Greece Ελληνικά
Ενέργεια και Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

Ενέργεια και Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί ένα σύνθετο και αλληλοσχετιζόμενο δίκτυο εταιρειών, άμεσα και έμμεσα, που εμπλέκεται στην παραγωγή και πώληση της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της εκχύλισης καυσίμων, της παραγωγής, της διαμόρφωσης και της διανομής.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει την πρόκληση μιας τάσης προς υψηλότερα κόστη ενέργειας και η απρογραμμάτιστη διακοπή λειτουργίας είναι υπερβολικά ακριβή. Επομένως, πρέπει να παράγεται η μέγιστη ισχύς με τα χαμηλότερα δυνατά λειτουργικά κόστη διατηρώντας υψηλό βαθμό ευελιξίας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Μπορούμε να σας παρέχουμε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο με πλήρη έλεγχο και συστήματα ασφαλείας καθώς και παγκόσμια εξυπηρέτηση, συντήρηση και επιλογές υπηρεσίας σχεδιασμού έργου. Ο στόχος είναι να βελτιώσετε απόλυτα τη διαθεσιμότητά σας.

WE MOVE.

Βαλβίδες συνεχόμενης διεύθυνσης

Βαλβίδες συνεχόμενης διεύθυνσης

Το να έχετε την ικανότητα να ενεργοποιήσετε τις συσκευές ρύθμισης σε μια τουρμπίνα μέσω συστημάτων ελέγχου και ρύθμισης αποτελεί μια βασική απαίτηση για να επιτύχετε υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. Μια ευρεία ποικιλία συνεχόμενα διευθυνόμενων βαλβίδων, με και χωρίς ενσωματωμένα ηλεκτρονικά, διατίθεται για υδραυλικό έλεγχο και ρυθμιστικά συστήματα. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν από ψηφιακά συνεχόμενα κατευθυνόμενες βαλβίδες για κατάλληλες εφαρμογές ως εναλλακτική σε αυτήν την κλασσική τεχνολογία βαλβίδας με εισαγωγή τιμής αναλογικής εντολής.

Συστήματα ελέγχου ταχείας δράσης

Συστήματα ελέγχου ταχείας δράσης

Τα συστήματα ελέγχου ταχείας δράσης εγκαθίστανται όταν ένας ενεργοποιητής σε κανονική κατάσταση λειτουργίας (κλειστή, ανοιχτή ή θέση ελέγχου) πρέπει να λάβει αμέσως μια καθορισμένη θέση ασφαλείας μετά την έξοδο σήματος. Αυτό το σύστημα ελέγχου ταχείας δράσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενεργοποιητές σε συστήματα ελέγχου τουρμπίνας.

Υδραυλικοί ενεργοποιητές

Υδραυλικοί ενεργοποιητές

Οι βαλβίδες αερίου ή ατμού που ενεργοποιούνται από υδραυλικούς ενεργοποιητές για παράδειγμα, εγκαθίστανται σε τουρμπίνες για διαδικασίες ρύθμισης και ελέγχου. Μια τουρμπίνα ατμού, αντίθετα με μια τουρμπίνα αερίου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις βαλβίδες για τον έλεγχο ολόκληρης της θερμικής ενέργειας της τουρμπίνας. Σε μια τουρμπίνα αερίου, μόνο η ποσότητα του παρεχόμενου καυσαερίου ρυθμίζεται όπως αντικατοπτρίζεται από τις διαστάσεις αυτών των ενεργοποιητών. Οι υδραυλικοί ενεργοποιητές προσφέρονται σε διαφορετικές εκδόσεις για σειρές ισχύος τουρμπίνας 25 έως 1600 MW για τουρμπίνες ατμού και 25 έως 375 ΜW για τουρμπίνες αερίου, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

Ηλεκτρομηχανικοί ενεργοποιητές

Ηλεκτρομηχανικοί ενεργοποιητές

Ο νέος ηλεκτρομηχανικός ενεργοποιητής με υδροστατικό γρανάζι και λειτουργία ταχείας δράσης έκτακτης ανάγκης με υποβοήθηση από ελατήριο προσαρμόζεται σε ένα συμπαγές κέλυφος και λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς πρόσθετη μονάδα παροχής λαδιού και απαραίτητη διασωλήνωση. Πολύ εύκολος στον χειρισμό, ο ενεργοποιητής μειώνει σημαντικά τα κόστη θέσης σε λειτουργία και συντήρησης.

Υδραυλικός μηχανισμός περιστροφής

Υδραυλικός μηχανισμός περιστροφής

Για να εκτελεστεί ο υδραυλικός μηχανισμός περιστροφής, η Rexroth προσφέρει τα απαραίτητα αξεσουάρ του συστήματος (υδραυλικός κινητήρας, μπλοκ ελέγχου και σε περίπτωση ανάγκης κύλινδρος εμπλοκής) που καλύπτουν τις απαιτήσεις των κατασκευαστών τουρμπίνων. Το σχέδιο του υδραυλικού μηχανισμού περιστροφής μπορεί επίσης να τροποποιηθεί, ανάλογα με τη χωρητικότητα της τουρμπίνας.

