Greece Ελληνικά
Υδρογόνο – υδραυλικές λύσεις για μεγαλύτερη βιωσιμότητα

Υδρογόνο

Υδραυλικές λύσεις για μεγαλύτερη βιωσιμότητα

Οι λύσεις μας για τη βιομηχανία υδρογόνου

Οι δοκιμασμένες βιομηχανικές υδραυλικές λύσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των υποδομών H2. Με συνεργάτη την Bosch Rexroth, τα ενδιαφερόμενα μέρη επωφελούνται από υποστήριξη βασιζόμενη στις ανάγκες τους, που κυμαίνεται από ανθεκτικά, ασφαλή εξαρτήματα και μηχανική υποστήριξη μέχρι ολοκληρωμένες σερβοϋδραυλικές λύσεις.
Εδώ και πολλά χρόνια, η Bosch Rexroth προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις συστημάτων μικρών διαστάσεων και με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης για την κίνηση συμπιεστών εμβόλων. Αυτοί οι συμπιεστές αποτελούν βασικό τμήμα των σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο και είναι σημαντικοί όσον αφορά τη διαμόρφωση υποδομών υδρογόνου. Για τη γρήγορη και αξιόπιστη ανατροφοδότηση των οχημάτων με υδρογόνο, αυτό πρέπει να συμπιεστεί επιτόπου σε έως και 900 bar. Μια διαθέσιμη και αποτελεσματική διαδικασία συμπίεσης είναι απολύτως απαραίτητη.
Οι ηλεκτροϋδραυλικές λύσεις μετάδοσης κίνησης από την Bosch Rexroth προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και έλεγχο ακριβείας. Έχουν επίσης υψηλή πυκνότητα ισχύος και είναι ανθεκτικές, αξιόπιστες και μικρές σε διαστάσεις. Όλα τα παραπάνω είναι εξαιρετικά ωφέλιμα σε ενσωματωμένες λύσεις σε δεξαμενές, όπου κάθε εκατοστό μετράει.

 

Σταθμοί ανεφοδιασμού με υδρογόνο και συστήματα δοκιμών

Ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης για συμπιεστές εμβόλων και κρυογονικές αντλίες

Ηλεκτροϋδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης για συμπιεστές εμβόλων και κρυογονικές αντλίες

Η προσέγγιση για συστήματα από περ. 10 kg H2/h βασίζεται σε ένα ελεγχόμενο με τον όγκο παροχής σύστημα μετάδοσης κίνησης με μεταβλητή ταχύτητα και/ή μεταβλητό όγκο παροχής. Έτσι αποφεύγονται οι απώλειες που προκύπτουν όταν μια βαλβίδα ελέγχου χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του συστήματος μετάδοσης κίνησης. Η ηλεκτροϋδραυλική λύση επιτρέπει τον έλεγχο ισχύος βάσει αναγκών. Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ισχύος και τα συστήματα ψηφιακού ελέγχου παρέχονται επίσης από την Bosch Rexroth. Τα δεύτερα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και του ελέγχου των διαδικασιών με ακρίβεια. Η κίνηση των εμβόλων αξιοποιεί στο έπακρο το χώρο συμπίεσης και επιτυγχάνει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό απόδοσης ως προς το αέριο. Ο κατάλληλος κύλινδρος συστήματος μετάδοσης κίνησης συμπιεστή μπορεί να παρασχεθεί για κάθε ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα.

Συμπαγή συστήματα μετάδοση κίνησης για μικρά συστήματα

Συμπαγή συστήματα μετάδοση κίνησης για μικρά συστήματα υδρογόνου

Για μικρότερες ποσότητες ημερήσιας παραγωγής σε εύρος έως και 10 kg H2/h, το χαρτοφυλάκιο συστημάτων μετάδοσης κίνησης της Bosch Rexroth περιλαμβάνει πολύ αποδοτικά ολοκληρωμένα συστήματα με τη μορφή σερβοϋδραυλικών αξόνων (SHA). Αυτές οι ιδιαίτερα συμπαγείς λύσεις συγκεντρώνουν σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας που περιέχει σερβοκινητήρα, υδραυλική αντλία, μπλοκ ελέγχου, σύγχρονο κύλινδρο και ελάχιστο όγκο λαδιού σε πολύ μικρό χώρο. Εξατομικευμένοι συμπιεστές τοποθετούνται πάνω στον ίδιο τον κύλινδρο.

