Czech Republic English

Select your location

Legal Notice

We are pleased to welcome you to our web portal and your interest in Bosch Rexroth’s products. We offer you access to products, contributions, audio and visual documents, information and much more.

For your access to the web portal and the use of our services, the below mentioned Terms and Conditions for the Registration and Use of Services apply.

COPYRIGHT

Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah webových stránek Bosch Group, to je zejména texty, obrázky, grafiky, zvuk, animace a video nahrávky, stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách společností patřících do Bosch Group jsou předmětem ochrany dle zvláštních právních předpisů. Jakýkoli obsah těchto webových stránek nesmí být ve smyslu příslušných právních předpisů užíván bez souhlasu a/nebo licence oprávněné osoby. To neplatí, umožňuje-li takové užití výslovně zvláštní právní předpis.

Na webových stránkách Bosch Group může být také uveřejněn obsah, který podléhá právům třetích osob. Bosch Group si zajistila souhlas/licenci oprávněných osob s použitím tohoto obsahu. K dalšímu užití ve smyslu příslušných právních předpisů je nutné zajistit si souhlas držitele (vlastníka) daného práva.

INFORMACE O PRÁVECH PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechna obchodní označení na webových stránkách Bosch Group chráněna dle zvláštních právních předpisů a jejich užití je možné pouze se souhlasem oprávněné osoby. Toto platí zejména pro ochranné známky a obchodní označení používaná společnostmi Bosch Group, firemní loga, emblémy a jiné.

Výslovně se stanoví, že prostřednictvím webových stránek Bosch Group se neuděluje žádný souhlas nebo licence k užití zde uveřejněného obsahu.

ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)

Informace o urovnání sporů online: Evropská komise poskytuje platformu pro urovnání sporů online (OS). Tato platforma má být místem pro mimosoudní urovnání sporů, které se týkají smluvních povinností online kupních smluv a online služebních smluv.

Odkaz na platformu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Nezapojujeme se do mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími subjekty.

PODMÍNKY REGISTRACE A UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI BOSCH REXROTH AG