Energy Research provádí testovací centrum Test Center for Support Structures (TTH) při Univerzitě Hannover aplikovaný výzkum a testování podpěrných struktur a komponentů větrných turbín s cílem optimalizovat jejich designy a konstrukční technologie.

SERVIS

Náhradní díly

Náhradní díly

Bosch Rexroth nabízí komplexní spektrum služeb pro opravy, údržbu a modernizaci heterogenních strojů.

Zjistěte více
Opravy

Opravy

Rychlá a spolehlivá oprava místo nákladné výměny – díky rychlé opravě může stroj i výroba pokračovat v provozu.

Zjistěte více
Servis u zákazníků

Servis u zákazníků

Potřebujete pomoc na místě? Náš servis Bosch Rexroth vás podporuje během provozu.

Zjistěte více
Modernizace

Modernizace

Měníme staré na nové a nové na ještě novější! Díky své odbornosti můžeme výrazně prodloužit životnost vaší produktové řady a udělat z ní plně produktivní renovační řešení.

Zjistěte více