Ο SHA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμπίεση όχι μόνο υδρογόνου, αλλά και άλλων αερίων. Ο SHA είναι ήδη καθιερωμένος στην αγορά. Με το εξαιρετικά μικρό του μέγεθος, είναι κατάλληλος για μετασκευή αρθρωτών και εξαιρετικά ευέλικτων συστημάτων. Χάρη στον έλεγχο όγκου παροχής, οι SHA εξοικονομούν ενέργεια. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι η γρήγορη εγκατάσταση και εκκίνηση λειτουργίας. Πρώτον, μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς σωληνώσεις. Δεύτερον, ο προδιαμορφωμένος SHA είναι μια λύση «plug & produce» και συνεπώς δεν απαιτεί προγραμματισμό. Αντίθετα, παραμετροποιείται εύκολα επιτόπου και είναι έτοιμος για άμεση χρήση.

Κύλινδρος διπλού βάκτρου – CGV

Κύλινδρος διπλού βάκτρου για μεσαίους όγκους υδρογόνου

Ο κύλινδρος διπλού βάκτρου CGV αποτελεί μια ανθεκτική και ενεργειακά αποδοτική λύση για τη συμπίεση αερίων. Κινεί τον αεροσυμπιεστή που είναι τοποθετημένος στη φλάντζα με υψηλή ακρίβεια επανάληψης και παλινδρομικές κινήσεις. Ο προελεγμένος κύλινδρος που έχει προσαρμοστεί για ακρίβεια τελικής θέσης μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε οποιαδήποτε θέση. Ο σχεδιασμός των κεφαλών συμπιεστή απλοποιείται χάρη στις ενσωματωμένες συνδέσεις για διαρροές αερίων του κυλίνδρου. Η θέση του κυλίνδρου προσδιορίζεται μέσω αισθητήρων. Μπορούν να παραχθούν δυνάμεις έως και 2.500 kN. Είναι δυνατή η επίτευξη ταχυτήτων έως και 0,8 m/s. Ο κύλινδρος διπλού βάκτρου CGV αποτελεί την ιδανική λύση για τον αεροσυμπιεστή σας. Αντοχή - Ισχύς - Απόδοση.

Τα οφέλη σας:

 • Ειδικά βελτιστοποιημένος κύλινδρος διπλού βάκτρου για μετάδοση κίνησης σε συστήματα συμπίεσης
 • ανθεκτικός σχεδιασμός για μέγιστη διάρκεια ζωής
 • Η ανίχνευση τελικής θέσης σάς προσφέρει ακριβή προσδιορισμό θέσης κατά την κίνηση, για κορυφαία απόδοση και αποτελεσματικότητα κατά τη διαδικασία συμπίεσης
 • Διαθέσιμη πιστοποίηση για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες
 • βελτιστοποιημένο για χρήση σε συνδυασμό με το CytroCore
Σερβοϋδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης – CytroCore

Σερβοϋδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης για μεσαίους όγκους υδρογόνου

Η Bosch Rexroth προσφέρει επίσης παραλλαγές μικρών και μεσαίων επιδόσεων που αναπτύχθηκαν από κοινού με συνεργαζόμενες εταιρείες. Η μετάδοση κίνησης συμπιεστή CytroCore με ισχύ 75 kW μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συμπίεση υδρογόνου που βρίσκεται τόσο σε υγρή όσο και σε αέρια μορφή. Για μέγιστη απόδοση ενέργειας, η Bosch Rexroth βασίζεται στον έλεγχο μετατόπισης. Επιπλέον, τα συστήματα μετάδοσης κίνησης για τους συμπιεστές απαιτούν λιγότερο από ένα τετραγωνικό μέτρο χώρου εγκατάστασης και έχουν πολύ χαμηλότερες εκπομπές θορύβου σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα μετάδοσης κίνησης. Το μόνο που απαιτείται είναι μία εφάπαξ παραμετροποίηση και είναι έτοιμα για χρήση. Επικοινωνούν με το σύστημα ελέγχου του σταθμού πλήρωσης υδρογόνου μέσω ανοιχτών διεπαφών.

