Czech Republic Český
Řetězový dopravník Bosch Rexroth VarioFlow plus se zabalenými přepravkami

Pokrok v odvětví spotřebního zboží

Chytrá řešení pro každou výzvu: Automatizace umožňuje průmyslovou transformaci.

Spotřební zboží

Odvětví spotřebního zboží je na vzestupu

Odvětví spotřebního zboží a obalového průmyslu, která jsou považována za relativně odolné vůči krizím, prochází rychlými změnami. Značný konkurenční tlak vyžaduje zvyšování produktivity při zachování vysokých standardů kvality. Zároveň roste význam flexibility a individuality. Abyste se zvládli vyrovnat s neustálými změnami na dnešním trhu, musíte se rychle adaptovat. Kromě toho je třeba vzít v úvahu faktory, jako je nedostatek pracovních sil, vysoké náklady na energie a dlouhé dodací lhůty komponentů. Stejně perspektivní a důležitá je potřeba udržitelné výroby, jejímž cílem je šetřit zdroje a snižovat emise CO₂.

Těmto výzvám lze čelit pouze s novými integrovanými koncepcemi strojů, výroby a balení, které jsou poháněny automatizací. Klíčem k úspěchu je zvýšení úrovně automatizace celého hodnotového toku.

Hrubý hodnotový tok v průmyslu spotřebního zboží od výroby obalů, zpracování, primárního, sekundárního a finálního balení až po skladování a intralogistiku.

Váš kompetentní partner pro celý hodnotový tok

Společnost Bosch Rexroth nabízí kompletní řešení v oblasti automatizace, spojovací techniky a manipulace s materiálem. Vše z jednoho zdroje, hladce integrované a inteligentně propojené – pro digitalizaci a optimalizaci celého hodnotového toku. Tímto způsobem využijete potenciál úspor a zároveň si zajistíte inovace a budoucí životaschopnost.

Tím získáte automatizační výkon pro celý procesní řetězec: Výroba obalů, zpracování, primární, sekundární a finální balení, skladování a intralogistika.

Nabízíme nejen produkty, ale také naše bohaté znalosti odvětví, což je zdroj, který je vzhledem k současnému nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro konkurenceschopnost klíčový.

Požádat o konzultaci
Požádat o konzultaci

Váš partner pro celý hodnotový tok

Hrubý hodnotový tok pro výrobu obalů.

Výroba obalů

Společnost Bosch Rexroth nabízí integrovaná automatizační řešení pro výrobu a potisk obalů. Nejlepší lineární technika ve své třídě zde spolupracuje s robotickými řešeními a pohybovým softwarem. Společnost Bosch Rexroth je technologickým lídrem v oblasti řízení pohybu v tiskových strojích a nabízí široký výběr nástrojů s funkcemi, které pokrývají všechny požadavky na tisk.

Hrubý hodnotový tok pro zpracování.

Zpracování

Zpracované potraviny, nápoje a farmaceutické výrobky jsou na celém světě stále oblíbenější. Při zpracování je třeba zohlednit různé požadavky. Portfolio společnosti Bosch Rexroth nabízí řešení, ať už se jedná o vysoce výkonnou přepravu pomocí planárního systému se šesti stupni volnosti, nebo o elektromechanický aktuátor jako energeticky účinnou alternativu k pneumatickým válcům v oblasti lineární techniky.

Hrubý hodnotový tok pro primární a sekundární balení.

Primární a sekundární balení

Vysoká rychlost balení nesmí být na úkor těsnění, které hraje klíčovou roli při zajišťování delší trvanlivosti a bezpečnosti výrobku. To vyžaduje podpůrné technologie, které mohou urychlit a automatizovat materiálové toky. Společnost Bosch Rexroth nabízí individuální řešení nejen pro kompaktní a méně náročné průmyslové aplikace, ale také pro velmi složité úlohy.

Hrubý hodnotový tok pro finální zpracování.

Finální balení

Popoženeme váš výrobní proces ve fázi finálního balení. Řídíme se zásadou „méně je více“ a nabízíme ultrakompaktní pohony a ultraploché lineární osy pro vysoce efektivní manipulaci s malými díly nebo automatickou paletizaci. Díky tomu můžete dosáhnout vyšší produktivity a zároveň ušetřit místo a peníze. Řešení od společnosti Bosch Rexroth se zároveň ideálně přizpůsobují konkrétnímu prostředí. Lze je snadno a rychle integrovat, a jsou tak co nevidět připraveny k použití.