Παροχές λαδιού για υδραυλική ενέργεια

Παροχές λαδιού για υδραυλική ενέργεια

Μια μονάδα τουρμπίνας περιέχει δύο υδραυλικούς κόσμους: Τα κυκλώματα ψύξης και λίπανσης χαρακτηρίζονται από χαμηλές πιέσεις συστημάτων και μεγάλες παροχές, ενώ τα υδραυλικά συστήματα παροχής λαδιού χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υδραυλικής ενέργειας και λειτουργούν υπό μεσαίες προς υψηλές πιέσεις με μικρές ροές παροχής. Η Rexroth έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας ικανός συνεργάτης στον σχεδιασμό αμφότερων των συστημάτων και προσφέρει χωριστές μονάδες παροχής καθώς και τα δύο συστήματα συνδεδεμένα σε μία μοναδική δεξαμενή.

Μεγάλες ηλεκτρικές οδηγήσεις

Μεγάλες ηλεκτρικές οδηγήσεις

Το IndraDrive ML επεκτείνει τη σειρά IndraDrive σε εύρος ανώτερης ισχύος: μεμονωμένα έως και 500 kW, συνδεδεμένο παράλληλα με έως και 8 συσκευές και έως και 4 MW. Αυτοί οι παραμετρικοί inverters που εξοικονομούν χώρο χρησιμοποιούνται παντού - μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικό inverter ενέργειας ή ως inverter κινητήρα. Αυτό ελαχιστοποιεί τις παραλλαγές, απλοποιεί τον χειρισμό και μειώνει τα κόστη αποθήκευσης. Και την ίδια στιγμή εξοικονομείτε ενέργεια.

YOU WIN.

Ποιότητα

Ποιότητα

Η αναζήτηση υψηλής διαθεσιμότητας και μειωμένου κόστους συντήρησης συνδέεται απευθείας με ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των εξαρτημάτων και υποσυστημάτων. Έχοντας αποκτήσει πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα όπως τα ISO 14001:2004, BSOHSAS 18001:2007 και ISO 9001:2008, η Rexroth έχει αποδείξει πως, λόγω του ότι έχει αφιερωθεί με συνέπεια στην παροχή της βέλτιστης ποιότητας και την ικανοποίηση των πιο αυστηρών απαιτήσεων, προσφέρει μακροχρόνια ικανοποίηση στον πελάτη της.

Έλεγχος και ασφάλεια

Έλεγχος και ασφάλεια

Η παγκόσμια παρουσία της Rexroth διασφαλίζει ότι οι πελάτες μας ανά τον κόσμο έχουν πρόσβαση στην τεχνική γνώση, σε ανταλλακτικά και υπηρεσίες ανάπτυξης οποιαδήποτε στιγμή - μια καλά τεκμηριωμένη προϋπόθεση για τη λειτουργία μονάδων τουρμπίνας ατμού και αερίου σε υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας. Ο έλεγχος ενέργειας και οι λύσεις ασφάλειας της Bosch συμπληρώνουν την παγκόσμια υπηρεσία μας.

Δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο

Δεκαετίες εμπειρίας στον κλάδο

Οι υψηλής τεχνολογίας μονάδες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις λειτουργίας καθώς και τα ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας, απαιτούν εξατομικευμένα συστήματα. Η Rexroth έχει κερδίσει μοναδική και ειδική για την αγορά τεχνογνωσία των εφαρμογών αυτά τα χρόνια. Αυτό αποδεικνύεται από πολυάριθμες καινοτομίες και πιστοποιήσεις.

CASE STUDIES.

Έργο πολιτικού μηχανικού Da Teng Xia

Αποθήκευση ελέγχου πλημμύρας για 1,5 δις κυβικά μέτρα νερού

Για αυτό το γιγάντιο έργο έχουμε παραδώσει το μεγαλύτερο στον κόσμο υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό ακτινωτής πύλης, ένα έργο που αξίζει πάνω από 40 εκατομμύρια γιουάν. Η εκτεταμένη εμπειρία της Rexroth, ο προηγμένος σχεδιασμός και οι καινοτόμες διαδικασίες κεραμικής επίστρωσης του βάκτρου έχει βοηθήσει την ομάδα να ανταπεξέλθει σε πολλές από τις προκλήσεις και τις τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μηχανολογικό έργο Da Teng Xia. Ως βασικό εξάρτημα του υδραυλικού ανυψωτήρα, μια ειδική κεραμική επίστρωση καλύπτει τις αντιδιαβρωτικές απαιτήσεις του βάκτρου για αυτό το έργο.

Αυτή η ακτινωτή θύρα δέχεται πλήρη δύναμη έως και 2×6300 kN, ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ 2x5000 kN το έσπασε και πάλι η Bosch Rexroth.

SERVICE - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά

Η Bosch Rexroth προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την επισκευή, τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό ανομοιογενών μηχανημάτων.

Μαθετε περισσοτερα
Επισκευές

Επισκευές

Γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή αντί μίας δαπανηρής αντικατάστασης. Χάρη σε μια γρήγορη επισκευή, το μηχάνημα και η παραγωγή μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα.

Μαθετε περισσοτερα
Παροχή υπηρεσιών στο πεδίο

Παροχή υπηρεσιών στο πεδίο

Χρειάζεστε επιτόπια βοήθεια; Η συντήρηση στο πεδίο από την Bosch Rexroth σας παρέχει υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εργασιών σας.

Μαθετε περισσοτερα
Εκσυγχρονισμός

Εκσυγχρονισμός

Μετατρέπουμε το παλιό σε νέο και το νέο σε νεότερο! Χάρη στην εμπειρία μας, μπορούμε να παρατείνουμε σημαντικά τη διάρκεια ζωής της γραμμής παραγωγής σας, παρέχοντας λύσεις εκσυγχρονισμού και αύξησης παραγωγικότητας.

Μαθετε περισσοτερα