Τα οφέλη σας:

 • Συμπαγής σερβοϋδραυλική λύση συστήματος με τεχνολογία ηλεκτρικής και υδραυλικής μετάδοσης κίνησης, καθώς και λογισμικό για την τοποθέτηση κυλίνδρου διπλού βάκτρου
 • Η υψηλή πυκνότητα ισχύος επιτρέπει την υψηλή ταχύτητα κίνησης για κορυφαία απόδοση συμπιεστή
 • Μικρό αποτύπωμα, χαμηλός όγκος λαδιού
 • Εξαρτήματα και κατασκευή βελτιστοποιημένα για χαμηλές εκπομπές θορύβου
 • Βελτιστοποιημένο για χρήση σε συνδυασμό με κυλίνδρους CGV
Νέα κρυογονική αντλία– CryoPump

Νέα κρυογονική αντλία: Ανεφοδιασμός 100 kg υδρογόνου σε 10 λεπτά

Η Bosch Rexroth ανέπτυξε τη νέα κρυογονική αντλία με ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης σε συνεργασία με την FirstElement Fuel, τον ηγέτη της αγοράς για την εμπορική λειτουργία σταθμών ανεφοδιασμού υδρογόνου στις ΗΠΑ. Με 280 kW ονομαστική ισχύ σύνδεσης, συμπιέζει το υγρό υδρογόνο σε πίεση 875 bar για άμεσο ανεφοδιασμό των βαρέων φορτηγών. Ο στόχος είναι ο ανεφοδιασμός των οχημάτων με 100 kg υδρογόνου σε διάστημα 10 λεπτών. Με τον άμεσο ανεφοδιασμό καταργείται η ανάγκη για δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης στους σταθμούς ανεφοδιασμού.

Τα οφέλη σας:

 • Κορυφαία διαθεσιμότητα και στιβαρότητα
 • Χαμηλές απώλειες υδρογόνου
 • Χαμηλό λειτουργικό και ενεργειακό κόστος χάρη στην τεχνολογία μετάδοσης κίνησης και αντλιών υψηλής απόδοσης
 • Εξάλειψη της ανάγκης για ακριβές δεξαμενές ενδιάμεσης αποθήκευσης χάρη στον υψηλό όγκο ροής αντλίας και τον έλεγχο ακριβείας
 • Απλοποιημένη ενσωμάτωση σε υπάρχοντες σχεδιασμούς σταθμών ανεφοδιασμού

Bosch Rexroth και Maximator Hydrogen: Καινοτόμες λύσεις για σταθμούς ανεφοδιασμού H2

Σε συνεργασία με την εταιρεία Maximator Hydrogen, η Bosch Rexroth έχει αναπτύξει μια λύση για αποτελεσματική συμπίεση του υδρογόνου σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Με σύστημα μετάδοσης κίνησης που εξοικονομεί ενέργεια και αυτόματη αλλαγή στεγανοποιητικών μέσων, η Maximator Hydrogen έχει αυξήσει την αποτελεσματικότητα του καινοτόμου συμπιεστή Max Compression 2.0 σε εντελώς νέο επίπεδο.

Ταχύτερη κατασκευή και εκκίνηση λειτουργίας: Εικονική μηχανική από την Bosch Rexroth

Νέες ιδέες για μηχανήματα και εξατομικευμένες λύσεις χρειάζεται να παράγονται ταχύτερα από ποτέ άλλοτε. Η εικονική μηχανική είναι ο κύριος μοχλός όσον αφορά την επίτευξη ταχύτερων χρόνων διάθεσης στην αγορά. Η Bosch Rexroth υποστηρίζει κατασκευαστές μηχανημάτων και συστημάτων πάνω από 30 χρόνια με εικονική μηχανική, ως πάροχος υπηρεσιών και συνεργάτης λογισμικού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχουμε δοκιμασμένες τεχνολογίες και εμπειρογνωμοσύνη που μπορείτε να εμπιστεύεστε. Αφήστε μας να βρούμε την κατάλληλη λύση για το έργο υδρογόνου σας γρήγορα.

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας στο υδρογόνο
Πώς η τεχνολογία και οι υπηρεσίες της Bosch διαμορφώνουν το μέλλον της παραγωγής υδρογόνου, που μπορεί να αξιοποιηθεί με επιτυχία σε διάφορους κλάδους

Άλλες λύσεις και υπηρεσίες H2 από την Bosch

Έτσι ηγούμαστε στην οικονομία του υδρογόνου σε όλη την αλυσίδα αξιών.

Περισσότερα σχετικά με τις λύσεις υδρογόνου από την Bosch