 • ctrlX DRIVE: Nejkompaktnější modulární hnací systém na světě
 • Lineární moduly SMS: Snadná integrace s plochou konstrukcí
 • Kassow robots: Jedinečně výkonní, efektivní a spolehliví kolaborativní robotičtí pomocníci při kompletaci obalů

Hrubý hodnotový tok pro skladování a intralogistiku.

Skladování a intralogistika

S integrovanými řešeními Bosch Rexroth lze výrazně zvýšit stupeň automatizace v intralogistice. Kartézské víceosé systémy v sadě Smart Function Kit Manipulace jsou vhodné například pro polohovací a manipulační úlohy. Díky vhodným sadám řešení hraje automatizace stále důležitější roli u portálových robotů, mobilní robotiky (AGV/AMR) a paletizačních systémů. Ty jsou modulární a škálovatelné a lze je podle potřeby rozšiřovat pomocí aplikační technologie a nabízet tak funkce pro automatizaci v intralogistice a skladování.

 • ctrlX CORE a IndraDrive Mi: Řídicí platforma a servopohon s integrovaným motorem, např. pro paletové vozíky ve výškových skladech nebo pro skladovací a vychystávací stroje.
 • ROKIT: Sada automatizačních nástrojů pro mobilní roboty obsahující na míru šité, vyzkoušené softwarové a hardwarové komponenty.
 • Smart Function Kit Handling: Kartézské víceosé systémy, např pro paletizační aplikace

Otevřená brožura s titulní stranou

Zaujalo vás to? Podrobné informace.

Společně najdeme optimální řešení pro vaše potřeby v oblasti spotřebního zboží a obalového průmyslu. Chtěli byste získat podrobné informace o portfoliu řešení Bosch Rexroth pro celý hodnotový tok? Stačí si stáhnout naši brožuru „Co umožňuje továrnu budoucnosti“.

Odkaz ke stažení
Odkaz ke stažení
Les s horizontem a mraky v pozadí. Ikony různých aspektů udržitelnosti v popředí lesa.

Udržitelná výroba

Pokud jde o spotřební zboží, stále více lidí přemýšlí nad udržitelností. Rádi by nakupovali udržitelně vyráběné a spravedlivě obchodované výrobky a často jsou za to i ochotni zaplatit více peněz. Výroba vzhledem k tomu čelí novým výzvám. Společnost Bosch Rexroth podporuje udržitelné výrobní a balicí procesy na různých úrovních. Řešení od společnosti Bosch Rexroth jsou odolná a nevyžadují náročnou údržbu – ať už se jedná o elektrické hnací systémy nebo montážní a lineární techniku. Zároveň je lze škálovat v mnoha různých odvětvích. Mají tedy dlouhou životnost a pomáhají šetřit zdroje.

Spojená ozubená kola na tmavém pozadí vedle sloganu „Open.Limitless.Connected“ (otevřené, neomezené, propojené) napsaného bílým písmem

Pokrok ve všech oblastech

Odvětví spotřebního zboží a obalový průmysl patří mezi sektory, které jsou nejvíce odolné vůči krizím. Továrny však čelí rostoucímu tlaku na nižší náklady a vyšší výkonnost. V budoucnu nebude stačit pouze „držet krok“ – je třeba dosáhnout pokroku.

Chcete rozšířit své kapacity, rychle zřídit spolehlivé výrobní linky a továrny nebo zjednodušit procesy? Společnost Bosch Rexroth je vaším partnerem v oblasti automatizace a poskytne vám potřebnou podporu. Ať už se jedná o automatizační technologie, spojovací technologie nebo systémy pro manipulaci s materiálem – s naší modulární systémovou sadou nástrojů můžete snadno digitalizovat, propojit a automatizovat své procesy.

Průmyslová automatizace
Průmyslová automatizace
Přehled automatizačních produktů: Ovládací prvky, software a ekosystém, pohyb a pohony, motory, lineární technika

Automatizace

Bosch Rexroth přináší revoluci do automatizace. Automatizační řešení dokonale kombinují hardware a software. Tím se plynule otevírá cesta k digitální budoucnosti a přináší to nové možnosti standardizovaných řešení s nezbytnou otevřeností pro individuální změny a rozšíření. Můžete například kombinovat systémy lineární techniky s pokročilými řešeními pro řízení a pohon stejně jako s aplikační technologií ctrlX AUTOMATION.

 • Řídicí systémy
 • Software a ekosystém
 • Pohyb a pohony
 • Motory
 • Lineární technika
Zjistěte více
Zjistěte více
Přehled produktů spojovací technologie: Lisování a spojování, dávkování, montáž rámů, utahování, odporové svařování

Spojovací technologie

Když se vše spojí dohromady, je to řešení Bosch Rexroth v praxi. Ať už se jedná o lisování a spojování, dávkování, montáž rámů, utahování nebo odporové svařování – můžete získat široké portfolio vysoce výkonných řešení pro dokonalé spoje.

 • Lisování a spojování
 • Dávkování
 • Montáž rámů
 • Utahování
 • Odporové svařování
Zjistěte více
Zjistěte více
Přehled produktů pro manipulaci s materiálem: Robotika, dopravníkové systémy, přísun materiálu

Manipulace s materiálem

Materiál ve správný čas na správném místě. Rychlé a snadné dodávání obrobků je zásadní pro efektivitu procesů při výrobě. Řešení Bosch Rexroth, jako jsou dopravníkové a robotické systémy urychlují tok materiálu a zároveň zvyšují produktivitu, bezpečnost a ergonomii.

 • Robotika
 • Dopravníkové systémy
 • Přísun materiálu
Zjistěte více
Zjistěte více
Servisní značka Rexroth na šedém pozadí

Vše závisí na servisu

Naším cílem je zajistit, abyste řešení Bosch Rexroth pro výrobu mohli používat co nejdéle, a dosáhli tak díky nim maximální efektivity. Dostupnost náhradních dílů, oprav a technické podpory standardně zaručujeme nejen pro všechny výrobky ze současného portfolia, ale také po dobu nejméně 10 let po skončení aktivní fáze prodeje. Tyto služby jsou poté dostupné v rámci fáze prodlouženého servisu.

Bosch Rexroth také nabízí okamžitou pomoc stisknutím jediného tlačítka. V případě poruchy je nepřetržitě k dispozici služba ctrlX Digital Service Assistant s přístupem k celému servisnímu portfoliu. Servis a horká linka jsou vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A abyste v budoucnu mohli spíše jednat než reagovat, nabízí společnost Bosch Rexroth služby zaměřené na budoucnost, jako je preventivní údržba.

Servis
Servis

Kontaktujte nás

Známe nejen naše technologie, ale také celý trh. Proto vám dokážeme najít to správné řešení pro vaši továrnu budoucnosti v rekordně krátkém čase.

Požádat o konzultaci
V pozadí je obraz krajiny s produkty podobný modernímu městu a v popředí jsou produkty lineární techniky

Nejlepší lineární technika ve své třídě

Chtěli byste ve vašem provozu začít využívat lineární techniku rychle a efektivně? Naše kompletní portfolio moderních elektronických nástrojů pro konstrukční návrhy nabízí vhodná řešení: Od lineárních vedení, lineárních os a sestav šroubů nebo aktuátorů až po integrované měřicí systémy a inteligentní mechatronická řešení.

Zjistěte více
Logo ctrlX AUTOMATION na tmavě modrém pozadí s ikonou Dev-Ops a sloganem „A 360 degree Solution.For Straightforward decisions.“ („360° řešení pro jasné rozhodování“).

ctrlX AUTOMATION

Neomezená automatizace. Platforma ctrlX AUTOMATION propojuje dosud oddělené světy řízení strojů, IT a OT. Otevřená automatizační sada nástrojů iniciovala vznik ekosystému, který způsobil revoluci ve světě automatizace a přinesl dosud nevídané možnosti.

Zjistěte více
Řetězový dopravník Bosch Rexroth VarioFlow plus se zabalenými přepravkami

Řetězový dopravník VarioFlow plus

V dnešním průmyslovém prostředí jsou nároky uživatelů na přepravní řešení vyšší než kdy dříve. Dopravník VarioFlow si umí poradit s každou výzvou – i ve stísněných prostorech a těch nejnáročnějších podmínkách.

Zjistěte více